ביבליוגרפיה לתרגומים עבריים מהספרות הקלאסית

הקדמה

רשימה זאת נועדה לשמש בראש וראשונה את המורה המחפש תרגומים עבריים לשיעוריו, את התלמיד האומר להעמיק ידיעותיו במקורות הספרותיים, ואת הקורא המלומד המבקש לו במלבוש עברי את יפי התרבות הקלאסית. הרשימה ערוכה בהתאם על פי שמות הסופרים העתיקים ויצירותיהם, ולא על פי מצאי התרגומים, ופעמים רבות נחלק כותר עברי אחד לכמה ערכים.

ביסודה נועדה הרשימה להקיף את כל התרגומים, השלמים והחלקיים, שנעתקו במישרין מהשפות העתיקות. ברם נכללו בה גם אי אלו תרגומים מכלי שני אשר יש בהם עניין היסטורי או ספרותי מיוחד. כמו כן נכללו בה תרגומים קצרים ומעט שברי תרגומים, על פי רוב בהיפקד כל תרגום אחר, בתקווה משולשת להציע לתלמידים פתיחה כלשהי לסקרנותם, להקל בבוא העת על איגוד הקטעים יחדיו בהוצאה מחודשת ונגישה, ולעורר את המוכשרים לעבודת התרגום הבאה.

הערות למשתמש/ת:

 1. כל תרגום מצוין תחילה בשם המתרגם. מיד אחריו מצוינת כל חריגה מהמקור: תרגום מקוצר, מעובד, נטול משקל, בעל משקל חדש, וכו'. אם ידועה, מצוינת המהדורה לפיה נעשה התרגום. כמו כן מצוין במפורש אם הטקסט דו-לשוני, אם הנגינה אשכנזית, ואם התרגום מלווה במבוא, הערות, דיון, מפתח שמות או נספחים מכל סוג אחר.
 2. ההפניה עצמה מתייחסת עפ"ר למקום הפרסום האחרון ו/או הנגיש ביותר. שנה נוספת בסוגריים עגולים היא שנת החיבור או הפרסום המקורית. במקרים מסוימים מפורט במלואו גם מקום הפרסום המקורי.
 3. יצירות פסאודואפיגרפיות מופיעות תחת שמות המחברים אשר להם הן מיוחסות ומסומנות בסוגריים מרובעים. לדוגמה: "[ג.] מגן הרקלס" תחת "הסיודוס".
 4. תרגומים שנעתקו בעקיפין מכלי שני מסומנים גם הם בסוגריים מרובעים.
 5. פרגמנטים וכיוצא בהם שירים ללא מספור קנוני מסומנים לפי מהדורות ביקורתיות. רשימה של מהדורות מפורטת להלן בתחתית העמוד. המפתחות להשוואה ביניהן, ככל שהיו בנמצא, צולמו וצורפו לרשימה.
 6. חלוקת הרשימה למספר דפים נעשתה לשם נוחות בלבד. כנ"ל לגבי מספור המחברים.

מובאות תחילה הקבוצות הבאות:
(1) אסופות, המכילות יצירות משל מספר מחברים. תוכנן על יצירותיהן השונות נזכר במלואו בביבליוגרפיה להלן.
(2) מקראות, המכילות שברי יצירות או עשויות קטעים קטעים בראי נושא מסוים, וכן מעט מחקרים העשירים במובאות. תוכן עניינים ו/או מפתח מקורות, ככל שהיו בנמצא, צולמו וצורפו אליהן. מעבר לכך, אין הן נזכרות עוד בביבליוגרפיה.
(3) תרגומי כתובות, אשר משיקולים שונים לא הוכנסו לביבליוגרפיה.

* * *

אסופות של ספרות קלאסית בעברית

 • שלמה דיקמן, משירת יוון ורומי: דברי תרגום מעזבונו של שלמה דיקמן, ירושלים: מוסד ביאליק, 1966.
 • דוד וייסרט, סוגים וצורות, ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  (150 שירים במקורם היווני והלטיני, ניתוח מטרי ותרגום עברי נאמן למשקל המקורי.)
  כולל: [מפתח המקורות]
 • יורם ברונובסקי, שורה של אודיסיאות, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979.
 • יהודה ליבס, מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה, ירושלים: כרמל, 2011. [אתר המתרגם]
 • בנציון בנשלום, מערכות ארוס: מאה שירי-אהבה יוניים, ירושלים: מוסד ביאליק, 1960.
  (מבחר מתוך הספר החמישי של האנתולוגיה היוונית, בצירוף מסה על האפיגרמה היוונית.)
 • אמיר אור, תשוקה מתירת איברים: שירה ארוטית יוונית, ת"א: ביתן, 1993.
 • שמעון בוזגלו, שד לילה שחור: השירה הלירית היוונית בראשיתה, ת"א: ספרי עליית הגג, 2006. [אתר המתרגם]
 • שמעון בוזגלו, חריץ משחת: מבחר מהשירה הלירית היוונית במאה השישית לפנה"ס, רעננה: אבן חושן, 2016. [אתר המתרגם]
 • שמעון בוזגלו, כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה, רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  (מבחר מתוך הספר השביעי של האנתולוגיה היוונית.)
 • עמינדב דיקמן, אפיגרמות כך ואחרת, ת"א: מודן וחרגול, 2016. [תיקוני טעויות]
  (מבחר מן האנתולוגיה היוונית, בצירוף מסה על אודות האפיגרמה.)
 • דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), דברי יפת: מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ-ישראל, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • ישראל רול, שירי רומי, אודסה: מ. א. בעלינסאן, 1862.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • יהושע פרידמן, מבחר השירה הרומית: אובידיוס, ורגיליוס, הורציוס, חיפה: בית הספר הריאלי, 1952. ערוך ומבואר בידי אלכסנדר פוקס. [פרויקט בן-יהודה]
 • ארנסט דוד קולמן, פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית, אוניברסיטת ת"א, 1972.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אלכסנדר אוצ'יטל, סופרים רומאיים "על החקלאות": קאטו, וארו, קולומלה, ירושלים: אקדמון, 1987.
 • מנחם חפץ, כרמינה בורנה: ושירים אחרים, ת"א: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989.
  (מבחר משירת החול של ימי הביניים.)
 • עמינדב דיקמן, הצלב והוורד: שירה לטינית מימי הביניים, ת"א: קשב לשירה, 2016. 

*

מקראות ולקטי מקורות

היסטוריה

 • מיכאל הנדל, עזריאל שוחט, מקורות ללמוד ההסטוריה הישראלית והכללית, כרך ראשון: ההסטוריה העתיקה, ת"א: יהושע צ'צ'יק, 19618 (1944).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • מאיר הלל בן-שמאי, ספר האדם והמדינה, כרך ראשון: "מראשית המדינה במזרח הקדמון עד הריפובליקה הרומית", ת"א: מ. ניומן, 1948.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מבוא להיסטוריה של יון ורומא: לקט מקורות, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1977.
 • אביגדור צ'ריקובר, ספר קריאה בהיסטוריה כללית, ספר שני: יון, ת"א: אמנות, 19553 (1935, 19512).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • אביגדור צ'ריקובר, היסטוריה כללית, ספר שני: יון, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • יצחק ברור, תולדות הזמן הקדום, ספר שני: יון, ת"א: יבנה, 19565 (1935).
 • דוד אשרי, מקורות ללימוד תולדות המערב היווני עד סוף המאה הה' לפנה"ס, ירושלים: אקדמון, 1974.
 • ישראל שצמן, אלכסנדר הגדול וראשיתה של התקופה ההלניסטית, ירושלים: אקדמון, 1976.
 • בצלאל בר-כוכבא, המאבק הדיפלומטי והצבאי בין בית-תלמי ובית-סלווקוס, אוניברסיטת ת"א, החוג להיסטוריה של עם ישראל, [1979?].
 • אברהם מזרחי, רחל צלניק, תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אביגדור צ'ריקובר, ספר קריאה בהיסטוריה כללית, ספר שלישי: רומי, ת"א: אמנות, 19583 (1936, 19512).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • אביגדור צ'ריקובר, היסטוריה כללית, ספר שלישי: רומי, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • יצחק ברור, תולדות הזמן הקדום, ספר שלישי: רומי, ת"א: יבנה, 19635 (1937).
 • חיים וירשובסקי, מקורות לתולדות החברה והמשטר ברומי העתיקה, הסמנריון למדריכים מטעם מחלקת הסוכנות לעלית ילדים ונוער. (במכונת כתיבה).
 • משה עמית, הקיסרות הרומית בפריחתה, ירושלים: אקדמון, 1968.
 • דוד רוקח, פוליביוס והרפובליקה הרומית, ירושלים: אקדמון, 1974.
 • דוד רוקח, מקורות לתקופת אוגוסטוס, ירושלים: אקדמון, 1988.
 • נתן שפיגל, תקופת הגראקכים לאור המקורות, ירושלים: אקדמון, 1971.
 • שלמה ברגר, תקופת אוגוסטוס: המעבר מן הרפובליקה לקיסרות, ירושלים: אקדמון, 1982.

היסטוריה חברתית

 • צבי יעבץ, מרד ספארטאקוס: מקורות, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1957. (מקורות ספרותיים).
 • צבי יעבץ, זאב רובינזון, מרידות עבדים ברומי, ת"א: הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל אביב, 1983. (מקורות ספרותיים, אפיגרפיים ונומיסמאטיים).
 • דוד רוקח, העבדות בעת העתיקה: בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-רומי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012. (מקורות ספרותיים ואפיגרפיים).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • מאיר שש, מיניאטורות היסטוריות ימיות. בתוך: "תורן: דפים לבית צים", חיפה: שהם, גליונות 39-56, 1962-1966. (לקט מקורות מהספרות היוונית והרומית). [פרויקט בן-יהודה]
 • מאיר שש, מקראה ימית: לקט מהספרות הלטינית, אוניברסיטת חיפה, החוג לציוויליזציות ימיות, 1992. (דו-לשוני).

א"י, יהדות ויהודים

 • בן-ציון דינאבורג (דינור), תולדות ישראל: כריסטומטיה היסטורית, חלק ראשון, פיטרוגרד: חברת מפיצי השכלה בישראל, 1919. ("מקורות ותעודות ערוכים בסדר כרונולוגי וסיסטימתי, עם באורים והערות", מראשית ישראל עד סופו של שלטון פרס ביהודה.)
 • בן-ציון דינבורג (דינור), תולדות ישראל: ישראל בארצו, כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: דביר, 1938. ("מקורות ותעודות ערוכים וסדורים לפי הענינים והזמנים בתוספת באורים והארות", מימי ראשית ישראל עד יסוד המלוכה.)
 • מנחם שטרן, התעודות למרד החשמונאים, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 19722 (1965). (מקורות ספרותיים. כולל מבוא כללי, פירושים מקיפים, דיון ומפתח שמות ועניינים).
 • דוד רוקח, המקורות לפולמוס של קיטוס: מרידות היהודים בימי טריאנוס, 115-117 לספירה, ירושלים: אקדמון, 1970. (מקורות תלמודיים, פפירולוגיים, אפיגרפיים וספרותיים).
 • אמנון לינדר, היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית, ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים, 1983. (כל הטקסטים במשפט הרומי שנתחברו במאות ב'-ו' ועוסקים במפורש ביהודים. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתחות חוקים, אישים, עניינים ומקורות לועזיים. מקור ותרגום).
  כולל: [מפתח המקורות]
 • אלפרדו מרדכי ראבילו, היהודים בספרד לפני הכיבוש הערבי בראי החקיקה, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 1983.
  כולל: [מפתח המקורות]
 • דבורה גילולה, הלצות על יהודים בספרות הרומית. בתוך: "מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי", גליון 9, 1968, עמ' 7-37. (מקורות ע"פ שטרן [1974-84] ודיון).
 • יורם צפריר, אילת ומפרץ אילת במקורות היווניים והרומיים: מן האונומסטיקון של ארץ-ישראל. בתוך: "קתדרה", גליון 53, 1989, עמ' 149-192. (מקור ותרגום.)
 • אלימלך אפשטיין הלוי, שערי האגדה: לאור מקורות יווניים ולאטיניים, ת"א: דביר, 19822 (1963).
 • אלימלך אפשטיין הלוי, עולמה של האגדה: האגדה לאור מקורות יווניים, ת"א: דביר, 1972.
 • אלימלך אפשטיין הלוי, פרשיות באגדה: לאור מקורות יווניים, ת"א: א. ערמוני, 1973.
 • אלימלך אפשטיין הלוי, האגדה ההיסטורית-ביוגרפית: לאור מקורות יווניים ולאטיניים, ת"א: 1975. (מאנשי כנסת הגדולה ועד רבי יהודה הנשיא).
 • אלימלך אפשטיין הלוי, אגדות האמוראים: האגדה הביוגראפית של אמוראי ארץ ישראל ובבל לאור מקורות יווניים ולאטיניים, ת"א: דביר, 1977.
 • אלימלך אפשטיין הלוי, ערכי האגדה וההלכה: לאור מקורות יווניים ולאטיניים. ארבעה כרכים. ת"א: דביר, 1979, 1980, 1981, 1982.

תרבות

 • שלמה שפאן (יוונית), יוסף גרהרד ליבס (לטינית). בתוך: תדיאוש ז'לינסקי, דת יוון, ירושלים: ראובן מס, 1951.
 • שלמה דיקמן. בתוך: ססיל מוריס בוארה, יוון ותרבותה, ת"א: הדר, 1964.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • דרור אורון. בתוך: ג'ורג' תומסון, איסכילוס ואתונה, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1955.
 • שלמה דיקמן. בתוך: מיכאל גרנט, עולמה של רומי, ת"א: הדר, 1967.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • ארנסט דוד קולמן, עולמה של הספרות הרומית, גבעתיים: מסדה, 1983 (1975).
  כולל: [מפתח המקורות]

פילוסופיה

 • [יעקב קלצקין, משנת ראשונים. מגרמנית ע"פ דילס ונסטלה. ברלין: אשכול, 1925.]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • שמואל סמבורסקי, חוקות שמים וארץ: הקוסמוס של היוונים, ירושלים: מוסד ביאליק, 19872 (1954).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • שמואל סמבורסקי, המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה, ירושלים: מוסד ביאליק, 19872 (1972).
  כולל: [תוכן העניינים ורשימת המקורות]
 • שמואל שקולניקוב, תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים, ת"א: יחדיו, 1981.
  כולל: [מפתח המקורות]
 • [מתתיהו תימור, הפילוסופיה היוונית לפני סוקרטס ואפלטון. (מיוונית?). כרך א: "מתלס ועד הרקליטוס האפל"; כרך ב: "מכסנופנס ופרמנידס ועד זנון ומליסוס", ת"א: ברקת, 1974.]

פתגמים

 • נתן שפיגל, חכמת יוון: באנקדוטה, בפתגם ובבדיחה, ירושלים: כרמל, 1994.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • [יהודה בן-יונה ייטלס, שיחות חכמי עמים מימים קדמונים. בתוך: "בכורי העתים", כרך י', וינה: אנטון שמיד, 1829, עמ' 73-74; כרך י"א, 1830, עמ' 147-148.] [אוני' פרנקפורט: א] [אוני' פרנקפורט: ב] 
 • [א. בן-יונה, פרפראות מספרות יון העתיקה. (מיוונית?). בתוך: "עתידות", חורף תשי"ח, עמ' 174-178; תשי"ח, עמ' 181-185; קיץ תשי"ט, עמ' 163-168.]
 • גדליה אלקושי, אוצר פתגמים וניבים לאטיניים, ירושלים: מאגנס, 19812 (1959).
 • יהודה בן-יונה ייטלס, אמרי חכמה ומוסר: נעתק מלשון רומי. כולל תרגום ליידיש. בתוך: "בכורי העתים", כרך ג', וינה: אנטון שמיד, 1822, עמ' 158-161; כרך ד', 1823, עמ' 184-185. [אוני' פרנקפורט: א] [אוני' פרנקפורט: ב]

*

כתובות

 • ראו פרסומיו הרבים של פרופ' משה שובה.
 • מיכאל אבי-יונה, מפת מידבא: תרגום ופירוש. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 3, 1954, עמ' 129-156.
 • ברוך ליפשיץ, התקווה לחיי עולם והאמונה בתחית המתים בבית שערים. בתוך: "אשכולות", גליון 4, 1962, עמ' 162-168.
 • משה שובה, ברוך ליפשיץ, אפיגרמה יוונית-יהודית מבית שערים. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 4, 1956, עמ' 104-110.
 • משה שובה, ברוך ליפשיץ, בית שערים. כרך שני: הכתובות היווניות, ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, 1967.
 • רות הסטרין (עורכת), כתובות מספרות: ימי הבית הראשון והשני ותקופת המשנה והתלמוד, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1972.
 • משה ויינפלד, שבועת הפאפלאגונים [OGI 532]. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 1, 1976, עמ' 86-87.
 • יהודה גוברין. בתוך: פאו פיגרס, כתובות ביזנטיות מבאר-שבע והנגב, באר שבע: מוזיאון הנגב, 1985.
 • שמעון אפלבאום. בתוך: יוסף פורת, שמעון דר, אפלבאום, קדמוניות עמק חפר, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1985, עמ' 266-270.
 • לאה רוט-גרסון, הכתובות היווניות מבתי-הכנסת בארץ-ישראל, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1987.
 • לאה רוט-גרסון, יהודי סוריה בראי הכתובות היווניות, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2001.
 • יורם צפריר, שמואל ספראי (עורכים), ספר ירושלים: התקופה הרומית והביזאנטית (70–638), ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1999.
 • אופיר מינץ-מנור, אפיטף יהודי מבית שערים, המאה השלישית. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 24.05.2002, עמ' 2. [הארץ]
 • אופיר מינץ-מנור, אפיטף יהודי מליאונטופוליס, המאה הראשונה לספירה. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 13.09.2002, עמ' 1. [הארץ]
 • גיא דרשן, מצבת קבר לאנטיפטרוס האשקלוני [IG II2 8388]. כולל מבוא. בתוך: דבורה גרא, דניאל דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 17-18.
 • בנימין איזק, שיר לטיני אפיגרפי מסוריה מן המאה הרביעית [IGLS V 2704]. מתורגם בפרוזה. כולל דיון והערות. בתוך: Munuscula: Ernesto David Kollmann a sodalibus dedicata, אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודים קלאסיים, 1985, עמ' 61-65.

*  *  *

מהדורות ביקורתיות

יוונית: שירה

Austin, C. et Bastianini, G. (2002) Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, Milan.

Bernabé, A. (19962-2007) Poetae Epici Graeci: Testimonia et Fragmenta: Pars I, Pars II, München & Leipzig.

Davies, M. post Page, D. L. (1991) Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta I, Oxford.

David, M. et Finglass, P. J. (2014) Stesichorus: The Poems, Cambridge.

Degani, H. (19912) Hipponactis Testimonia et Fragmenta, Stuttgart & Leipzig.

Fayant, M.-Ch. (2014) Hymnes orphiques, Paris.

Floridi, L. (2007) Stratone di Sardi: Epigrammi, Alessandria.

Floridi, L. (2014) Lucillio: Epigrammi, Berlin.

Gallavotti, C. (19933) Theocritus quique feruntur bucolici Graeci, Rome.

Gentili, B. et Prato, C. (19882-20022Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta: Pars I, Pars II, Leipzig.

Gow, A. S. F. (19522) Theocritus, Cambridge.

Gow, A. S. F. et Page, D. L. (1965) The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams, Cambridge.

Gow, A. S. F. et Page, D. L. (1968) The Greek Anthology: The Garland of Philip, Cambridge.

Guidorizzi, G. (1992) Meleagro: Epigrammi, Milan.

Harder, A. (2012) Callimachus: Aetia, Oxford.

Lloyd-Jones, H. et Parsons, P. (1983) Supplementum Hellenisticum, Berlin.

Lloyd-Jones, H. (2005) Supplementum Supplementi Hellenistici, Berlin.

Lobel, E. et Page, D. L. (19632) Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Oxford.

Maas, P. et Trypanis, C. A. (1963-70) Sancti Romani Melodi Cantica, Oxford.

Madden, J. A. (1995) Macedonius Consul: The Epigrams, Hildesheim.

Maehler, H. post Snell, B. (19878) Pindarus. Pars I: Epinicia, München & Leipzig.

Maehler, H. (1989) Pindarus. Pars II: Fragmenta. Indices, München & Leipzig.

Maehler, H. (200311) Bacchylides: Carmina cum Fragmentis, München & Leipzig.

Merkelbach, R. et West, M. L. (1967) Fragmenta Hesiodea, Oxford.

Page, D. L. (1962) Poetae Melici Graeci, Oxford.

Page, D. L. (1974) Supplementum Lyricis Graecis, Oxford.

Page, D. L. (1978) The Epigrams of Rufinus, Cambridge.

Page, D. L. (1981) Further Greek Epigrams, Cambridge.

Pfeiffer, R. (1949-53) Callimachus, Oxford.

Pöhlmann, E. (1970) Denkmäler altgriechischer Musik, Nürnberg.

Powell, J. U. (1925) Collectanea Alexandrina, Oxford.

Rutherford, I. (2001) Pindar's Paeans, Oxford.

Sider, D. (1997) The Epigrams of Philodemos, New York.

Valerio, F. (2014) Agazia Scolastico: Epigrammi, Università Ca’ Foscari Venezia.

Viansino, G. (1963) Paolo Silenziario: Epigrammi, Turin.

Viansino, G. (1967) Agazia Scolastico: Epigrammi, Milan.

Voigt, E. M. (1971) Sappho et Alcaeus, Amsterdam.

West, M. L. (19892-922) Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum Cantati, Oxford.

West, M. L. (19932) Carmina Anacreontea, Leipzig.

Zanetto, G. et Ferrari, P. (1992) Callimaco: Epigrammi, Milan.

יוונית: דרמה

Kassel, R. et Austin, C. (1983-2001) Poetae Comici Graeci, Berlin.

Snell, B. et al. (1971-2004) Tragicorum Graecorum Fragmenta, Göttingen.

יוונית: היסטוריה ופילוסופיה

Denis, A. M. (1970) Fragmenta Pseudepigraphorum quae supersunt Graeca, una cum Historicorum et Auctorum Judaeorum Hellenistarum Fragmentis, Leiden. (with Apocalypsis Henochi Graece, ed. Black, M.)

Diels, H. et Kranz, W. (19516) Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin.

Förster, P. R. (1903-23) Libanii opera, Leipzig.

Fortenbaugh, W. W. et al. (1992) Theophrastus of Eresus: Sources for His Life, Writings, Thought and Influence, Parts 1-2, Leiden.

Holladay, C. R. (1983-96) Fragments from Hellenistic Jewish Authors, Chico, CA.

Inwood, B. (20012) The Poem of Empedocles, Toronto, ON.

Jacoby, F. (1954-64) Die Fragmente der griechischen Historiker, Leiden.

Wehrli, F. (19672-74) Die Schule des Aristoteles, Basel.

לטינית

Banterle et al. (1994) Sant'Ambrogio: Opere poetiche e frammenti, Milan.

Blänsdorf, J. Post Morel et Büchner (20114) Fragmenta Poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum praeter Enni Annales et Ciceronis Germanicique Aratea, Berlin.

Callebat, L. (2012) Priapées, Paris.

Chassignet, M. (1986) Caton: Les Origines, Paris.

Courtney, E. (1991) The Poems of Petronius, Atlanta, GA.

Courtney, E. (20032) The Fragmentary Latin Poets, Oxford.

Dolveck, F. (2015) Paulini Nolani Carmina, Turnhout.

Giovine, C. (1988) Flori Carmina, Bologna.

Green, R. P. H. (1991) The Works of Ausonius, Oxford.

Hall, J. B. (1985) Claudii Claudiani Carmina, Leipzig.

Hollis, A. S. (2007) Fragments of Roman Poetry c. 60 BC – AD 20, Oxford.

Jal, P. (1967) Florus: Oeuvres, Paris.

Jordan, H. (1860) M. Catonis praeter Librum de rustica quae extant, Stuttgart.

Lindsay, W. M. (1930) Glossaria Latina IV: Festus, Paris. (with Placidus)

Manuwald, G. (2012) Tragicorum Romanorum Fragmenta II: Ennius, Göttingen.

Mattiacci, S. (1990) I carmi e i frammenti di Tiberiano, Florence.

Riese, A. (19062) Anthologia Latina I.2, Leipzig.

Rosenblum, M. (1961) Luxorius: A Latin Poet Among the Vandals, New York.

Schauer, M. (2012) Tragicorum Romanorum Fragmenta I: Livius Andronicus, Naevius, Tragici minores, Fragmenta adespota, Göttingen.

Shackleton Bailey, D. R. (1982) Anthologia Latina I.1, Stuttgart.

Skutsch, O. (1985) The Annals of Q. Ennius, Oxford.

Spaltenstein, F. (2014) Commentaire des fragments dramatique de Naevius, Brussels.

מהדורות Loeb

Campbell, D. A. (1982-93) Greek Lyric, Cambridge, MA.

Collard, C. et Cropp, M. (2008) Euripides: Fragments, Cambridge, MA.

Gerber, D. E. (1999) Greek Elegiac Poetry, Cambridge, MA.

Gerber, D. E. (1999) Greek Iambic Poetry, Cambridge, MA.

Lloyd-Jones, H. (1994-96) Sophocles, Cambridge, MA.

Hopkinson, N. (2015) Theocritus, Moschus, Bion, Cambridge, MA.

Mair, A. W. (19552) Callimachus: Hymns and Epigrams, London. (with Lycophron and Aratus)

Race, W. H. (1997) Pindar, Cambridge, MA.

Sommerstein, A. H. (2008) Aeschylus, Cambridge, MA.

Trypanis, C. A. (1958) Callimachus: Fragments, London.

West, M. L. (2003) Greek Epic Fragments, Cambridge, MA.


Goldberg, S. M. et Manuwald, G. (2018) Fragmentary Republican Latin I-II: Ennius, Cambrdige, MA.

Manuwald, G. (2019) Fragmentary Republican Latin III-V: Oratory, Cambrdige, MA.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s