תרגומים מהשירה היוונית

1. שירה יוונית ארכאית וקלאסית

1.1. ימבוס ואלגיה – Iambi et Elegi – ע"פ West (IEG) = Gerber

ארכילוכוס – Archilochus

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 130.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: "דבר", מוסף לשבת, 23.10.1936, עמ' 6.
  גם בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 30.
  כולל: 177.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 33-41.
  כולל: 1-5 (א-ה), 11 (ח), 13 (ז), 14 (ו), 30-31 (עמ' 34), 102 (עמ' 33), 128 (עמ' 36), 331 (ט).
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 19 (עמ' 6), 128 (עמ' 41), 172 (עמ' 81).
 5. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 21-26.
  כולל: 30-31 (נאובולה ב), 118 (נאובולה א), 122 (ליקוי חמה), 196א (רק אותך אני רוצה), 201 (הקיפוד והשועל).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 19-28.
  כולל: 42, 119, 184, 191, 193, 196, 196א, 230, 231, 331.
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 2, 4.
 8. אהרן שבתאי. ע"פ דבנפורט (קליפורניה, 1980). בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 105.
  כולל: 1 (1), 2 (2), 5 (3), 19 (5), 331 (4).
 9. אהרן שבתאי. ע"פ וסט. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 125-129.
  כולל: 30-31, 42, 43, 118, 119, 184, 189, 191, 193, 196, 196א (13), 205, 302.
 10. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 119-122.
  כולל: 4 (1), 11 (4), 13 (2), 14 (3), 15 (5), 17 (6), 21-22 (7), 114 (10), 116 (8), 122 (15), 126 (12), 128 (13), 130 (9), 131-132 (14), 133 (11), 201 (16).
 11. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151.
  כולל: 120.
 12. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 47.
  כולל: 19 (כלל לא אכפת לי), 128 (לב, לבי).
 13. אנדריאה רוטשטיין. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. ע"פ וסט. בתוך: נתן וסרמן (עורך), "חוטים נטווים: ראשיתן של סוגות ספרותיות בתרבויות עתיקות", ירושלים: מאגנס, 2002, עמ' 23-37.
  כולל: 109, 120, 121, 168, 174, 185, 215, 253.
 14. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 35-80.
  כולל: 1-5, 8, 13, 14, 19-21, 23, 30, 31, 40, 42, 43, 66, 105, 114, 118-120, 122, 126, 128, 130-133, 168, 172-181, 184-189, 191, 193, 196, 196א, 201, 215, 327, 328, 331.

*

קלינוס – Callinus

 1. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 23, 15.10.1931, עמ' 6.
  כולל: 1.5-21.
 2. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 19-21.
  כולל: 1 (עמ' 20-21), 5 (עמ' 19).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 29-33.
  כולל: 1-5.

*

היפונקס – Hipponax

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 8.
  כולל: 115 (אל ישליכוהו), 120-121 (על בגדי שמרו).
 2. אהרן שבתאי. ע"פ אדמונדס (לבּ, 1961). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 136-138.
  כולל: 1 (12), 13 (9), 14 (10), 15 (8), 16 (6), 17 (11), 21 (7), 32 (1-2), 34 (3), 36 (4), 37 (14), 44 (13), 68 (16), 120-121 (5), 182 (15).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 101-156.
  כולל: 1, , , 5-10, 12-17, 19, 21, 22, 25, 26, 26א, 28, 29א, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 70, 79, 115, 117, 119-122, 128, 135, 135א-ב.

*

מימנרמוס – Mimnermus

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 4-5.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 5.
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 29, 17.12.1931, עמ' 4.
  כולל: 2.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 42-46.
  כולל: 1 (א), 2 (ב), 3 (עמ' 42), 4 (עמ' 431), 5 (ג), 6 (עמ' 432), 12 (ד).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 35-36.
  כולל: 1 (אפרודיטה הזהובה), 12 (טרחתו של הליוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 129.
  כולל: 1.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 123.
  כולל: 2.
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 135-150.
  כולל: 1-4, 5.4-8, 6-9, 11-14.
 8. אמיר אור. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 17.01.2014, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 2.
 9. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 322.
  כולל: 1.

*

סמונידס – Semonides Amorginus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 148-151.
  כולל: 7.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 150.
  כולל: 1.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "חדרים", גליון 12, 1996, עמ' 108.
  כולל: 1.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 97-112.
  כולל: 1-3, 6-8, 16, 17.
 5. אמיר אור. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 17.01.2014, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 1.

*

סולון – Solon

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. בתוך: פילון, "על בריאת העולם", ירושלים: יהודה יונוביץ, 1931, עמ' 44.
  כולל: 27.
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 33, 14.01.1932, עמ' 5.
  כולל: 4.
 3. אהרן קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 24.
  כולל: 11.
 4. מאיר הלל בן-שמאי. כולל מבוא והערות. בתוך: בן-שמאי, "ספר האדם והמדינה", כרך ראשון, ת"א: מ. ניומן, 1948, עמ' 91-102.
  כולל: 4 (עמ' 96), (עמ' 981), (עמ' 982), 5 (עמ' 1001), 6 (עמ' 1002), 13 (עמ' 93), 34 (עמ' 1003), 36 (עמ' 101), 37 (עמ' 102).
 5. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 49-61.
  כולל: 1 (עמ' 501), 3 (עמ' 502), 4 (א), 5-6 (ב), 7 (עמ' 511), 9 (ג), 10 (עמ' 512), 11 (ד), 13 (ה), 18 (עמ' 531), 20 (532), 26 (עמ' 52), 27 (ו).
 6. אביב מלצר. בתוך: אריסטו, "מדינת האתונאים", ירושלים: מאגנס, 1968.
  כולל: (עמ' 241), (עמ' 242), 5 (עמ' 31), 6 (עמ' 321), 34 (עמ' 322), 36 (עמ' 33), 37 (עמ' 34).
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 32.
  כולל: 25.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 111-114.
  כולל: 4 (1), 5-6 (2), 36 (3).
 9. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 129-136.
  כולל: 1-3 (2), 4א-4ג (3), 9 (7), 11 (6), 12 (8), 13 (1), 14 (11), 15 (4), 16 (12), 17 (13), 18 (153), 19 (5), 20-21 (151-2), 23 (9), 24 (10), 27 (14), 32 (162), 33 (161).
 10. דבורה גילולה. נטול משקל. בתוך: אריסטו, "מדינת האתונאים", ירושלים: מאגנס, 20062.
  כולל: (עמ' 211), (עמ' 212), 5 (עמ' 291), 6 (עמ' 292), 34 (עמ' 301), 36 (עמ' 302), 37 (עמ' 31-32).

 *

תיאוגניס – Theognis

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 75-191.
  כולל: 1-1389 = תרגום מלא.

  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 143.
  כולל: 503-506 (השיכרון).
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 63-71.
  כולל: 1207-1208, 1253-1249, 1267-1270, 1279-1282, 1299-1304, 1329-1334, 1345-1350.
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 05.02.2016, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 237-254 (כנפים נתתי לך), 1249-1253 (נער, הנך כסוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 143-144.
  כולל: 457-460, 527-528, 1091-1094, 1249-1252, 1257-1258, 1267-1270, 1299-1304, 1335-1336, 1359-1360.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 137-145.
  כולל: 19-68, 77-92, 113-114, 120-129, 133-142, 145-152, 165-166, 173-178, 183-192, 213-218, 237-254, 301-302, 335-340, 363-364, 499-502, 577-578, 799-800, 1041-1042, 1079-1080, 1155-1156, 1197-1202.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 159.
  כולל: 1135-1150.
 8. אהרן שבתאי. ע"פ גרבר (לבּ, 1999). בתוך: מננדרוס, "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 91-103.
  כולל: 69-78, 93-112, 115-128, 131-132, 143-144, 153-164, 167-168, 171-172, 179-182, 193-212, 221-226, 233-234, 255-260, 267-278, 293-300, 303-314, 323-334, 341-354, 361-362, 365-366, 425-428, 563-566, 575-576, 591-594, 619-622, 645-646, 649-652, 655-656, 833-836.
 9. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 122-126.
  כולל: 19-72, 75-76, 93-100, 115-116, 119-130, 303-314.
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 322-323.
  כולל: 1249-1253.

 *

טירטיוס – Tyrtaeus

 1. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 142.
  כולל: 10.1-16 (שיר מלחמה).
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 23, 15.10.1931, עמ' 6.
  כולל: 10.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 22-32.
  כולל: 2 (עמ' 241), 4 (א), 5:3 (עמ' 242), 6 (עמ' 243), 10-12 (ב-ד).
 4. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 109-112.
  כולל: 11 (1), 12 (2).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 113-134.
  כולל: 1, 2, 4-7, 10-12.

* * *

1.2. שירה לירית – Melici

אלקיוס – Alcaeus Mytilenaeus – ע"פ (Lobel et Page = Campbell (i

 1. אהרן קמינקא. מחורז. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 143-144.
  כולל: 338.
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "גזית", כרך ו', גליון 5-6, 1944, עמ' 31.
  כולל: 38א.
 3. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945).
  כולל: 39.5-8 (עמ' 291), 117ב.19-23 (עמ' 43), 119.1-6 (עמ' 36), 314 (עמ' 283), 332 (עמ' 42), 346 (עמ' 371), 347ב (עמ' 401), 426 (עמ' 282), 428 (עמ' 30).
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 45 (עמ' 40), 326.1-8 (עמ' 41), 338 (עמ' 59), 347א (עמ' 68), 374 (עמ' 98).
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וויגט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 33-36.
  כולל: 10ב, 338, 380.
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.06.2011, עמ' 6. [הארץ]
  שירים 346 ו-347א לראשונה בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 27.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 6 (עוד גל), 346 (הבה נשתה), 347א (הרטב ביין).
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 286.
  כולל: 346.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 140.
  כולל: 42.
 9. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 124-128.
  כולל: 34, 38א, 129, 130ב (4), 332, 335, 338, 346, 347, 360.

*

אלקמן Alcman – ע"פ (Davies = Campbell (ii

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 27-29.
  כולל: 26 (שלדגים), 56 (על פסגות-ההרים), 89 (בלילה).
 2. יחזקאל בראון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 17 (ו), 19 (ז), 26 (ב), 27 (א), 39 (ט), 40 (ח.7), 41 (ח.5), 58 (ח.4), 60 (ח.3), 89 (ה), 90 (ח.2), 91 (ח.1), 96 (ח.6).
 3. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 107-110.
  כולל: 1.
 4. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 113-115.
  כולל: 3, 17, 20, 26, 41 (5), 56, 89.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 29-31.
  כולל: 1.73-77, 3.61-74, 58.
 6. אמיר אור. בתוך: "הליקון", גליון 95, 2011, עמ' 27.
  נוסח קודם בתוך: "הארץ", 29.04.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 89.
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 151-182.
  כולל: 1-3, 14א, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 38-41, 56-60, 89, 90, 96, 104, S5(b)ii.

*

אנקראון  – Anacreon

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta – ע"פ (Page (PMG) + West (IEG) = Campbell (ii

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 244-249. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: פרגמנט 348 (LVII), פרגמנט 356א+ב (LIII), פרגמנט 395 (LII), פרגמנט 408 (LIX.2), פרגמנט 417 (LV), פרגמנט 434 (LIX.6), פרגמנט 505ד (LIV); אלגיה 2 (LVIII).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 358 (עמ' 421), 388 (עמ' 7), 396+356 (עמ' 40), 417 (עמ' 422).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 358.
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: 396+356.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 55-62.
  כולל: 357-360, 378, 396, 398, 413, 417.
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 356א, 356ב, 396.
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 11, 1998, עמ' 43.
  כולל: 417.
 8. עמינדב דיקמן. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 13, 2002 (1997), עמ' 289.
  נוסח קודם בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 285.
  כולל: 395.
 9. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 48.
  כולל: 356א (בוא נא נער), 395 (כבר באפור מנומרים).
 10. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 137-142.
  כולל: 348, 356-360, 363, 375, 376, 378, 389, 395, 396, 398, 402ג (15), 407, 411א (17), 413, 416, 417, 428; אלגיה 2 (22).
 11. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: 347-348, 351-364, 372-376, 378, 380-390, 393-400, 402א, 402ג, 404, 407-414, 416-420, 422-424, 427-429, 431-434, 437, 439, 444-446, 450; אלגיות 2, 4.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 248-249. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2 (LIX.3, א"פ 7.160), 12 (LIX.1, א"פ 6.141), 17 (LIX.5, א"פ 9.715), 18 (LIX.4, א"פ 9.716).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 12 (א"פ 6.141).
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 125-129. [אתר המתרגם]
  כולל: 1 (א"פ 7.226), 2 (א"פ 7.160), 3 (א"פ 7.263), 7 (א"פ 6.136), 13 (א"פ 6.142).

*

אנקראונטיאה  – Anacreontea – ע"פ (West (CA

 1. [שמואל דוד לוצאטו. מאיטלקית ע"פ פרנצ'סקו סאווריו דה רוגאטי (1745-1827). בתוך: לוצאטו, "כנור נעים", וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 26.] [אוני' פרנקפורט]
  כולל: 24.
 2. [יוסף אלמנצי. מאיטלקית ע"פ ג'ובאני קאזלי. בתוך: אלמנצי, "הגיון בכנור", וינה: פרנץ שמיד, 1839, עמ' 52-53.]
  כולל: 7.
 3. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 144-145.
  כולל: 21 (הצמא), 33 (החשק).
 4. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 195-244. [פרויקט בן-יהודה]. כולל:

   

  4 (XVII), 5 (XVIII), 7 (XI), 8 (XV), 9 (XXX), 10 (XII), 11 (X), 12 (XIII), 13 (XIV), 14 (XXXI), 15 (IX), 16 (XXVII), 17 (XXVIII), 18.10-17 (XXI), 19 (XXIX), 21 (XIX), 22 (XX), 23 (I), 24 (II), 25 (XXXII), 26 (XVI), 27 (LI), 28 (XLIV), 29+29א (XLV), 30 (XLIII), 31 (VII), 32 (IV), 33 (III), 34 (XLII), 35 (XXXIX), 36 (XXII), 37 (VIII), 38 (XL), 39 (XLVI), 40 (XXIII), 42 (XLI), 43 (VI), 44 (V), 45 (XXIV), 46 (XXXVI), 47 (XXXVII), 48 (XXV), 49 (XXVI), 50 (XXXVIII), 51 (XXXIII), 52+52א (XXXV), 53 (L), 54 (XXXIV), 55 (XLIX), 56 (XLVII), 57 (XLVIII).

 5. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 6 (עמ' 431), 8 (עמ' 432), 23 (עמ' 433).
 6. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 7.
 7. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: 8 (הון-גיגס).
 8. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 33.
 9. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996.
  כולל: 8.11-15 (עמ' 285), 10 (עמ' 386), 13 (עמ' 287-288), 22 (עמ' 350), 47 (עמ' 332), 51 (עמ' 289).
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 13, 2002, עמ' 275.
  כולל: 20.
 11. עמינדב דיקמן, דוד וייסרט, טלי סילוני. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 93-103.
  כולל: 1, 4, 6 (5), 8 (7), 15, 16, 18, 23 (23ב), 29, 29א, 30, 34, 37, 39, 40, 41, 48, 53, 60.24-36 (60).
 12. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: 1, 6-11, 13-16, 20-27, 29-31, 33-35, 37, 41, 45, 48, 51-53.

*

אריפרון – Ariphro – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 92-93.
  כולל: 813.

*

בקכילידס – Bacchylides

א. שירים ופרגמנטים אותנטיים Carmina et Fragmenta ע"פ (Maehler = Campbell (iv

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: דיתירמבוס 18 (תזאוס, עמ' 85-87), פרגמנט 20b.1-16 (עמ' 84).
 2. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: פרגמנט 20ב.1-16.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל (לייפציג, 1958). בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 84-91.
  כולל: שירי ניצחון 2, 3, 4, 6.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 105-112.
  כולל: שיר ניצחון 5.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 107-112.
  כולל: דיתירמבוס 17.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 251.
  כולל: 1 (א"פ 6.53).

*

אאומלוס – Eumelus – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (ii

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 19-21.
  כולל: 696.

*

איביקוס – Ibycus ע"פ (Davies = Campbell (iii

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 286 (עמ' 38), 287 (עמ' 39).
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 31-33.
  כולל: 286 (החבושים), 287 (זה קורה שוב), 317 (בין העלים הגבוהים).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 287.
 4. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 136-137.
  כולל: 286.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 51-54.
  כולל: 286, 287, 288.
 6. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "הארץ", 11.06.1999, עמ' ב 13.
  גם בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 47.
  כולל: 287 (שוב ארוס).
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 65-70.
  כולל: 286, 287, 288, 312, 316.

*

מלאניפידס – Melanippides Melius – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 288.
  כולל: 758.1-3.

*

פינדרוס – Pindarus

א. אודות ניצחון – Epiniciaע"פ Maehler post Snell = Race

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא כללי, מבואות והערות. ע"פ רייס (לבּ, 1997). "מזמורי הניצחון", ת"א: שוקן, 2019. נוסחים קודמים גם בתוך:
  אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 117-127. (פיתית 3, נמאית 1)
  סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 102-105. (אולימפית 3)
  אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 151-154. (נמאית 5)
  אייסכילוס, "נושאות הנסכים", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 97-116. (אולימפית 1, פיתית 1, 11-12)
  אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 24-29. (אולימפית 2)
  אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 119. (פיתית 7)
  אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 149-151. (אולימפית 11-12)
  אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 165-169. (איסתמית 8)
  סופוקלס, "אדיפוס המלך", ת"א: שוקן, 19942, עמ' 125-132. (פיתית 9)
  אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 116-120. (אולימפית 7)
  אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 94-106. (אולימפית 10, איסתמית 3-4)
  סופוקלס, "איאס", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 107-134. (נמאית 4, 7-8, איסתמית 6)
  אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 107-115. (נמאית 6, איסתמית 7)
  אוריפידס, "איון", ת"א: שוקן, 2005, עמ' 129-150. (אולימפית 5, 13, פיתית 10, נמאית 3)
  אוריפידס, "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007, עמ' 110-130. (פיתית 4)
  אוריפידס, "אורסטס", ת"א: שוקן, 2009, עמ' 115-131. (אולימפית 8, פיתית 2, 5)
  אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 90-92, 94-98. (פיתית 6, 8)
  אוריפידס, "הלנה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 95-109. (נמאית 2, 10-11, איסתמית 1)
  אייסכילוס, "שבעה נגד תבי", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 91-109. (אולימפית 6, 9, 14, נמאית 9)
  אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 81-89. (אולימפית 4, איסתמית 2, 5, 9)
  – – –
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 78-79.
  כולל: אולימפית 4.
 3. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 44.
  כולל: פיתית 8.95-100.

ב. פאיאנים – Paeanesע"פ Rutherford

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 82.
  כולל: A1.1-10.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 101-106.
  כולל: D6.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 90-96.
  כולל: (A1.1-20 (52k), D1 (52a), D5 (52e), D6.1-140 (52f), F1 (61.

 ג. מזמורים – Hymniע"פ Maehler = Race

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 89-90.
  כולל: 38, 42.

ד. דיתירמבים – Dithyrambiע"פ Maehler = Race

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 80.
  כולל: 75.
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 43.
  כולל: 76 (אתונה).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151-152.
  כולל: 70ב.

 ה. שירי בתולות – Partheniaע"פ Maehler = Race

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 96-98.
  כולל: 94b.1-49, 104b.

ו. שירי מחול – Hyporchemataע"פ Maehler = Race

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 88.
  כולל: 109.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 98-99.
  כולל: 108א-ב, 109, 110.

 ז. שירי הלל – Encomiaע"פ Maehler = Race

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 83.
  כולל: 123.
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 45.
  כולל: 124ab.1-8.
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 73-74.
  כולל: 123.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 144-146.
  כולל: 122 (1), 123 (2).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 152-153.
  כולל: 124ab.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 93.
  כולל: 124ab.

ח. קינות – Threniע"פ Maehler = Race

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 43-44.
  כולל: 131א-ב (דיוקן ההויה), 137 (אשרי האיש).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 138-139.
  כולל: 129 (1), 131א-ב (2), 133 (3).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 153.
  כולל: 130, 131א, 134, 136, 137.

*

פרקסילה – Praxilla ע"פ (Page (PMG) = Campbell (iv

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 47-48.
  כולל: 747 (א), 748 (ד), 749 (ה), 750 (ג), 754 (ב).
 2. אמיר אור. נטול משקל. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 72.
  כולל: 754.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 111.
  כולל: 747.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. 2016. [אתר המתרגם]
  כולל: 747-750, 754.

*

ספפו  – Sappho

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta ע"פ (Lobel et Page = Campbell (i

 1. אהרן קמינקא. מחורז. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 144.
  כולל: 168ב.
 2. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: "גזית", כרך ו', גליון 5-6, 1944, עמ' 31.
  כולל: 20 (2), 96.21-29 (1).
 3. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945).
  כולל: 2.5-8 (עמ' 166), 2.13-16 (עמ' 101), 3 (עמ' 181), 5 (עמ' 60), 17 (עמ' 214), 20 (עמ' 136), 21+121 (עמ' 59), 23 (עמ' 902), 30 (עמ' 1601), 31 (עמ' 93), 34 (עמ' 116), 41 (עמ' 891), 43.8-9 (עמ' 161), 44 (עמ' 99), 44א.5 (עמ' 70), 47 (עמ' 372), 48 (עמ' 953), 49 (עמ' 901), 52 (עמ' 103), 55+193 (עמ' 951), 56 (עמ' 892), 57 (עמ' 941), 58.25-26 (עמ' 19), 81 (עמ' 140), 92 (עמ' 91, 952), 93 (עמ' 13), 94.1 (עמ' 97), 94.2-29 (עמ' 954), 96.21-29 (עמ' 197), 102 (עמ' 161), 104א (עמ' 68), 105א (עמ' 72), 105ג (עמ' 402), 111+106 (עמ' 148), 112.1-2 (עמ' 1602), 112.3-5 (עמ' 158), 115 (עמ' 1571), 130+131 (עמ' 942), 132 (עמ' 15), 137 (עמ' 242-25), 145 (עמ' 128), 139 (עמ' 35), 140א (עמ' 199), 150 (עמ' 92), 168ב (עמ' 91), 193 (עמ' 21), 197 (עמ' 151), 201 (עמ' 194), 204 (עמ' 64), 209 (עמ' 63).
  ספפו או אלקיוס: 16 (עמ' 281).

  [עמ' 1572 = Edmonds 147]
 4. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 5.]
  כולל: 5 (ג), 31 (ב).
 5. יהושע פרידמן. מתורגם בחריזה. בתוך: "העולם", כרך י"ט, גליון 20, לונדון, 26.05.1931, עמ' 406.
  כולל: 1 (א), 31 (ב), 94 (ג).
 6. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ב', גליון 4, 1934, עמ' 16.
  כולל: 96.
 7. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ב', גליון 7, 1934, עמ' 38.
  כולל: 1.
 8. שלמה דיקמן. בתוך: "דבר", מוסף לשבת, 16.04.1937, עמ' 1.
  גם בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 32-33.
  כולל: 1.
 9. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 1 (עמ' 32), 16.1-4 (עמ' 372), 31 (עמ' 34), 55 (עמ' 331), 81 (עמ' 332), 94.1-10 (עמ' 371), 96.6-17 (עמ' 36), 168ב (עמ' 39).
 10. [טוביה ריבנר. בתוך: ריבנר, "שמש חוצות", רמת גן: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספרית פועלים, 1977, עמ' 55.]
  כולל: 31.
 11. יורם ברונובסקי. לרבות דברי העדים. כולל מבוא. ע"פ לובל ופייג' (אוקספורד, 19632) ואדמונס (לבּ, 19282). "שירים", ת"א: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר וספרית פועלים, סדרת "דורון", 1978.
  כולל: 1 (עמ' 23), 2 (עמ' 29), 4 (עמ' 65), 5 (עמ' 27), 15 (עמ' 28), 16 (עמ' 30), 17 (עמ' 26), 20 (עמ' 88), 21 (עמ' 108), 22 (עמ' 86), 23 (עמ' 80), 24א (עמ' 101), 26 (עמ' 43.א), 27 (עמ' 82), 30 (עמ' 46), 31 (עמ' 25), 32 (עמ' 39.א), 33 (עמ' 36.ד), 34 (עמ' 44), 35 (עמ' 36.ב), 36 (עמ' 59), 37 (עמ' 43.ב), 38 (עמ' 37.ה), 39 (עמ' 91), 40 (עמ' 36.ג), 41 (עמ' 110), 42 (עמ' 40), 43 (עמ' 57), 44 (עמ' 31), 44.5א (עמ' 111), 46 (עמ' 92), 47 (עמ' 98), 48 (עמ' 70), 49 (עמ' 66.ב), 50 (עמ' 76), 51 (עמ' 51), 52 (עמ' 97), 55 (עמ' 74), 56 (עמ' 89), 57 (עמ' 71.ג), 58.25-26 (עמ' 79), 62 (עמ' 77), 63 (עמ' 78), 65 (עמ' 104), 81 (עמ' 85), 93 (עמ' 93), 94 (עמ' 34), 95 (עמ' 107), 96 (עמ' 35), 98 (עמ' 33), 101 (עמ' 36.א), 102 (עמ' 103), 104א (עמ' 60.ב), 104ב (עמ' 60.א), 105א (עמ' 67), 105ג (עמ' 68), 107 (עמ' 58), 108 (עמ' 48.ז), 110א (עמ' 56), 111 (עמ' 47.ב), 112.1-2 (עמ' 47.ג), 112.3-5 (עמ' 47.ה), 113 (עמ' 49.י), 114 (עמ' 50), 115 (עמ' 49.ט), 116-117 (עמ' 49.ח), 118 (עמ' 96), 120 (עמ' 95), 121 (עמ' 112), 122 (עמ' 84), 123 (עמ' 41), 125 (עמ' 69), 127 (עמ' 39.ג), 128 (עמ' 39.ב), 129א (עמ' 109), 130-131 (עמ' 66.א), 132 (עמ' 81), 133א (עמ' 71.ב), 133ב (עמ' 38), 134 (עמ' 37.ו), 135 (עמ' 54), 136 (עמ' 99), 137 (עמ' 1152), 138 (עמ' 75), 140א (עמ' 102), 141 (עמ' 48.ו), 142 (עמ' 55), 143 (עמ' 100), 146 (עמ' 83), 147 (עמ' 106), 148 (עמ' 73), 150 (עמ' 105), 154 (עמ' 53), 155 (עמ' 71.א), 156 (עמ' 871-2), 166 (עמ' 114), 167 (עמ' 873), 168ב (עמ' 94), 172+188 (עמ' 62), 185 (עמ' 64), 193 (עמ' 42), 197 (עמ' 52), 198 (עמ' 63), 200 (עמ' 45), 201 (עמ' 113), 204 (עמ' 90).
  ספפו או אלקיוס: 23 (עמ' 61).
 12. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וויגט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 37-50.
  כולל: 1, 16, 22, 31, 47, 48, 94, 126, 130, 131, 132, 168ב.
 13. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 15.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 2 (בואי הנה), 34 (סביב לסהר), 49 (אז אהבתיך), 55 (ובמותך), 104א (ערב), 105ג (כיקינתון).
 14. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 2, 141.
 15. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.06.2011, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: 2 (בואי הנה), 55 (ובמותך), 105א (כתפוח), 105ג (כיקינתון).
 16. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1996), עמ' 81-82. [אתר המתרגם]
  כולל: 31.
 17. יהודה ליבס. בתוך: "משיב הרוח", גליון 33, 2010, עמ' 55-56.
  כולל: 31, 130.
 18. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 283.
  כולל: 31.
 19. עמינדב דיקמן. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.03.1997, עמ' 2.
  כולל: 55.
 20. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 106-107.
  כולל: 1.
 21. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 130-136.
  כולל: 2, 16, 31, 47, 49, 55, 9 4, 95, 96, 104א (10), 105א, 105ג (12), 130, 168ב (14).
 22. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 99-100.
  כולל: 44.
 23. אהרן שבתאי. ע"פ וסט (2005). בתוך: אוריפידס, "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007, עמ' 109.
  כולל: 58.
 24. טלי סילוני. בתוך: "הארץ", 15.10.1999, עמ' ב 14.
  כולל: 1
 25. שמעון בוזגלו. משקל ושורות מחודשים. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות, מפתח שמות ומפתח מקורות הפרגמנטים. מספור ע"פ קמפבל. "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו", רעננה: אבן חושן, 2009. [אתר המתרגם]
  כולל: 1-2, 5, 8, 15-17, 22-24, 30-42, 44-58, 81-82, 91, 94-96, 98, 100-102, 104א-ב, 105א, 105ג, 106-124, 126-128, 129א-ב, 130-138, 140-143, 145-160, 162-168.
  ספפו או אלקיוס: 5א, 16, 25.
  עדויות: 1 (ביוגרפיה א'), 2 (ביוגרפיה ב').
 26. שמעון בוזגלו. ע"פ אובינק (2014). בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 21.03.2014, עמ' 1. [הארץ] [אתר המתרגם]

  כולל: שיר האחים.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 81.
  כולל: 3 (א"פ 7.505).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 128.
  כולל: 2 (א"פ 7.489).
 3. שמעון בוזגלו. משקל ושורות מחודשים. "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו", רעננה: אבן חושן, 2009, עמ' 145-148.
  כולל: 2 (א"פ 7.489), 3 (א"פ 7.505).

*

סימונידס – Simonides Ceus

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta – ע"פ (Page (PMG) + West (IEG) = Campbell (iii

 1. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ד', גליון 6, 1941, עמ' 6.
  כולל: 531 (ג).
 2. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 155.
  כולל: 581.
 3. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 37-39.
  כולל: 531 (תרמופילאי), 543 (דנאה).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 146.
  כולל: 579 (1).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 160-161.
  כולל: 543; אלגיה 8.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 93.
  כולל: 541.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 133-136.
  כולל: 520, 521, 522, 526, 527, 531, 542, 581.
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 71-75.
  כולל: 543, 567, 585.

 [ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 147.
  כולל: 22ב (א"פ 7.249).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ד', גליון 6, 1941, עמ' 6.
  כולל: 6 (א"פ 7.677, [ד.]), 7 (א"פ 7.301, [א.]), 22א (א"פ 7.248, [ה.]), 22ב (א"פ 7.249, [ב.]).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 22ב (א"פ 7.249).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 39.
  כולל: 37 (א"פ 7.348, טימוקראון).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 128.
  כולל: 6 (א"פ 7.677), 53 (א"פ 7.512), 71 (א"פ 7.514), 80 (א"פ 7.507).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 146-148.
  כולל: 2 (א"פ 16.26, [4.]), 9 (א"פ 7.251, [9.]), 11.1-2 (5.), 22ב (א"פ 7.249, [6.]), 26א (3.), 37 (א"פ 7.348, [8.]), 70 (א"פ 7.515, [10.]), 72 (א"פ 7.510, [11.]), 75 (א"פ 7.511, [2.]), 76ב (א"פ 7.650, [7.]), 78 (א"פ 7.254, [12.]).
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 44-54.
  כולל: 6 (א"פ 7.677, עמ' 48), 8 (א"פ 7.253), 9 (א"פ 7.251), 22ב (א"פ 7.249), 26א (עמ' 44), 37 (א"פ 7.348), 76א (א"פ 7.270), 77 (א"פ 7.302), 80 (א"פ א7.507), 81 (א"פ ב7.507), 84 (א"פ 7.516).
 8. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 8 (א"פ 7.253, עמ' 98), 9 (א"פ 7.251, עמ' 130), 78 (א"פ א7.254, עמ' 170), 79 (א"פ 10.105, עמ' 361).

*

סטסיכורוס – Stesichorus ע"פ Davies et Finglass

 1. רעננה מרידור. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 2, 1985, עמ' 115-138.
  כולל: (185), 9 (184), 85 (223), 88 (187), 91א (192), 97 (222ב, עמ' 126-127), 172 (210), 173 (212), 180 (219).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 130.
  כולל: 91א.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דיוויס ופינגלס (2014). בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 19-63.
  כולל: , 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22א, 85, 88, 89, 90, 91א, 93, 97, 100, 103, 170, 172, 173, 174, 180, 181א, 271, 272.

*

טרפנדרוס – Terpander – ע"פ (Page, Campbell (ii

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל. מספור ע"פ קמפבל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 23-28.
  כולל: קמפבל 1 (6 SLG), קמפבל 2 (697 PMG), קמפבל 3 (698 PMG), קמפבל 4 (941 PMG), קמפבל  5 (PMG 1027c), קמפבל 6 (PMG, p. 363 ii), קמפבל 7 (PMG, p. 363 i).

* * *

1.3. שירה אפית

אריסטאס – Aristeas Proconnesius – ע"פ (Bernabé (i

 1. אהרן שבתאי. ע"פ קולי (פריז, 1991). בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151.
  כולל: 4-6 (2), 11 (1).

* * *

2. שירה הלניסטית

אייסופוס Aesopus epigrammaticusע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 121.
  כולל: 1 (א"פ 10.123).

*

אלקיוס איש מסנה Alcaeus Messenius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 23.
  כולל: 4 (א"פ 5.10).
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 102.
  כולל: 7 (א"פ 12.29).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 327.
  כולל: 2 (א"פ 9.519).

*

אלפיוס איש מיטלינה Alpheus Mytilenaeus ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 2.
  כולל: 11.6 (א"פ 12.18).

*

אנטימדון Antimedon Cyzicenus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 1 (א"פ 11.46).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 28.
  כולל: 1 (א"פ 11.46).

*

אנטיפילוס איש ביזנטיון Antiphilus Byzantius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 4 (א"פ 7.630, עמ' 34), 9 (א"פ 9.546, עמ' 246).

*

אנטיפטרוס איש צידון Antipater Sidonius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 130-131.
  גם בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100.

  כולל: 56 (א"פ 7.711).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  גם בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 46.

  כולל: 10 (א"פ 7.8).

*

אנטיפטרוס איש תסלוניקה Antipater Thessalonicensis – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 89.
  כולל: 53 (א"פ 5.109).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 66 (א"פ 7.402).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 104.
  כולל: 9 (א"פ 6.208), 10 (א"פ 6.209), 53 (א"פ 5.109).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989.
  כולל: 49 (א"פ 7.369, עמ' 155), 84 (א"פ 9.728, עמ' 157, "הפרה של מירון").
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 155.
  כולל: 12 (א"פ 7.18).
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 5.3, עמ' 340), 37 (א"פ 11.31, עמ' 244), 38 (א"פ 11.23, עמ' 176), 96 (א"פ 11.37, עמ' 272).

*

אניטה Anyte Tegeensis ע"פ (Gow et Page (HE

 1. קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 134.
  כולל: 15.1-2 (א"פ 9.144).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 7 (א"פ 7.646).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 65.
  כולל: 11 (א"פ 7.202).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 7.646, עמ' 177), 13 (א"פ 6.312, עמ' 220), 16 (א"פ 9.313, עמ' 92), 18 (א"פ 16.228, עמ' 92), 20 (א"פ 7.190, עמ' 297, 326).

*

אפולונידס Apollonides – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 5 (א"פ 7.378).

*

ארכיאס Archias – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 81.
  כולל: 3 (א"פ 5.98).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100.
  כולל: 9 (א"פ 6.207).

*

אריסטונוס איש קורינתוס Aristonus Corinthius

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 90.
  כולל: פאיאן לאפולו.

*

אסקלפיאדס איש סאמוס Asclepiades Samius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 28-38.
  כולל: 1 (א"פ 5.169), 2 (א"פ 5.85), 3 (א"פ 5.153), 4 (א"פ 5.158), 5 (א"פ 5.210), 9 (א"פ 5.7), 11 (א"פ 5.64), 13 (א"פ 5.164).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95.
  כולל: 42 (א"פ 5.189).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 28 (א"פ 7.11).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 97-98.
  כולל: 1 (א"פ 5.169), 2 (א"פ 5.85), 4 (א"פ 5.158), 10 (א"פ 5.150), 26 (א"פ 5.185).
 5. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 273.
  כולל: 3 (א"פ 5.153).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 75-80.
  כולל: 2 (א"פ 5.85), 4 (א"פ 5.158), 5 (א"פ 5.210), 12 (א"פ 5.145), 19 (א"פ 12.153).
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 16 (א"פ 12.50).
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 66.
  כולל: 41 (א"פ 7.217).
 9. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.169, עמ' 16), 2 (א"פ 5.85, עמ' 64), 5 (א"פ 5.210, עמ' 74), 9 (א"פ 5.7, עמ' 106), 10 (א"פ 5.150, עמ' 108), 11 (א"פ 5.64, עמ' 42), 12 (א"פ 5.145, עמ' 124), 15 (א"פ 12.46, עמ' 127), 16 (א"פ 12.50, עמ' 134), 30 (א"פ 7.284, עמ' 193), 35 (א"פ 5.202, עמ' 321).

*

אוטומדון Automedo – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 156.
  כולל: 3 (א"פ 10.23).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 104-105.
  כולל: 1 (א"פ 5.129).

*

בסוס Bassus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105.
  כולל: 1 (א"פ 5.125).

*

ביאנור Bianor – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 178.
  כולל: 21 (א"פ 11.364).

*

ביון איש סמירנה – Bion Smyrnaeus – ע"פ Gallavotti = Hopkinson

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 287.
  כולל: 10.

*

קלימכוס Callimachus Cyrenaeus

א. המנונות – Hymni – ע"פ Pfeiffer (ii) = Mair

 1. דוד וייסרט. בתוך: Munuscula: Ernesto David Kollmann a sodalibus dedicata, אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודים קלאסיים, 1985, עמ' 6-11.
  כולל: המנון 3.1-139 (לארטמיס).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל הערות. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 272-273.
  כולל: המנון 3.46-71 (לארטמיס).

ב. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Pfeiffer (ii) = Mair

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 27.
  כולל: 63 (א"פ 5.23).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 9 (א"פ 7.451).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: 28 (א"פ 12.43).
 4. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 43 (א"פ 12.134).
 5. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל הערות. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 273.
  כולל: 41 (א"פ 12.73), 63 (א"פ 5.23).
 6. רפאל הלוי לעווע. כולל דיון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 98-99.
  כולל: 2 (א"פ 7.80).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129-130.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 12 (א"פ 7.521), 19 (א"פ 7.453).
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 97.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 28 (א"פ 12.43).
 9. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 81-84.
  כולל: 28 (א"פ 12.43), 42 (א"פ 12.118).
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 163-164.
  כולל: 2 (א"פ 7.80).
 11. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 2 (א"פ 7.80, עמ' 82), 11 (א"פ 7.447, עמ' 270), 41 (א"פ 12.73, עמ' 325), 63 (א"פ 5.23, עמ' 158).
 12. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 57-58, 60-63.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 9 (א"פ 7.451), 13 (א"פ 7.524), 19 (א"פ 7.453), 20 (א"פ 7.517), 40 (א"פ 7.728).

ג. הסיבות – Aetia – ע"פ Harder

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 78.
  כולל: פרגמנט 1.21-24.

*

קרפילידס Carphyllides ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 264.
  כולל: 1 (א"פ 7.260).

*

[קלאובולוס] – Cleobulus Lindius

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 154.
  כולל: D.L. 1.89.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 137.
  כולל: D.L. 1.89.

*

קרטס Crates Thebanus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 202.
  כולל: א"פ 9.497.

*

קרינאגורס Crinagoras Mytilenaeus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 87.
  כולל: 1 (א"פ 5.119).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 103.
  כולל: 1 (א"פ 5.119).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.119, עמ' 195), 47 (א"פ 9.439, עמ' 222), 48 (א"פ 9.234, עמ' 208).

*

דמודוקוס Demodocus

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 11.237.

*

דיוניסיוס הסופיסט Dionysius sophista ע"פ (Page (FGE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 95.
  כולל: 1 (א"פ 5.81).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 179.
  כולל: 1 (א"פ 5.81).

*

דיופנס איש מירינה Diophanes Myrinus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 93.
  כולל: א"פ 5.309.

*

דיוסקורידס Dioscorides ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 130.
  כולל: 29 (א"פ 7.456), 40 (א"פ 7.167).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 99.
  כולל: 7 (א"פ 5.54), 29 (א"פ 7.456).
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 99-100.
  כולל: 5 (א"פ 5.55).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 320.
  כולל: 26 (א"פ 7.450).

*

דיוטימוס – (Diotimus (Adramyttenus  ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 198.
  כולל: 10 (א"פ 7.173).

*

דיוטימוס איש מילטוס Diotimus Milesius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 86.
  כולל: 1 (א"פ 5.106).

*

ארינה – Erinna Teia – ע"פ Lloyd-Jones et Parsons

 1. אהרן שבתאי. השלמה ע"פ פייג' (1941). בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 111.
  כולל: 401.14-35 (הכישור).

*

אאואנוס איש אשקלון Euenus Ascalonius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דב נעים. נטול משקל ושורות. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: 3 (א"פ 9.75).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 196.
  כולל: 3 (א"פ 9.75).

*

גלוס Gallus ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105.
  כולל: 1 (א"פ 5.49).

*

גאורדס Gauradas ע"פ (Page (FGE

 1. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: 1 (א"פ 16.152).

*

גלאוקוס איש ניקופוליס Glaucus Nicopolitanus ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 172.
  כולל: 2 (א"פ 7.285).

*

גליקון Glycon ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 110.
  כולל: 1 (א"פ 10.124).

*

הדילוס Hedylus Samius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 99.
  כולל 2 (א"פ 5.199).
 2. אמיר אור. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 5.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 2 (א"פ 5.199, עמ' 355), 5 (עמ' 276).

*

הרקליטוס איש הליקרנסוס Heraclitus Halicarnassensis ע"פ (Gow et Page (HE

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 59.
  כולל: 1 (א"פ 7.465).

*

יוליוס פוליאיינוס Julius Polyaenus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 9.7, עמ' 232), 2 (א"פ 9.8, עמ' 79).

*

לאונידס איש טרנטום Leonidas Tarentinus ע"פ (Gow et Page (HE

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 102 (א"פ 9.563).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 39.
  כולל: 92 (א"פ 5.188).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 19.
  כולל: 93 (א"פ 7.715)
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 60 (א"פ 7.264, עמ' 30), 77 (א"פ 7.472, עמ' 111), 85 (א"פ 10.1, עמ' 192), 93 (א"פ 7.715, עמ' 171).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 67.
  כולל: 69 (א"פ 7.463).

*

לאונידס איש אלכסנדריה Leonides Alexandrinus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 19.
  גם בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 30.

  כולל: 14 (א"פ 7.675)

*

מאקיוס Maccius / Maecius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 94.
  כולל: 5 (א"פ 5.133).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 180.
  כולל: 4 (א"פ 5.130).

*

מרקוס ארגנטריוס Marcus Argentarius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 90-92.
  כולל: 4 (א"פ 5.89), 5 (א"פ 5.102), 11 (א"פ 5.118).
 2. טלי סילוני. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: 2 (א"פ 5.32).
 3. אמיר אור. נטול משקל. ע"פ גאו–פייג'. כולל ומבוא הערות. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 115-117.
  כולל: 2 (א"פ 5.32), 6 (א"פ 5.104).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105-107.
  כולל: 5 (א"פ 5.102), 10 (א"פ 5.116), 11 (א"פ 5.118), 12 (א"פ 5.127), 15 (א"פ 9.161).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.16, עמ' 152), 21 (א"פ 7.364, עמ' 326 הע' 17), 22 (א"פ 9.87, עמ' 329).

*

מלאגרוס איש גדר Meleager Gadareus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 44-80.
  כולל: 6 (א"פ 5.176), 7 (א"פ 5.179), 10 (א"פ 5.212), 14 (א"פ 5.57), 23 (א"פ 5.197), 25 (א"פ 5.156), 27 (א"פ 5.172), 28 (א"פ 5.173), 29 (א"פ 5.139), 31 (א"פ 5.144), 32 (א"פ 5.149), 35 (א"פ 5.171), 36 (א"פ 5.174), 37 (א"פ 5.177), 40 (א"פ 5.196), 42 (א"פ 5.136), 44 (א"פ 5.141), 45 (א"פ 5.143), 46 (א"פ 5.147), 47 (א"פ 5.148), 48 (א"פ 5.155), 49 (א"פ 5.157), 50 (א"פ 5.163), 51 (א"פ 5.165), 52 (א"פ 5.166), 53 (א"פ 5.214), 54 (א"פ 5.215), 58 (א"פ 5.187), 63 (א"פ 5.154), 64 (א"פ 5.190), 70 (א"פ 5.175), 71 (א"פ 5.182), 73 (א"פ 5.191).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 11 (א"פ 6.162).
 3. נטע זגגי. כולל מבוא. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 24-25.
  כולל: 76 (א"פ 12.94), 79 (א"פ 12.127), 81 (א"פ 12.52), 82 (א"פ 12.54), 84 (א"פ 12.133), 87 (א"פ 12.126), 91 (א"פ 12.63), 92 (א"פ 12.72), 97 (א"פ 12.74), 99 (א"פ 12.23), 100 (א"פ 12.59), 103 (א"פ 12.101), 105 (א"פ 12.110), 107 (א"פ 12.154), 108 (א"פ 12.159), 109 (א"פ 12.167), 113 (א"פ 12.49), 119 (א"פ 12.157).
 4. נטע זגגי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.02.2005, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: 36 (א"פ 5.174, את ישנה), 39 (א"פ 5.195, בנות החן), 41 (א"פ 5.24, ברח מתשוקת), 42 (א"פ 5.136, יין מזוג) , 43 (א"פ 5.137, יין נסוך), 44 (א"פ 5.141, קול הליודורה), 45 (א"פ 5.143, זר הליודורה), 47 (א"פ 5.148, על הליודורה), 48 (א"פ 5.155, דמות הליודורה), 49 (א"פ 5.157, ארוס).
 5. נטע זגגי. כולל מבוא והערות. בתוך: זגגי, "חמדת ימים עתיקים", מלבה"ד: אהרן ציגל, 2008, עמ' 67-76.
  כולל: 24 (א"פ 5.198), 36 (א"פ 5.174), 39 (א"פ 5.195), 41 (א"פ 5.24), 42 (א"פ 5.136), 43 (א"פ 5.137), 44 (א"פ 5.141), 45 (א"פ 5.143), 47 (א"פ 5.148), 48 (א"פ 5.155), 49 (א"פ 5.157), 54 (א"פ 5.215), 56 (א"פ 7.476), 76 (א"פ 12.94), 79 (א"פ 12.127), 81 (א"פ 12.52), 82 (א"פ 12.54), 84 (א"פ 12.133), 87 (א"פ 12.126), 91 (א"פ 12.63), 92 (א"פ 12.72), 97 (א"פ 12.74), 99 (א"פ 12.23), 100 (א"פ 12.59), 103 (א"פ 12.101), 105 (א"פ 12.110), 107 (א"פ 12.154), 108 (א"פ 12.159), 109 (א"פ 12.167), 113 (א"פ 12.49), 119 (א"פ 12.157).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 2 (א"פ 7.417).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 101-102.
  כולל: 11 (א"פ 6.162), 24 (א"פ 5.198), 42 (א"פ 5.136), 45 (א"פ 5.143), 69 (א"פ 5.8).
 8. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 103-112.
  כולל: 33 (א"פ 5.151), 35 (א"פ 5.171), 64 (א"פ 5.190), 76 (א"פ 12.94), 80 (א"פ 12.164), 87 (א"פ 12.126), 116 (א"פ 12.92), 117 (א"פ 12.125, עמ' 109).
 9. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 28.09.2011, עמ' 6. [הארץ]
  כולל: 14 (א"פ 5.57, אם שוב), 23 (א"פ 5.197, במחלפותיה), 35 (א"פ 5.171, מה מתקה), 36 (א"פ 5.174, את ישנה), 64 (א"פ 5.190, גל אהבה), 108 (א"פ 12.159, אליך).
 10. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 06.04.2012, עמ' 6. [הארץ]
  כולל: 14 (א"פ 5.57, אם שוב), 61 (א"פ 12.109, דיודורוס), 69 (א"פ 5.8, לילה קדוש), 88 (א"פ 12.128, חלילי רועים), 116 (א"פ 12.92, עיניים).
 11. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 284.
  כולל: 45 (א"פ 5.143).
 12. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 5, 2015, עמ' 172.
  כולל: 103 (א"פ 12.101).
 13. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1.1-8 (א"פ 4.1, עמ' 296), 3 (א"פ 7.418, עמ' 294), 4 (א"פ 7.419, עמ' 295), 8 (א"פ 5.180, עמ' 347), 10 (א"פ 5.212, עמ' 35), 12 (א"פ 7.195, עמ' 89), 13 (א"פ 7.196, עמ' 88), 17 (א"פ 12.80, עמ' 245), 21 (א"פ 12.132, עמ' 44), 22 (א"פ א12.132, עמ' 164), 25 (א"פ 5.156, עמ' 262), 28 (א"פ 5.173, עמ' 341), 31 (א"פ 5.144, עמ' 230), 34 (א"פ 5.152, עמ' 50), 53 (א"פ 5.214, עמ' 252), 56 (א"פ 7.476, עמ' 142), 58 (א"פ 5.187, עמ' 148), 69 (א"פ 5.8, עמ' 353), 79 (א"פ 12.127, עמ' 77), 91 (א"פ 12.63, עמ' 253), 108 (א"פ 12.159, עמ' 156), 117 (א"פ 12.125, עמ' 149).
 14. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 145-147.
  כולל: 6 (א"פ 5.176), 37 (א"פ 5.177), 38 (א"פ 5.178), 99 (א"פ 12.23), 103 (א"פ 12.101).
 15. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 68-70.
  כולל: 2 (א"פ 7.417), 56 (א"פ 7.476).
 16. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 151-152. [אתר המתרגם]
  כולל: 26 (א"פ 5.160).

*

מוירו Moero Byzantia – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 162.
  כולל: 2 (א"פ 6.189).

*

מוסכוס Moschus – ע"פ Gallavotti = Hopkinson

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 11, 1998, עמ' 43.
  כולל: פרגמנט 1.

*

ניקיאס Nicias – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016 (2010), עמ' 90.
  כולל: 5 (א"פ 9.315).

*

נוסיס Nossis – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 26.
  כולל: 1 (א"פ 5.170).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 96.
  כולל: 1 (א"פ 5.170), 4 (א"פ 9.332), 5 (א"פ 6.275).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.170, עמ' 38), 7 (א"פ 9.604, עמ' 326).

*

פרמניון Parmenio ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 88.
  כולל: 2 (א"פ 5.34).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 8 (א"פ 9.113).

*

פילטס Philetas Samius – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 101.
  כולל: 1 (א"פ 6.210).

*

פיליפוס Philippus Thessalonicensis – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131-132.
  כולל: 26 (א"פ 7.394).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 254.
  כולל: 9 (א"פ 6.36).

*

פוסידיפוס איש פלה Posidippus Pellaeus – ע"פ Austin et Bastianini

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 40-43.
  כולל: 124 (א"פ 5.183), 125 (א"פ 5.186), 129 (א"פ 5.211).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 274.
  כולל: 123 (א"פ 5.134)
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל הערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 91-94.
  כולל: 130 (א"פ 5.213), 139 (א"פ 12.131).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 125 (א"פ 5.186, עמ' 248), 135 (א"פ 12.45, עמ' 250), 142 (א"פ 16.275, עמ' 336).

*

[תלמי] Ptolemaeus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 128.
  כולל: 1 (א"פ 9.577).

*

ריאנוס Rhianus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157.
  כולל: 10 (א"פ 12.142).

*

[סוקרטס] Socrates

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 194.
  כולל: א"פ 14.14.

*

תאיטטוס Theaetetus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 4 (א"פ 7.499).

*

תיאוקריטוס – Theocritus – ע"פ Gow = Hopkinson

א. אידיליות – Idyllia

אידילה 2. המכשפה – Pharmaceutria

 1. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989 (1981), עמ' 113-120.

 אידיליה 3. אמריליס – Amaryllis

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95-97.
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 85-88.

אידיליה 4. הרועים – Pastores

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 147-149.

 אידיליה 6. המתחרים בשירי רועים – Bucolici cantores

 1. דניאל גרשנזון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 40.

 אידיליה 11. הקיקלופ – Cyclops

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 89-91.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", 20.01.2012, עמ' 4. [הארץ]
 3. עידו פלד. כולל מבוא והערות. בתוך: "הו!", גליון 13, 2016, עמ' 15-18.

אידיליה 15. הסירקוסיות – Syracusiae sive Adonidis festum celebrantes

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1924). [פרויקט בן-יהודה]
  – – –
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 89.
  כולל: טורים 128-135.

אידיליה 18. נישואי הלנה – Helenae epithalamium

 1. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 90.
  כולל: טורים 9-15.

אידיליה 27. שיחת דפניס והנערה – Colloquium Daphnidis et puellae

 1. שלמה שפאן. ע"פ וילמוביץ (אוקספורד). בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 48, 05.05.1932, עמ' 5-6.
  גם בתוך: שפאן, "שירים וסיפורים", ת"א: קרני, 1964, עמ' 105-108.
 2. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 91-92, 1987, עמ' 48-49.

אידיליה 28. הפלך – Colus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 112.

[ב.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. שמעון בוזגלו. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 64.
  כולל: 9 (א"פ 7.660).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 206.
  כולל: 5 (א"פ 9.433).

*

תימוקלס Thymocles – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 258.
  כולל: 1 (א"פ 12.32).

* * *

3. שירה אימפריאלית

אמיאנוס Ammianus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 161.
  כולל: א"פ 11.146, 11.147, 11.152.
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 11.13 (עמ' 216), א"פ 11.15 (עמ' 331), א"פ 11.209 (עמ' 268).

*

לוקיליוס Lucillius – ע"פ Floridi

 1. [יצחק אייזק בן-יעקב. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 23, סימן 67.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 292.]
  כולל: 124 (א"פ 11.391, אבימאל).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 105, 107.
  כולל: 6 (א"פ 11.69), 36 (א"פ 11.113), 47 (א"פ 11.138), 133 (א"פ 5.68).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.
  כולל: 6 (א"פ 11.69, תמיסטונואה), 47 (א"פ 11.138, אך אזכר), 133 (א"פ 5.68, אהבתי).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 160-162.
  כולל: 42 (א"פ 11.133), 50 (א"פ 11.141), 51 (א"פ 11.142), 52 (א"פ 11.143), 53 (א"פ 11.148).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 331.
  כולל: 36 (א"פ 11.113, עמ' 101), 50 (א"פ 11.141, עמ' 95), 124 (א"פ 11.391, עמ' 102).

*

ניקרכוס (Nicarchus (1st cent. AD

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 11.186.
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 118.
  כולל: א"פ 11.252.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100-101.
  כולל: א"פ 5.38.
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 6, 2016, עמ' 315.
  כולל: א"פ 11.395.

*

סטרטון איש סרדיס Strato Sardianus – ע"פ Floridi

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95.
  כולל: 94 (א"פ 12.252).
 2. אמיר אור. נטל משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ בקי (מינכן, 1964). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 121-122.
  כולל: 13 (א"פ 12.15), 52 (א"פ 12.210).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 109.
  כולל: 8 (א"פ 12.8).
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 347.
  כולל: 74 (א"פ 12.234, עמ' 234), 75 (א"פ 12.235, עמ' 347), 99 (א"פ 11.19, עמ' 116).

*

טריאנוס קיסר Trajanus Augustus – ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016 (2012), עמ' 167.
  כולל: 1 (א"פ 11.418).

* * *

4. שירה ביזנטית

אגתיאס עורך-הדין Agathias Myrinaeus scholasticus – ע"פ Valerio

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 124-128.
  כולל: 78 (א"פ 5.267), 79 (א"פ 5.237), 81 (א"פ 5.292), 84 (א"פ 5.269), 96 (א"פ 5.261).
 2. שלמה שפאן. בתוך: "משלי איסופוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 7.
  כולל: 20 (א"פ 16.332).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 73.
  כולל: 37 (א"פ 7.593).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 54 (א"פ 9.642, עמ' 203), 65 (א"פ 10.69, עמ' 48), 79 (א"פ 5.237, עמ' 333), 81 (א"פ 5.292, עמ' 138), 96 (א"פ 5.261, עמ' 136).

*

כריסטודורוס Christodorus Coptites

א. תיאור הפסלים Descriptiones statuarum in Gymnasio Zeusippi = א"פ II

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157-158.
  כולל: טורים 13-16 (אייסכינס), 23-31 (דמוסתנס), 117-120 (פריקלס), 256-258 (איסוקרטס).

*

קוסמס Cosmas

 1. חוה ברכה קורזקובה. כולל מבוא והערות. ע"פ פטון (לונדון, 1948). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 158-159.
  כולל: א"פ 16.114.

*

קירילוס Cyrillus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 337.
  כולל: א"פ 9.369.

*

דמסקיוס Damascius philosophus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 132.
  כולל: א"פ 7.553.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 71.
  כולל: א"פ 7.553.

*

ארטוסתנוס עורך-הדין Eratosthenes scholasticus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 263.
  כולל: א"פ 6.77.

*

אאודוקיה Aelia Eudocia Augusta

 1. יהודית גרין ויורם צפריר. נטול משקל. כולל צילום הכתובת, תעתיק, פירוש מפורט ודיון. בתוך: "קדמוניות", כרך ט"ז, גליון 1 (61), 1983, 28-34.
  כולל: כתובת חמת גדר.
 2. חוה ברכה קורזקובה. כולל מבוא והערות. בתוך: דבורה גרא, דניאל דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 15-16.
  כולל: כתובת חמת גדר.

*

אירניוס המזכיר Irenaeus referendarius

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 107.
  כולל: א"פ 5.253.

*

יוליינוס נציב מצרים Julianus Aegyptus

 1. [יצחק אייזק בן-יעקב. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 15, סימן 42.]
  כולל: א"פ 9.794 (בקר מירון).
 2. דב נעים. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: א"פ 7.32.
 3. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 155, 157.
  כולל: א"פ 7.561, 7.562, 9.661.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 72.
  כולל: א"פ 7.576.
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 47.
  כולל: א"פ 7.32.

*

לאונטיוס Leontius scholasticus Minotaurus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 109.
  כולל: א"פ 5.295.
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 72.
  כולל: א"פ 5.295.

*

מקדוניוס הקונסול Macedonius consul – ע"פ Madden

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 110-113.
  כולל: 1 (א"פ 5.223), 6 (א"פ 5.231), 7 (א"פ 5.233), 8 (א"פ 5.235).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 5.233, עמ' 146), 9 (א"פ 5.238, עמ' 58), 30 (א"פ 10.70, עמ' 210), 32 (א"פ 11.58, עמ' 132).

*

מריאנוס עורך הדין Marianus scholasticus

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 9.627 (עמ' 356), 9.669 (עמ' 218).

*

מטרודורוס Metrodorus

 1. אלי בר-יהלום. כולל מבוא. בתוך: "בגלל", גליון 10, ספטמבר 2014, עמ' 127.
  כולל: א"פ 14.126 (חידת קברו של דיופנטוס).

*

פלדס Palladas Alexandrinus

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. א"פ 11.381 מגרמנית ע"פ לסינג. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 307.

  כולל: א"פ 10.59.3-4 (עמ' 85, סימן 318), 11.381 (עמ' 36, סימן 131).
 2. [שלמה זלקינד. מגרמנית. בתוך: זאלקינד, "שירים לשלמה", וילנה, 1842, עמ' 84.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 307.]

  כולל: א"פ 10.84.
 3. דב נעים. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: א"פ 10.58 (באתי עירום), 11.300 (אנוש-פרעוש).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989.
  כולל: א"פ 11.204 (עמ' 161), 16.317 (עמ' 159).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 109-110.
  כולל: א"פ 9.773, 11.54, 11.287, 11.385.
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 332.
  כולל: א"פ 9.172 (עמ' 22), 9.175 (עמ' 260), 10.45 (עמ' 240), 10.49 (עמ' 200), 10.62 (עמ' 24), 10.65 (עמ' 30), 10.77 (עמ' 86), 10.79 (עמ' 266), 10.82 (עמ' 332), 10.84 (עמ' 20), 10.85 (עמ' 332), 11.303 (עמ' 242), 11.381 (עמ' 274), 15.20 (עמ' 174).

*

פאולוס סילנטיאריוס Paulus Silentiarius 

 1. יצחק זילברשלג. כולל אחרית-דבר והערות. פולוס סילנצריוס, "שירי אהבה", ת"א: מחברות לספרות, 1962 (1945).
  כולל: א"פ 5.217 (א), 5.219 (ב), 5.221 (ג), 5.226 (ד), 5.228 (ה), 5.230 (ו), 5.232 (ז), 5.234 (ח), 5.236 (ט), 5.239 (י), 5.241 (יא), 5.244 (יב), 5.246 (יג), 5.248 (יד), 5.250 (טו), 5.252 (טז), 5.254 (יז), 5.255 (יח), 5.256 (יט), 5.258 (כ), 5.259 (כא), 5.260 (כב), 5.262 (כג), 5.264 (כד), 5.266 (כה), 5.268 (כו), 5.270 (כז), 5.272 (כח), 5.274 (כט), 5.275 (ל), 5.279 (לא), 5.281 (לב), 5.283 (לג), 5.286 (לד), 5.288 (לה), 5.290 (לו), 5.291 (לז), 5.293 (לח), 5.300 (לט), 5.301 (מ).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 110.
  כולל: א"פ 5.258.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 5.230 (עמ' 56), 5.239 (עמ' 154), 5.266 (עמ' 334), 5.293 (עמ' 139).

*

רומנוס המשורר Romanus melodus – ע"פ Maas et Trypanis

 1. אמיר אור. ע"פ מאס וטריפניס. בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 105-116.
  כולל: 19 (מריה נוכח הצלב).

*

רופינוס Rufinus – ע"פ (Page (1978

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 96-106.
  כולל: 2 (א"פ 5.12), 15 (א"פ 5.42), 24 (א"פ 5.66), 25 (א"פ 5.69), 28 (א"פ 5.74), 31 (א"פ 5.87), 33 (א"פ 5.92), 34 (א"פ 5.93), 36 (א"פ 5.97).
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 123-126.
  כולל: 11 (א"פ 5.35, עמ' 124), 21 (א"פ 5.60), 31 (א"פ 5.87).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 282.
  כולל: 35 (א"פ 5.94).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.9, עמ' 36), 2 (א"פ 5.12, עמ' 18), 7 (א"פ 5.21, עמ' 71), 11 (א"פ 5.35, עמ' 330), 33 (א"פ 5.92, עמ' 190), 34 (א"פ 5.93, עמ' 162).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 107-108.
  כולל: 3 (א"פ 5.14), 9 (א"פ 5.27), 18 (א"פ 5.47), 29 (א"פ 5.75), 30 (א"פ 5.76).

*

רופינוס שומר הסף Rufinus domesticus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 108.
  כולל: א"פ 5.284.

*

סקיתינוס Scythinus

 1. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ בקי (מינכן, 1964). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 120.
  כולל: א"פ 12.232.

*

סינסיוס עורך הדין Synesius scholasticus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 156.
  כולל: א"פ 16.267.

*

תיאופנס Theophanes

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157.
  כולל: א"פ 15.35.

*

תומאס עורך הדין Thomas scholasticus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 154.
  כולל: א"פ 16.315.

* * *

5. שירה אנונימית Carmina adespota

אפיגרמות – Epigrammata adespota 

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 133-135.
  כולל: א"פ 5.83, 5.91, 5.201, 5.304, 5.305.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104-107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 5.51 (התאהבתי), 5.82 (הבלנית), 9.713 (הפרה), 9.715 (רעה), 11.337 (מקצועך).
 3. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 155-159.
  כולל: א"פ 5.84, 9.687, 11.145, 11.149, 11.151, 16.313, 16.318
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 39.
  כולל: א"פ 9.387.
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 5.83 (עמ' 60), 7.225 (עמ' 212), 7.329 (עמ' 40), 7.346 (עמ' 231), 9.74 (עמ' 256), 9.138 (עמ' 236), 9.162 (עמ' 14), 9.499 (עמ' 12), 10.43 (עמ' 168), 11.8 (עמ' 118), 12.156 (עמ' 104); מקייל 10.33 (עמ' 100).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' וגאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 133-138.
  כולל: א"פ 5.26, 5.65 (עמ' 136), 5.84, 5.200.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 132.
  כולל: א"פ 7.28, 7.331.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 102, 108.
  כולל: א"פ 5.99, 5.304.
 9. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 21-36.
  כולל: א"פ 7.155, 7.330333, 7.335, 7.340, 7.342, 7.346, 7.349, 7.356, 7.483, 7.494, 7.667, 7.689, 7.704.

*

שירת מקהלה – Chordia adespota –  ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 82.
  כולל: 1018.

*

שירים עממיים – Carmina popularia –  ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 5-6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 848 (שיר הסיסים).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 1, 6.
  כולל: 848 (שיר הסנוניות), 853 (שיר זימה), 876ג (שיר משחק ילדים).
 3. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 26.03.1993, עמ' ב 9.
  כולל: 869.
 4. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 29.03.2010, עמ' 8. [הארץ]
  כולל: 848 (שיר הסנונית).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. לרבות דברי העדים. 2016. [אתר המתרגם]
  כולל: 848, 852, 853, 869.

*

שירי משתה – Carmina convivialia sive Scolia Attica – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 92.
  כולל: 890.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 2-5.
  כולל: 884 (1), 885 (2), 886 (3), 887 (4), 889 (10), 890 (11), 891 (12), 892 (13), 893 (6), 894 (5), 895 (6), 896 (8), 897 (15), 898 (22), 900 (20), 901 (21), 902 (14), 903 (16), 904 (18), 905 (19), 906 (23), 907 (9), 908 (17).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 114-118.
  כולל: 884-908.
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 902.

*

שיר המשתה של סיקילוס – Pöhlmann, no. 18 = Seikilos scolium

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי, סימני תווים עתיקים ותווים מודרניים. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 99.

*

שיר החליל – Powell, p. 199 no. 37 = Aulodiae

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 51-52.
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.

* * *

5.1. שירה אורפית Orphica

עלי הזהב האורפיים – Lamellae aureae orphicae – ע"פ (Beranbé (ii.2

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לויד-ג'ונס (אוקספורד, 1990). בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 155-157.
  כולל: 474 (1), 476 (2), 478 (3), 485 (7), 487 (6), 488 (4), 489 (5).

*

פרגמנטים אורפיים אחרים – Orphicorum fragmenta – ע"פ (Bernabé (ii.2

 1. אהרן שבתאי. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 158.
  כולל: 578 (DK 1 B 23).

*

השיר היהודי-האורפי – Carmen orphicum Judaeum – ע"פ (Bernabé (ii.1

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 148-170.
  כולל: 377 (נוסח א'), 378 (נוסח ב').

*

המנונות אורפיים – Hymni orphici – ע"פ Fayant

 1. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 26.03.1993, עמ' ב 9.
  כולל: 56 (אל אדוניס) (4-7, 12).

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s