מאגר ביבליוגרפי לתרגומים עבריים

מאגר זה כולל מספר ביבליוגרפיות לרווחת הציבור. עיקרו מוקדש לתרגומים עבריים מלשונות העולם העתיק, ובראשו רשימה מקיפה ומתעדכנת לתרגומים עבריים מהספרות הקלאסית, היוונית והרומית.

שער ראשון : ספרות קלאסית

*. הקדמה והערות למשתמש/ת, אסופות ומקראות, תרגומי כתובות ופירוט מהדורות ביקורתיות
1.א. ספרות יוונית: כללית
1.ב. ספרות יוונית: שירה קצרה ו/או מקוטעת
1.ג. ספרות יוונית: פילוסופיה קדם-סוקרטית
1.ד. ספרות יוונית: קטעי קומדיה
2. ספרות רומית

שער שני : ספרות חיצונית

3. ספרות חיצונית יהודית ונוצרית

שער שלישי : ספרות המזרח הקרוב הקדום

*. מקורות כלליים לספרות המזרח הקרוב הקדום
4. ספרות שומרית
5.א. ספרות אכדית: כללית
5.ב. ספרות אכדית: תעודות

— בהכנה —

* ספרות מצרית
* ספרות חתית
* ספרות אוגריתית
* ספרות פיניקית

scythopolis-13