תרגומים מהספרות החיצונית

הספרות החיצונית היהודית מסודרת להלן ע"פ חלוקתו של אברהם כהנא, קרי, ספרים חיצוניים לתורה, לנביאים, לכתובים ושאר ספרים חיצוניים. אחריה התרגומים העיקריים לברית החדשה, ואחריהם התרגומים המועטים לספרות החיצונית הנוצרית. בשל המסירה המורכבת מפורטים, ככל שהיה הדבר לאל ידנו, השפה והנוסח העומדים בבסיסו של כל אחד מן התרגומים.
תחת כל כותר ניתנים תחילה התרגומים שהותקנו ביד מדעית עברית, ושניים להם התרגומים המדעיים שהותקנו בידי חוקרים מקרב העמים. אחריהם ניתנים יתר התרגומים מן העת החדשה, ולבסוף תרגומים ועיבודים עתיקים מימי הביניים. אלה האחרונים, בהיותם אנונימיים ומתוך כוונה להקל על ההתמצאות בהם, ניתנים במרבית מהדורותיהם.

1. ספרים חיצוניים לתורה

א. ספר אדם וחוה – Vita Adae et Evae sive Apocalypsis Mosis

 1. מרדכי הק. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית, ארמנית וסלאבית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ומלטינית (שני נוסחים).

ב. ספר חנוך א' (הכושי) – Enoch I

 1. אליעזר גולדשמיט. כולל הקדמה עברית ומבוא והערות גרמניים. "ספר חנוך", ברלין: ריכרד היינריך, 1892. [Hebrew Books]
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ דילמן (לייפציג, 1851).
 2. אברהם כהנא ויעקב פייטלוביץ. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1906).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שביעי: "חזיונות א", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגמו השרידים מיוונית, והיתר מאנגלית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1913), מגרמנית ע"פ בר (טיבינגן, 1900) ופלמינג (לייפציג, 1901) ומצרפתית ע"פ מרטן (פריז, 1906).

  נספחו תרגומים לשרידים נוספים ארמיים ויווניים.
  – – –
 4. יוסף הלוי. "ספר חנוך", פריז: דפוס משה מרדכי צוקרמן, 1892 (1864).
  רק חלק קטן מן התרגום ראה אור.

  תורגם מאתיופית (געז).

ג. ספר חנוך ב' (הסלאבי) – Enoch II sive Secreti Enoch

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם הנוסח הבילוגראדי ע"פ סוקולוב (מוסקבה, 1910).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שביעי: "חזיונות א", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם הנוסח הקצר מאנגלית ע"פ פורבס וצ'רלס (אוקספורד, 1913), מגרמנית ע"פ ריסלר (אאוגסבורג, 1928) ובונווטש (לייפציג, 1922) ומצרפתית ע"פ וולן (פריז, 1952).

ד. יוסף ואסנת – Joseph et Aseneth

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא מאת דוד פלוסר. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 2, 1985, עמ' 73-113.
  תורגם מיוונית ע"פ פילוננקו (ליידן, 1968).

  נספחו נוסחים אחרים מיוונית ומלטינית ע"פ באטיפול (פריז, 1889-90).

ה. צוואות השבטים – Testamenta XII patriarchum

 1. ישראל אוסטירזיצר. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1908).
  * בעיבוד יהודה איזנברג ובהשמטת המבוא וההערות. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1908).

  נספחו הנוסח העברי לצוואת נפתלי ותרגומים לשרידים נוספים מארמית ומיוונית.

 ו. ספר היובלים – Jubilaei sive Leptogenesis  

 1. משה גולדמאן. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1895) ומלטינית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שישי: "ספורי אגדה ב", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מאנגלית ע"פ שודה (אוהיו, 1888) וצ'רלס (אוקספורד, 1913) ומגרמנית ע"פ ליטמן (טיבינגן, 1900).
 3. כנה ורמן. כולל מבוא מקיף, דיון לשוני, פירוש, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר היובלים", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2015.
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ ונדרקם (לוון, 1989) ומלטינית.

  כולל השרידים העבריים ממגילות קומראן (עמ' 78-94).
  – – –
 4. שלמה רובין. כולל מבוא והערות. "ספר היובלים", וינה: הולצוורטה, 1870.
  תורגם מגרמנית ע"פ דילמן (1850-51).

  * בעיבוד יהודה איזנברג ובהשמטת המבוא וההערות. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.

ז. עליית משה – Assumptio Mosis

 1. אברהם שלום קמנצקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "השילוח", כרך ט"ו, חוברת 85, קרקוב: אחיאסף, 1905, עמ' 38-50.
  תורגם מלטינית ע"פ פריטשה (1871).
 2. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מלטינית.
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מלטינית ע"פ צ'רלס (לונדון, 1897).

*

2. ספרים חיצוניים לנביאים

א. תפילת מנשה – Oratio Manassis

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. כולל דיון קצר. בתוך: "בכורי העתים", כרך ה', וינה: אנטון שמיד, 1824, עמ' 12-14. [אוניברסיטת פרנקפורט]
  תורגם מיוונית (?).
 4. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
 5. שלמה פליסנר. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ב. אגרת ירמיהו – Epistula Jeremiae

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ סווט (קמברידג', 1894).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
 4. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ג. ספר ברוך – Baruch I  

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
  – – –
 3. יוהן יעקב קנוקר. מחקר מקיף, כולל פירוש וחילופי גרסות. בתוך: Das Buch Baruch, לייפציג, 1879. [Internet Archive]
  שוחזר מיוונית, לטינית, ארמית-סורית, ארמנית וערבית.
 4. הבישוף אנטונין (גרנובסקי). בתוך: Книга пророка Варуха, חיבור לשם קבלת תואר שני בתיאולוגיה, אוניברסיטת סנקט פטרבורג, 1902.
  שוחזר מיוונית, קופטית, ערבית וארמנית.
 5. עמנואל טוב. כולל מבוא, טקסט יווני, תרגום אנגלי, מקבילות מקראיות וקונקורדנציה. בתוך: The Book of Baruch, מיזולה, 1975.
  שוחזר מיוונית ע"פ ציגלר (גטינגן, 1957).

  כולל: א 1 – ג 8.
  – – –
 6. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
 7. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. "ספר ברוך ב", בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ד. חזון ברוך א' (הסורי) – Apocalypsis Baruch I sive Baruch II

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מארמית-סורית ע"פ צ'ריאני (מילאנו, 1871).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית (?) ע"פ קמושקו (פריז, 1907).
  – – –
 3. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. "ספר ברוך הראשון", בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מארמית-סורית.

  כולל: עח-פו (אגרת ברוך).
 4. יצחק גולדמן. כולל הערות. בתוך: יצחק זקיל פרנקל, "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.

  כולל: עח-פו (אגרת ברוך לגלות עשרת השבטים).

ה. חזון ברוך ב' (היווני) – Apocalypsis Baruch II sive Baruch III

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מיוונית.

ו. מעשי ירמיהו – Paralipomena Jeremiae sive Baruch IV

 1. יעקב ליכט. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: "בר-אילן", כרך א', 1963, עמ' 66-80.
  תורגם מיוונית ע"פ האריס (לונדון, 1889).

ז. חיי הנביאים – Vitae prophetarum

 1. שמואל קליין. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: נ. ה. טורטשינר (ואחרים), "ספר קלוזנר", ת"א: ועד היובל, 1937, עמ' 209-189.
  תורגם מיוונית ע"פ נסטלה (טיבינגן, 1893) ושרמן (לייפציג, 1907).

*

3. ספרים חיצוניים לכתובים

א. מזמור קנ"א – Psalmus 151

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 3. שלמה פליסנר. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.
 4. יצחק שמואל רג'יו. בתוך: "אגרות יש"ר: אל אחד ממיודעיו", מחברת א', וינה: אנטון שמיד, 1834, אגרת ט"ו, עמ' 98, הערה.
 5. יצחק גולדמן. כולל הערות. בתוך: יצחק זקיל פרנקל, "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.

ב. מזמורי שלמה – Psalmi Salomonis

 1. אברהם שלום קמנצקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "השילוח", כרך י"ג, חוברת 73, קרקוב: אחיאסף, 1904, עמ' 43-55; חוברת 74, עמ' 149-159.
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית.
  – – –
 4. פרנץ דליטש. לא ראה אור.
  כ"י: (Leipzig, Universitätsbibliothek, 01503 (cat’d 1896
  תורגם מיוונית.
 5. אלברט רינובאנץ. לא ראה אור. תורגם לפני 1884. כ"י נספח לתרגומו של דליטש.
  תורגם מיוונית.
 6. וילהלם פרנקנברג. כולל מבוא מקיף ופירוש ביקורתי. בתוך: Die Datierung der Psalmen Salomos, גיסן, 1896.
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).

ג. חכמת שלמה – Sapientia

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. נפתלי הרץ ויזל. כולל מבוא ופירוש נרחב. "ספר חכמת שלמה", ורשה: יצחק גולדמן, 1885 (1780). [בית הספרים הלאומי] [Hebrew Books]
  תורגם מגרמנית וצרפתית.

  * בקיצור הפירוש ע"י אורי צבי רובינשטיין: "ספר חכמת שלמה", ורשה, 18704 (1805, 18552, 18583). [Hebrew Books]
  * בתוספת תרגום גרמני מאת מנדל שטרן: "ספר חכמת שלמה", פראג: וולף פשלה, 1853. [Hebrew Books]
 4. יצחק זקיל פרנקל. כולל מבוא מאת נפתלי הרץ ויזל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך ומקוצר לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]

ד. דברי איוב – Testamentum Jobi

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שישי: "ספורי אגדה ב", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ע"פ ג'יימס (קמברידג', 1897).

ה. תוספות למגילת אסתר – Capita addita libro Esther

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 49-54.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: חלום מרדכי ותפילת אסתר.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 268-271. [אוצר החכמה]
 5. שלמה אידלברג (מלבה"ד). בתוך: "הדואר", כרך נ"ג, גליון 19, ניו יורק, 08.03.1974, עמ' 294-295.
  מתוך "ספר יוספון" שנמצא באוצרות הגניזה.
  כולל: חלום מרדכי ותפילת אסתר.
 6. יעקב בן מכיר אבן תיבון. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ה', וינה: וינטר, 1873, עמ' 9-16. [Hebrew Books]
  תורגם מלטינית ע"פ הירונימוס.
 7. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 22-25.
  כ"י: Zürich, Zentralbibliothek, Or. Z. 157/2

  כולל: חלום מרדכי.

ו. תוספות לספר דניאל – Capita addita libro Daniel

 1. דוב היליר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים וע"פ נוסח תאודוטיון (שני נוסחים).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים וע"פ נוסח תאודוטיון (שני נוסחים).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בהדפסת "שושנה; הבעל בבבל; התנין בבבל" בלבד. בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהדפסת "בל והתנין" בלבד ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
 4. שלמה פליסנר. כולל מבוא, הערות ותרגום גרמני (באותיות עבריות). בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

  – – –
  תרגומים עתיקים: מעשה שושנה
 5. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 442-444.
  כ"י: (Jerusalem, Israel Museum 180/51 = Rothschild 24 (Italy, 15 cent
  ע"פ נוסח תאודוטיון.
  * ישראל לוי (מלבה"ד). בתוך: Revue des Études Juives, גליון 95, 1933, עמ' 166-167.
 6. בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 247-249. [אוצר החכמה]
  נערך/תורגם (?) ע"י ירחמאל בן שלמה (מאה י"א-י"ב, איטליה), ע"פ נוסח תאודוטיון.

  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 1-258 (ca. 1325
 7. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ו', וינה: וינטר, 1877, עמ' 126-128. [מס"ע]
  נוסח משובש של נוסח ירחמאל.

  כ"י: München, 113
  * בתוך: מיכה יוסף בן-גריון (ברדיצ'בסקי), "ממקור ישראל", ת"א: דביר, 19663 (1939), עמ' 92-93.
 8. ישראל לוי (מלבה"ד). בתוך: Revue des Études Juives, גליון 95, 1933, עמ' 160-162.
  כ"י: (.Oxford, Bod., Neubauer 2777, fol. 57 (15 cent
 9. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 18-19. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 259
 10. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 17.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2010
 11. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 18-19.
  כ"י: Zürich, Zentralbibliothek, Heid. 192
  – – –
  תרגומים עתיקים: תוספות אחרות
 12. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 32-35.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: בל והתנין.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 258-260. [אוצר החכמה]
 13. בתוך: "מעשה יהודית", ונציה: צואנה אימברטי, 1651-56.
  כולל: בל והתנין.
  * בתוך: "ספור המעשים", מנטובה: רפאל חיים, 1725.
 14. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 20-21.
  כ"י פרטי של "ספר המעשיות".
  כולל: בל (מעשה דניאל).

ז. עזרא החיצוני – Esdras III

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ טדשה (לייפציג, 1928).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. צפורה טלשיר. בתוך: "עזרא החיצוני", עבודת דוקטורט, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1984.
  שוחזר באמצעות מחשב ע"פ נוסח השבעים.
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 36-43.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: ג-ד.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 261-265. [אוצר החכמה]

ח. חזון עזרא – Esdras IV

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. "ספר חזונות אסיר שאלתיאל בן יכניה מלך יהודה", ת"א: דביר, 1936 (1935). [Hebrew Books]
  שוחזר מלטינית, ארמית-סורית וארמנית.
 2. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895), מגרמנית ע"פ ויולט (לייפציג, 1924) ומצרפתית ע"פ גרי (פריז, 1938).
 4. יעקב ליכט. כולל מבוא מקיף, פירוש ומפתח חילופי גרסות. "ספר חזון עזרא", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895), מארמית-סורית ע"פ צ'ריאני (מילאנו, 1868) ומאתיופית (געז) ע"פ ויולט (לייפציג, 1910).

*

4. שאר ספרים חיצוניים

א. אגרת אריסטיאס – Aristeae ad Philocratem epistula

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית ע"פ ונדלנד (לייפציג, 1900), טרמונטאנו (נאפולי, 1931) והדס (ניו יורק, 1951).

  – – –
 3. עזריה מן האדומים. כולל מבוא והערות. "הדרת זקנים", בתוך: "ספר מאור עינים", וילנה: י. ר. ראם, 1866 (1574), עמ' 27-76. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1970.
  תורגם מלטינית ע"פ מטיאה גרביציו (1561).

ב. ספר מקבים א' – Maccabaei I

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ קפלר (גטינגן, 1936).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. אוריאל רפפורט. כולל מבוא מקיף, פירוש מפורט, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר מקבים א", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 4. בצלאל בר-כוכבא. כולל מבוא נרחב, דיון מקיף ופירוש. בתוך: בר-כוכבא, "מלחמות החשמונאים: ימי יהודה המקבי", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1980, עמ' 137-311.
  תורגם מיוונית.

  כולל: ג 10 – ד 36, ו 18-63, ז 26-32, 39-50, ט 1-22 (תיאורי הקרבות).
  – – –
 5. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  * בעיבוד יהודה איזנברג. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.
  – – –
  תרגומים עתיקים
 6. דניאל חבולסון (מלבה"ד). כולל מבוא ומעט הערות. "שריד פליט מתרגום עברי ישן", בתוך: "קובץ על יד", כרך ז' = שנה י"ב-י"ג, ברלין: חברת מקיצי נרדמים, 1896. [Hebrew Books]
  תורגם (איטליה, מאה י'?) מלטינית.

  כ"י: (.Paris, 326 (12 cent
  כולל: א-ד; ז 27 – ט 30 (מן ניקנור); ו 1-14 (ממיתת אנטיוכוס).
  * בהשמטת המבוא. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958, חשמונאים ב', עמ' 78-88.
  * מחקר על התרגום: Abraham Schweizer, Untersuchungen über die Reste eines hebräischen Textes vom ersten Makkabäerbuch, Berlin: M. Poppelauer, 1901.

ג. ספר מקבים ב' – Maccabaei II

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. דניאל שוורץ. כולל מבוא מקיף, פירוש מפורט, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר מקבים ב", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004.
  תורגם מיוונית ע"פ הנהארט (גטינגן, 19762).
  – – –
 4. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוספת הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]

ד. ספר מקבים ג' – Maccabaei III

 1. תאודור הרצל גסטר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

ה. ספר מקבים ד' – Maccabaei IV

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ סווט (קמברידג', 1894) ומלטינית ע"פ הברקמפ (1726).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

ו. ספר טוביה – Tobias

 1. דב היליר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית (שני נוסחים).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית (שני נוסחים).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: "ספר דברי הימים של משה רבינו", קונסטנטינופול, 1516.
  תרגום (מאה ה'?) של נוסח ארמי הקרוב לנוסח היווני הארוך.
  * בתוך: "ספר דברי הימים של משה רבינו", ונציה, 1544, עמ' 28א-37ב. [Hebrew Books]
  * בתוך: סבסטיאן מינסטר, Opus grammaticum consummatum = "מלאכת הדקדוק השלם", באזל, 1542. [הספריה הלאומית בוואריה]
  * בתוך: הפוליגלוטה הלונדונית (1657).
  * "מעשה טובי בן טוביאל", ורשה: סקלובר, 1840. [Hebrew Books]
  * בתוך: אדולף נויבאואר, The Book of Tobit, אוקספורד, 1878. [Hebrew Books]
 5. בתוך: "ספר בן סירא עם מעשיות שבתלמוד" = "לקוטים וחבורים", קונסטנטינופול, 1519, עמ' 72א-77ב. מהדורת צילום: The Alphabet of Ben Sira, ורונה, 1997. [Hebrew Books]
  עיבוד ימיביניימי (מאה י"ב?) הקרוב לנוסח היווני הקצר.

  * בתוך: פאול פאגיוס, Sententiae morales Ben Syrae = "בן סירא", איזנה, 1542. [הספריה הלאומית בוואריה]
  * בתוך: הפוליגלוטה הלונדונית (1657).
 6. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1897), כרך ג', עמ' 1-11.
  תרגום (ועיבוד?) של הנוסח הלטיני של הירונימוס.

  כ"י: (London, British Museum, 11639 (13 cent., France
 7. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1897), כרך ג', עמ' 11-14.
  תרגום דחוס (מאה ט"ו?) של מדרש ארמי.
 8. בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  תרגום (?) של הנוסח הקצר (?).
 9. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 26-36.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2077
 10. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 37-39.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2010

ז. ספר יהודית – Judith

 1. משה סימון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ פריטשה (לייפציג, 1871).
 2. יהושע מאיר גרינץ. כולל מבוא מקיף, הערות ביקורתיות מפורטות, פירוש, נספחים, מפתחות ומפות. "ספר יהודית", ירושלים: מוסד ביאליק, 1957.
  שוחזר מיוונית ע"פ פריטשה (לייפציג, 1871).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 4. משה מילדונאדו. "מעשה יהודית", קונסטנטינופול: שמואל העליץ, 1552.
  תורגם מלטינית.

  * בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 62-74.
 5. אברהם עקיבא הלוי מהאלברשטאדט. כולל תרגום גרמני באותיות עבריות מאת מאיר כ"ץ מקניגסברג. "מעשה יהודית", ברלין 1766 (1679).
 6. יהודה ליב בן-זאב. כולל תרגום גרמני באותיות עבריות. "מגילת יהודית", וינה: אנטון שמיד 1819 (1799). [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית (?).

  * בתוספת תרגום גרמני מאת יצחק זיבנברגר. ורשה: לבנסון, 1840.
 7. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוספת הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 8. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 47-59.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 259-65 (ca. 1325
 9. "מעשה יהודית", ונציה: צואנה אימברטי, 1651-56.
  * בתוך: "ספור המעשים", מנטובה: רפאל חיים, 1725.
 10. בתוך: "חמדת ימים", איזמיר, 1731-32; קונסטנטינופול, 1735-37; ז'ולקייב, 1734-45; ליבורנו, 1759, 1762-64; ונציה, 1763. [Hebrew Books]
  * בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ב', לייפציג, 1853, עמ' 12-22. [מס"ע]
 11. בתוך: מיכאל היגער, "הלכות ואגדות", ניו יורק, 1933, עמ' 105-113. [Hebrew Books]
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 47 15 = Neubauer 2669, fol. 38a-39b (1325

  * בנימין מנשה לוין (מלבה"ד). בתוך: "סיני", כרך ו', גליון 7, 1940, עמ' סו-עב.
 12. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 9-13. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 259, 88-92
  – – –
  מדרשים עתיקים
 13. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1894), כרך ג', עמ' 31-32.
  כ"י: (.Manchester, John Rylands library, Cod. Heb. Gaster 82 (10-11 cent

  * בתוך: גסטר, Exempla of the Rabbis = "ספר המעשיות", ניו-יורק: כתב, 1968 (1924), מעשה 251, עמ' 166-167.
 14. "מעשה שבא מלך אחד על ירושלים בארבעים אלף גבורים ויצר עליה". בתוך: "ספר בן סירא עם מעשיות שבתלמוד" = "לקוטים וחבורים", קונסטנטינופול, 1519, עמ' 51א-52א. מהדורת צילום: The Alphabet of Ben Sira, ורונה, 1997. [Hebrew Books]
  * "מעשה שבא מלך הגויים על ירושלים בארבעים אלף גבורי חיל". בתוך: "חיבור יפה מהישועה", פררה, 1557.
  * בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר א', לייפציג, 1853, עמ' 130-131. [מס"ע]
  * בתוך: יוסף שבתי פרחי, "עשה פלא", ליבורנו, 19304 (1864), חלק א', עמ' 14ב-15ב. [Hebrew Books]
 15. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 60-61.
  כ"י: New York, Jewish Theological Seminary 29652
  – – –
  מדרשי חנוכה
 16. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר א', לייפציג, 1853, עמ' 133-134.
  כ"י: Leipzig, Raths-Bibliothek, cod. 12
 17. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 14-17. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 188, 91-93
 18. בתוך: משה הרשלר, "גנוזות", ספר ראשון, ירושלים: שלם, 1984, עמ' 175-178.
  כ"י: Vatican, Heb. 285, fol. 60r-62r
 19. בתוך: מיכאל היגער, "הלכות ואגדות", ניו יורק, 1933, עמ' 95-102. [Hebrew Books]
  כ"י: New York, Jewish Theological Seminary 827, fol. 18-19
 20. אברהם מאיר הברמן (מלבה"ד). בתוך: "מחניים", גליון 52, 1960, עמ' 44-47.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. e. 10 = Neubauer 2746 (1402

  * בתוך: הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 40-46.

ח. חזיונות הסיבילות – Oracula Sibyllina III-V

 1. יוסף ריידר. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ גפקן (לייפציג, 1902).
 2. אליהו שמואל הרטום (ספרים ג'-ד'), נעמי כהן (ספר ה'). מתורגם בפרוזה. כולל מבואות מאת דוד פלוסר והרטום, פירוש (לספר ה' מאת פלוסר) ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 3. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1998), עמ' 111-117. [אתר המתרגם]
  תורגם מיוונית.

  כולל: ג 1-45.
  – – –
 4. יהושע שטיינברג. מעובד לטור בן י"ג הברות. כולל מבוא והערות. "משא גיא חזיון", בתוך: "ספר המאסף", חברת מרבי השכלה בישראל בארץ רוסיא, המחלקה להרחבת שפתנו הקדושה וספרותה, ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.
  * נדפס בנפרד בשנת 1887.

ט. דברי שמעון בן-סירא – Ecclesiasticus

 1. אברהם שלום קמנצקי. בתוך: דוד כהנא, "חכמת שמעון בן סירא", ורשה: תושיה, 1912.
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית. [Hebrew Books] [Wikimedia]
 2. משה צבי סגל. כולל מבוא והערות. "ספר חכמת בן סירא השלם", ירושלים: דרום, 1933.
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית.
 3. משה צבי סגל. כולל מבוא מקיף, הקדמת המתרגם היווני, הערות ביקורתיות, פירוש ומפתחות. "ספר בן סירא השלם", ירושלים: מוסד ביאליק, 19582 (1953).
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית.
 4. אברהם כהנא. כולל מבוא, הקדמת המתרגם היווני, מפתח עניינים והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  נשלם מיוונית.
 5. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, הקדמת המתרגם היווני ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך רביעי: "בן-סירא", ת"א: יבנה, 1963.
  נשלם מיוונית.

  – – –
 6. יהודה ליב בן-זאב. כולל מבוא והקדמה, הנוסח הסורי, תרגום גרמני (באותיות עבריות) והערות. "חכמת יהושע בן סירא", וינה: אנטון שמיד, 18284 (1798, 18072, 18143). [Hebrew Books]
  תורגם מארמית-סורית ומיוונית ע"פ הפוליגלוטה הלונדונית (1657).

  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות, ובתוספת הקדמה ותרגום ספרדי (באותיות עבריות) מאת ישראל בן חיים: "חכמת יהושע בן סירא", וינה: גאורג הולצינגר, 1818. [Hebrew Books]
  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות, ובתוספת פירוש מאת "אבן שלמה" (נפתלי משכיל לאיתן): "חכמת יהושע בן סירא", ורשה: יצחק גולדמן, 18842 (1869). [Hebrew Books]
  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות: "ספר בן סירא", ברלין: ב. כהן, 1927. [בית הספרים הלאומי]
 7. יהושע בן שמואל העזיל. "ספר בן סירא מירושלים", ורשה: סקלובר, 18424 (1803, 18172, 18243). [Hebrew Books]
  תורגם מגרמנית.
 8. יצחק זקיל פרנקל. כולל מבוא מאת יהודה ליב בן זאב. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יהודה איזנברג. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.

י. קדמוניות המקרא – Antiquitates biblicae

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך תשיעי: "קדמוניות המקרא", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית ע"פ קיש (אינדיאנה, 1949).
  – – –
  תרגומים עתיקים
 2. ירחמאל בן שלמה (מאה י"א-י"ב, איטליה). בתוך: דניאל הרינגטון (עורך), The Hebrew Fragments of Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblicarum Preserved in the Chronicles of Jerahmeel, מיזולה, 1974.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 1-258 (ca. 1325

  תורגם מלטינית.
  כולל: א 1 – ב 8 (גסטר 26.1-15); ג 9-10 (26.21); ד 2 – ה 5, 8 (27-28); ו-ז (29.1-30.5); ט 2-10, 12, 14-15 (42.5-9); כה 1 – כו 9, כו 12 – כז 15, כח (57); לא 3-8 (58.4-5); לה 6-7 (58.7); לח (58.10); לט 6-8, 10, מ 1-8 (59.1-8); מד 5-6, מו 2 – מח 2 (59.12-17).
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 117-126, 156-158, 198-213. [אוצר החכמה]

*

5. הברית החדשה

[אלה אינם אלא שלושת התרגומים הנפוצים ביותר, הנדפסים כל אחד במהדורות ממהדורות שונות.]

 1. פרנץ דליטש (1877, 188910). [kirjasilta]
  * "ספרי הברית החדשה", ירושלים: קרן אחוה משיחית, 20094 (2002).
 2. יצחק אדוארד זלקינסון, נשלם ע"י כריסטיאן דוד גינצבורג (1886). [ancient-hebrew]
  * בעיבוד אהרן זליג גאבה (2000), נשלם ע"י פיטר א. סיבסמה (2012).
 3. תרגום חדש (1976). [kirjasilta]
  * "הברית החדשה: מבוארת", ירושלים: החברה לכתבי קודש, 19952 (1991).
  – – –
 4. אליהו צבי הלוי סאלאווייציק. כולל פירוש. "קול קורא או התלמוד והברית החדשה", ירושלים: המרכז לחקר הכתובים, 1985 (1867).
  כולל: הבשורה ע"פ מתי.
 5. עמנואל פרומן, רפאל הירש ביזנטל. כולל פירוש. "ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס", ירושלים: קרן אחוה משיחית, 2001 (1869).
  כולל: הבשורה ע"פ לוקס.

*

6. ספרים חיצוניים לברית החדשה

א. הבשורה הסודית ע"פ מרקוס – Evangelium arcanum secundum Marcum

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 167-178.
  תורגם מיוונית ע"פ סמית (הרווארד, 1973).

ב. הבשורה ע"פ תומאס – Evangelium Thomae

 1. אמיר אור. כולל הקדמה מאת צבי ורבלובסקי, מבוא והערות. בתוך: "הבשורה על-פי תומא; הימנון הפנינה", ירושלים: כרמל, 2012 (1992).
  תורגם מיוונית ומתרגום אנגלי לנוסח הקופטי ע"פ לייטון (ניו יורק, 1987) ולמבדין (ליידן, 1977).
 2. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 199-231.
  תורגם מקופטית ע"פ לייטון (ליידן, 1989) ומיוונית ע"פ אטרידג' (ליידן, 1989).

ג. הבשורה ע"פ יהודה – Evangelium Judae

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 69-90.
  תורגם מקופטית ע"פ ג'נוט (טיבינגן, 2011) ואחרים.

ד. הבשורה ע"פ מרים המגדלית – Evangelium Mariae Magdalenae

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 91-102.
  תורגם מקופטית ע"פ טאקט (אוקספורד, 2008).

ה. משנת שנים-עשר השליחים – Doctrina XII apostolorum sive Didache

 1. אלישע שפי. כולל מבוא מקיף, השוואה ביקורתית ופירוש. "דידאכה: היא משנת שנים-עשר השליחים", ת"א: 1968.
  תורגם מיוונית ע"פ לייק (לונדון, 1952).

ו. המנון הפנינה – Hymnus margaritae

 1. אמיר אור. כולל מבוא והערות. בתוך: "הבשורה על-פי תומא; הימנון הפנינה", ירושלים: כרמל, 2012 (1993).
  תורגם מיוונית ע"פ בונט (ניו יורק, 1972) ומארמית-סורית ע"פ פאורייה (לוון, 1981) ורייט (לונדון, 1971).

*

7. ספרות גנוסטית נוספת

א. ממשות השליטים – Hypostasis archontium

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 27-47.
  תורגם מקופטית ע"פ לייטון (ליידן, 1989).

ב. חזון אדם –  Apocalypsis Adae  

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 49-68.
  תורגם מקופטית ע"פ מק'ריי (ליידן, 1979).

ג. רעם, שכל מושלם –  Bronte, nous teleios  

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 103-119.
  תורגם מקופטית ע"פ מק'ריי (ליידן, 1979).

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s