תרגומים מהספרות הרומית

1. נאיביוס – Gnaeus Naevius

א. פרגמנטים דרמטיים – Fragmenta scenica – ע"פ Spaltenstein

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ דיהל (19615). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 6.
  כולל: הנערה מטרנטום 74-79 (ב).

ב. פרגמנטים אחרים – Fragmenta incerti loci – ע"פ Blänsdorf

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ דיהל (19615). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 6.
  כולל: 69 + Metellorum Versus (א), Naevii Epitaphium (ג).

*

2. אניוס – Quintus Ennius

א. ספרי השנים – Annales – ע"פ (Skutsch = Goldberg et Manuwald (FRL i

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ ואהלן (19282). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 7-8.
  כולל: 29 (א), 47 (ב).

*

3. קאטו הזקן – Marcus Porcius Cato major

א. על החקלאות – De agricultura

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 1-6.
  כולל: מבוא, 1.1-4, 1.7, 2.1-2, 2.7, 4, 5.1-5, 7.1, 8.2, 10.1, 11.1, 27, 56-59, 61.1, 136, 137, 143, 144.

 ב. המקורות – Origines – ע"פ Chassignet

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ יורדן (1860). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 9-11.
  כולל: ספר ד:1 (א), ספר ה:3 (ב).

 ג. הספרים לבנו מרקוס – Libri ad Marcum filium – ע"פ Jordan 

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ יורדן. בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 9.
  כולל: על הרפואה 1 (ד), על החקלאות 6 (א), 10 (ב); על הרטוריקה 14-15 (ג).

*

4. פלאוטוס – Titus Maccius Plautus

א. אמפיטריון – Amphitruo

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2015.
  – – –
 2. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ לינדסיי (אוקספורד, 1905). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 13-32.
  כולל: טורים 1-498.

ב. האוצר – Aulularia

 1. יורם כהן. "קדרת הזהב", חיפה, 1977.
 2. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2007.

ג. קורקוליו – Curculio

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 98.
  כולל: טורים 147-154.

ד. אפידיקוס – Epidicus

 1. יורם כהן. חיפה, 1968.

ה. האחים מנייכמוס – Menaechmi

 1. דקלה תדמור. כולל מבוא מאת נטע זגגי ומפתח משקלים מאת דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1972), עמ' 41-57.
 2. יורם כהן. כולל הערות. "האחים מנכמוס", חיפה, 1978.

ו. החייל הרברבן – Miles gloriosus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1989 (1980).
  – – –
 2. חיים רוזן. כולל הערות ותקציר העלילה. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר ב', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1953, עמ' 235-243.
  כולל: טורים 1-78 (תמונה א:1), 1311-1377 (תמונה ד:8).

ז. רוחות רפאים – Mostellaria

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 110-114.
  כולל: טורים 84-156.

ח. פסאודולוס –Pseudolus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2002.

ט. סטיכוס – Stichus

 1. יורם כהן. חיפה, 1971.

*

5. טרנטיוס – Publius Terentius Afer

א. האישה מאנדרוס – Andria

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1994 (1974).

ב. פורמיו – Phormio

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1995 (1979).

ג. הסריס – Eunuchus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1999.
  – – –
 2. [ע"פ רשימת זיקוק ממנטובה, 1595, נמצאה בספריית יצחק (בן יוסף) סולם "קומידיאה איוונוקו בלשון קדש כתוב יד", שאותה מזהה חיים שירמן כתרגום עברי ל"הסריס". לא נודעו עקבות נוספים לתרגום מעין זה. ראו: צפורה ברוכסון, "ספריה מקצועית באיטליה בשלהי הריניסאנס", עמ' 49 הע' 36, בתוך: "עלי ספר", גליון 10, 1982, עמ' 37-50.]

ד. האחים – Adelphoe

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2002.

*

6. קווינטוס לוטטיוס קאטולוס Quintus Lutatius Catulus

א. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Blänsford

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 337-338.
  כולל: 1 (Gellius, N. A. 19.9.14).

*

7. וארו Marcus Terentius Varro

א. על החקלאות – Res rustica

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 7-13.
  כולל: א 5.3-4, 7.9, 10, 15-17, 18.1-5, 19, 22.1, 28, 29.1, 32.1, 34.1; ב 10.1-8.

*

8. קיקרו Marcus Tullius Cicero

נאומים – Orationes

א. להגנת סקסטוס רוסקיוס – Pro Sexto Roscio Amerino

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 55-102.

 ב. נגד גאיוס ורס – In C. Verrem

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 103-125.
  כולל: נאום 1.

ג. על פיקודו של גנאיוס פומפאיוס – De imperio Cn. Pompei sive Pro lege Manilia

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 126-155.

 ד. באצטלת המעמד – In toga candida

 1. רחל פייג וישניא. לרבות פירושו של אסקוניוס פדיאנוס. כולל מבוא והערות. ע"פ קלארק. בתוך: פייג וישניא, "בחירות, בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית העתיקה", ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2008, עמ' 221-236.

ה. להגנת לוקיוס מורנה – Pro L. Murena

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 156-200.

 ו. להגנת גאיוס רביריוס – Pro C. Rabirio perduellionis reo

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 201-216.

ז. נגד לוקיוס קטילינה – In L. Catilinam

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: נאומים 1-2.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 217-274.
  כולל: נאומים 1-4.
  – – –
 3. חיים אריה גינזברג. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר ב', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1953, עמ' 243-245.
  כולל: נאום 1: 1-2, 5, 8-9.

 ח. להגנת המשורר אולוס ליקיניוס ארכיאס – Pro A. Licinio Archia poeta

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 275-290.

ט. להגנת לוקיוס ולריוס פלקוס – Pro L. Valerio Flacco

 1. יוחנן לוי. כולל מבוא, הערות ודיון מקיף. בתוך: "ציון", כרך ז', גליון 3, 1942, עמ' 109-134.
  כולל: סעיפים 66-69 (על היהודים).

י. אל אזרחי העיר לאחר חזרתו – Post reditum ad quirites

 1. אלכסנדר זיסקינד שוורץ. מקוצר. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 59-60. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: סעיפים 1-4.

יא. להגנת מרקוס קאיליוס – Pro M. Caelio Rufo

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 291-327.

יב. להגנת מילו – Pro Tito Annio Milone

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 328-369.

יג. להגנת מרקוס מרקלוס – Pro M. Marcello

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 370-383.

יד. להגנת קווינטוס ליגריוס – Pro Q. Ligario

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 384-396.

טו. להגנת המלך דיוטרוס – Pro rege Deiotaro

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 397-413.

טז. נגד מרקוס אנטוניוס – Philippica in M. Antonium

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: נאום 2.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 414-485.
  כולל: נאומים 1-2
  .

דיונים פילוסופיים – Philosophica

א. על המדינה – De re publica

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בתוך: קיקרו, "חלומו של סקיפיו; פרדוקסים של הסטואים", בנימינה: נהר ספרים, 2019.
  כולל: חלומו של סקיפיו.

ב. פרדוקסים של הסטואים – Paradoxa stoicorum ad Brutum

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ מולז'ה (פריז, 1971). בתוך: קיקרו, "חלומו של סקיפיו; פרדוקסים של הסטואים", בנימינה: נהר ספרים, 2019.

ג. על תכליות הטוב והרע – De finibus bonorum et malorum

 1. אביבה קציר. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ שיכה (לייפציג, 1915). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 1997.
  – – –
 2. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 448-449.
  כולל: ספר א', ו 18-21.

ד. שיחות בטוסקולום – Tusculanae disputationes

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר חמישי.
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פוהלנץ (טויבנר, 1918). קיקרו, "על המוות", בנימינה: נהר ספרים, 2018.
  כולל: ספר ראשון.
  – – –
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: א 101 (אפיגרמה).
 4. ברוך י. מני. דו-לשוני. מתורגם בחריזה ובמשקל ובשורות מחודשים. בתוך: "שנינותו של מרטיאליס", ירושלים: כרמל, 2021, עמ' 154.
  כולל: א 101 (אפיגרמה).

ה. על הזקנה – Cato major de senectute

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: ציצרון, "כתבים פילוסופיים-פופולאריים", ורשה: אחיעבר, 1937.
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בנימינה: נהר ספרים, 2014.
  – – –
 3. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר שני.

ו. על הידידות – Laelius de amicitia

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: ציצרון, "כתבים פילוסופיים-פופולאריים", ורשה: אחיעבר, 1937. [פרויקט בן-יהודה]
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בנימינה: נהר ספרים, 2013.

ז. על טבע האלים – De natura deorum

 1. אביבה קציר. כולל עדויות ופרגמנטים מן החלק החסר בספר השלישי. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ פלאסברג ואכס (טויבנר, 1961). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 1992.

ח. על החובות – De officiis

 1. אביבה קציר. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ וינטרבוטום (אוקספורד, 1994). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 2003.

דיונים רטוריים – Rhetorica

א. על הנואם – De oratore

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר שני.

[ב.] מדריך לניהול מערכת בחירות –  Commentariolum petitionis

 1. רחל פייג וישניא. כולל מבוא והערות. בתוך: פייג וישניא, "בחירות, בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית העתיקה", ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2008, עמ' 195-219.

מכתבים – Epistulae

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ פורסר (אוקספורד, 1901-1903). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 34-68.
  כולל: אל מכרים: ב 8; ה 1, 12, ז 10; ח 7; ט 8, 20, 26; יד 4, 20; טז 4; אל ברוטוס: א 17; אל אטיקוס: א 2, 9, 18-20; ב 2, 6, 8; ד 1, 4א, 8; ה 1; יא 24; יב 5ב, 12, 14; יג 3, 12-14, 19, 21א, 22; טו 6, 11.
 2. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: אל מכרים: ב 8; ד 5; ה 12; ז 10, 14, 32; ח 1, 7; ט 8, 9, 26; י 33; יג 1; יד 13, 20; טו 1, 5, 6; טז 1, 4, 10; אל קווינטוס אחיו: ב 10; אל ברוטוס: א 3, 3א, 17; ב 3; אל אטיקוס: א 2, 9; ב 6, 8, 12, 23; ג 4; ד 1, 4א; ה 1; ז 20, 22; ח 13; ט 11א, 16, 18; יא 10, 24; יב 4, 11, 14, 15, 20, 40, 42, 52; יג  12, 19, 21א, 42, 44, 52; יד 1, 12, 13א, 13ב; טו 1, 13; טז 5, 9.

שירים – Poemata ע"פ Blänsdorf

 1. יעקב חי ישראל. מתורגם בחריזה. דו-לשוני. כולל תרגום פורטוגזי. בתוך: דוד פרנקו מנדס (מעתיק), "קצת מחברות יעקב חי ישראל יצ"ו", אמסטרדם, 1774, עמ' 59. כ"י ספרית עץ-חיים EH 47 C 08. [ספרית עץ-חיים]
  נדפס בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 112.
  כולל: מריוס 20.

*

9. יוליוס קיסר Gaius Julius Caesar

א. מלחמת גאליה – Commentarii de bello Gallico

 1. נחמיה רבן. כולל מבוא ומפתח שמות. ת"א: יבנה, 1958.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף, הערות ומפתח שמות ועניינים. בעריכת יריב שחל. ע"פ רייס (אוקספורד, 1914). ירושלים: כרמל, 2011.

 ב. מלחמת האזרחים – Commentarii de bello Civili

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. ירושלים: כרמל, 2013.
  – – –
 2. דבורה גילולה. בתוך: פרוטינוס, "תחבולות מלחמה", ירושלים: מאגנס, 2014, עמ' 214-226.
  כולל: א 48-49, 54-55, 61-66, 68-70, 74-78; ג 88-99.

 [ג.] מלחמת אלכסנדריה – De bello Alexandrino

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

 [ד.] מלחמת אפריקה – De bello Africo

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

 [ה.] מלחמת ספרד – De bello Hispaniensi

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

*

10. לוקרטיוס Titus Lucretius Carus

א. על טבע הדברים – De rerum natura

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות ועניינים. ע"פ לאונרד וסמית (ויסקונסין, 1942). לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962.
  – – –
 2. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 33-71.
  כולל: ספרים א-ג (מקוצרים).

*

11. סלוסטיוס – Gaius Sallustius Crispus

א. קשר קטילינה – De conjuratione Catilinae

 1. מאיר שש. דו-לשוני. כולל מבוא והערות. חיפה: רנסנס, 1966. [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  – – –
 3. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 437-439.
  כולל: פרקים 10-13.

 ב. מלחמת יוגורתא – Bellum Jugurthinum

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.

 ג. דברי הימים – Historiae

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  כולל: א 55, 77; ב 47, 98; ג 48; ד 69.

*

12. קטולוס – Gaius Valerius Catullus

א. שירים – Carmina

 1. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתח משקלים ומפתח שמות. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1958). "שירי קאטולוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1989.
  – – –
 2. בנציון בנשלום. בתוך: "דבר", 23.10.1964, עמ' 6.
  כולל: 70 (אשת חשקי אומרת), 75 (ביני נא, לסביה).
 3. בנציון בנשלום. בתוך: "דבר", 26.02.1965, עמ' 6.
  כולל: 72 (לסביה, כה אמרת לפנים), 73 (חסד לאיש).
 4. בנציון בנשלום. בתוך: "מאסף", גליון 5-6, 1966, עמ' 677-679.
  כולל: 76 (א.), 77 (ב.), 82 (ג.), 83 (ד.), 85 (ה.), 87 (ו.), 91 (ז.), 92 (ח.).
 5. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 1-5.
  כולל: 2, 3, 5, 8, 34, 72, 76, 82, 85.
 6. יצחק גרטי. דו-לשוני. בתוך: "אגוז", גליון 1, 1968, עמ' 112.
  כולל: 70108.
 7. יצחק גרטי. בתוך: "אשכולות", גליון 7, 1975, עמ' 21-22.
  כולל: 3, 60, 76.
 8. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1958). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 84-90.
  כולל: 1, 8, 10-13, 42, 51, 70, 72, 83, 85-87, 92, 93, 101, 107.

 9. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 5 (עמ' 66), 8 (עמ' 67), 17 (עמ' 21), 23 (עמ' 19), 25 (עמ' 20), 29 (עמ' 17), 30 (עמ' 68), 39 (עמ' 18), 43 (עמ' 22), 51 (עמ' 35), 52 (עמ' 20), 61 (עמ' 24-28), 63 (עמ' 74-77), 68.41-160 (עמ' 69-73), 85 (עמ' 66), 93 (עמ' 106), 94 (עמ' 106), 105 (עמ' 106).
 10. דקלה תדמור. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 10 (עמ' 22-23), 13 (עמ' 23).
 11. משה לייבוביץ. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 62 (עמ' 29-31).
 12. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 53-57.
  כולל: 5 (לסביה שלי), 8 (קטולוס המסכן), 85 (אוהב ואשנא).
 13. דליה אפרת. נטול משקל. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ה, גליון 6, 2001, עמ' 2.
  כולל: 16 (אני אדפוק), 33 (המוכשרים).
 14. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל מבוא והערות. בתוך: "הו!", גליון 7, 2009, עמ' 60-71. [אתר המתרגם]
  כולל: 1-3, 5, 7, 8, 13, 16, 48, 51, 101.
 15. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כתובת", גליון 4, 2010, עמ' 41-43. [אתר המתרגם]
  כולל: 10.
 16. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 339.
  כולל: 75.
 17. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "ננופואטיקה", גליון 11, 2016, עמ' 50-51.
  גם בתוך: אור, "עבר: תרגומים נבחרים לעברית", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2017, עמ' 94.
  כולל: 585.
  – – –
 18. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ גילברט הייט (1957). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967.]
  כולל: 8 (עמ' 245), 11 (עמ' 253), 51 (עמ' 252).

*

13. ויטרוביוס – Marcus Vitruvius Pollio

א. על האדריכלות – De architectura

 1. רוני רייך. כולל מבוא, הערות, איורים ומפתחות. "על אודות האדריכלות", ת"א: דביר, 1997.
  – – –
 2. [יעקב נתנאל (רותמן). מעובד מעט. כולל מבוא. (מלטינית?). בתוך: "עתידות", כרך א', גליון 3, 1944, עמ' 181-186.]
  כולל: א 1.3, 1.11-12, 3.1-2, 4.1-5, 4.9-12 (ד), ב 0.1-4 (ג), 1.1-6 (ב).
 3. לאה די סגני. בתוך: דוד עמית, יזהר הירשפלד, יוסף פטריך (עורכים), "אמות המים הקדומות בארץ-ישראל", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1989, עמ' 29-31.
  כולל: ח 4-6.

*

14. ורגיליוס Publius Vergilius Maro

א. אינאיס – Aeneis

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ ריבק (לייפציג, 1910). ירושלים: מוסד ביאליק, 1962.
  – – –
 2. מאיר הלוי לטריס. בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 43-45.
  כולל: ד 173-190 (הדיבה).
 3. [מיכה יוסף כהן לבנזון. מגרמנית ע"פ שילר (1792). בתוך: לבנזון, "שירי מיכ"ל", ת"א: דביר, 1962 (1849), עמ' 175, 208-242.] [פרויקט בן-יהודה] [פרויקט בן-יהודה]
  [מהדורה ביקורתית ל"הריסות טראיא" ע"י אברהם הולץ בתוך: "תרביץ", שנה נ"ג, גליון 3, 1984, עמ' 431-464.]
  כולל: ב 1-558 (הריסות טרויה); ד 245-251 (ובמטה הלז…).
 4. צבי ישראל. כולל הערות. בתוך: "הדים", כרך ד', גליון 5-6, 1927, עמ' 81-84.
  כולל: ה 484-543.
 5. יהושע פרידמן. נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: הוצאת בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1934). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ב 1-249; ט 176-502.
 6. יוסף גרהרד ליבס. בהשמטות מעטות. כולל מבוא והערות מאת יוחנן לוי. "איניאיס: פרקים נבחרים", ירושלים: תרשיש, 1946.
  כולל: ספרים א, ב, ד
  .

 ב. אקלוגות – Bucolica sive Eclogae

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ורגיליוס, "אינאיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 13-14.
  כולל: א: 14, 70-72, ד: 6-7, 15-17.
 2. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1969). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 92-94.
  כולל: אקלוגה 1.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 13.11.1981, עמ' 18.
  כולל: ד 4-30.
 4. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 21, 1997, עמ' 82-92.
  כולל: אקלוגות 1-3.
 5. דוד וייסרט ועמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 21, 1997, עמ' 93-94.
  כולל: אקלוגה 4.
 6. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 73-85.
  כולל: אקלוגה 6.
 7. איתמר יעוז-קסט. כולל מבוא. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004, עמ' 31-33.
  כולל: אקלוגה 4.

ג. גאורגיקה – Georgica

 1. [מאיר הלוי לטריס. מצרפתית ע"פ ז'ק דליל (1769). בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 74-78.]
  כולל: ד 464-503 (עזה כמוות אהבה).
 2. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 87-89.
  כולל: ב 458-499.
 3. שלמה דיקמן. בתוך: ורגיליוס, "אינאיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 18-20.
  כולל: א 199-203, 503-504; ב 458-460, 467-474, 493-502, 505-508, 532-534, 538-540, 542-543.
 4. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1969). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 95-102.
  כולל: א 121-159, 493-514; ב 136-176; ד 315-332, 387-414, 437-470, 485-506, 559-566.
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 116-117.
  כולל: ד 467-483.

 [נספחים] – Appendix Vergiliana

א. הפונדקית – Copa

 1. דקלה תדמור. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 108-109.
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 69-71.

ב. פריאפיאה – Priapea – ע"פ Callebat

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 91-93.
  כולל: 10, 83 (84), 84 (85), 85 (86).

 ג. זוטות – Catalepta

 1. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. בתוך: "שירי קאטולוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1989, עמ' 41-42.
  כולל: זוטא 10.

*

15. הורטיוס – Quintus Horatius Flaccus

א. סאטירות – Saturae sive Sermones

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח שמות ומפתח עניינים. ע"פ ביילי (טויבנר, 1985). הוראטיוס, "הסטירות", ירושלים: מוסד ביאליק, 2012.
  – – –
 2. [יצחק אייזק בן-יעקב. מתורגם בפרוזה. בתוך: "פרחי צפון", כרך ב', וילנה, 1844, עמ' 73-74.]
  כולל: א 1.
 3. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 89-97.
  כולל: א 1.
 4. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1939), עמ' 296-298. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 8.
 5. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 58-71.
  כולל: א 1, 2, 9.
 6. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 106-113.
  כולל: א 4 (1-62), 10; ב 1.
 7. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 12-13.
  כולל: א 8.
 8. מורן רפופורט. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 99, 1987, עמ' 76-77.
  כולל: א 6.
 9. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: "הליקון", גליון 93, 2011 (2010), עמ' 121-125. [אתר המתרגם]
  כולל: א 9 (הטפיל).

ב. אפודות – Epodi sive Iambi

 1. יהושע פרידמן. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1923-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2, 7, 15.
 2. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1938), עמ' 294-295, 299-300. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2, 15.
 3. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 57-58.
  כולל: 7.
 4. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 5-6.
  כולל: 13.
 5. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 104-105.
  כולל: 2.
 6. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 6 (עמ' 9), 10 (עמ' 10), 11 (עמ' 52-53), 12 (עמ' 11), 13 (עמ' 58-59), 15 (עמ' 51), 16 (עמ' 63-65), 17 (עמ' 14-16).
 7. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 45.
  כולל: 6.
  – – –
 8. [מיכה יוסף כהן לבנזון. עיבוד. בתוך: לבנזון, "שירי מיכ"ל", ת"א: דביר, 1962 (1870), עמ' 181-183.] [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2 [???] (חיי האיכר).

ג. אודות – Carmina sive Odae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתח שמות ועניינים ומפתח משקלים. ע"פ ויקהאם (אוקספורד, 1901). הוראטיוס, "השירים (האודות)", ירושלים: מוסד ביאליק, 1998.
  – – –
 2. יעקב חי ישראל. מתורגם בחריזה. כולל תרגום צרפתי. בתוך: דוד פרנקו מנדס (מעתיק), "קצת מחברות יעקב חי ישראל יצ"ו", אמסטרדם, 1774, עמ' 22. כ"י ספרית עץ-חיים EH 47 C 08. [ספרית עץ-חיים]
  כולל: א 11.
 3. הלל הכהן דלה-טורה. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. בתוך: דלה-טורה, "טל ילדות", פדואה: הוצאת המחבר, 1868 (1814-29), עמ' 154-161.
  כולל: ב 16, 18.
 4. ברוך שנפלד. מעובד. בתוך: "בכורי העתים", כרך ו', וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 81-85.
  כולל: ב 16 (המנוחה), 18 (לב שמח). [אוני' פרנקפורט]
 5. ברוך שנפלד. מעובד. בתוך: "בכורי העתים", כרך ז', וינה: אנטון שמיד, 1826, עמ' 129-130.
  כולל: ב 2 (יקר הכסף). [אוני' פרנקפורט]
 6. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה מחורזת ארבע-טורית. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 85, סימן 314.
  כולל: א 4 (13-14).
 7. יעקב טרישר. עיבוד חופשי בחריזה. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 18. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 3.
 8. אלכסנדר זיסקינד שוורץ. מתורגם בפרוזה. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 58-59. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 4 (את סעקטיוס יצוה לשמוח), 9 (עצת הארטיוס), 14 (אל תושבי העיר).
 9. מאיר הלוי לטריס. מתורגם בחריזה. בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 111. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ג 30 (פעלי יכון לעד).
 10. ישראל רול. משקל וטורים מעובדים, נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 85-87, 97-98.
  כולל: א 1 (גאון המשורר), 11 (תמימות), 13 (קנאה), 34 (הנחם).
 11. אהרן קמינקא. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. בתוך: קמינקא, "אספת שירים", פריז: דורלאכער, 1888 (1883), עמ' 84-87.
  כולל: א 22 (1-8, 17-24); ב 16.
 12. יהושע פרידמן. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1923-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 23, 25, 31, 34; ב 3, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20; ג 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 26, 28, 30; ד 1, 3, 7, 12.
 13. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1932-39), עמ' 273-312. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 1, 9-11, 22, 31; ב 2, 6, 7, 10, 13, 14, 16; ג 18, 23, 26, 30.
 14. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 42-57.
  כולל: א 1-11, 12 (1-6), 31; ג 30.
 15. איתמר יעוז-קסט. כולל מבוא והערות. הוראציוס, "שביל הזהב: שירים ליריים", ת"א: עקד, 1965.
  כולל: א 4, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 31; ב 3, 5, 8, 10, 16; ג 9, 13, 18, 30; ד 7.
 16. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 6-10.
  כולל: א 4, 11, 14, 30, 38; ג 13; ד 7.
 17. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: א 4 (עמ' 46), 7 (עמ' 56-57), 8 (עמ' 47), 11 (עמ' 45), 14 (עמ' 61), 19 (עמ' 48), 23 (עמ' 45), 33 (עמ' 49), 38 (עמ' 44); ב 18 (עמ' 62-63); ג 10 (עמ' 94), 12 (עמ' 50), 13 (עמ' 55), 26 (עמ' 44); ד 7 (עמ' 60), 8 (עמ' 54).
 18. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: א 19; ג 26; ד 1.
 19. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 59-63.
  כולל: א 11 (אל לאוקונואה), 23 (לנערה חיישנית), 30 (תפילה לוונוס); ג 30 (הקמתי אנדרטה); ד 7 (אל טורקווטוס).
 20. עמינדב דיקמן. בתוך: אשר רייך, "הנשיקה מבעד למטפחת", ת"א: עם עובד, 2001, עמ' 29.
  כולל: א 11.
 21. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: "הליקון", גליון 93, 2011, עמ' 116-121. [אתר המתרגם]
  כולל: א 11, 22, 38; ב 10, 14.
 22. מאיה ערד. משקל מחודש. בתוך: "נפלאתה", ת"א: חרגול ומודן, 2015, עמ' 45-46.
  כולל: א 4.
  – – –
 23. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ אדוארד מארש (1941). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 259.]
  כולל: ג 15.
 24. [מאיר ויזלטיר. מאנגלית ע"פ לורד דנסיני (1947). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 260.]
  כולל: ג 9.

ד. אגרות – Epistulae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, נספח ממרות ומפתחות שמות ועניינים. הוראטיוס, "האיגרות; אמנות הפיוט", ירושלים: מוסד ביאליק, 2014.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1939), עמ' 299-300. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 19.
 3. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 114-115.
  כולל: א 20.

 ה. אומנות הפיוט – Ars poetica sive Epistula ad Pisones

 1. יורם ברונובסקי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ע"פ וילקינס (לונדון, 1958). "על אמנות-הפיוט", ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, סדרת טעמים, 1983.
 2. נתן שפיגל. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "הוראטיוס: האיש ויצירתו", ירושלים: מאגנס, 1984, עמ' 179-209.
 3. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא ופירוש. ירושלים: מאגנס, 2004.
 4. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, נספח ממרות ומפתחות שמות ועניינים. בתוך: הוראטיוס, "האיגרות; אמנות הפיוט", ירושלים: מוסד ביאליק, 2014.
  – – –
 5. יוסף אלמנצי. תרגום גדוש ונטול משקל. בתוך: "בכורי העתים החדשים", כרך א', וינה: פרנץ שמיד, 1845, עמ' 33-לה.
  כולל: טורים 1-31.
 6. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 107-115.
  כולל: טורים 1-13, 24-28, 31, 34-40, 45-51, 60-63, 68-72, 99-105, 154-178, 292-294, 333-334, 343-352, 361-362, 365-382, 385-390, 408-411, 426-433, 436-439, 442-456, 470-476.
 7. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 71.
  כולל: טורים 193-196.

*

16. ליוויוס Titus Livius Patavinus

א. תולדות רומא – Ab urbe condita

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת דוד אשרי, הערות מאת ישראל שצמן, מפתח שמות ומפות. ע"פ וולטרס וקונוויי (אוקספורד). ירושלים: מוסד ביאליק, 1972.
  כולל: ספרים א, ב, כא, כב, ל.
 2. משה ליפשיץ. ע"פ קונוויי וג'ונסון (אוקספורד, 1968). כולל הערות, מבוא מאת יונתן פרייס, מפות, נספח ומפתח שמות ומקומות. בעריכת נורית שובל. "מלחמות חניבעל", ירושלים: כרמל, 2015.
  כולל: ספרים כא-ל.
  – – –
 3. אברהם שליט. כולל מבוא והערות. בתוך: "עתידות", כרך ד', גליון 13-14, 1945, עמ' 117-121.
  כולל: א: 1-5.
 4. דבורה גילולה. בתוך: פרוטינוס, "תחבולות מלחמה", ירושלים: מאגנס, 2014, עמ' 184-214.
  כולל: ז 9; כג 24 (6-13); כה 30-31; כו 42-48; לג 5, 7-10; לז 39-44; לח 7; מב 34; מד 9, 37-42.

*

17. טיבולוס – Albius Tibullus

א. אלגיות – Elegiae

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979 (1978), עמ' 65-67.
  כולל: א 5.
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 100-101.
  כולל: ב 2.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 4, 2014, עמ' 120-128.
  כולל: א 1.

*

18. סולפיקיה – Sulpicia

א. אלגיות – Elegiae

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 48-49.
  כולל: הנספח לשירי טיבולוס: ג 11-12.
 2. יואב גלבוע. מתורגם בחריזה. בתוך: "ידיעות אחרונות", מוסף "24 שעות", 04.02.2021, עמ' 2.
  כולל: הנספח לשירי טיבולוס: ג 18.

*

19. ליגדמוס – Lygdamus

א. אלגיות – Elegiae

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 6, 1998, עמ' 42-43.
  כולל: ג, ד (87-96).

*

20. פרופרטיוס – Sextus Propertius

א. אלגיות – Elegiae

 1. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 36.
  כולל: ב 28ב.
 2. רחל בירנבאום. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 50-52.
  כולל: ג 11 (29-72); ד 6 (19-66).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "כרמל", גליון 15, 2010, עמ' 79-81.
  כולל: ב 15.
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 1, 2011, עמ' 71-72.
  כולל: ב 13ב (17-57).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 5, 2015, עמ' 170-175.
  כולל: א 1, 18.
  – – –
 6. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ גילברט הייט (1957). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 261-263.]
  כולל: א 1 (1-8); ד 8 (27-88).

*

21. אובידיוס – Publius Ovidius Naso

א. אהבים – Amores

 1. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 11-13.
  כולל: א 15 (1-8); ג 3 (23-24), ג 9 (33-40).
 2. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 34-35.
  כולל: א 5.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 362-363.
  כולל: א 15.
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 119-120.
  כולל: ג 8 (1-28, 55-60).
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 165.
  כולל: ב 18 (19-26).
 6. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת, ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א 2 (1-6) (עמ' 312-313), א 13 (1-3, 5-18, 25-30, 33-35) (עמ' 339-340).
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 7, 2016, עמ' 214-216.
  כולל: ג 2.

ב. גיבורות – Heroides

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 160-168.
  כולל: איגרת 1.

ג. אומנות האהבה – Ars amatoria

 1. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 15.
  כולל: א 1-2.

ד. רפואות האהבה – Remedia amoris

 1. שמואל דוד לוצטו. מקוצר. בתוך: "רפואות האהבה", ירושלים: כרמל, 2000 (1817).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. ירושלים: כרמל, 2000.

ה. מטמורפוזות – Metamorphoses

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אהוואלד (ברלין, 1903). ירושלים: מוסד ביאליק, 1965. שני כרכים.
  – – –
 2. [שבתאי חיים מאריני (1690-1747). מאיטלקית ע"פ ג'ובאני אנדריאה ד'אנגווילארה (1563). עיבוד ועיצוב בצורת האוקטבה האיטלקית. "שיר החליפות אשר לעובד" (ספרים א-ג), כתב-יד וינה ( Heb. 91 Han. = Schwarz 1925: 114). בדפוס שלושה קטעים:]
  • בתוך: שאלתיאל אייזיק גראבער (מהדיר), "אגרות שד"ל", פרזעמישל, 1882, כרך א', חלק ג', עמ' 394-395. מהדורת צילום: ירושלים, 1967.כולל: תשע אוקטבות קע"ז-קפ"ו (נרקיס).
  • בתוך: חיים שירמן, "מבחר השירה העברית באיטליה", ברלין, 1934, עמ' שצא-שצד.כולל: תשע אוקטבות, א 581 (המבול).
  • בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 176-183. כולל מבוא מאת דבורה ברגמן, עמ' 169-175.
   כולל: עשרים אוקטבות קמ"ב-קס"ג, קצ"ד-קצ"ח (נרקיס).
 3. מאיר הלוי לטריס. עיבוד חופשי לבתי שירה מחורזים. בתוך: לעטעריס, "דברי שיר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1822, עמ' קמב-קמד.
  גם בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 86-87. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970.
   [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ב 760-782 (הקנאה).
 4. יוסף אלמנצי. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: אלמנצי, "נזם זהב", ת"א: מחברות לספרות, 1950 (1858), עמ' 89.
  כולל: א 5-7.
 5. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 11-33.
  כולל: א 1-331.
 6. יהושע פרידמן. נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1918-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א; ב 1-366; ד 1-166, 389-415.
 7. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. בתוך: קמינקא, "רזי עולם", וינה: מנורה, 1927, עמ' 33-40.
  כולל: ו 152-312 (ניובי).
 8. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. בתוך: "דברנו", שנה א', חוברת 1, וינה: ההסתדרות העברית, 1930, עמ' 11.
  כולל: ד 171-184 (חטאת ונוס ומרס).
 9. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל מבוא והערות. "והיא הפכה ל…", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: א 313-415, 452-567, 588-746; ג 138-510; ד 55-166; ה 572-641; ו 1-145; ז 694-756, 796-862; ח 152-235, 618-724; י 1-77, 243-297, 519-739; יא 1-66, 85-145.

ו. לוח המועדים – Fasti

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 6, 2016, עמ' 215-228.
  כולל: ב 79-118 (אריון); ג 523-656 (חג אנה פרנה); ד 807-862 (ייסוד רומא).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 280.
  כולל: א 353-358.

ז. שירי העצבת – Tristia

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 74, סימן 275.
  כולל: א 9 (5-6).
 2. פביוס מיזס. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. בתוך: מיזס, "ספר קבצת שירים", קרקוב: יוסף פישר, 1891, עמ' 14-16 (1843).
  כולל: א 2 (19-48).
 3. יעקב טרישר. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת י"א, וינה: שמיד ובוש, 1847, עמ' 54-55. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 8 (1-10) (בית ראשון).
 4. יוחנן ויטקובר. דו-לשוני. מעובד לאפיגרמה מחורזת ארבע-טורית. בתוך: וויטטקאווער, "אגדת פרחים", אלטונה: בון, 1880, עמ' 322-323.
  כולל: א 9 (5-6).
 5. שמואל חיים זלמן. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. בתוך: זלמן, "נעים זמירות שמואל, או: יליד כנור", דרוהוביץ': זופניק, 1886, עמ' 39.
  כולל: א 9 (5-14).
 6. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 10, 17.
  כולל: ב (353-356); ד 10 (19-26).
 7. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ אוון (אוקספורד). בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת, איגרות מחוף הים השחור: אלגיות נבחרות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000.
  כולל: א 1, 3-7; ג 2, 3, 7, 9, 10, 13; ד 6, 8-10; ה 7, 10, 12.

ח. איגרות מחוף הים השחור – Epistulae ex Ponto

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ אוון (אוקספורד). בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת, איגרות מחוף הים השחור: אלגיות נבחרות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000.
  כולל: א 4, 8; ב 4, 6; ג 2, 7, 8; ד 2, 5, 13.

*

22. פיידרוס – Gaius Julius Phaedrus

א. משלים – Fabulae Aesopeae

 1. הלל הכהן דלה-טורה. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. כולל הערות. בתוך: דלה-טורה, "טל ילדות", פדואה: הוצאת המחבר, 1868 (1814-29), עמ' 142-151.
  כולל: א 1 (הכבש והזאב), א 6 (הצפרדעים והשמש), א 10 (הזאב והשועל לפני הקוף השופט), א 15 (החמור והרועה הזקן); ג 7 (הכלב והזאב); ד 24 (ההר היולד).
 2. יוסף אלמנצי. דו-לשוני. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: אלמנצי, "הגיון בכנור", וינה: פרנץ שמיד, 1839, עמ' 30-31.
  כולל: א 10 (הזאב והשועל והקוף לשופט ביניהם).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 100-101.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 94.

  כולל: ג 7 (הזאב והכלב).

*

23. סנקה – Lucius Annaeus Seneca minor

א. על ההשגחה האלוהית – De providentia

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1923).

 ב. על אומץ-לב המשכילים – De constantia sapientis

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1932).

ג. על הכעס – De ira

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943.

 ד. אגרת תנחומים למרקיה – Ad Marciam de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944 (1935).

 ה. על החיים המאושרים – De vita beata

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

ו. על המרגוע – De otio

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בתוך: סנקה, "על החיים המאושרים", בנימינה: נהר ספרים, 2010.

 ז. על מנוחת הנפש – De tranquillitate animi

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1923).
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בתוך: סנקה, "על החיים המאושרים", בנימינה: נהר ספרים, 2010.

 ח. על קוצר החיים – De brevitate vitae ad Paulinum

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1929).
 2. נאוה כהן. כולל אחרית דבר מאת אברהם ארואטי והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

ט. אגרת תנחומים לפוליביוס – Ad Polybium de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "מחקרי הטבע", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1945.

 י. אגרת תנחומים לאמו הלויה – Ad Helviam matrem de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1926).

 יא. על החנינה – Ad Neronem Caesarem de clementia

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.

יב. על החסדים – Ad Eburcium Liberlem de beneficiis

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.

 יג. מחקרי הטבע – Naturales quaestiones

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1945.

יד. מכתבי מוסר – Epistulae morales ad Lucilium

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). ת"א: ראובן מס / דבר ומוסד ביאליק, 1940, 1942. שני כרכים.
 2. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ומקומות. נספחו מובאות מספר כ"ב (Gelius, NA 12.2-13). "מכתבים אל לוקיליוס", ירושלים: מאגנס, 2017, 2019. שני כרכים.
  – – –
 3. גדעון כ"ץ. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 09.07.2010, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: מכתב 2.
 4. דניאל תמנה ושירלי פינצי-לב. בתוך: "דחק", גליון 2, 2012, עמ' 323-326.
  כולל: מכתבים 5-6.
 5. אברהם ארואטי. כולל הערות. בתוך: קיקרו, "על הידידות", בנימינה: נהר ספרים, 2013.
  כולל: מכתב 6 (על הידידות הפילוסופית).
 6. אברהם ארואטי. כולל הערות. בתוך: קיקרו, "על הזקנה", בנימינה: נהר ספרים, 2014.
  כולל: מכתב 12 (על הזקנה).

 טו. מדיאה – Medea

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "מדאה; פיידרה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018.
  – – –
 2. [רפאל אליעז. עיבוד חופשי. עבור תיאטרון "הקאמרי", בכורה: 19.06.1971.]

טז. אדיפוס – Oedipus

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 95-96, 1987, עמ' 57.
  כולל: טורים 915-981, 1000-1004.
   

יז. פיידרה – Phaedra

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "מדאה; פיידרה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018.

יח. תיאסטס – Thyestes

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "נשי טרויה; תיאסטס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2020.

יט. נשי טרויה – Troades

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "נשי טרויה; תיאסטס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2020.

כ. הדלעתו של קלאודיוס האלוהי – Apocolocyntosis divi Claudii

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל הערות מפורטות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1972), עמ' 100-105. 
 2. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתחות שמות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק, 2016.

[כא.] קינות מן הגלות – Epigrammata super exilio – ע"פ  Shackleton Bailey

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943.
  כולל: א"ל 224 (ז), א"ל 228 (א), א"ל 229 (ב), א"ל 392 (ג), א"ל 401 (ו), א"ל 405 (ט), א"ל 406 (ד), א"ל 408 (ה), א"ל 439 (ח).

*

24. קולומלה – Lucius Junius Moderatus Columella

א. על החקלאות – De re rustica

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 14-19.
  כולל: ספר ראשון: מבוא 1-3, 13-14; א 18-20; ג 10-11; ו 1, 3, 7-8; ז; ח 15-20; ט 6-9; ספר שני: ט 7-8; יב 1, 7-9; ספר שלישי: ג 8.

*

25. פליניוס הזקן – Gaius Plinius Secundus major

א. תולדות הטבע – Naturalis historia

 1. רוני רייך. כולל מבוא, מפות ומפתחות שונים לשמות ומושגים. "חקר הטבע", ירושלים: הוצאת המחבר, 2009.
  כולל: ספרים א 1-33, לג-לז.

*

26. פטרוניוס – Gaius Petronius Arbiter

א. סאטיריקון – Satyricon

 1. אריה חורשי. השירה נטולת משקל. כולל מבוא. ע"פ לבּ (לונדון, 1951). ת"א: ירון גולן, 2002.
  – – –
 2. מאיר שש. בתוך: "תורן: דפים לבית צים", גליון 40, חיפה: שהם, ספטמבר 1962.
  כולל: סעיף 66 (רווח סחר ימי).
 3. מאיר שש. בתוך: "תורן: דפים לבית צים", גליון 41, חיפה: שהם, דצמבר 1962.
  כולל: סעיפים 114-115 (הים הבוגדני).
 4. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 73-74.
  כולל: שיר מתוך סעיף 79 (איזה לילה).
 5. אהוביה כהנא. בתוך: "מאזנים", כרך נ"ד, גליון 6, 1982, עמ' 21.
  כולל: סעיפים 85-87 (האפבוס מפרגמוס).
 6. אהוביה כהנא. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 61.
  כולל: סעיפים 110-113 (האלמנה מאפסוס).
 7. רועי אוניקובסקי. כולל מבוא והערות. פורסם בעשרים חלקים. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 29.02.2008עמ' 1; 21.03.2008, עמ' 1; 28.03.2008, עמ' 1; 04.04.2008, עמ' 1; 11.04.2008, עמ' 1; 02.05.2008, עמ' 4; 09.05.2008, עמ' 2; 16.05.2008, עמ' 4; 23.05.2008, עמ' 1; 30.05.2008, עמ' 2; 06.06.2008, עמ' 1; 13.06.2008, עמ' 4; 20.06.2008, עמ' 1; 04.07.2008, עמ' 4; 18.07.2008, עמ' 2; 01.08.2008, עמ' 4; 22.08.2008, עמ' 4; 19.09.2008, עמ' 4; 21.11.2008, עמ' 2; 05.12.2008, עמ' 4.
  כולל: סעיפים 26-66 (הארוחה בבית טרימלכיו).
 8. רועי אוניקובסקי. כולל הערות. בתוך: "עתון 77", גליון 346-347, 2010, עמ' 44-45.
  כולל: סעיפים 85-87 (אהבהבים בפרגמום), 110-113 (האלמנה מאפסוס).

 ב. שירים – Poemata – ע"פ (Baehrens (PLM iv  

 1. לאה גולדברג. משקל מחודש. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 28.
  כולל: 99.
 2. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 37.
  כולל: 75.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 73-75.
  כולל: 84 (הו חוף יקר לי מחיי), 93 (תפוחים זהובים), 101 (במתינות).
 4. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 16-18.
  כולל: 81 (1), 84 (2), 99 (3), 121 (4).
 5. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016.
  כולל: 84 (עמ' 22), 99 (עמ' 23).

*

27. סיליוס איטאליקוס – Catius Silius Italicus

א. תולדות הפונים – Punica

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 464-466.
  כולל: יד 582-617 (הדבר במחנה הרומאים).

*

28. לוקנוס – Marcus Annaeus Lucanus

א. מלחמת האזרחים – Bellum civile sive Pharsalia

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 463-464.
  כולל: ו 80-103 (הדבר במחנה פומפיאוס).

*

29. קווינטיליינוס – Marcus Fabius Quintilianus

א. עקרונות הנאום – Institutio oratoria

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ ראדרמאכר (טויבנר, 1959). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 134-154.
  כולל: א 2 (1-31); י 1 (85-131).

*

30. פרונטינוס – Sextus Julius Frontinus

א. על אמות המים של רומא – De aquaeductu urbis Romae

 1. לאה די סגני. בתוך: דוד עמית, יזהר הירשפלד, יוסף פטריך (עורכים), "אמות המים הקדומות בארץ-ישראל", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1989, עמ' 33-45.
  כולל: א 1-21, 23, 35-36; ב 64, 74-77, 87-101, 103-130.

ב. תחבולות מלחמה – Strategemata

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. ירושלים: מאגנס, 2014.

*

31. מרטיאליס – Marcus Valerius Martialis

א. אפיגרמות – Epigrammata

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840.
  כולל: א 10 (עמ' 38, סימן 137), א 16 (מול ההקדמה), א 47 (עמ' 12, סימן 40), ג 9 (עמ' 28, סימן 98), ה 81 (עמ' 85, סימן 315), ז 3 (עמ' 28, סימן 99), י 8 (עמ' 37, סימן 136), יא 67 (עמ' 74, סימן 276), יב 80 (עמ' 73, סימן 274).
 2. [יצחק אייזק בן-יעקב. מקוצר מעט. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 31-32, סימן 95.]
  כולל: יא 18 (אל נבל).
 3. יוחנן ויטקובר. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. בתוך: וויטטקאווער, "אגדת פרחים", אלטונה: בון, 1880, עמ' 324-325.
  כולל: ג 9; ז 3.
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104-106.
  כולל: א 91; ב 20; ג 61; יב 12, 14; יג 111; יד 167.
 5. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.
  כולל: א 91; ב 20; ג 61; יב 12, 14.
 6. דוד וייסרט. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 160.
  כולל: ו 19.
 7. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח המשקלים. "מבחר שירים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1977.
  כולל: א 13, 16, 19, 32, 37, 42, 47, 56, 57, 63, 75, 83, 91, 95, 97, 98, 110, 117, 118; ב 3, 5, 8-11, 13, 20, 25, 27, 38, 39, 55, 67, 71, 79, 88; ג 4, 9, 10, 12, 18, 19, 26-28, 40, 43, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 61-64, 66, 70, 82, 85, 90; ד 2, 5, 20, 21, 26, 33, 34, 36-41, 44, 51, 56, 58, 63, 65, 69, 71, 72, 76, 77, 79-81; ו 79.
 8. דבורה גילולה. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 10.
  כולל: ג 8 (ג); ח 27 (א); ט 15 (ב).
 9. דבורה גילולה. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 03.05.2002, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: ד 72; ה 83; יא 66.
 10. דבורה גילולה. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 06.09.2002, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: א 46, 73; ב 9.
 11. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996.
  כולל: י 8 (עמ' 86), 47 (עמ' 504).
 12. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 129.
  כולל: א 1.
 13. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 341-343.
  כולל: א 110; ב 3 (סקסטוס), 38 (לינוס); ג 53; ד 48, י 4 (7-10); יא 24 (עוד אתך אלך).
 14. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 11, 2019, עמ' 223-224.
  כולל: ג 28; ד 72 (את ספרוני שירתי); ה 58; ט 10 (פאולה), 81 (אולוס).
 15. יונתן סטבסקי. בתוך: "הארץ", מוסף יום כיפור, 27.09.2009, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: מבוא לספר יב.
  ברוך י. מני. דו-לשוני. מתורגם בחריזה ובמשקל ובשורות מחודשים. כולל מבוא והערות. ע"פ לינדסיי (אוקספורד, 1929). "שנינותו של מרטיאליס", ירושלים: כרמל, 2021.
  כולל: [האפיגרמות הבאות].

*

32. סטאטיוס – Papinius Publius Statius

א. חורשים – Silvae

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 162.
  כולל: ה 4 (1-8).

*

33. טקיטוס – Publius / Gaius Cornelius Tacitus

א. שיחה על הנואמים – Dialogus de oratoribus

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ב. חיי אגריקולא – De vita et moribus Julii Agricolae

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ג. גרמניה – De origine et situ Germanorum

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות. ע"פ גודמן (ברלין, 1916). "כתבי טקיטוס: גרמניה", ירושלים: ראובן מס, 1935. [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ד. דברי הימים – Historiae

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).
  כולל: ספרים א-ה.
  – – –
 2. שלמה מנדלקרן. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "לוית-חן", ורשה: בוימריטטער וגאנשאר, 1887, עמ' 35-58.
  כולל: ה 1-13 (על היהודים). [Internet Archive]
 3. יוחנן לוי. כולל מבוא, הערות ודיון מקיף. ע"פ ריינק (1895). בתוך: "ציון", כרך ח', גליון 1, 1942, עמ' 1-34; גליון 2, 1943, 61-84.
  כולל: ה 2-4 (על היהודים).

ה. ספרי השנים – Annales sive Ab excessu divi Augusti

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות, לוחות גנאלוגיים ומפתח שמות ועניינים. ע"פ פורנו, פלהלם ופישר (אוקספורד). ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1962).
  כולל: ספרים א-ו, יא-טז.

*

34. יובנליס – Decimus Junius Juvenalis

א. סאטירות – Saturae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ קנוכה (מינכן, 1950) וקלאוזן (אוקספורד, 1959). יובנאליס, "הסטירות", ירושלים: מוסד ביאליק, 2003.
  – – –
 2. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה דו-טורית מחורזת. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 85, סימן 316.
  כולל: ב 63.
 3. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 99-106.
  כולל: י.
 4. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלאוזן (אוקספורד, 1959). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 156-166.
  כולל: א 1-54, 73-171; ג 1-33, 41-65, 73-80, 100-105, 140-153, 232-248, 268-277, 315-322; ד 21-32, 161-166.

*

35. פליניוס – Gaius Plinius Caecilius Secundus minor

א. מכתבים – Epistulae

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתחות שונים למכתבים, מפות ורשימת אמצעיים רטוריים. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1963). פליניוס, "המכתבים: ספרים א-ט וספר י", ירושלים: מוסד ביאליק, 1991.

*

36. סווטוניוס – Gaius Suetonius Tranquillus

א. חיי שנים-עשר הקיסרים – De vita Caesarum

 1. אלכסנדר שור. מבוא מאת אלכסנדר פוקס והערות. ע"פ איהם (טויבנר, 1925). גבעתיים: מודן, 2000 (1955). [פרויקט בן-יהודה]
  – – –
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. "חיי הקיסרים, כרך 1: בית פלויוס", ורשה: שטיבל, 1940.
  כולל: אספסיאנוס, טיטוס, דומיטיאנוס.

*

37. פלורוס – Publius / Lucius Annius (Annaeus) Florus

א. שירים – Poemata ע"פ (Jal (ii ; אנתולוגיה לטינית ע"פ Shackleton Bailey

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 77-79.
  כולל: 1 (להדריאנוס), 5 (א"ל 240, אפולו ובכחוס), 6 (א"ל 241, תפוחים ואגסים).
 2. עמינדב דיקמן. ע"פ דאף ודאף (לבּ, 1934). כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: 4 (א"ל 239, כל אשה), 5 (א"ל 240, אל אפולו), 6 (א"ל 241, עץ אגס), 8 (א"ל 243, כל מנהג נכרי), 10 (א"ל 246, קונסולים).
 3. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 24.

  כולל: 6 (א"ל 241, עץ אגס), 10 (א"ל 246, קונסולים).

*

38. האדריאנוס קיסר – Publius Aelius Hadrianus Augustus

א. שירים – Poemata ע"פ (Courtney (2003

 1. יצחק זילברשלג. בתוך: "ספר הדואר למלאת לו 35 שנה", ניו יורק: הדואר, 1957, עמ' 163.
  כולל: 3.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 114.
  כולל: 3.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 81-83.
  כולל: 1 (תשובה), 2 (כתובת למשורר), 3 (אל נפשו), 4 (כתובת לסוס).

*

39. גאיוס – Gaius

א. פירוש לחוק שנים-עשר הלוחות – Ad legem XII tabularum

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל הסברים. בתוך: מינרבי, "חוק שנים-עשר הלוחות", ת"א: דיונון, 1987, עמ' 61-69.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 152-172.

*

40. אפוליאוס – Lucius Apuleius Madaurensis

א. חמור הזהב – Metamorphoses sive Asinus aureus

 1. אריה חורשי. כולל מבוא. ת"א: ירון גולן, 2001 (1954).
  – – –
 2. יורם ברונובסקי. ע"פ לבּ (לונדון, 1950). בתוך: אפוליאוס, "אמור ופסיכה"; אריך נוימן, "על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי", ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1981.
  כולל: ד 28 – ו 24 (אמור ופסיכה).
 3. אמיר אור. בתוך: "הארץ", 15.04.1994, עמ' ב 8.
  כולל: יא 25 (התפילה לאיסיס).

*

41. גליוס – Aulus Gellius

א. לילות אטיקה – Noctes Atticae

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל מבוא. בתוך: מינרבי, "חוק שנים-עשר הלוחות", ת"א: דיונון, 1987, עמ' 48-60.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 173-199.
  כולל: כ 1.
 2. דבורה גילולה. כולל הערות. בתוך: סנקה, "מכתבים אל לוקיליוס", כרך ב', ירושלים: מאגנס, 2019, עמ' 259-260.
  כולל: יב 2-13.

*

42. פסטוס – Sextus Pompeius Festus

א. על משמעותן של מילים – De verborum significatione – ע"פ Lindsay

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. ע"פ ברונס (טיבינגן, 1909). בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 202-208.
  כולל: התייחסויות לחוק שנים-עשר הלוחות.

*

43. טרטוליאנוס – Quintus Septimius Florens Tertullianus

א. נגד היהודים – Adversus Judaeos

 1. דוד רוקח. כולל דיון מקיף והערות מפורטות. בתוך: רוקח, "היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס", ירושלים: הוצאת המחבר ע"י מוסד ביאליק, 2018.

*

44. לאקטנטיוס – Lucius Caecilius Firmianus Lactantius

א. על עוף החול – De ave Phoenice

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 26-32.

*

45. אוטרופיוס – Eutropius

א. קיצור תולדות רומא – Breviarium ab urbe condita

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא. ע"פ ריהל (לייפציג, 1887). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 113-118.
  כולל: ו 8-25.

*

46. פנטדיוס – Pentadius

א. שירים – Carmina – ע"פ Shackleton Bailey

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. ע"פ דאף ודאף (לבּ, 1934). בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 47.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 33-34.

  כולל: א"ל 227 (על בוא האביב).

*

47. טיבריאנוס – Tiberianus

א. שירים – Carmina – ע"פ Riese 

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 85-86.

  כולל: א"ל 809 (הנחל בין השדות).

*

48. יובנקוס – Gaius Vettius Aquilinus Juvencus

א. ספרי הבשורה – Evangeliorum libri

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 35-36.
  כולל: א 259-289.

*

49. אוסוניוס – Decimus Mangnus Ausonius

א. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Green

 1. לאה גולדברג. משקל מחודש. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 27.
  כולל: 20 (לאשתי).
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 87-88.
  כולל: 8 (כתובת על קברו של איש מאושר), 20 (אל אשתי).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 45.
  כולל: 20.

ב. על הוורדים בהולדתם – De rosis nascentibus

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 46-47.

*

50. אמיאנוס מרקלינוס – Ammianus Marcellinus

א. דברי הימים – Res gestae

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת ארנאלדו מומיליאנו, הערות מאת דוד רוקח, מפות ומפתח שמות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק, 1974.
  כולל: ספרים יד-יט.

*

51. אמברוסיוס – Aurelius Ambrosius Mediolanensis

א. מזמורים – Hymni – ע"פ Banterle

 1. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב בגביש: תרגומי-שירה", ת"א: עקד, 1968, עמ' 72-73.
  כולל: 1 (תפילה לקריאת שחרית).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 52-56.
  כולל: 1 (בורא עולם החי לעד), 5 (נא בואה, מלך ישראל).

*

52. פרודנטיוס – Aurelius Prudentius Clemens

א. ספר השעותLiber cathemerinon

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 58-62.
  כולל: 2 (המנון שחר).

*

53. אוגוסטינוס – Aurelius Augustinus Hipponensis

א. וידויים – Confessiones

 1. אביעד קליינברג. כולל מבוא, הערות, אחרית דבר ומפתח שמות ועניינים. ע"פ או'דונל (אוקספורד, 1992). ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 2001.
  – – –
 2. פאול-פיליפ לבר-טוב. כולל מבוא. בההדרת יוסי שוויג, כולל מבוא ודיון ומפתחות שמות ונושאים. "וידויי אוגוסטינוס הקדוש", ת"א: אדרא, 2018 (1907).
  כולל: ספרים א-ט (מקוצרים).

 ב. נגד היהודים – Adversus Judaeos

 1. דוד רוקח. כולל דיון מקיף והערות מפורטות. בתוך: רוקח, "היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס", ירושלים: הוצאת המחבר ע"י מוסד ביאליק, 2018 (1991).

*

54. פאולינוס הגמון נולה – Paulinus Nolanus

א. מזמורים ליום פליקס הקדוש – Libri in laudem Sancti Felicis – ע"פ Dolveck

 1. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 22-23.
  כולל: ז 1-20 (אביב יפתח ברנן צפורים).

*

55. קלאודיאנוס – Claudius Claudianus

א. שירים קצרים – Carmina minora – ע"פ Hall

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 50-51.
  כולל: 20 (על הזקן מוורונה שלא יצא מעולם את ביתו).

*

56. אסמניוס – Asmenius

א. שירים – Carmina – ע"פ Riese

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 47.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 49.
  כולל: א"ל 635 (קרבו-נא מוזות).

*

57. נמאטיאנוס – Rutilius Claudius Namatianus

א. על חזרתו לרומא – De reditu suo sive Iter Gallicum

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 63-64.
  כולל: א 47-66.

58. אוויאנוס – Avianus

א. משלים – Fabulae

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 102.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 94-95.

  כולל: שיר 37.

*

59. אוויטוס – Alcimus Ecdicius Avitus Viennensis

א. מעשי תורת משה –  Poemata de Mosaicae historiae gestis

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 65-66.
  כולל: א 218-257 (גן העדן).

*

60. לוקסוריוס – Luxurius Carthaginiensis

א. אפיגרמות – Epigrammata ע"פ Rosenblum ; אנתולוגיה לטינית ע"פ Shackleton Bailey

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 67-68.
  כולל: 59 (א"ל 340, כתובת אשכבה לבתו של אואגיס).

*

61. בואתיוס – Anicius Manlius Severinus Boethius

א. נחמת הפילוסופיה – De consolatione philosophiae

 1. שמואל דוד לוצטו. משקל מעובד. דו-לשוני. בתוך: לוצטו, "כנור נעים: חלק שני", פדובה: קרשיני, 1879 (1822), עמ' 211-212.
  כולל: ספר ב: שיר 3.
 2. שמואל דוד לוצטו. משקל מעובד. דו-לשוני. בתוך: לוצטו, "כנור נעים", וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 4-5. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: ספר ה: שיר 5.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: ספר א: שיר 7.
 4. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 70-74.
  כולל: ספר א: שיר 7 (עב מאפלת), ספר ג: שיר 12 (אשרי האיש).
 5. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ טסטר (לבּ, 1973) וגוטהיין (ברלין, 1932). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (2001), עמ' 121-133. [אתר המתרגם]
  כולל: ספר א: שירים ופרוזה 1-3.
  – – –
 6. [שמואל בנבנישתי. תורגם במאה הי"ד. לא ראה אור בדפוס. כ"י נמצא בספריית הוותיקן, ניאופיט, 8/2, מלכ"י 6160.]
 7. [עזריה בן יוסף אבן אבא מארי (בונפוש בונפיל אשתרוק). תרגום חופשי מאיטלקית. מתורגם בפרוזה רצופה. מהדורה בעריכת סרג'יו יוסף סיאררה כוללת מבוא עברי ואיטלקי, לוח חילופי נוסחות כתבי היד ומפתח שמות עברי ולועזי: בואיסי, "ספר די קונסולאסיאוני פילוסופיא", ירושלים: מכון למחקרים יהודיים ובית המדרש לרבנים, 1967 (1423).]

*

62. פריסקיאנוס – Priscianus Caesariensis

א. עקרונות הדקדוק – Institutiones grammaticae

 1. חנה רוזן. כולל מבוא, הערות ודיון. ע"פ קייל (לייפציג, 1855). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 68-75.
  כולל: ה 46-49 (על המספרים), ח 63-71 (על דרכי ההבעה).

ב. תרגילים מקדימים – Praeexercitamina

 1. נורית שובל-דודאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קייל (לייפציג, 1859). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 24-36.

*

63. קולומבאנוס – Columbanus Bobiensis

א. שירים – Carmina

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 75-76.
  כולל: שיר החותרים (carmen navale).

*

64. פורטונאטוס – Venantius Honorius Clementianus Fortunatus

א. שירים – Carmina

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: ז 12 (1, 7-8, 11-12, 17-18, 21-22, 27-32, 37-38).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 77-83.
  כולל: ב 2 (שיר זמרי), ב 6 (נסי המלך), ז 12 (כנ"ל) (טס הזמן), ח 7 (נח העולם).
 3. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 23-25.
  כולל: ז 2 (נקטר יין), ח 6 (לו זמן פריחתן), ח 7 (קור החורף).

*

*1. חוק שנים-עשר הלוחות – Leges XII tabularum

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל מבוא. ע"פ ברונס (1860). ת"א: דיונון, 1987.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009).

*

*2. איליאס לטינה – Ilias Latina

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ סקפאי (פטרון, 19972). ירושלים: מאגנס, 2015.

*

*3. תיאור כל העולם והאומות – Expositio totius mundi et gentium

 1. יצחק חן. כולל מבוא והערות. ע"פ רוז'ה (פריז, 1966). בתוך: דבורה גרא, דניאל דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 125-128.
  כולל: 23-31 (ארצות המזרח).

*

*4. היסטוריה אוגוסטה – Historia Augusta

 1. חיי הדריאנוס. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: אקדמון, 1989.
 2. הקיסרים האנטונינים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2006.
 3. הקיסרים הסוורים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2009.
 4. הקיסרים החיילים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2014.

*

*4. ספר החוקים האזרחי – Corpus juris civilis

א. האינסטיטוציות – Institutiones Justiniani

 1. שמואל איזנשטדט. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ע"פ קריגר (ברלין, 18992). "ספרי החוקים של יוסטיניאנוס קיסר, כרך א: האינסטיטוציות", ירושלים: המשפט, 1929.

*

*5. האנתולוגיה הלטינית – Carmina adespota ex Anthologia Latina

א. כרך א.1 – Libri Salmasiani aliorumque carmina – ע"פ Shackleton Bailey

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 79.
  כולל: א"ל 74 (גינת הוורדים של ונוס).
 2. מנחם חפץ. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 19.
  כולל: א"ל 11 (אמרי ונוס נאוה).
 3. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 38-44.
  כולל: א"ל 191 (משמרת ליל ונוס).

 ב. כרך א.2 – Reliquorum librorum carmina – ע"פ Riese

 1. לאה גולדברג. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 29.
  כולל: א"ל 674 (יפת שערות).
 2. מנחם חפץ. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 19.
  כולל: א"ל 674 (יפת שערות), א"ל 702 (את עומדת לנגד עיני).

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s