תרגומים מהפילוסופיה היוונית הקדם-סוקרטית

הפילוסופים הקדם-סוקרטיים – ע"פ Diels et Kranz

7. פרקידס – Pherecydes

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 152.
  כולל: פרגמנטים 1-2.

*

10. שבעת חכמי יוון – Septem sapientes

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 120-123.
  כולל: קטע 3 (אמרות החכמים).

*

12. אנאקסימנדרוס – Anaximander

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 43.
  כולל: פרגמנט 1.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 148.
  כולל: פרגמנט 1.

*

21. קסנופנס – Xenophanes

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 65-70.
  כולל: פרגמנטים 1 (א), 2 (ב), 6 (ג), (ד), 8 (עמ' 651), 11 (עמ' 652), 15 (עמ' 661), 23 (עמ' 662), 24 (עמ' 663), 34 (עמ' 664).
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 71-74.
  כולל: פרגמנטים 8, 10, 11, 14-16, 18, 23, 24, 34.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 153-158.
  כולל: פרגמנטים 1 (1), 2 (2), 3 (3), 6 (4), (5), 8 (6), 11 (7), 14 (8), 15 (9), 16 (10), 18 (11), 22 (12), 23 (13), 24 (14), 25 (15), 26 (16), 32 (17), 33 (18), 34 (19).
 4. יהודה ליבס. בתוך: ליבס, "תורת היצירה של ספר יצירה", ת"א: שוקן, 2000, עמ' 83-84.
  כולל: פרגמנטים 15 (לו לשוורים), 23 (יש אל אחד).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 77-100.
  כולל: פרגמנטים 1-3, , 8, 10, 11, 14-16, 22-27, 32, 34, 38.

*

22. הרקליטוס – Heraclitus

 1. שמואל שקולניקוב. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח מקורות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ דילס-קרנץ (19516). בתוך: "היראקליטוס ופארמנידיס: עדויות ופרגמנטים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988.
  כולל: העדויות והפרגמנטים.
 2. יצחק מן. כולל מבוא מקיף והערות. ע"פ דילס. "מאמרות הראקלייטוס האפל", מרחביה: ספרית פועלים והקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1951.
  כולל: הפרגמנטים.
 3. מרסל דיבואה. בעריכת עליזה ברוך. בתוך: דיבואה, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתלס עד אריסטו, חלק א': הפרה-סוקרטיים". ירושלים: אקדמון, הפקולטה למדעי הרוח, 1972.
  כולל: הפרגמנטים.
  – – –
 4. אהרן שבתאי. ע"פ קאהן (קמברידג', 1979). בתוך: אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 132-144.
  כולל: פרגמנטים 1-3, 5-36, 38-45, 47-67, 70-108, 110-121, 123-126, 129.
 5. אמיר אור. כולל מבוא והערות. בתוך: אור, "עבר: תרגומים נבחרים לעברית", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2017, עמ' 77-78.
  כולל: פרגמנטים 10, 30, 52, 53, 60, 107.

*

24. אלקמאיון – Alcmaion

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 70.
  כולל: פרגמנט 2.

*

28. פרמנידס – Parmenides

 1. שמואל שקולניקוב. נטול משקל. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח מקורות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ דילס-קרנץ (19516). בתוך: "היראקליטוס ופארמנידיס: עדויות ופרגמנטים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988.
  כולל: העדויות והפרגמנטים.
  – – –
 2. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ קוקסון (אסן, 1986). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1999), עמ' 87-101. [אתר המתרגם]
  כולל: פרגמנטים 1 (א), 2 (ג), 3 (ד), 4 (ו), 5 (ב), 6 (ה), 7 (ז), 8 (ח), 9 (יא), 10 (ט), 11 (י), 12 (יב), 13 (יג), 14 (יד), 15 (טו), 15א (טז), 16 (יז), 17 (יח), 18 (יט), 19 (כ).
 3. נתן שפיגל. מתורגם בפרוזה. בתוך: אברהם צבי בראון (עורך), "מבחר טכסטים פילוסופיים מפארמנידס עד הוגי ימינו: מקראה באונטולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1977, עמ' 43-45.
  כולל: פרגמנטים 1-8.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 124-125.
  כולל: פרגמנט 81-49.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 162-164.
  כולל: פרגמנטים 1-3, 6.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 127-130.
  כולל: פרגמנטים 1 (1), 2 (2), 3 (3), 6 (4), 81-49 (5), 12 (6).

*

29. זנון – Zeno Eleates

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 99.
  כולל: פרגמנט 3.

*

30. מליסוס – Melissus Samius

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 108.
  כולל: פרגמנטים 5-6.

*

31. אמפדוקלס – Empedocles

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 112-122.
  כולל: פרגמנטים 89-13, 11-13, 30, 31 (עמ' 118), 115.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 159-162.
  כולל: פרגמנטים 112, 115, 117, 124, 128-133, 136, 137, 146, 147.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 131-132.
  כולל: פרגמנטים 112 (1), 115 (2), 117 (3) 124 (4).

*

44. פילולאוס – Philolaus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 68-69.
  כולל: פרגמנטים 1, 4, 6.1-7.

*

59. אנקסגוראס – Anaxagoras

 1. גדעון כץ. כולל מבוא. ע"פ דילס-קרנץ (1966). בתוך: "חדרים", גליון 11, 1994, עמ' 73-76.
  כולל: הפרגמנטים.
  – – –
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 124-129.
  כולל: פרגמנטים 3, 5, 11, 12, 17.

*

67. לאוקיפוס – Leucippus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 139.
  כולל: פרגמנט 2.

*

68. דמוקריטוס – Democritus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 141-145.
  כולל: פרגמנטים 9, 11, 33, 69, 117, 187.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 144-152.
  כולל: פרגמנטים 31, 33-35, 37-42, 45-54, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-75, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 116-119, 145, 151, 154, 164, 169, 173, 175-178, 180, 182, 185, 188-190, 194, 197, 199-203, 208, 210, 213, 214, 217, 219, 224, 231-234, 237, 241, 242, 244, 247-262, 264-267, 269-271, 273-276, 278, 280, 285, 287-290, 293-295.

*

80. פרוטאגוראס – Protagoras

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 149, 157-158.
  כולל: פרגמנטים 1, 4, 6א-ב.

*

82. גורגיאס – Gorgias

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 151-155.
  כולל: פרגמנט 11 (שבחי הלנה).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 155-162.
  כולל: פרגמנט 11א (נאום ההגנה של פלמדס).

*

87. אנטיפון – Antipho

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 155-156.
  כולל: פרגמנט 49 (על הנישואין).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 159-160.
  כולל: פרגמנט 44.1-299 (הטבע והחוק).

*

88. קריטיאס – Critias

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 156-157.
  כולל: פרגמנט 25 (סיסיפוס).

*

89. האנונימי אצל יאמבליכוס – Anonymus Iamblichi

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: "קשת החדשה", גליון 2, 2002, עמ' 83-92.

*

90. דברים והיפוכם – Dissoi logoi sive Dialexeis

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא מקיף. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 104-117.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s