תרגומים מהספרות היוונית

1. הומרוס – Homerus

א. איליאדה – Ilias

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל הערות ואחרית דבר. ת"א: עם עובד, 1987 (1917-23). [פרויקט בן-יהודה]
 2. אברהם ארואטי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות מלא. ע"פ מונרו ואלן (אוקספורד, 19203). ירושלים: מאגנס, 20162 (2012).
 3. אהרן שבתאי. משקל מעובד. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות. ע"פ לבּ. ת"א: שוקן, 2016.
  – – –
 4. [מאיר הלוי לטריס. עיבוד כחלק מהשיר "תפארת ישראל". בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 67-73. החל מן המילים "אז נאספו אנשי החיל".
  גם בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 151-156. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970.] [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ו 392-502 (מפגש הקטור ואנדרומכה).
 5. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 153-160.
  כולל: כא 1-232.
 6. דוד מרגולין. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "האשכול", שנה א', כרך 1, 1898, עמ' 202-208. [לקסיקון הספרות העברית]
  כולל: ו 399-502 (הקטור ואנדרמעכה).
 7. אפרים דבשני. מתורגם בפרוזה. "איליאס: ארבעת הספרים הראשונים", ירושלים, 1931.
  כולל: שירים א-ד.
 8. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 9-20.
  כולל: א 1-187; ב 200-206, 211-219, 225-228, 362-363, 594-600; ג 456-460; ה 341-342; ו 488-489, 497-502; ח 553-565; ט 186-191; י 261-265; יא 632-635; יט 420-423; כב 262-264.

ב. אודיסיאה – Odyssea

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל הערות ואחרית דבר. ת"א: עם עובד, 1987 (1941). [פרויקט בן-יהודה]
 2. אהוביה כהנא. מתורגם בפרוזה. בעריכת יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. ע"פ אלן (אוקספורד). ירושלים: כתר, 1996.
 3. אברהם ארואטי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ע"פ ואן-תיל (אולמס-ויידמאן, 1991). ירושלים: מאגנס, 2012.
 4. אהרן שבתאי. משקל מעובד. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות. ע"פ לבּ. ת"א: שוקן, 2014.
  – – –
 5. [צבי יוסף פפרמן. (מיוונית?). נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1919?), עמ' 75-92.]
  כולל: שיר ח.
 6. שלמה שפאן. בתוך: "מאסף", גליון 3, 1962, עמ' 484-496.
  כולל: שיר א.
 7. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 20-26.
  כולל: ז 112-128; ח 471-486, 555-563; טו 314-323, 403-411; יז 320-323, 513-521; יח 357-364; יט 225-231; כב 330-349, 401-405; כד 205-222.
 8. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", ס. ח. גליון 2-3, 1978, עמ' 28-31.
  כולל: א 1-95.
 9. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא מאת יהודה ליבס. בתוך: "הארץ", 11.09.1988, עמ' ב 13.
  כולל: א: 96-251.
  * ע"פ עדות בנו יהודה ליבס, נמצא בעזבונו של י"ג ליבס תרגום של למעלה משלושה רבעים של האודיסיאה. ראו שם.
 10. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 9-14.
  כולל: יא 152-225; יג 96-112.
 11. יורם ברונובסקי. נטול משקל. בתוך: "מחברות", גליון 6, 1980, עמ' 12.
  כולל: כג 205-240 (פנלופה מזהה את אודיסאוס).
 12. יואב גלבוע. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מעריב אונליין", 02.07.2020. [מעריב]
  כולל: שיר א.

[ג.] הימנונות הומריים – Hymni Homerici

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא מאת משה שובה, הערות ומפתח שמות. ע"פ אלן (אוקספורד, 1904). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956 (1946). [פרויקט בן יהודה]
  – – –
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 140-150.
  נוסח קודם בתוך: "פרוזה", גליון 47-48, 1981, עמ' 40-41.

  כולל: 5 (אל אפרודיטה).
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 29.09.1993, עמ' ב 10 (דלוס); 01.04.1994, עמ' ב 8 (פיתו).
  כולל: 3 (אל אפולו).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 149-151.
  כולל: 7 (אל דיוניסוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתיאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 131-149.
  כולל: 2 (אל דמטר), 20 (אל הפיסטוס).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "פילוקטטס", ת"א: שוקן, 1998, עמ' 117-137.
  כולל: 4 (אל הרמס).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הלנה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 95.
  כולל: 14 (אל אם האלים).
 8. יהודה ליבס. בתוך: "כרמל", גליון 19, 2018 (2011?), עמ' 45. [אתר המתרגם]
  כולל: 32 (אל סלנה). 

[ד.] אפיגרמות הומריות – Epigrammata Homerica

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956.
  – – –
 2. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 27-29.
  כולל: 6.1-4 (פנייה אל פוסידון), 14 (שיר קדרים), 15-16 (אירסיאונה). 

[ה.] מלחמת הצפרדעים והעכברים – Batrachomyomachia

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956 (1949).

*

2. הסיודוס – Hesiodus

א. מעשים וימים – Opera et dies

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1980). "עבודות וימים", ת"א: שוקן, 2004.
  – – –
 3. אהרן קמינקא. כולל הערות. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ד', גליון 49-50, 15.06.1933 (1929), עמ' 6-9.
  כולל: טורים 1-230.
  * ע"פ עדותו, השלים קמינקא את תרגום היצירה "בהשמטות קטנות". לא ידוע מה עלה בגורל כתב-היד. ראו: "העולם", כרך י"ז, גליון 38, 06.09.1929, עמ' 743 הע' 4.

ב. תיאוגוניה – Theogonia

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ סולמסן, מרקלבאך ווסט (אוקספורד, 19903). "תאוגוניה", רעננה: אבן חושן, 2016. [אתר המתרגם]
  – – –
 3. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1996), עמ' 63-77. [אתר המתרגם]
  כולל: טורים 1-128.
 4. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 131-135.
  כולל: טורים 1-115.
 5. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: הסיודוס, "עבודות וימים", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 101-124.
  כולל: טורים 154-206, 453-733, 746-880.

[ג.] מגן הרקלס – Scutum Herculis

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).

*

3. אייסכילוס – Aeschylus

א. הפרסים – Persae

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ירושלים: מוסד ביאליק, 1953 (1952).
 3. שלמה דיקמן. מתורגם בחריזה. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 4. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' (אוקספורד, 1972). ת"א: שוקן, 1994.

ב. שבעה נגד תבי – Septem contra Thebas

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ האצ'ינסון (אוקספורד, 1985). ת"א: שוקן, 2011.

ג. המבקשות מחסה – Supplices

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סומרסטיין (לבּ, 2008). "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011.

ד. אגממנון – Agamemnon

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דניסטון ופייג' (אוקספורד, 1960). ת"א: שוקן, 1990.
  – – –
 3. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 1, 1959, עמ' 23-26.
  כולל: טורים 1-103.
 4. דרור אורון. בתוך: "קשת", שנה א', גליון 3, 1959, עמ' 104-105.
  כולל: טורים 40-82.

 ה. נושאות הנסך – Choephoroe

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גארווי (אוקספורד, 1986). "נושאות הנסכים", ת"א: שוקן, 1990.

 ו. נוטות החסד – Eumenides

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סומרסטיין (קמברידג', 1989). ת"א: שוקן, 1990.

 [ז.] פרומתיאוס הכבול – Prometheus vinctus

 1. צבי ישראל (שביד). כולל מבוא. בתוך: ישראל, "נתיב אל אור", ת"א: אל"ף, 1958 (1926, 1939).
  נוסח אחר (טורים 999-1062, 1080-1093) בתוך: "מולדת", כרך י"א, גליון 2, 1928, עמ' 110-113.
 2. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 3. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ וקלין (לייפציג, 1893) ווילמוביץ (ברלין, 1914). ת"א: גזית, 1942 (1938-39).
 4. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 5. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גריפית (קמברידג', 1983). ת"א: שוקן, 1994.

 ח. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Radt (TrGF iii) = Sommerstein

 1. שלמה דיקמן. ע"פ נאוק (1889). בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966 (1965), עמ' 34-36.
  כולל: פרומתיאוס המשוחרר 190, 192, 193, 195, 196, 199.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 131.
  כולל: "דיקה" 281א (1-24).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 146-147.
  כולל: בנות דנאה 44.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 93-94.
  כולל: ניובה 154א (1), 159 (2), 161 (3), 162 (4).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 73-76.
  כולל: מושכי המכמורת 46א (1), 47א (2).
 6. אהרן שבתאי. כולל הערות. בתוך: אייסכילוס, "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 87-117.
  כולל: אתמס 1; נשי איטנה 6; אמימונה 13; נשי ארגוס 16-17; ארגו 20; בקכות 22; גלאוקוס אל-הים 26-29; גלאוקוס מפוטניאי 37-39; בנות דנאה 43-44; אדונים 57-59; בנות השמש 69-70; ילדי הרקלס 74-75, 75א; נשי תרקיה 83, 84א; איקסיון 90; קביירים 96; קריים 99-100; ליקורגוס 124; ממנון 300 (126א), 127; מירמידונים 131-132, 135-139; ניובה 154א, 155, 159 (טנטלוס), 161-162; סורקות הצמר 169-170; פרס הנשק 175-177; אוספי העצמות 179-180; פלמדס 181, 181א, 182; פנתיאוס 183; נשי פרייביה 184-186; פנלופה 187; פרומתיאוס 188, 189א; פרומתיאוס המשוחרר 190, 192, 195-196, 199-201; פרומתיאוס נושא האש 204ב, 206-207, 369 (207ב), 208; סיסיפוס הנמלט 225, 227-230, 233; טלפוס 239; קשתות 241-244; פילוקטטס 249-253, 255; פינאוס 258, 258א; בנות פורקיס 261; פריגים 263-264, 266-267; מעלי הנשמות 273, 273א, 275; ללא שיוך 288-289, 298, 301 (300), 302, 305, 308, 312, 316, 317, 327, 348, 352, 354, 355, 362, 381, 387א, 389-393, 396-400.

[ט.] אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966 (1965), עמ' 36.
  כולל: אפיגרמה 2.

*

4. סופוקלס – Sophocles

א. איאס – Ajax

 1. דרור אורון, נשלם (טורים 859-1420) ע"י שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גארווי (אריס ופיליפס, 1998). ת"א: שוקן, 2003.
  – – –
 3. אברהם באנד. בתוך: "גזית", כרך י"ח, גליון 1-2, 1960, עמ' 11.
  כולל: טורים 1-35, 134-171.

 ב. אנטיגונה – Antigone

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: שוקן, 20022 (1990).
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2007 (2006).
 5. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ראשון לציון: ליון בוקס, 2014.
  – – –
 6. [ט. כרמי. מאנגלית ע"פ פיטס ופיצג'רלד (ניו יורק, 1939). כולל מבוא מאת פרופ' הדס, הערות מאת אברהם עוז ואחרית דבר. ת"א: דביר, 1970 (1965).]
 7. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 88-89.
  כולל: טורים 332-375.

 ג. נשי טרכיס – Trachiniae

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ איסטרלינג (קמברידג', 1982). ת"א: שוקן, 1989.

 ד. אדיפוס המלך – Oedipus rex

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי. כרך ח: מחזות", ת"א: עם עובד, 2003 (1928-29). [פרויקט בן-יהודה]
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991) ודאו (קמברידג', 1982). ת"א: שוקן, 19942 (1981).
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2012.
 5. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ראשון לציון: ליון בוקס, 2015.

ה. אלקטרה – Electra

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 2001.

ו. פילוקטטס – Philoctetes

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 1998.

ז. אדיפוס בקולונוס – Oedipus Coloneus

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: שוקן, 1999.

ח. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Radt (TrGF iv) = Lloyd-Jones

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964.
  כולל: קראוסה 356 (עמ' 92); ללא שיוך 949 (עמ' 1001), 950 (עמ' 1003), 956 (עמ' 132).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 143.
  כולל: ללא שיוך 941.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 77-88.
  כולל: הגששים 314.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 95-120.
  כולל: איאס הלוקריני 10ג; שבויות 37; אקריסיוס 62-67; בני אלאוס 77-78, 81, 83, 86-88; מאהבי אכילס 149; התביעה להחזרת הלנה 178; אפיגונים 187, 189; אריפילה 201א, 201ג, 201ד; תיאסטס 247, 255, 259; היפונוס 301; איפיגניה 306, 308; קדליון 330; קראוסה 350, 352, 354, 356; לאוקואון 373-374; מלאגרוס 401; נאופליוס 432, 434; ניובה 441אא (441), 441א, 442, 444; אוינומאוס 472, 474; פנדורה 482-483; פלאוס 487; רועים 500, 502, 505; פוליקסנה 524; קוצצות השורשים 534-535; אנשי סקירוס 554-555, 557; סועדים 562-565; טאוקרוס 576; טראוס 581, 583, 585, 587-593; טריפטולמוס 606, 611; טרוילוס 618, 620; מתופפים 636; טירו 659, 661, 663-664; פיידרה 682, 684-685; נשי פתיוטיס 694; פינאוס 711; פריגים 724; ללא שיוך 735, 771, 799, 807, 811, 831, 833, 835-837, 839, 843, 853, 856, 858, 863, 867, 870, 873, 894, 897, 900, 921, 923-924, 927א, 927ב, 930, 932, 934, 939-941, 945-955, 958, 961, 964.

*

5. אוריפידס – Euripides

א. אלקסטיס – Alcestis

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דייל (אוקספורד, 1954). ת"א: שוקן, 1986.

ב. מדיאה – Medea

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' (אוקספורד, 19522). ת"א: שוקן, 1983.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. ע"פ לואי (טויבנר, 1992). ת"א: אור-עם, 1999.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981) ולואי (טויבנר, 1992). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2018.
  – – –
 5. [אברהם שלונסקי. בתוך: שלונסקי, "כתבים", כרך ו': "תרגומי שירה א", מרחביה: ספרית פועלים, 1971, עמ' 9-14.]
  כולל: טורים 1-95 (שיח האומנת והפדגוג), 214-266 (נאום מדאה אל נשי קורינת).

ג. ילדי הרקלס – Heraclidae

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1995) ווילקינס (אוקספורד, 1995). ת"א: שוקן, 2011.

ד. היפוליטוס – Hippolytus

 1. דרור אורון. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 66-67, 1975, עמ' 18-65.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 1992.

ה. אנדרומכה – Andromacha

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 2003.

ו. הקבה – Hecuba

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 1992.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דייץ (טויבנר, 1973) ודיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: אור-עם, 2011. [אתר המתרגם]

ז. המבקשות מחסה – Supplices

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1998). "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011. 

ח. אלקטרה – Electra

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981). ת"א: שוקן, 2001.

ט. הרקלס – Hercules

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 2002.

י. נשי טרויה – Troades

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1999). ת"א: שוקן, 2010.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981). "הנשים מטרויה", ת"א: אור-עם, 2011. [אתר המתרגם]

יא. איפיגניה בטאוריס – Iphigenia in Tauris

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1999). "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007.

יב. איון – Ion

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לי (אריס ופיליפס, 1997). ת"א: שוקן, 2005.

יג. הלנה – Helena

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002). ת"א: שוקן, 2010.

יד. נשי פניקיה – Phoenissae

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002). "הנשים הפניקיות", ת"א: שוקן, 2011.

טו. אורסטס – Orestes

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002), וסט (אריס ופיליפס, 1990) ווילינק (אוקספורד, 1986). ת"א: שוקן, 2009.

טז. הבככות – Bacchae

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דודס (אוקספורד, 1960). "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994.

 יז. איפגניה באוליס – Iphigenia in Aulis

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ ז'ואן (פריז, 1983). ת"א: שוקן, 1989.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. רעננה: אבן חושן, 2009. [אתר המתרגם]

יח. קיקלופ – Cyclops

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סיפורד (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 2001.

יט. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Kannicht (TrGF v) = Collard et Cropp

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 86, סימן 319.
  כולל: 1042.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 164.
  כולל: אנטיופה (?) 910.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 83-89.
  כולל: אלכסנדר 43-45, 46.5, 48-51, 54-57, 59-60, 61א, 61ב, 62, 62a5-12, 62d25-30, 62g, 62h, 62i; פלמדס 578-581, 583-585.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "ילדי הרקלס", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 79-102.
  כולל: אייגאוס 7א, 8-11; איולוס 19-26, 31-32, 34-37; אלקמאון בפסופיס / בקורינתוס 79, 81; אלקמנה 92-94, 96, 98-99, 102; אנדרומדה 114-115, 115א, 118-120, 124-129, 129א, 130-131, 133-136, 138, 138א, 142-143, 145-146, 151; אנטיופה 182א, 183-187, 187א, 188-194, 196, 198-204, 208, 223; בלרופון 285-286, 286ב, 303, 306-307, 307א, 308, 310, 312; ארכתיאוס 360; דנאה 316, 323, 1132f.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הנשים הפניקיות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 110-138.
  כולל: כרתיים 472, 472ב, 472ה; סתנבויה 661, 663-665, 665א, 666-667, 669-671; היפסיפילה 752, 752b, 752c, 752d, 752h, 752k, 753, 754ב, 754ג, 757, 759א; פאתון 771, 773, 775, 775א, 779, 781-782.

*

6. הרודוטוס – Herodotus

א. היסטוריה – Historiae

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אביכט (לייפציג, 1903) וקלנברג (לייפציג, 1909). "כתבי הירודוטוס", ירושלים: ראובן מס, 1935-1936. שני כרכים. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת]
 2. בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ'. כולל מבוא, הערות, רשימת מידות ומשקולות, לוח זמנים ומפתח שמות ומקומות. ירושלים: כרמל, 2013 (1998).
  – – –
 3. יצחק ליב ברוך. כולל מבוא ומעט הערות. "ספורי הרודוט", ת"א: אמנות, סדרת "מגלות לבתי-הספר", 1930.
  חוברת א: "קרזוס וסולון". כולל: א 26-92.

  חוברת ב: "כרש". כולל: א 95-216 (פרקים נבחרים).
  חוברת ג: "המצרים". כולל: ב 2, 4, 35-41, 47, 59-63, 65-71, 73, 76-77, 80-81, 84-90, 93, 97, 121, 124-125, 127, 147-148, 151-152, 154, 158-159.
  חוברת ד: "הבבלים והפרסים". כולל: א 131-140, 178-191, 193-200.
 4. גבריאל הרמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: ג 80-82.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 153-155.
  כולל: ג 80-83.

*

7. היפוקרטס – Hippocrates

א. פרוגנוזה – Prognosticon

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ב. על דיאטה במחלות קשות – De diaeta in morbis acutis

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ג. על האוויר, המים והמקומות – De aere aquis et locis

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

ד. השבועה – Jus jurandum

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ה. החוק – Lex

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942. 

ו. על דיאטה בבריאות – De diaeta salubri

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942. 

ז. על שימוש בנוזלים – De liquidorum usu

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

*

8. תוקידידס – Thucydides

א. היסטוריה – Historiae

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס, הערות, מפות ומפתח שמות ועניינים. "תולדות מלחמת פילופוניס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988 (1959).

*

9. אריסטופנס – Aristophanes

א. אכארנים – Acharnenses

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "האכארנים", ירושלים: מאגנס, 1994.

ב. פרשים – Equites

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הפרשים", ירושלים: מאגנס, 2006.
  – – –
 3. דרור אורון. בעריכת משה שובה. כולל הערות. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 155-159.
  גם בתוך: "במה", ס. ח. גליון 7, 1960, עמ' 9-12.

  כולל: טורים 1162-1264.

 ג. עננות – Nubes

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967 (1959).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "העננות", ירושלים: מאגנס, 2001.

ד. צרעות – Vespae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הצרעות", ירושלים: מאגנס, 2000.

ה. השלום – Pax

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. ירושלים: מאגנס, 2005.

ו. ציפורים – Aves

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967 (1950).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הציפורים", ירושלים: מאגנס, 1995.
  – – –
 3. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "עתידות", כרך ו', גליון 21, 1946, עמ' 62-64.
  גם בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 159-163.
  כולל: טורים 1-60.

ז. ליסיסטרטה – Lysistrata

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1949).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ הנדרסון (אוקספורד, 1987). ת"א: שוקן, 1997.

ח. חג הנשים – Thesmophoriazusae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. ירושלים: מאגנס, 1997.

 ט. צפרדעים – Ranae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1959).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הצפרדעים", ירושלים: מאגנס, 1998.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דובר (אוקספורד, 1993). "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997.
  – – –
 4. דוד וייסרט. כולל פירוש מפורט. בתוך: מרק רוזלאר, בנימין שימרון (עורכים), "ספר זכרון לפרופ' בנציון כ"ץ: מחקרים בתרבות הקלאסית", אוניברסיטת ת"א: מפעל השכפול, 1970, עמ' 41-66.
  כולל: טורים 1119-1247. 

י. קהלניות – Ecclesiazusae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ אשר (אוקספורד, 1973). "מהפכת הנשים", ת"א: שוקן, 2003.

יא. פלוטוס – Plutus

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1946).
 2. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא מקיף והערות. ירושלים: מאגנס, 1991 (1983).
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ הנדרסון (לבּ, 2002). "עושר", ת"א: שוקן, 2019.

יב. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ (Kassel et Austin (PCG iii.2

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ הנדרסון (לבּ, 2007). בתוך: "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 107-111.
  כולל: האיכרים 102; הזיקנה 148; דיידלוס 191, 199; הגיבורים 322; חג הנשים ב' 332; נשי למנוס 372-373; האיים 402, 410; פולידוס 468; פרואגון 477-478; אנשי טלמכוס 545; העונות 581; ללא שיוך 680.

*

10. אנדוקידס – Andocides

א. על המיסטריות – De mysteris

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2008. 

ב. על שובו לאתונה – De reditu

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008. 

ג. על השלום עם ספרטה – De pace

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008. 

ד. נגד אלקיביאדס – Contra Alcibiadem

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008.

*

11. ליסיאס – Lysias

א. נאום ההגנה על רצח ארטוסתנס – Apologia pro caede Eratosthenis

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לאמב (לבּ, 1957). בתוך: מננדרוס, "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 104-110.

ב. נגד ארטוסתנס – Contra Eratosthenem

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לאמב (לבּ, 1957). בתוך: אוריפידס, "הקבה", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 110-120.

*

12. איסוקרטס – Isocrates

א. אל דמוניקוס – Ad Demonicum

 1. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה דו-טורית. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 75, סימן 280.
  מתוך: סעיף 24.

*

13. קסנופון – Xenophon

א. מסע הרבבה – Anabasis sive Expeditio Cyri

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס, הערות, מפה ומפתח שמות. "אנאבאסיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2011 (1969).

ב. נאום ההגנה – Apologia Socratis

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ג. המשתה – Symposium

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ד. זיכרונות – Memorabilia

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1923). ירושלים: מאגנס, 1960.

ה. ניהול משק הבית – Oeconomicus

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ו. מדינת הספרטנים – De republica Lacedaemoniorum

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2011.
  – – –
 2. דוד אשרי. בתוך: "ספרטה: חברה ומשטר", ירושלים: אקדמון, 1991 (1972), עמ' 17-21.
  כולל: פרקים 1, 7-8, 11, 13-15.

[ז.] חוקת האתונאים – De republica Atheniensium

 1. דרור אורון. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פוקס, "אתונה בימי גדולתה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1984 (1954), עמ' 248-257.

*

14. אפלטון – Plato

א. נאום ההגנה – Apologia Socratis

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929 (1926).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).
  – – –
 4. [מתתיהו תימור. (מיוונית?). בתוך: "ימי סוקרטס האחרונים", ת"א: אקדמיה, 1963.]

ב. כרמידס – Charmides

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ג. קרטילוס – Cratylus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ד. קריטיאס – Critias

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך רביעי, ירושלים: שוקן, 1964.

ה. קריטון – Crito

 1. צבי דיזנדרוק. בתוך: "התקופה", גליון 24, ברלין: שטיבל, 1928, עמ' 294-305. [ספרית דעת]
 2. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 3. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 4. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).
  – – –
 5. [מתתיהו תימור. (מיוונית?). בתוך: "ימי סוקרטס האחרונים", ת"א: אקדמיה, 1963.]

ו. אותידמוס – Euthydemus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ז. אותיפרון – Euthyphro

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929 (1924).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).

ח. גורגיאס – Gorgias

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות. ברלין: שטיבל, 1928. [פרויקט בן-יהודה]
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ט. היפיאס זוטא – Hippias minor

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

י. היפיאס רבא – Hippias major

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

יא. איון – Io

 1. דרור אורון. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1955.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

יב. לכס – Laches

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ברנט (אוקספורד, 1903). בתוך: אפלטון, "מנון; לכס", ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2013.

יג. ספר החוקים – Leges

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ דיאס (פריז, 1956). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך רביעי, ירושלים: שוקן, 1964.

יד. ליסיס – Lysis

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

טו. מנקסנוס – Menexenus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

טז. מנון – Meno

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. "מינון", ירושלים: מאגנס, 19522 (1938).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ בלוק (קמברידג', 1964) וברנט (אוקספורד, 1903). בתוך: אפלטון, "מנון; לכס", ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2013.

יז. פרמנידס – Parmenides

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

יח. פיידון – Phaedo

 1. יוסף אליהו הלר. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא והערות. ע"פ סטרצ'ן (אוקספורד, 1995). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2005.

יט. פיידרוס – Phaedrus

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ הרמן (לייפציג, 1909). ורשה: שטיבל, 1923.
 2. יוסף אליהו הלר. כולל מבוא מקיף והערות. ע"פ רובן (פריז, 1947). ירושלים: מאגנס, 1956.
 3. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.
 4. מרגלית פינקלברג. כולל מבוא, הערות ומסות מאת ורד לב כנען וחגי כנען ואהרן שבתאי. ת"א: עם עובד וחרגול, 2009.
  – – –
 5. [ע"פ עדותו במכתב ליוסף קלוזנר משנת 1923, איבד שאול טשרניחובסקי בשעת מסעותיו כ"י של תרגום הדיאלוג אשר הכין בהזמנת יהודה יונוביץ' למהדורת "כל כתבי אפלטון". ע"פ מכתב נוסף לקלוזנר משנת 1924, עוד עבד אז טשרניחובסקי בשנית על התרגום. ככל הנראה, נזנחה עבודת התרגום עם פרסום תרגומו של דיזנדרוק. ראו: עידו בסוק, "ליופי ונשגב לבו ער", ירושלים: כרמל, 20183, עמ' 284.]

כ. פילבוס – Philebus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כא. המדינה – Politia sive Res publica

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ת"א: מצפה, 1935-36. שלושה כרכים.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.

כב. מדינאי – Politicus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כג. פרוטגורס – Protagoras

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. ע"פ אדם ואדם (קמברידג'). ירושלים: מאגנס, 19784 (1935).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

כד. סופיסט – Sophista

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כה. המשתה – Symposium

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא מאת יוסף קלוזנר והערות. ת"א: שוקן, 1946 (1925). [פרויקט בן-יהודה]
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.
 3. מרגלית פינקלברג. כולל מבוא, הערות ומאמרים מאת ורד לב כנען וחגי כנען וצחי זמיר. ע"פ ברנט (אוקספורד, 1901) ודובר (קמברידג', 1980). ת"א: חרגול, 2001.
  – – –
 4. [אשר בן-ישראל (ברונפלד). כולל מבוא והערות. יפו: יפת, 1914.]
  * ע"פ יוחנן גלוקר, תורגם הדיאלוג מגרמנית ע"פ רודולף קסנר (ינה, 1910) וקורט הידלברנדט (לייפציג, 1912). ראו: גלוקר, "התרגום העברי הראשון של 'המשתה'", בתוך: "טקסטוס", גליון 25, 2010, עמ' 141-162.

כו. תאייטטוס – Theaetetus

 1. אריה סימון. בעריכת חיים יהודה רות. כולל מבוא והערות. ע"פ פאולר (לבּ, 1921). ירושלים: מאגנס, 19683 (1934).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כז. טימאיוס – Timaeus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

[כח.] אלקיביאדס א' – Alcibiades I

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[כט.] אלקיביאדס ב' – Alcibiades II

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[ל.] המאהבים המתחרים – Amatores

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לא.] קליטופון – Clitopho

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לב.] נספח לספר החוקים – Epinomis

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לג.] היפרכוס – Hipparchus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לד.] מינוס – Minos

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לה.] תיאגס – Theages

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לו.] אגרות – Epistulae

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.
  – – –
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ סואיה (פריז, 1960). בתוך: "הארץ", 15.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: אגרת ראשונה.

[לז.] אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 5.
  כולל: 13 (א"פ 9.506).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 24-25.
  כולל: 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 105.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 3 (א"פ 5.78).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 49-52.
  כולל: 1 (א"פ 7.669, אל אסטר א.), 2 (א"פ 7.670, אל אסטר ב.), 3 (א"פ 5.78, הנשיקה והנפש), 4 (א"פ 5.79, תפוח), 17 (א"פ 16.13, תחת האורן).
 5. אמיר אור. כולל הערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 127-132.
  כולל: 1 (א"פ 7.669), 2 (א"פ 7.670), 3 (א"פ 5.78), 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80), 8 (א"פ 6.1).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 95-96.
  כולל: 3 (א"פ 5.78), 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80), 8 (א"פ 6.1).
 7. יהודה ליבס. בתוך: "משיב הרוח", גליון 33, 2010, עמ' 54.
  כולל: 13 (א"פ 9.506).
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 55-56.
  כולל: 1 (א"פ 7.669), 2 (א"פ 7.670).
 9. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 7.669, עמ' 182), 5 (א"פ 5.80, עמ' 62), 8 (א"פ 6.1, עמ' 66), 15 (א"פ 9.51, עמ' 214), 17 (א"פ 16.13, עמ' 92).

*

15. אייסכינס – Aeschines

א. על משלחת הכזב – De falsa legatione

 1. זיוה כספי. כולל מבוא והערות מאת דבורה גילולה ומפתח אישים ומקומות. בתוך: דמוסתנס, אייסכינס, "על משלחת הכזב", ירושלים: מאגנס, 2008.

ב. נגד טימרכוס – Adversus Timarchum

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2005.

*

16. דמוסתנס – Demosthenes

א. הנאומים האולינתיים – Olynthiacae I-III

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא והערות. "דמוסתנס נואם", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1945.

ב. הנאום הפיליפי הראשון – Philippica I

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא והערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 15-17.

ג. נגד מידיאס – Contra Midiam

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2007.

ד. על משלחת הכזב – De falsa legatione

 1. זיוה כספי. כולל מבוא והערות מאת דבורה גילולה ומפתח אישים ומקומות. בתוך: דמוסתנס, אייסכינס, "על משלחת הכזב", ירושלים: מאגנס, 2008.

[ה.] נגד נאיירה – Contra Neaeram

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות מאת דוד אשרי ומפתחות שמות ועניינים. ע"פ ז'רנה (פריז, 1960). "אפולודורוס נגד נאיירה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1987.

*

17. אריסטו – Aristoteles

א. קטגוריות – Categoriae

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא והערות. ע"פ קוק (לבּ, 1938). ת"א: רסלינג, 2019.
  – – –
 2. נתן שפיגל. בתוך: אברהם צבי בראון (עורך), "מבחר טכסטים פילוסופיים מפארמנידס עד הוגי ימינו: מקראה באונטולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1977, עמ' 68-73.
  כולל: פרקים 1-5.

ב. אנליטיקות אחרונות – Analytica posteriora

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 236-244.
  כולל: א 2, 4, 6, 8, 13, 27, 28, 33, 34.

ג. פיסיקה – Physica

 1. יהודה לנדא. כולל מבוא ופירוש מקיף לספר א'. ע"פ רוס (אוקספורד, 1936). ירושלים: מאגנס, 2006 (1995).
  כולל: ספרים א-ב.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 439-441.
  כולל: ד: 6-7 (213a12-b18, 23-28, 30-214a12).
 3. עמנואל עמיתי. בתוך: מרסל דיבוא, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתאלס עד אריסטו. חלק ג: אריסטו", ירושלים: אקדמון, 1972, עמ' 83-106.
  כולל: ספר ב.
 4. שמואל שקולניקוב. כולל הערות מפורטות. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 245-254.
  כולל: ב 1, 3, 8.

ד. מטאורולוגיקה – Meteorologica

 1. [שמואל אבן-תיבון. "אותות השמים". מערבית ע"פ יחיא אל-בטריק. מהדורה מדעית ע"י רזיאן פונטיין כוללת מבוא נרחב, תרגום אנגלי, הערות ולקסיקון בתוך: Otot ha-Shamayim, ליידן: בריל, 1995 (1210).]

ה. על הנפש – De anima

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא, הערות ונספח על מורשת אריסטו במחשבת ישראל של ימי הביניים. ע"פ ביהל (לייפציג, 1884). ת"א: דביר, 1949.
 2. מנחם לוז. כולל מבוא, הערות, פירוש מקיף מאת אהרן בן-זאב, לקסיקון שמות ומושגים ומילון מונחים. ע"פ רוס (אוקספורד, 1961). ת"א: הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים, 1989.

ו. ידיעות על בעלי-החיים – Historia animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I 1 (486a5-488a14), I 4-5 (489a30-b23), I 6-7 (490b31-491a29), I 17 (496a3-b11), II 1 (498a8-b10, 501a8-b24), II 10 (503a15-b28), II 17 (508a8-b8), III 1 (510a8-b28), III 11 (518a17-519a29), III 19 (521a6-b3), III 20 (522a13-523a27), IV 1 (523a30-524b23), IV 4 (529b20-530a13), IV 6 (531a31-b18), IV 8 (533a30-b25), IV 10-11 (536b24-538b25), V 1 (538b28-539a26), V 3 (540a26-b15), V 6 (541b1-16), V 14 (546b1-15), V 18 (549b30-550b21), V 19 (551a13-b19), V 32 (557b1-32), V 33 (558a15-b5), VI 2 (560b25-562a22), VI 7 (563b13-564a6), VI 10 (565b1-18), VI 12 (566b2-567a17), VI 15 (569a10-b10), VI 16 (570a1-24), VI 22 (576b27-577a14), VI 29-30 (578b7-579a30), VI 37 (580b10-581a5), VII 1 (582a5-b11), VII 3 (583b2-28), VII 6 (585b29-586b2), VII 11 (587b19-32), VIII 1 (588a15-589a10), VIII 2 (589b32-590a10, 591b29-592a28), VIII 13 (598a30-599a19), VIII 28 (606b17-607a9), IX 1 (608a8-609a1), IX 4 (611a15-30), IX 8 (613b5-614a5), IX 9 (614b1-18), IX 29 (618a8-30), IX 36 (620a23-b33), IX 39-40 (623a24-627b21).

ז. על החלקים המבניים של בעלי-החיים – De partibus animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I (639a1-646a4), II 1 (646b11-648a13), II 3 (650a1-b12), II 9 (654a32-655b1), II 10 (656b28-657a24), II 14-16 (658b2-659a37), II 16-17 (659b28-660b34), III 2-3 (662b23-664b35), III 5 (668a4-b33), III 6 (669a14-b13), III 9 (671a27-b28), III 14 (674b18-675a25), IV 2 (677a5-b10), IV 5 (680a4-b17, 681a10-30), IV 6 (682a30-683a25), IV 9 (685a23-b28), IV 10 (686b23-34, 690a4-29), IV 12 (694b12-30), IV 13-14 (696b24-34, 697a15-b30).

ח. על שינוי המצב אצל בעלי-החיים – De motu animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

7-8 (701b2-702a20), 10-11 (703a4-704b3).

ט. על ההליכה אצל בעלי-החיים – De incessu animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974.
  כולל: פרקים 1-4.

י. על היווצרות בעלי-החיים – De generatione animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I 1-2 (715a1-716b13), I 17-18 (721a30-727a30), I 20 (727b34-728b1), I 22 (730a33-731b14), II:1 (731b18-732a12, 733a33-733b27, 734b20-735a29), II 2 (735a29-736b20), II 4 (739a35-b1, 739b9-741b24), II 6 (742a17-743a1), II 8 (747a23-b20), III 2 (752a10-b16), III 4 (755a7-756b13), III 9 (758a26-760b1), IV 1 (763b20-768a20), IV 3 (769b2-770b19), IV 7 (775b25-776a14), IV 10 (777b17-778a9), V 1 (778a16-b6), V 8 (788b3-789b22).

יא. מטפיסיקה – Metaphysica

 1. חיים יהודה רות. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1924). "המטפיסיקה: ספר א", ירושלים: מאגנס, 19492 (1933).
  בעיבוד שמואל שקולניקוב: ירושלים: מאגנס, 19925.
  כולל: ספר א.
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998.
  כולל: ג 1-4, 7 (עמ' 269-275); ד 7 (עמ' 276); ה 1 (עמ' 277-278).
 3. מרסל דיבואה ואביטל וולמן. כולל הקדמה, הערות, ביאור מקיף ומילון מונחים. ע"פ יגר (אוקספורד, 1957). "ספר דלתא", ירושלים: מאגנס, 1998.
  כולל: ספר ד.
 4. עמנואל עמיתי. בתוך: מרסל דיבוא, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתאלס עד אריסטו. חלק ג: אריסטו", ירושלים: אקדמון, 1972, עמ' 110-113.
  כולל: ה 7-8.
 5. חנה וחיים רוזן. בעריכת שלמה פינס. כולל מבוא, הערות ומפתחות. ע"פ יאגר (אוקספורד, 1957). "הנספחות למסות על הטבע", ירושלים: מאגנס, 1966.
  כולל: ספרים ז-ט.
 6. חיים יהודה רות. כולל הערות מפורטות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1924). "המטפיסיקה: ספר יא", ירושלים: מאגנס, 1934.
  כולל: ספר יא.

יב. אתיקה ניקומכית – Ethica Nicomachea

 1. נאווה גוטרמן. "האתיקה הניקומאכית", ת"א: מפעל השכפול, 1967.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא והערות. "אתיקה: מהדורת ניקומאכוס", ת"א: שוקן, 1973.
  – – –
 3. [מאיר אלגואדיש (נפטר 1410, קסטיליה). מלטינית ע"פ רוברט גרוסטסט (נפטר 1253). ע"פ עדותו, אלעזר זאב (לורנס ויקטור) ברמן, אשר טרח טרם מותו על התקנת מהדורה ביקורתית לתרגום, הניח אחריו "טפסים של ההוצאה הטרומית […] במכון לתצלומי כתבי-היד העבריים שבספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים". ר' ברמן, "התרגום העברי מן הלטינית של 'ספר המידות' לאריסטו", עמ' 148, הע' 4, בתוך: "מחקרי ירושלים במחשבת ישראל", כרך 7, עמ' 147-168, הכולל טקסט ביקורתי של הקדמת המתרגם ושל הפרק הראשון של התרגום, וכן את מפתח כתבי היד.]
  * נוסח כלשהו של התרגום נדפס בצירוף מבוא ופירוש מפורט מאת יצחק (איציק) סטנוב. "ספר המדות לאריסטוטליס", ברלין: חברת חנוך נערים, 1790. מהדורת צילום: ירושלים: פישר, 1984.] [אוצר החכמה] [Internet Archive]
 4. [משה שולבוים. מגרמנית ע"פ יוליוס ריקהר (שטוטגרט, 1856). כולל מבוא והערות. "העתקה חדשה מן ספר המדות לאריסטוטלס", למברג: סבנקו, 1877. מהדורת צילום: ירושלים, 1968.]
 5. חיים יהודה רות. כולל מבוא והערות. ע"פ בייוואטר (אוקספורד, 1890) וברנט (לונדון, 1900). "המידות: ספרים א-ב", ירושלים: מאגנס, 1933.
  כולל: ספרים א-ב.

יג. פוליטיקה – Politica

 1. נורית קרשון. בעריכת רחל צלניק-אברמוביץ. כולל מבוא והערות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1957). ת"א: רסלינג, 2009.
  כולל: ספרים א-ג.
 2. ח"י רות. כולל מבוא והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887-1902). ירושלים: מאגנס, 19502 (1936).
  כולל: א, ב 1-5.
 3. חנה וחיים רוזן. כולל מבוא מאת יצחק שקי והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887). "מדע המדינה לאריסטו: מסות על המשטר ג", ירושלים: משפט ומדינה, 1956.
  כולל: ספר ג.
 4. חנה וחיים רוזן. כולל מבוא מאת יצחק שקי והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887). "מדע המדינה לאריסטו: מסות על המשטר ד", ירושלים: משפט ומדינה, 1958.
  כולל: ספר ד.
 5. שמעון בוזגלו. 2002. [אתר המתרגם]
  כולל: ספר א.

יד. רטוריקה – Ars rhetorica

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ פריז (לבּ, 1926) וקואופ (הילדסהיים, 1970). ת"א: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 2002.

טו. פואטיקה – Ars poetica

 1. מרדכי הק. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ רוסטאני (טורינו, 1928). "על אומנות הפיוט", ת"א: מחברות לספרות, 1992 (1947). [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה הלפרין. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ לוקס (אוקספורד, 1968). ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1977.
 3. יואב רינון. כולל מבוא, הערות, מאמר מסכם ומפתח שמות ועניינים. ע"פ לוקס (אוקספורד, 1968) ירושלים: מאגנס, 2003.
  – – –
 4. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "גזית", כרך ה', גליון 11-12, 1943, עמ' 23.
  כולל: פרק 1.

טז. מדינת האתונאים – De republica Atheniensium

 1. דוד אשרי. תרגום קטעי השירה: אביב מלצר. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח שמות ועניינים, שחזור מכשירי ההגרלה ומפה טופוגרפית של אתונה. ע"פ מתיה-הוסוליה (פריז, 1958). ירושלים: מאגנס, 1968.
  בעריכת דבורה גילולה, לרבות תרגום חדש של קטעי השירה, ובהשמטת השחזור והמפה: ירושלים: מאגנס, 20062.

יז. שירים – Poemata

 1. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: אריסטו, "אתיקה: מהדורת ניקומאכוס", ת"א: שוקן, 1973, עמ' 8.
  כולל: המנון לסגולה הטובה (PMG 842).

*

18. תיאופרסטוס Theophrastus

א. טיפוסים – Characteres

 1. חנה כהנא. כולל מבוא והערות. ירושלים: כרמל, 2007.
  – – –
 2. שלום פרלמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 4-5.
  כולל: טיפוסים 2 (החנפן), 3 (הפטפטן), 5 (המתחנחן), 7 (הנודניק), 8 (הבדאי).

ב. על הפולחן הראוי – De pietate – ע"פ Fortenbaugh

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: יהושע שוורץ, זהר עמר, עירית ציפר (עורכים), "ירושלים וארץ ישראל: ספר אריה קינדלר", ת"א: מוזיאון ארץ-ישראל, 2000, עמ' 43-69.
  כולל: מקור 584א (Porph., Abst. 2. 25.7-26.4, על היהודים).

*

19. קלארכוס Clearchus Soleus – ע"פ (Wehrli (iii

א. על השינה – De somno

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 91-102.
  כולל: פרגמנט 6 (Joseph., c. Ap. 1.177-181).
 2. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ז, גליון 4, 1998, עמ' 435-481.
  כולל: פרגמנט 6 (Joseph., c. Ap. 1.175-183).

ב. אורחות חיים – Vitae variorum populorum et hominum

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ז, גליון 4, 1998, עמ' 435-481.
  כולל: פרגמנטים 48 (Athen. 12.522d-e, אנשי טרנטום), 60 (ibid. 548a-b, אנקסרכוס), 62 (ibid. 548c-d, גורגיאס).

*

20. הקטאיוס איש אבדרה Hecataeus Abderita – ע"פ (Jacoby (FGrH 264

א. תולדות מצרים – Aegyptiaca

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף (עמ' 39-73). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 274-275.
  כולל: פרגמנט 6 (Diodor. 40.3.1-8).
 2. בצלאל בר-כוכבא. לרבות דברי דיודורוס ופוטיוס. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ע"ה, גליון 1-2, 2006, עמ' 51-94.
  כולל: פרגמנט 6 (Diodor. 40.3.1-8).

 [ב.] על אברהם והמצרים – De Abrahamo et Aegyptiis

 1. יהודה ליבס. כולל דיון מקיף. בתוך: ליבס, "תורת היצירה של ספר יצירה", ירושלים: שוקן, 2001, עמ' 85-92.
  הערות מפורטות, דיון מקיף ותרגום מילולי מאת בצלאל בר-כוכבא, בתוך: "תרביץ", שנה ע', גליון 3-4, 2001, עמ' 327-352.

  כולל: פרגמנט 24 (Clem. Al., Strom. 5.113.1).

*

21. קליסתנס איש אולינתוס Callisthenes Olynthius

[א.] עלילות אלכסנדר מוקדון – Historia Alexandri Magni

 1. [כ"י הספריה הפלטינית, פארמה, מס' 2457 = דה רוסי, מס' 1087 (מאה י"ד, איטליה). תרגום (מאה י"א/י"ב?) מילולי של המקור (?) היווני. מהדורה מדעית כוללת הערות ביקורתיות בתוך: דוד פלוסר, "ספר יוסיפון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1980, כרך א', עמ' 461-491.]
 2. [כאינטרפולציה בתוך "ספר יוסיפון". נוסח משובש של כ"י פארמה.]
 3. [כ"י הספריה הלאומית של פאריס, מס' 671.5. תרגום (מאה י"ב/י"ג) של תרגום ערבי לנוסח הלטיני. מהדורה מדעית כוללת מבוא, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ומפתחות: ווט ואן בקום, A Hebrew Alexander Romance according to MS […] Paris, גרונינגן: סטיקס, 1994.
  גם בתוך: יוסף דן (מהדיר), "עלילות אלכסנדר מוקדון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 21-125.]
 4. [כ"י המכללה היהודית ללימודים רבניים של לונדון, מס' 145 (מאה ט"ו, ביזנטיון). קרוב לכ"י פאריס 671. מהדורה מדעית כוללת מבוא, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ומפתחות: ווט ואן בקום, A Hebrew Alexander Romance according to Ms. London, לוון: פטרס, 1992.]
 5. [כ"י הספריה הבודליינית, אוקספורד, מס' 2797.10 (1325 לע'). עיבוד חופשי. מהדורה מדעית כוללת תרגום אנגלי ופירוש: רוזלי רייך, Tales of Alexander, the Macedonian, ניו יורק: כתב, 1972.]
 6. [כ"י ספריית אסטנסה, מודנה, מס' 53. קרוב לכ"י אוקספורד. מהדורה מדעית ע"י ישראל לוי בהשוואה לכ"י אוקספורד וכ"י דמשק בתוך: "תהלה למשה", לייפציג, 1896, עמ' 142-163. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1970. [אוצר החכמה] [Internet Archive]
  גם בתוך: יוסף דן (מהדיר), "עלילות אלכסנדר מוקדון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 127-170.]
 7. [עמונאל בן יעקב בונפיס. כ"י הספריה הלאומית, פאריס, מס' 750.3. תרגום (1350 לע') מלטינית. מהדורה מדעית כולל מבוא, דיון, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ונספחים: ישראל יוסף קייזיס, The Book of the Gests of Alexander of Macedon, קמברידג', מסצ'וסטס: האקדמיה האמריקאית לימי הביניים, 1962.]

*

22. מגסתנס Megasthenes – ע"פ (Jacoby (FGrH 715

א. תולדות הודו – Indica

 1. בצלאל בר-כוכבא. לרבות דברי קלמנס מאלכסנדריה וסטרבון. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ע', גליון 2, 2001, עמ' 143-176.
  כולל: פרגמנט 3 (Clem. Al., Strom. 1.72.4-5), פרגמנט 33 (Strab. 15.1.59).

*

23. מננדרוס Menander

א. קשה לב – Dyscolus sive Misanthropus

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ ארנוט (לבּ, 1979). "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004. 

ב. בת סמוס – Samia

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ג. מתבוררים – Epitrepontes

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  – – –
 2. דרור אורון. בעריכת משה שובה. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 185-188.
  גם בתוך: "במה", ס. ח. גליון 7, 1960, עמ' 13-15.

  כולל: טורים 218-269.

ד. מגן – Aspis

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ה. גזוזת-שער – Periciromene

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ו. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ (Kassel et Austin (PCG vi.2

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 116-117.
  כולל: הענק 296-297.

*

24. אפיקורוס – Epicurus

א. אמרות יסוד – Ratae sententiae

 1. יוסף צ' ליברזון. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ אוזנר (טויבנר, 1887). "אמרות היסוד", בנימינה: נהר ספרים, 2011.

ב. אגרת להרודוטוס – Ad Herodotum

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 441-443.
  כולל: D.L. 10.63-68.

ג. אגרת למנויקיאוס – Ad Menoeceum

 1. נתן שפיגל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "אפיקורוס: האיש ומשנתו", ירושלים: מאגנס, 1981, עמ' 151-156.

*

25. אוקלידס – Euclides

א. יסודות – Elementa

 1. [אברהם יוסף מנץ. "ראשית למודים", ברלין, 1775.] [אוצר החכמה]
 2. [ברוך שיק. מלטינית  (?). "ספר אוקלידס", האג: ליב זוסמנש, 1780.] [אוצר החכמה]
 3. [נחמן צבי לינדר. "ספר אוקלידס", ז'יטומיר: יצחק משה באקשט, 1875.] [אוצר החכמה]
  כולל: ספרים יא-יב.

*

26. קלאנתס – Cleanthes

א. המנון לזאוס – Hymnus in Jovem

 1. יהודה ליבס. כולל מבוא. ע"פ הופקינסון (קמברידג', 1988). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1998), עמ' 105-108. [אתר המתרגם]

*

27. אפולוניוס איש רודוס – Apollonius Rhodius

א. ארגונאוטיקה – Argonautica

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא, הערות, מפות ומפתח שמות. ע"פ פומפלה (הילדסהיים, 2006) ורייס (לבּ, 2008). ירושלים: מאגנס, 2017.
  – – –
 2. אמיר אור. כולל מבוא והערות. ע"פ האנטר (קמברידג', 1989). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 95-98.
  כולל: ג 286-298, 962-972, 1015-1021.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 80.
  כולל: א 495-512.
 4. אהרן שבתאי. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 133-135.
  כולל: ג 744-824.

[ב.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. אברהם ארואטי. בתוך: אפולוניוס איש רודוס, "ארגונאוטיקה", ירושלים: מאגנס, 2017, עמ' 3.
  כולל: א"פ 11.275.

*

28. הרודס – Herodas

א. מערכונים – Mimiambi

 1. אהרן שבתאי. ע"פ נוקס (לבּ, 1967). בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 113-121.
  כולל: א (הסרסורית), ו (שיחה פרטית).
 2. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ קאנינגהם (אוקספורד, 1971). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 139-143.
  כולל: ג (המורה).
 3. אהרן שבתאי. ע"פ קאנינגהם (אוקספורד, 1971). בתוך: אריסטופנס, "מהפכת הנשים", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 129-133.
  כולל: ה (האישה הקנאית).

*

29. פוליביוס – Polybius

א. היסטוריה – Historiae

 1. בנימין שימרון. כולל מבוא והערות. ע"פ ביטנר-וובסט (שטוטגרט, 1963-67). ירושלים: מוסד ביאליק, 1991.
  כולל: ספרים א-ו
  .
  – – –
 2. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "עתידות", כרך א', גליון 8, 1944, עמ' 261-267.
  כולל: א 1-4, 15, 35, 67-68; ב 56.

*

30. יחזקאל הטרגיקון Ezechiel tragicus

א. יציאת מצרים – Exagoge

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. ע"פ וינקה (1931). בתוך: שפאן, "שירים וסיפורים", ת"א: קרני, 1964 (1947), עמ' 109-124. [פרויקט בן-יהודה]
 2. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. לרבות דברי אלכסנדר פוליהיסטור ואוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 9-69). ע"פ וינקה (מינסטר, 1931). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 147-154.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל (גטינגן, 1971). בתוך: "הליקון", גליון 40, 2001, עמ' 76-85. [אתר המתרגם]
  – – –
 4. [מתורגם בפרוזה. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ה', ירושלים: ספרי ואהרמן, 19673 (1873), עמ' 159-160. מקור התרגום וזמן כתיבתו אינם ידועים.] [Hebrew Books]
  כולל: טורים 68-89 (חלום משה ופתרונו בידי רעואל).

*

31. ארטאפאנוס – Artapanus Alexandrinus – ע"פ (Holladay (FrHJ i

א. על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. לרבות דבריו של אוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 109-135). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 161-164.
  כולל: פרגמנטים 1-3.

*

32. ליסימכוס – Lysimachus Alexandrinus

א. תולדות מצרים – Aegyptiaca – ע"פ (Jacoby (FGrH 621

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ט, גליון 4, 2000, עמ' 471-506.
  כולל: פרגמנט 1 (Joseph., c. Ap. 1.305-311).

*

33. אריסטובולוס – Aristobulus Alexandrinus – ע"פ (Holladay (FrHJ iii

א. ביאורים לתורת משה – Explanationes in legem Mosaicam

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף (עמ' 186-220) ודיון פילולוגי (עמ' 280-286). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 276-279.
  כולל: פרגמנט 2 (Eus., PE 8.10.1-17), פרגמנט 3 (ibid. 13.12.1-16).

*

34. תיאודוטוס Theodotus – ע"פ (Holladay (FrHJ ii

א. על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 245-261.
  כולל: פרגמנטים 1-8 (Eus., PE 9.22.1-11).

*

35. אופולמוס בן יוחנן – Eupolemus – ע"פ (Holladay (FrHJ i

א. על מלכי יהודה – De Judaeae regibus

 1. יהושע גוטמן. לרבות דברי קלמנס האלכסדרוני ואוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 75-94). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 155-158.
  כולל: פרגמנטים 1-5.

[ב.] על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. לרבות דבריו של אוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 95-108). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 159-160.
  כולל: פרגמנטים 1-2.

*

36. פילון האפיקן – Philo epicus – ע"פ (Holladay (FrHJ ii

א. ירושלים – Hierosolyma

 1. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 221-244.
  כולל: פרגמנטים 1-2 (Eus., PE 9.20.1-2), פרגמנט 3 (ibid. 9.24.1).

*

37. אפולוניוס מולון – Apollonius Molon – ע"פ (Jacoby (FGrH 728

א. על היהודים – De Judaeis

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל דיון מקיף בדמותו של אפולוניוס אצל יוספוס. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ט, גליון 1, 1997, עמ' 5-58.
  כולל: פרגמנט 1 (Eus., PE 9.19.1-3).

*

38. פילודמוס איש גדר Philodemus Gadareus

א. על שירים – De poematis

 1. יואב רינון. כולל מבוא והערות. ע"פ יאנקו (אוקספורד, 2000). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 160-164.
  כולל: א 83.5-87.1, 99.25-100.26, 114.6-117.25.

ב. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Sider

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 82-84.
  כולל: 1 (א"פ 5.131), 10 (א"פ 5.115), 14 (א"פ 5.123).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 274.
  כולל: 7 (א"פ 5.4), 14 (א"פ 5.123).
 3. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג' (קמברידג', 1968) וסיידר (אוקספורד, 1997). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 153-156.
  כולל: 4 (א"פ 11.41), 7 (א"פ 5.4), 10 (א"פ 5.115), 16 (א"פ 5.124), 27 (א"פ 11.44).
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 113-114.
  כולל: 25 (א"פ 5.306).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 103.
  כולל: 9 (א"פ 5.13), 26 (א"פ 5.120).
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 4 (א"פ 11.41, עמ' 184), 5 (א"פ 5.112, עמ' 188), 14 (א"פ 5.123, עמ' 186), 16 (א"פ 5.124, עמ' 70), 23 (א"פ 5.107, עמ' 160), 26 (א"פ 5.120, עמ' 191).
 7. אנדריאה רוטשטיין. נטול משקל. ע"פ גאו–פייג' (קמברידג', 1968). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 157.
  כולל: 1 (א"פ 5.131), 10 (א"פ 5.115).

*

39. דיודורוס – Diodorus Siculus

א. הספריה – Bibliotheca historica

 1. יהושע מאיר גרינץ. בתוך: גרינץ, "ספר יהודית", ירושלים: מוסד ביאליק, 1957, עמ' 194-195.
  כולל: טו 90-92 (מלחמות ארתחשסתא השני במורדים).
 2. אוריאל רפפורט. בתוך: רפפורט, "ספר מקבים א", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004, עמ' 366.
  כולל: לד – לה 1 (אנטיוכוס ועלילת החמור).

*

40. פילון איש גבל – Herennius Philo Byblius – ע"פ (Jacoby (FGrH 790

א. תולדות פיניקיה – Phoenicica

 1. יהושע עמיר. לרבות דברי אוסביוס. מצורף מאמר מאת ג'יימס בר בתרגום ארנונה פייקס (עמ' 196-234). בתוך: "ספר בן-ציון לוריא", ירושלים: קרית ספר, 1979, עמ' 186-195.
  כולל: פרגמנטים 1-2, 4, 10 (Eus., PE 1.9.20 – 1.10.48, 53), פרגמנט 5 (
  Lyd., De mens. 4.154).
 2. נגה וגיא דרשן. כולל מבוא, דיון קצר (עמ' 132-138) ותרשימים גניאולוגיים. ע"פ יעקובי. בתוך: דרשן, "המיתולוגיה הכנענית", ת"א: מפה, 2009, עמ' 50-59.
  כולל: פרגמנט 2 (Eus., PE 1.10.1-2, 4, 7, 9-39, 44).

*

41. סטרבון – Strabo

א. גיאוגרפיה – Geographica

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ו, גליון 3, 1997, עמ' 297-336.
  כולל: ספר ט"ז, ב 35-37 (משה).

*

42. כריטון – Charito Aphrodisiensis

א. קלירואה – De Chaerea et Callirhoe

 1. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות, אחרית דבר מאת טים ויטמרש ומפתח שמות ומקומות. ע"פ רירדון (סור, 2004) וגולד (לבּ, 1995). ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2014.

*

43. פילון – Philo Alexandrinus

א. נגד פלאקוס – In Flaccum

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1941), בוקס (אוקספורד, 1939) ופלטייה (פריז, 1967). בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.

 ב. המשלחת אל גאיוס – Legatio ad Gaium

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1962), סמולווד (ליידן, 1961) ופלטייה (פריז, 1972). בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 3. [מרדכי אהרן גינצבורג. מגרמנית ע"פ אקהרדט (לייפציג, 1783). ידידיה האלכסנדרי, "המלאכות: אל קאיוס קאליגולאה הקיסר השלישי לרומים", ורשה: שוורצברג, 1894 (1836).] [אוצר החכמה]

 ג. היפותטיקה – Hypothetica sive Apologia pro Judaeis

 1. דוד רוקח. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986 (1976).
  – – –
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
  כולל: קטע שני (Eus., PE 8.11.1-8, על האיסיים).

 ד. על חיי העיון – De vita contemplativa

 1. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838), "חדשים שני-שמיני".] [אוצר החכמה]

 ה. על חיי משה – De vita Mosis

 1. סוזן דניאל-נטף והדסה וולמן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838).] [אוצר החכמה]

 ו. על בריאת העולם – De opificio mundi

 1. יצחק מן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות מאת משה שובה. ע"פ כהן וונדלנד (1896-1914). ירושלים: יהודה יונוביץ, 1931. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1971. [ספרית דעת]
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.

 ז. על אברהם – De Abrahamo

 1. חוה שור. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף מאת סוזן דניאל-נטף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991 (1981).

 ח. על יוסף – Vita viri civilis sive De Josepho

 1. נעמי כהן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ) וכהן וונדלנד (1896-1914). "חיי איש המדינה", ירושלים: קרית ספר, 1965.
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.
  – – –
 3. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 13-14, לונדון, 26.03.1926, עמ' 266-267.
  כולל: סעיפים 28-39, 58-66.

ט. על עשרת הדברות – De decalogo

 1. דוד רוקח. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1929). בתוך: "פרקי פילון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1976.
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.
  – – –
 3. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838).] [אוצר החכמה]

י. על החוקים לפרטיהם – De specialibus legibus

 1. חוה שור וסוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרכים שני ושלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991, 2000.
  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 17, לונדון, 16.04.1926, עמ' 313-314; גליון 18, 23.04.1926, עמ' 339.
  כולל: חלק ב 41-51, 60-70, 145-149, 162-169; חלק ד 177-182.

 יא. על המידות הטובות – De virtutibus

 1. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2000.

 יב. על השכר והעונש – De praemiis et poenis

 1. יוחנן כהן-ישר וסוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2000.

יג. אלגוריות החוקים – Legum allegoriae

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

יד. על הכרובים – De cherubim

 1. חוה שור. בעריכת יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

טו. על קרבנות הבל וקין – De sacrificiis Abelis et Caini

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

טז. על שהרע נוהג לארוב לטוב – Quod deterius potiori insidiari soleat

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.
  – – –
 2. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011, עמ' 19-23.
  כולל: סעיפים 123-132.
   

יז. על צאצאי קין – De posteritate Caini

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.
  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 15, לונדון, 09.04.1926, עמ' 295-296.
  כולל: סעיפים 50, 55-65, 75-91.

יח. על הענקים – De gigantibus

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

יט. על שהאל הוא ללא שינוי – Quod Deus immutabilis sit

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא, הערות מפורטות ונספחים. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כ. על החקלאות – De agricultura Noe

 1. יקיר פז. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כא. על הנטיעה – De plantatione Noe

 1. יונתן מוס. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כב. על השכרות – De ebrietate Noe

 1. אברהם ארואטי. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כג. על הפיכחות – De sobrietate Noe

 1. דפנה ברץ. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כד. על בלילת הלשונות – De confusione linguarum

 1. אברהם ארואטי. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כה. על שכל אדם ישר הוא בן חורין – Quod omnis probus liber sit

 1. יאיר פורסטנברג. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838), "חדש הראשון".] [אוצר החכמה]
  כולל: סעיפים 75-87 (על האיסיים).
 3. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
  כולל: סעיפים 75-91 (על האיסיים).

 כו. על נצחיות העולם – De aeternitate mundi

 1. נורית קרשון. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כז. על הגירת אברהם – De migratione Abrahami

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

כח. מי יורש קנייני אלוה – Quis rerum diviniarum heres sit

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. ידידי' האלכסנדרי, "מן היורש דברי אלהים", פראג: לנדאו, 1830.] [אוצר החכמה]

כט. על הזיווג לשם השכלה – De congressu eruditionis gratia

 1. חוה שור. בעריכת נורית קרשון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

ל. על הבריחה והמציאה – De fuga et inventione

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לא. על שינוי השמות – De mutatione nominum

 1. חוה שור. בעריכת נורית קרשון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לב. על החלומות – De somniis

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת יהושע עמיר ומארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לג. על ההשגחה – De providentia

 1. דוד רוקח. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1929). בתוך: "פרקי פילון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1976.

[לד.] קדמוניות המקרא – Antiquitates biblicae

* ראו תחת "ספרות חיצונית".

*

44. [לונגינוס] – Longinus

א. על הנשגב – De sublimitate

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ ראסל (אוקספורד, 1964). ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, סדרת "טעמים", 1982.

*

45. גאיוס מוסוניוס רופוס Gaius Musonius Rufus

א. שיחות – Dissertationes a Lucio digestae

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 1, 2011, עמ' 221-230.
  כולל: שיחות 3-4.

ב. פרגמנטים – Fragmenta minora

 1. נתן שפיגל. ע"פ הנזה (טויבנר, 1894). בתוך: שפיגל, "סוקראטס: חייו ומשנתו", ירושלים: מאגנס, 1979, עמ' 195-197.
  כולל: פרגמנטים 38-42.

*

46. יוסף בן מתתיהו – Titus Flavius Josephus

א. מלחמת היהודים – De bello Judaico

 1. יעקב נפתלי שמחוני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, לוחות ומפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. "תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים", ת"א: מסדה, 1968 (1923). שני כרכים. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
 2. שמואל חגי. כולל מבוא, הערות, לוחות ומפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. ירושלים: ראובן מס, 19935 (1964). [אוצר החכמה]
 3. ליזה אולמן. כולל הקדמה, מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות מאת ישראל שצמן, מאמרים נספחים, לוחות ומפות ומפתח שמות, עניינים ומקומות. ע"פ ניזה (ברלין, 1955). ירושלים: כרמל, 2009.
  – – –
 4. [קלמן שולמן. מגרמנית. "ספר מלחמות היהודים עם הרומאים", וילנה: רום, 18842 (1859). שני כרכים.] [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
 5. עמנואל בן-גריון. כולל מבוא, לקסיקון מקומות מאת יוסף ברסלבסקי ולוח זמנים. ע"פ ניזה (ברלין, 1887-1894). בתוך: יוסף בן מתתיהו, "הורדוס וביתו", ת"א: עם עובד, 1946. [אוצר החכמה]
  כולל: א 10-33.
   

ב. קדמוניות היהודים – Antiquitates Judaicae

 1. אברהם שליט. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות לספרים א-י ומפות. ירושלים: מוסד ביאליק, 1963 (1944). שלושה כרכים.
  – – –
 2. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות. ירושלים: ראובן מס, 1939-1945 (1939). שני כרכים. [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
  כולל: ספרים א (כרך 1), ה-ח (כרך 2).
  – – –
 3. צבי פיליפובסקי. בתוך: אברהם זכות, "ספר יוחסין השלם", לונדון: חברת מעוררי ישנים, 1857, "תשלום", עמ' 36-38. מהדורת צילום: ירושלים, 1963. [Hebrew Books]
  כולל: טו 11 (בנין הורדוס).
 4. עמנואל בן-גריון. כולל מבוא, לקסיקון מקומות מאת יוסף ברסלבסקי ולוח זמנים. ע"פ ניזה (ברלין, 1887-94). בתוך: יוסף בן מתתיהו, "הורדוס וביתו", ת"א: עם עובד, 1946. [אוצר החכמה]
  כולל: יד 9 – יז 5.
 5. בצלאל בר-כוכבא. כולל דיון מקיף על מקורותיו הספרותיים של הטקסט והשוואות עם סופרים יווניים. בתוך: "ציון", שנה ס"א, גליון 1, 1996, עמ' 7-44.
  כולל: יג 236-252 (מצור אנטיוכוס על ירושלים).

ג. נגד אפיון – Contra Apionem sive De Judaeorum vetustate

 1. יעקב נפתלי שמחוני. כולל הערות ומפתח שמות. בתוך: יוספוס, "קדמות היהודים (נגד אפיון); חיי יוסף", רמת גן: מסדה, 1968 (1928). [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. כולל מבוא, פירוש מקיף ומפורט ביותר, ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 1996. שני כרכים.
  – – –
 3. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות, דיון מקיף על מקורותיו הספרותיים של הטקסט והשוואות עם סופרים עתיקים. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ה, גליון 3, 1996, עמ' 347-374.
  כולל: ב 91-96 (עלילת הדם).
  – – –
 4. [שמואל שולם. מלטינית ע"פ "רופינוס" (1486). "קדמות היהודים נגד אפיון", ליק: פטצאל, 1858 (1566).] [פרויקט בן-יהודה] [Hebrew Books]
 5. צבי פיליפובסקי. בתוך: אברהם זכות, "ספר יוחסין השלם", לונדון: חברת מעוררי ישנים, 1857, "תשלום", עמ' 1-36. מהדורת צילום: ירושלים, 1963. [Hebrew Books]

ד. חיי יוסף – Vita Josephi

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. בתוך: יוספוס, "קדמות היהודים [נגד אפיון]; חיי יוסף", רמת גן: מסדה, 1968 (1933). [אוצר החכמה]
 2. דניאל שוורץ. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מאמרים נספחים ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2007.
  – – –
 3. [קלמן שולמן. מגרמנית. "ספר תולדות יוסף", וילנה: רום, 1859.] [פרויקט בן-יהודה] [Google Books]

*

47. פלוטרכוס – Plutarchus

א. חיי אישים – Vitae parallelae

 1. יוסף גרהרד ליבס, אלימלך אפשטיין הלוי, מאיר הלל בן-שמאי. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. שלושה כרכים: "אנשי רומי", "אנשי יוון", "אנשי יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1986 (1954-73).
  – – –
 2. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. "חיי אישים: ליקורגוס ונומה", ירושלים: מאגנס, 2016.
  – – –
 3. יצחק ליב ברוך. מקוצר ובהשמטת ההשוואות. כולל מבוא. פלוטרך, "תולדות גדולי יון ורומא, כרך א: גדולי יון". ת"א: אמנות, 1931-32. [בית הספרים הלאומי]
  ספר ראשון: תזאוס, ליקורג, סולון, תמיסטוקלס.
  ספר שני: אריסטידס, קימון, פריקלס, ניקיאס.
 4. [שלמה שמואלביץ, יעקב אורנשטיין, ג'נטילה נדל, ישראל אחידוב, יוסף כרוסט, ש"א שי, י. סלעי. (מיוונית?). בעריכת עמנואל כ"ץ. בהשמטת ההשוואות. פלוטרך, "חייהם של גדולי יון ורומי", ת"א: ספרי זהב, 19532 (1944).]
  כרך ראשון: "גדולי יון". כולל: תזאוס, ליקורגורס, סולון, תמיסטוקלס, פריקלס, אלקיביאדס, אלכסנדר, דמוסתנס.

  כרך שני: "גדולי רומי". כולל: רומולוס, קוריולאנוס, פומפיוס, קיסר, קיקרו, אנטוניוס.

 כתבי מוסר – Moralia

א. אמרות הספרטנים – Apophthegmata Laconica

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 37-91.

 ב. מנהגי הספרטנים – Instituta Laconica

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 93-100.

ג. אמרות נשי ספרטה – Lacaenarum apophthegmata

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 101-107.
  – – –
 2. [יששכר דב בער (ברנרד) שלזינגר. עיבוד לכדי שיר קטן. "האשה השפרטנית", בתוך: "בכורי העתים", כרך ד', וינה: אנטון שמיד, 1823, עמ' 192.] [אוני' פרנקפורט]

ד. על שלוות הנפש – De tranquillitate animi

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פטון, פוהלנץ וסיבקינג (טויבנר, 1972). בנימינה: נהר ספרים, 2007.

ה. על הפטפטנות – De garrulitate

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ דימורטייה ודפרדא (פריז, 1975). בנימינה: נהר ספרים, 2018.

[ו.] סיפורי אהבים – Amatoriae narrationes

 1. שמעון בוזגלו. כולל מבוא והערות. ע"פ קוויניי (פריז, 1980), פאולר (לבּ, 1936) והוברט (טויבנר, 1971). 2013. [אתר המתרגם]
  כולל: סיפורים 1-5.

[ז.] חיי עשרת נואמים –Vitae decem oratorum

 1. דבורה גילולה. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008, עמ' 114-115.
  כולל: חיי אנדוקידס.

*

48. אפיקטטוס Epictetus

א. שיחות – Dissertationes

 1. שלמה ויסמן. כולל מבוא והערות. ע"פ אולדפאדר (לבּ, 1925). "השיחות", ירושלים: יהודה מרכוס, 1976.

ב. המדריך – Enchiridion

 1. דניאל גולדשמיט. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף תירוש (עורך), "שי לישעיהו", ת"א: המרכז לתרבות של הפועל-המזרחי, 1955, עמ' 326-340. [ספרית דעת]
 2. נתן שפיגל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "מארקוס אורליוס: קיסר ופילוסוף", ירושלים: מאגנס, 1980, עמ' 203-229.
 3. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ בוטר (ליידן, 1999). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

*

49. קלסוס – Celsus

א. תורת האמת – Sermo verus

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ומושגים. ע"פ גלקנר (בון, 1924). בתוך: רוקח, "היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני", ירושלים: מרכז דינור, האוניברסיטה העברית, 1991 (1971).

*

50. יוסטינוס מרטיר – Justinus martyr

א. דיאלוג עם טריפון היהודי – Dialogus cum Tryphone Judaeo

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, פירוש, מפתח שמות ומפתח מקורות. ע"פ ארשמבו (פריז, 1909) וויליאמס (לונדון, 1930). ירושלים: מאגנס, 2004.

*

51. פאוסניאס – Pausanias

א. תיאור יוון – Graeciae descriptio

 1. ברק דן. כולל מבוא. ע"פ רושה-פריירה (לייפציג, 1989). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 129-130.
  כולל: ד 35 (9), ה 7 (4-5), ח 16 (4-5).

*

52. מרקוס אורליוס – Marcus Aurelius Antoninus Augustus

א. רעיונות – Meditationes sive Ad seipsum

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ורשה: שטיבל, 1922.
 2. שלמה ויסמן. כולל מבוא והערות. ע"פ היינס (לבּ, 1970). "הרהורים", ירושלים: יהודה מרכוס, 1981.
 3. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פארקהרסון (אוקספורד, 1968). "מחשבות לעצמי", בנימינה: נהר ספרים, 2012.
  – – –
 4. [שלמה יהודה רפפורט. מגרמנית ע"פ ריכה (פרנקפורט ע"נ מיין, 1797). בתוך: "כרם חמד", מחברת ד', פראג: לנדאו, 1839, עמ' 228-236.] [Google Books]
  כולל: קטעים נבחרים עם מראי מקום.

*

53. לוקיינוס – Lucianus Samosatensis

א. סיפורי אמת – Verae historiae

 1. שמעון הלקין. כולל מבוא והערות. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988. 

ב. זאוס הטרגיקון – Juppiter tragoedus

 1. [שלמה רובין, "תלונת הבעל". עיבוד ע"פ הגרמנית של וילנד (1788). בתוך: "הנשר", שנה ג', גליון 37, למברג, 16.10.1863, עמ' 151-152. [Hebrew Books]
  גם בתוך: רובין, "תהילת הכסילים", בההדרת יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, ירושלים: מאגנס, 2018 (1880, 19072), עמ' 217-220.]

ג. תרנגולו של מיקלוס – Gallus

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "גלגול נפש", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1845).]

ד. איקרומניפוס – Icaromenippus sive Hypernephelus

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "תשליך", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1840).]

ה. חיים למכירה – Vitarum auctio

 1. שמואל שקולניקוב. כולל הערות. ע"פ לבּ. בתוך: "עיון", כרך ל"ט, גליון 4, 1990, עמ' 423-439.
  – – –
 2. [שלמה רובין. מגרמנית ע"פ וילנד (1788). בתוך: רובין, "תהילת הכסילים", בההדרת יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, ירושלים: מאגנס, 2018 (1880, 19072), עמ' 111-129. [פרויקט בן-יהודה] [Internet Archive]
  גם בנפרד בתוספת הערות מפורטות: רובין, "הלצה קדמוניה על ראשי פילוסופי היונים הקדמונים", קרקוב: יוסף פישער, 1897.] [פרויקט בן-יהודה] [Internet Archive]

ו. החלום – Somnium sive Vita Luciani

 1. דניאל גרשנזון. כולל מבוא. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988.
  – – –
 2. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "חסידות וחכמה", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1836).]

ז. מניפוס – Menippus sive Necyomantia

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא והערות. ע"פ מק'לאוד (אוקספורד, 1974). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 51-65.

ח. אלכסנדר נביא השקר – Alexander sive Pseudomantis

 1. [מאיר הלוי לטריס. עיבוד ע"פ הגרמנית של וילנד (1788). כולל מבוא והערות ומאמר נלווה (עמ' 295-304) מאת יונתן מאיר על "לוקיאנוס העברי". בתוך: "דחק", גליון 5, 2015 (1823), עמ' 278-294.] [פרויקט בן-יהודה]

ט. האלה הסורית – De Syria dea

 1. נגה וגיא דרשן. כולל מבוא ודיון קצר (עמ' 138-140). ע"פ יעקוביץ (לייפציג, 1912). בתוך: דרשן, "המיתולוגיה הכנענית", ת"א: מפה, 2009, עמ' 92-112.

י. מועצת האלים – Deorum concilium

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "תלונות סני וסנסני וסמנגלוף", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1838).]

יא. הרמוטימוס – Hermotimus sive De sectis

 1. דניאל גרשנזון. כולל מבוא. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988.

יב. שיחות המתים – Dialogi mortuorum

 1. שמעון הלקין. כולל הערות. בתוך: "מולד", כרך י"ט, גליון 158-159, 1961, עמ' 445-448.
  כולל: 4 (הרמס וחרון), 18 (מניפוס והרמס), 20 (מניפוס ואיאקוס), 22 (חרון ומניפוס).

יג. שיחות אלי הים – Dialogi marini

 1. שמעון הלקין. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 11-12, 1962, עמ' 64-65.
  כולל: 3 (פוסידון ואלפיאוס).

יד. שיחות האלים – Dialogi deorum

 1. שמעון הלקין. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 11-12, 1962, עמ' 62-64.
  כולל: 7 (היפיסטוס ואפולון), 19 (אפרודיטי וארוס).

[טו.] השלדג – Alcyon sive De transformatione

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ מקלוד (לבּ, 1979). בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 15.09.1993, עמ' 3.

[טז.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 9.120.
 2. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 162.
  כולל: א"פ 11.274.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 109.
  כולל: א"פ 16.164.
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 10.31 (עמ' 114), א"פ 11.430 (עמ' 331).

יז. חיקוי בלבד ?  

 1. [יששכר דב בער (ברנרד) שלזינגר, "פילפס וסוסו". בתוך: "בכורי העתים", כרך ה', וינה: אנטון שמיד, 1824, עמ' 38-42. – "די אידעע איזט אויס לוציאן".] [אוני' פרנקפורט]

*

54. [אפולודורוס] – Apollodorus

א. הספריה – Bibliotheca

 1. זיוה כספי. בתוך: דבורה גילולה (עורכת), "אדיפוס המלך וסופוקלס", ירושלים: כתר, 1985, עמ' 31-32.
  כולל: ספר ג', ה 7-9 (אדיפוס).
 2. שמעון בוזגלו. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: אור-עם, 1999, עמ' 5-8.
  כולל: ספר א', ט 16, 23-24, 26-28 (הארגונאוטים ומדיאה).
 3. שמעון בוזגלו. ע"פ סקרפי וצ'אני (ורונה, 2005). בתוך: הסיודוס, "תאוגוניה", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 89-117.
  כולל: ספר א', א 1 – ז 1 (בריאת העולם), ספר ב', ד 8 – ה 12 (12 המטלות של הרקלס).
 4. דבורה גילולה. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ראשון לציון: ליון בוקס, 2014, עמ' 107-109.
  גם בתוך: סופקלס, "אדיפוס המלך", ראשון לציון: ליון בוקס, 2015, עמ' 112-114.

  כולל: ספר ג', ה 7 – ז 1 (בית המלוכה של תבי).
 5. אברהם ארואטי. בתוך: אפולוניוס איש רודוס, "ארגונאוטיקה", ירושלים: מאגנס, 2017, עמ' 6-9.
  כולל: ספר א', ט 1, 7-11, 16.

*

55. באבריוס Babrius

א. משלים – Fabulae Aesopeae sive Mythiambi

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 101.
  כולל: 100 (הזאב והכלב).

*

56. לונגוס – Longus

א. דפניס וכלואה – Daphnis et Chloe

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ אדמונס וגזלה (לבּ). "דפניס וחלואה", ת"א: בבל ומשרד הביטחון, 2002 (1969).
  – – –
 2. [ע"פ עדותו במכתב, תרגם א"נ גנסין בשנת 1911 את הרומן עבור סדרת "ביבליותיקה גדולה" של הוצאת "תושיה" בעריכת בן-אביגדור. ככל הנראה, אבד כתב-היד. ראו: "כתבי אורי ניסן גנסין", כרך ג', מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1946, עמ' 166.]
 3. [אברהם מרדכי חריזמן. מרוסית ע"פ דמיטרי מרז'קובסקי (1896). ירושלים: אור, 1953 (1920).]

*

57. אלקיפרון – Alciphro rhetor

א. מכתבי ההטאירות – Epistularum liber IV

 1. יורם ברונובסקי. מעובד לטורי שירה. כולל מבוא. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1970), עמ' 19.
  כולל: מכתבים 2, 13, 24.

*

58. קאסיוס דיו – Cassius Dio

א. היסטוריה רומית – Historia Romana

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתחות שמות ומקומות. בתוך: סנקא, "הדלעתו של קלאודיוס האלוהי", ירושלים: מוסד ביאליק, 2016.
  כולל: ספרים ס – סא 4.

*

59. יוליוס אפריקנוס – Sextus Julius Africanus

א. חגורות רקמה – Cesti

 1. אבנר אקר. כולל מבוא והערות. ע"פ וולרף (ברלין, 2012) וויאיפון (פירנצה, 1970). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 76-80.
  כולל: ז 20 (על אודות החץ).

*

60. דיוגנס לארטיוס – Diogenes Laertius

א. חיי הפילוסופים – Vitae philosophorum

 1. שמואל שקולניקוב. כולל הערות מפורטות, ע"פ דילס-קרנץ (19516). בתוך: "היראקליטוס ופארמנידיס: עדויות ופרגמנטים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988, עמ' 37-43, 163-165.
  כולל: ט 1 (הרקליטוס), 3 (פרמנידס).
 2. אהרן שבתאי. מקוצר ביותר. ע"פ היקס (לבּ, 1931). בתוך: אריסטופנס, "מהפכת הנשים", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 124-128.
  כולל: ו 20-79 (דיוגנס).
 3. שמעון בוזגלו. ע"פ מרקוביץ' (טויבנר, 1999). בתוך: אפלטון, "פיידון", ת"א: ספריית עליית הגג ומשכל, 2005.
  כולל: ב 5 (סוקרטס), 9 (פיידון), 15 (סימיאס), 16 (קבס).
 4. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ דורנדי (קמברידג', 2013). "שבעת החכמים: חיי הפילוסופים (ספר ראשון)", בנימינה: נהר ספרים, 2020.
  כולל: ספר א.

*

61. פלוטינוס – Plotinus

א. אנאדות – Enneades

 1. נתן שפיגל. כולל מבוא מקיף ביותר, הערות ומפתח שמות ומקורות. ע"פ אנרי ושוויצר (פריז-בריסל, 1951-1973). שני כרכים. ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, 1978, 1981.
  – – –
 2. [מרדכי מזרחי. (מיוונית?). בתוך: "הדים", כרך ד', גליון 1, 1925, עמ' 82-92, להוציא סעיף 6.]
  כולל: ה: 8 (על היופי המושכל).

*

62. פורפיריוס – Porphyrius Tyrius

א. נגד הנוצרים – Adversus Christianos

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ומושגים. ע"פ הרנק (ברלין, 1916). בתוך: "היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני", ירושלים: מרכז דינור, האוניברסיטה העברית, 1991.

 ב. על חיי פלוטינוס וסדר ספריו – De vita Plotini

 1. נתן שפיגל. ע"פ אנרי ושוויצר (פריז-בריסל, 1951). בתוך: פלוטינוס, "אנאדות", כרך ראשון, ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, 1978, עמ' 171-196.

*

63. אוסביוס – Eusebius Pamphili Caesariensis

א. אונומאסטיקון – Onomasticon

 1. עזרא ציון מלמד. כולל הערות מפורטות ומפתחות. ע"פ קלוסטרמן (לייפציג, 1904). "ספר האונומאסטיקון לאבסביוס", ירושלים: מאגנס, 1950.

*

64. ליבאניוס – Libanius – ע"פ Förster

א. תרגילי כתיבה – Progymnasmata

 1. אריאדנה קונסטנטינו. כולל מבוא. ע"פ פרסטר. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 37-39.
  כולל: ב 1 (דיאנירה), 12 (קליסטו), 15 (אלקסטיס), 17 (דפנה), 21 (פסיפאה), 33 (אטלנטה), 41 (דנאה).

ב. מכתבים – Epistulae

 1. משה שובה. דו-לשוני. כולל דיון מקיף. ע"פ פרסטר. בתוך: "תרביץ", שנה א', גליון 2, 1930, עמ' 85-110.
  כולל: 914, 917, 973, 974, 1084, 1097, 1098, 1105 (מכתבים אל הנשיא בא"י).
 2. משה שובה. דו-לשוני. כולל דיון מקיף. ע"פ פרסטר. בתוך: "תרביץ", שנה א', גליון 3, 1930, עמ' 107-121. 
  כולל: 1251
 3. משה שובה. דו-לשוני. כולל דיון מקיף על "הכהן הגדול ההליני של א"י בימי יוליאנוס קיסר". ע"פ פרסטר. בתוך: "תרביץ", שנה ה', גליון 3-4, 1934, עמ' 358-369.
  כולל: 1458 (עמ' 366).
 4. משה שובה. כולל דיון מקיף על "בייתוס, ראש משטרת חלוצה בשנת 356". ע"פ פרסטר. בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", שנה ג', גליון 1, 1935, עמ' 18-23.
  כולל: 118 (עמ' 22), 322 (עמ' 21), 532 (עמ' 18).
 5. משה שובה. כולל דיון מקיף על "זינוביוס, ראש משטרת חלוצה בשנת 359". ע"פ פרסטר. בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", שנה ד', גליון 3, 1936, עמ' 61-66.
  כולל: 101 (עמ' 61-62), 102 (עמ' 62).
 6. משה שובה. כולל דיון מקיף על "אבדאימון ובית הספר הגבוה לריטוריקה שבחלוצה". ע"פ פרסטר. בתוך: "ציון", שנה ב', גליון 2, 1937, עמ' 106-120.
  כולל: 108 (עמ' 110), 132 (עמ' 111).
 7. מרגלית פינקלברג. כולל מבוא. ע"פ פרסטר. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 143-144.
  כולל: 1342 (אל פריסקיאנוס מבריטוס).

*

65. אפיפניוס הגמון סלמיס – Epiphanius Salamiensis

א. תיבת התרופות – Panarion sive Adversus haereses

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. ע"פ הול (לייפציג, 1915) וקיספל (פריז, 1966). בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 121-166, 179-197.
  כולל: מינות 26 (נגד הגנוסטים), מינות 33.3-7 (נגד התלמאים: אגרת תלמי לפלורה).

*

66. יוליאנוס קיסר – Flavius Claudius Julianus Augustus

א. נגד הגליליים – Contra Galileos

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ומושגים. ע"פ רייט (לבּ, 1923). בתוך: רוקח, "היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני", ירושלים: מרכז דינור, האוניברסיטה העברית, 1991 (1985).

*

67. מארינוס איש שכם – Marinus Neapolitanus Samaritanus

א. על האושר – Vita Procli sive De felicitate

 1. מנחם לוז. כולל מבוא. ע"פ ספרי (פריז, 2002). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 66-67.
  כולל: יט 12-30.

*

68. אינאס מעזה – Aeneas Gazaeus

א. מכתבים – Epistulae

 1. דניאלה דוויק. כולל מבוא והערות. ע"פ פוזיטנו (נאפולי, 1962). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 131-140

*

69. פרוקופיוס מעזה – Procopius Gazaeus

א. נאומים – Orationes

 1. אבשלום לניאדו. כולל מבוא והערות. ע"פ קורצ'לה (פריז, 2014). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 40-45.
  כולל: נאום הספד 2 (על אב העיר).

ב. מכתבים – Epistulae

 1. רנון קצוף. כולל מבוא. ע"פ גרציה ולנרץ (אטל, 1963). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 140-142.
  כולל: 137 (אל האחים זכריה ופיליפוס).

*

70. חוריקיוס מעזה – Choricius Gazaeus

א. דקלומים – Declamationes

 1. דבורה גרא. כולל מבוא. ע"פ פרסטר וריכסטייג (לייפציג, 1929). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 46-50.
  כולל: ב 1-9, 34-42, 50-52, 58-61, 85-91 (פריאמוס).

*

71. משה המדקדק – Musaeus grammaticus

א. הרו ולאנדרוס – Hero et Leander

 1. זיסמן מונטנר. דו-לשוני, כולל מבוא, פירוש ביקורתי והערות. "הירו וליאנדר", ירושלים: ראובן מס, 1936 (1922).
 2. אריה חורשי. נטול משקל. דו-לשוני, כולל הקדמה והערות. ע"פ לודביך (בון, 1912). חולון: הוצאת המתרגם, 1994.

*

72. אוטוקיוס מאשקלון – Eutocius Ascalonita

א. פירוש ל"על הכדור והגליל" – Commentarii in libros De sphaera et cylindro

 1. דנה שלו. השירה נטולת משקל. כולל מבוא, הערות ותרשימים. ע"פ הייברג (לייפציג, 1915). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 81-89.
  כולל: 88-96 (אגרת ארטוסתנס).

*

73. יוליאנוס מאשקלון – Julianus Ascalonita

א. מן החוקים או המנהגים שבפלשתינה –  Ex legibus aut moribus Palaestinae

 1. רבקה פישמן-דוקר. כולל מבוא. ע"פ היימבאך (לייפציג, 1851). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 99-112.
  כולל: 13-22 (אש), 25-44 (אוויר), 75-80, 82 (מים), 83, 85-86, 88 (אדמה).

*

74. פרוקופיוס מקיסריה  – Procopius Caesariensis

א. על המלחמות – De bellis

 1. גיל גמבש. כולל מבוא. ע"פ האורי–וירת (לייפציג, 1962). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 119-121.
  כולל: ד 9 (תהלוכת הניצחון של בליסריוס).

ב. ההיסטוריה הסודית – Anecdota sive Historia arcana

 1. יורם ברונובסקי. כולל דיון. בתוך: "זמנים", גליון 2, 1980, עמ' 71-74.
  כולל: 9.
 2. ירון דן. כולל מבוא. ע"פ האורי–וירת (לייפציג, 1964). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 122-124.
  כולל: 14-16, 20, 24-30.

ג. על הבניינים – De aedificiis

 1. מרב חקלאי. כולל מבוא. ע"פ האורי–וירת (לייפציג, 1964). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 90-98.
  כולל: ה 1, 2 (1-5), 6-9.

*

75. קירילוס מסקיתופוליס Cyrillus Scythopolitanus

א. חיי אותימיוס – Vita Euthymii

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ב. חיי סבאס – Vita Sabae

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ג. חיי יוהנס ההגמון – Vita Joannis Hesychastae

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ד. חיי אבא קיריאקוס – Vita Cyriaci

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ה. חיי תיאודוסיוס – Vita Theodosii

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ו. חיי תיאוגניוס – Vita Theognii

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

ז. חיי אברמיוס – Vita Abramii

 1. לאה די סגני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מילון מונחים ומפתחות אישים, מקומות ועניינים. ע"פ שוורץ (לייפציג, 1939) ופטרס (1905). בתוך: "חיי נזירים במדבר יהודה", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2005.

*

76. [דיוניסיוס] Dionysius Areopagita

א. על התיאולוגיה המיסטית – De mystica theologia ad Timotheum

 1. יהודה ליבס. כולל מבוא. ע"פ הייל וריטר (ברלין, 1991). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (2006), עמ' 137-149. [אתר המתרגם]

*

78. דורותיאוס מעזה Dorotheus Gazaeus

א. חיי דוסיתיאוס – Vita Dosithei

 1. אריה קופסקי. כולל הערות. ע"פ הייל וריטר (ברלין, 1991). בתוך: "קתדרה", גליון 96, 2000, עמ' 105-110.

*

*1. אמרי הזהב – Aurea carmina Pythagorae

 1. מרק רוזלאר. דו-לשוני. כולל מבוא והערות. ע"פ ואן דר הורסט (1932). בתוך: "אשכולות", גליון 4, 1962, עמ' 56-67.

*

*2. משלי אייסופוס – Fabulae Aesopi

 1. פיליפ בלקמן. 312 משלים בעברית ובאנגלית. כולל מבוא והערות. "משלי איזופ" = Æsop's Fables, לונדון: הכט, 1938.
 2. נחמיה רבן. 60 משלים ע"פ סמואל קרוקסול (לונדון, 1723). כולל מבוא. "איסופוס החכם: ששים משלים לקטנים וגדולים", ת"א: עם עובד, 1942.
 3. שלמה שפאן. 358 משלים ע"פ אמיל שאמבּרי (פריז, 1927), בהשמטת משלים 112, 118, 153, 253, 294, 340. כולל הערות, הפניות למקבילות תלמודיות ומסה על איסופוס והמשל. "משלי איסופוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960. [פרויקט בן-יהודה]
 4. אהרן שבתאי. 358 משלים ע"פ אמיל שאמבּרי (פריז, 1927). כולל הערות ואחרית דבר. "משלי איסופוס", ת"א: שוקן, 2016.
  – – –
 5. ["חידות איזופיטו". 20 משלים. נדפסו לראשונה בתוך: "ספר דברי הימים של משה רבינו", קונסטנטינופול, 1516. מהדורה ע"י אברהם מאיר הברמן כוללת מבוא והערות בתוך: "סיני", כרך כ"ו, גליון 5-6, 1950, עמ' שנט-שעא.]
 6. [יוסף אלמנצי. משל מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: אלמנצי, "הגיון בכנור", וינה: פרנץ שמיד, 1839, עמ' 12-13.]
 7. [בנימין קוול. 52 משלים מתורגמים בחריזה. בתוך: קעוואל, "פרחי קדם", וינה: הוצאת המחבר, 1843.]
 8. [יואל דב בר הכהן פרסקי. 36 משלים ע"פ (?) לה-פונטיין. בתוך: "חיי אסף", ורשה: לבנזון, 1858.]
 9. [מתתיהו תימור. (מיוונית?). 75 משלים. "משלי איזופוס", ת"א: אקדמיה, 1963.]

*

*3. הרומן האייסופי – Vita Aesopi

 1. שלמה שפאן. מקוצר. בתוך: "משלי איסופוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 184-198.
  – – –
 2. [ע"פ רשימת זיקוק ממנטובה, 1595, נמצאו בספריית יצחק (בן יוסף) סולם "חיי איסופו בלשון קדש כתוב יד", שאותם סביר לזהות כתרגום עברי לרומן האייסופי. לא נודעו עקבות נוספים לתרגום מעין זה. ראו: צפורה ברוכסון, "ספריה מקצועית באיטליה בשלהי הריניסאנס", עמ' 49 הע' 37, בתוך: "עלי ספר", גליון 10, 1982, 37-50.]
 3. [יואל דב בר הכהן פרסקי. מקוצר ע"פ (?) לה-פונטיין. "חיי אסף", ורשה: לבנזון, 1858.]

*

*4. סטרטוניקוס – Stratonicus Atheniensis

 1. דבורה גילולה. כולל דיון מקיף. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 88-103.
  כולל: עדויות, אימרות ואנקדוטות.

מחשבה אחת על “תרגומים מהספרות היוונית

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s