תרגומים מהספרות השומרית

להלן רשימת תרגומים עבריים לחיבורים מהספרות השומרית. תחילה מובאות תחילה היצירות הספרותיות הנכללות בקטלוג "קורפוס הטקסטים האלקטרוני של הספרות השומרית" (ETCSL) ע"פ סדרן ומספרן בקטלוג. אחריהן מובאות קבוצות מספר של חיבורים אשר אינם נכללים בקטלוג הנ"ל: (1) יצירות ספרותיות בניב הנשים, (2) חיבורים דו-לשוניים שומריים-אכדיים, (3) ספרות משפטית. לבסוף, מובאים תרגומי התעודות הנכללות בקטלוג "קורפוס הטקסטים האלקטרוני של הכתובות המלכותיות השומריות" (ETCSRI). 

מקראות למיניהן ולקטי מובאות נוספים ניתנים תחת "מקורות כללים לספרות המזרח הקרוב הקדום".

תרגומים מהספרות השומרית – ע"פ ETCSL

1. שירות עלילה

1.1. אנכּי

1.1.1. אנכּי ונינח'ורסג – Enki and Ninhuraga

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אטינגר (1984). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 55-70.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא, תקציר והשוואה עם סיפור גן העדן המקראי. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 193-200, 326.
  כולל: שורות 11-28, 88-107, 198-221, 252-271.

1.1.2. אנכּי ונינמח' – Enki and Ninmah

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ בניטו (פנסילבניה, 1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 80-87.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 165-167, 324-325.
  כולל: שורות 22-23, 30-38, 72-78, 81-82.

1.1.3. אנכּי וסדר העולם – Enki and the world order

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 152-155, 323.
  כולל: שורות 192-200, 202-218, 318-334.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בניטו (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 12-15.
  כולל: שורות 88-99, 106-122, 192-198, 202-218, 309-312, 318-321, 326-330, 335-336, 341-343, 349-352, 358-361.

*

1.2. אנליל

1.2.1. אנליל ונינליל – Enlil and Ninlil

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ברנס (1978). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 71-79.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 141-145.
  כולל: שורות 15-20, 23-31, 54-90.

*

1.3. איננה

1.3.1. איננה ואנכּי – Inana and Enki

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 155-160, 323-324.
  כולל: שורות  
  B 14 – C 14, D 1, H 1-7, 9-34.

1.3.3. איננה ושוכלתודה – Inana and Šukaletuda

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 124-130.
  כולל: שורות 91-186.

*

1.4. איננה ודומוזי

1.4.1. ירידת איננה לשאול – Inana's descent to the nether world

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סלדק (1974). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 350-367.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 207-224, 326-329.
  כולל: שורות 1-6, 14-52, 57-60, 65-97, 102-189, 195-248, 252-253, 273-281, 285-305, 349-350, 352-375.

1.4.2. דומוזי וגשתיננה – Dumuzid and Geštinana

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סלדק (1974). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 388-391.

1.4.3. חלום דומוזי – Dumuzid's dream

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אלסטר (1972). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 376-387.

*

1.6. נינורתה

1.6.2. גבורותיו של נינורתה – Ninurta's exploits

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 228-230.
  כולל: שורות 343-348, 356-366, 390-394.

*

1.7. אלוהויות אחרות

1.7.1. נישואי מרתו – The marriage of Martu

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ קליין (גרונינגן, 1997). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 66-67.
  כולל: שורות 127-131.

1.7.4. סיפור המבול – The flood story

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 201-206, 326.

*

1.8.1. גילגמש

1.8.1.1. גילגמש ואגה – Gilgameš and Aga

 1. דינה כץ. כולל דיון מקיף, תעתיק ופירוש. ע"פ קרמר (1949). כץ, "גילגמש ואכה", עבודת מ"א, אוניברסיטת ת"א, 1983.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ רמר (1980) וכץ (1993). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 321-327.
  – – –
 3. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. בהשמטת שורות סתומות. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 86-89.
  כולל: שורות 1-41.

1.8.1.4. גילגמש, אנכידו והשאול – Gilgameš, Enkidu and the nether world

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם נוסח A. כולל מבוא והערות. ע"פ שפר (1963). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 308-321.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם נוסח A. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 226-228, 252-256, 330-332.
  כולל: שורות 11-26 (עמ' 226-228, 330-331); 168-175, 177-202, 224-228 (עמ' 252-256).

1.8.1.5. גילגמש וח'ומבבה – Gilgameš and Huwawa

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם נוסח A. כולל מבוא והערות. ע"פ אדזרד (1990-93). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 295-307.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם נוסח A. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 230-238, 331.
  כולל: שורות 1-36, 46-58, 74-124, 145-148, 149-191.
 3. אהרן שפר. תורגם נוסח A. דו-לשוני. כולל דיון משווה עם קהלת ד' 9-12. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 247-249.
  כולל: שורות 104-111.

*

1.8.2. לוגלבנדה ואנמרכר

1.8.2.2. לוגלבנדה ונשר האנזו – Lugalbanda and the Anzud bird

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ וילקה (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 163-182.

1.8.2.3. אנמרכר ואדון ארתה – Enmerkar and the lord of Aratta

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 70-83, 288-290, 317-318, 336-337.
  כולל: שורות 33-133, 160-205, 208-239 (עמ' 72-80); שורות 136-155 (עמ' 288-289).
 2. יעקב קליין. כולל דיון משווה עם בראשית י"א 1-11, תעתיק, פירוש והערות. בתוך: אליהו דב אייכלר, יעקב חיים טיגאי ומרדכי כוגן (עורכים), "תהלה למשה", וינונה לייק, אינדיאנה: אייזנבראונס, 1997, עמ' *92-*82.
  כולל: שורות 134-155 (הלחש של נודימוד).

1.8.2.4. אנמרכר ואנסוחכשדנה – Enmerkar and En-suhgir-ana

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 261-264, 332.
  כולל: שורות 174-184, 228-247, 276-283.

*    *    *

2.1-2 ספרות היסטורית

2.1. רשימות מלכים וחיבורים אחרים

2.1.1. רשימת המלכים השומרית – The Sumerian king list

 1. פנחס ארצי. ע"פ יקובסן (שיקגו, 1939). בתוך: חיים תדמור, "מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה", ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1959, עמ' 1-20.
  – – –
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ יקובסן (שיקגו, 1939) וגלסנר (אטלנטה, 2004). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 110-113.
  כולל: שורות 1-45, 355-430.

2.1.5. קללת אכד – The cursing of Agade

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם הנוסח הבבלי הקדום. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 292-297, 337.
  כולל: שורות 225-228, 231-239, 254-257, 264-271, 273-280.

2.1.7. בניית מקדש נינגיריסו – The building of Ningirisu's temple

 1. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ פלקנשטיין. בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 20.
  כולל: שורות 277-305.

*

2.2. קינות על חורבן ערים

2.2.2. קינה על חורבן אור – The lament for Urim

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (1940). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 425-443.

2.2.3. קינה על חורבן שומר ואור – The lament for Sumer and Urim

 1. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל תקציר והערות. ע"פ קרמר וגד. בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 6-10.
  כולל: שורות 1-57, 341-349, 352-356, 361-370, 449-461, 465-469.

*    *    * 

2.3-9. שירת הלל למלכים

2.4.1. אורנמה

2.4.1.3. הלל עצמי של אורנמה – Ur-Namma C

 1. אביה פרנקל. כולל מבוא והערות ביקורתיות. ע"פ דה ז'נויאק (1930) ופליקיגר-הוקר (1999). בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 165-171.

2.4.2. שולגי

2.4.2.01. שולגי מלך הדרך – Šulgi A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קליין (1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 482-487.

2.4.2.14. שיר ערש לבנו של שולגי – Šulgi N

 1. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (מילאנו, 1971). בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 10-12.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 603-607.

2.4.2.18. שולגי וספינת הקודש של נינליל – Šulgi R

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קליין (1990). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 488-493.

*

2.4.4. שוסין

2.4.4.1. שוסין המאהב הנערץ – Šu-Suen A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 280-282, 335.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 390-399.

2.4.4.2. שיר אהבה לשוסין – Šu-Suen B

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 278-280, 335.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 400-406.
 3. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 340-341.

2.4.4.3. אתה הוא אדוננו – Šu-Suen C

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 407-412.

*

2.5.3. אידינדגן

2.5.3.1. נישואי הקודש של אידינדגן ואיננה – Iddin-Dagan A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 494-504.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 15-17.
  כולל: שורות 1-43, 82-124.

*

2.5.4. אישמדגן

2.5.4.3. המנון לאישמדגן וניפור – Išme-Dagan C

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ רמר (1988). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 124-125.

*    *    *  

3. מכתבים ומסמכים מלכותיים

3.1-3. מכתבים ספרותיים

3.1.20. מכתב איבּי-סין אל פוזור-שולגי – Letter from Ibbi-Suen to Puzur-Šulgi

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. תורגם נוסח A. ע"פ מיכאלובסקי (אייזנבראונס, 2011). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 26-27.

3.2.03. מכתב ננה-כי-אג אל ליפית-אשתר – Letter from Nanna-ki-ag to Lipit-Eštar

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ עלי (פנסילבניה, 1964) וקליינרמן (ליידן, 2011). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 141-142.
  כולל: שורות 1-8.

3.2.05. מכתב סין-אידינם אל אותו – Letter from Sîn-iddinam to the god Utu

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ בריש (מינסטר, 2007). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 148-149.
  כולל: שורות 24-29.

*

3.4. חוק מלכותי

3.4.1. חוקי אור-נמוּ – Laws of Ur-Namma

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ וילקה (2002). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 39-60.
  – – –
 2. פנחס ארצי. כולל מבוא ופירוש לשורות 1-40. ע"פ קרמר (1954) ושלכטר (1955). בתוך: "בית מקרא", כרך ז', גליון 1, 1962, עמ' 68-77; גליון 3, 1963, עמ' 46-49.
  כולל: לוח A.

3.4.2. חוקי ליפית-אשתר – Laws of Lipit-Eštar

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 61-75.
  – – –
 2. פנחס ארצי. כולל לוח השוואה עם חוקי חמורבי, חוקי אשנונה והחוק המקראי. ע"פ סטיל (1948). בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך ט"ז, גליון 1-2, 1951, עמ' 30-33.
  כולל: סעיפים 8-18, 22, 23-37.
 3. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ קרמר (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 50-57.

*    *    *   

4. המנונות ושירת פולחן

4.05. אנליל

4.05.1. אנליל באכּור – Enlil A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 148-151.
  כולל: שורות 1-9, 14-25, 35-51, 54, 77-85, 87-96, 100-114, 117-123.
 2. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 3-5.
  כולל: שורות 1-40, 100-130.
 3. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 9-12.
  כולל: שורות 1-15, 26-40, 93-132, 142-151.

*

4.07. איננה

4.07.6. מזמור הלל עצמי של איננה – Inana F

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ רמר (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 461-463.

*

4.08. איננה ודומוזי

4.08.01. יצוע הכלולות והחתן הנבחר – Dumuzid-Inana A

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 115-124.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 334-336.

4.08.02. שבועת הנשים – Dumuzid-Inana B

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 125-145.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 346-347.

4.08.03. שדינו עתה נכונו – Dumuzid-Inana C

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 146-170.

4.08.04. משכב דודים – Dumuzid-Inana D

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 171-185.

4.08.05. איש הדבש – Dumuzid-Inana E

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 186-192.

4.08.06. ברכת אמאושומגלאנה באכּור – Dumuzid-Inana F

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 193-199.

4.08.07. החתן המשביר – Dumuzid-Inana G

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 200-208.

4.08.08. אהבה לאור הירח – Dumuzid-Inana H

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 209-217.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 337-339.

4.08.09. התנצחות אוהבים – Dumuzid-Inana I

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 218-229.

4.08.12. יקירי, מה אהבתני – Dumuzid-Inana L

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 230-231.

4.08.15. ברכת שפע לחתן – Dumuzid-Inana O

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 234-242.

4.08.16. איננה אדמת משקה – Dumuzid-Inana P

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 243-261.

4.08.18. למשכן אהובי, לו אדע ללכת – Dumuzid-Inana R

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 262-272.

4.08.20. פגישה באסם – Dumuzid-Inana T

 1. יעקב קליין. ע"פ קרמר (1963). בתוך: קליין, "לקט יצירות מן הספרות השומרית והאכדית בתרגום אנגלי ועברי", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1983, חלק ב', עמ' 202-203.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 273-283.

4.08.22. פגישה במשכנות הרועים – Dumuzid-Inana V

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 284-287.

4.08.23. תפילת הרועה – Dumuzid-Inana W

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 288-300.

4.08.25. אהוב אנליל, בא הביתה – Dumuzid-Inana Y

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 301-316.

4.08.26. אתה הוא איש לבי – Dumuzid-Inana Z

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 317-322.

4.08.29. חתונת דומוזי – Dumuzid-Inana C.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 323-339.

4.08.30. ברכת דומוזי ביום חתונתו – Dumuzid-Inana D.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 340-352.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 342-345.

4.08.31. ותשם בפוך עיניה – Dumuzid-Inana E.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 353-362.

4.08.32. בין עצי התפוח – Dumuzid-Inana F.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 363-367.

4.08.33. הרועה והאיכר (התנצחות מחזרים) – Dumuzid and Enkimdu

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 368-389.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 188-192.
  כולל: שורות 10-34, 40-90.

4.08a. זמרת המחבצה – A balbale to Inana

 1. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ האלו (1966). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 348-349.

*

4.13. ננה-סין

4.13.01. מזמור לננה-סין אל הירח – Nanna A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ שברג (1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 447-450.

*

4.14. ננשה

4.14.1. המנון לננשה – Nanše A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 163-164.
  כולל: שורות 20-25, 137-151, 165-167, 173.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 19.
  כולל: שורות 20-26 (לא 167-174), 140-151.

*

4.27. נינורתה

4.27.06. נינורתה אל הצמיחה – Ninurta F

 1. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ קרמר (1944). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 17-18.

*    *    *   

5. ספרות אחרת

5.2. שירי התבוננות

5.2.4. האדם ואלהיו – A man and his god

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 171-176, 325.
  כולל: שורות 26-40, 44-47, 57-60, 64-74, 98-105, 120-132.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ קרמר (1955). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 23-24.
  כולל: שורות 1-5, 26-40, 44-47, 57-60, 64-74, 98-105.

*

5.3. שירי ויכוח

5.3.1. ויכוח בין המעדר למחרשה – The debate between Hoe and Plough

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 04.04.2010, עמ' 6. [הארץ]

5.3.2. ויכוח בין הרחלה לחיטה – The debate between Grain and Sheep

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אלסטר וונסטיפהוט (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 583-592.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 167-170.
  כולל: שורות 1-64.

5.3.3. ויכוח בין החורף לקיץ – The debate between Winter and Summer

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 186-188.
  כולל: שורות 50-66, 289-295, 305-318.

5.3.5. ויכוח בין הציפור לדגה – The debate between Bird and Fish

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (שיקגו), רוט (פילדלפיה) ושברג. בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 593-600.

*

5.5. שירים שונים

5.5.1. איגרת לודינגירה לאמו – The message of Lu-digira to his mother

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (1964). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 637-640.

*

5.6-7. חיבורים דידקטיים ומעשיות

5.6.1. משלי שורופך – The instructions of Šuruppag

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.10.2009, עמ' 5. [הארץ]
  כולל: שורות 1-142.

5.6.3. הוראות האיכר – The farmer's instructions

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 120-123, 321-322.
  כולל: שורות 1-18.

5.7.1. אנליל ונמזיתרה – Enlil and Nam-zid-tara

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (1977). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 629-630.

*    *    *   

6. משלים

6.1. אוספי משלים – ע"פ Alster (1997) Proverbs of Ancient Sumer

6.1.01. אוסף 1

 1. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורדון (1959). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 525-532.
  כולל: 1 (א), 3-4 (ב), 8 (ג), 11 (ד), 14 (ה), 15 (ו), 18 (ז), 29 (ח), 30 (ט), 31 (י), 35 (יא), 48 (יב), 49 (יג), 55 (יד), 65 (טו), 66 (טז), 70 (יז), 78 (יח), 79 (יט), 82 (כ), 83 (כא), 89 (כב), 95 (כג), 98 (כד), 102 (כה), 103 (כו), 107 (כז), 125 (כח), 142 (כט), 146 (ל), 153 (לא), 154 (לב), 157 (לג), 160 (לד), 169 (לה), 174 (לו), 176 (לז), 185 (לח), 190-191 (לט), 193 (מ).

6.1.02. אוסף 2+6

 1. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורדון (1959). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 532-536.
  כולל: 5 (מא), 9 (מב), 10 (מג), 11 (מד), 13 (מה), 14 (מו), 15 (מז), 16 (מח), 17 (מט), 18 (נ), 23 (נא), 29-30 (נב), 32 (נג), 40 (נד), 43 (נה), 47 (נו), 52 (נז), 53 (נח), 57 (נט), 66 (ס), 67 (סא), 68 (סב), 69 (סג), 71 (סד), 77 (סה), 85 (סו), 90 (סז), 94 (סח), 121 (סט), 122 (ע), 124 (עא), 125 (עב), 138 (עג), 142 (עד), 158 (עה).

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×


חיבורים בניב הנשים (
eme-sal)

א. קינות על דומוזי – סידור ע"פ Fritz (2003) Und weinten um Tammuz, 69-195

1.2.4. צער גשתיננה על מות דומוזי
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 84-87

 1. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (III), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 27-28.
  כולל: שורות 1-29.

1.2.8. דומוזי הנרדף בידי שדים
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 71-84

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981), קרמר (1969) ויעקובסן (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 398-399.
  כולל: שורות 1-27.

1.2.9. הבטחת הזבוב
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 87-89

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 400-401.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (IV), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 29-30.

1.2.10. דומוזי, פר הפרא אשר הוכה
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 89-93

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981) ויעקובסן (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 396-397.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (V), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 30-32.

1.2.12. קינת נינסון על בנה דומוזי
מהדורה: Römer (1997) “Sumerische Emesallieder (3)”, BiOr 54:604-619

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ (?) ויטצל (1935) ופלקנשטיין (1942). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 393-394.

2.2.1. בשדה בעשב הרך – Eden-na u-sag-ga-ke
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 668-703

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ יעקובסן (1987) וכהן (1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 402-422.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 27, 32-33.
  כולל: שורות 3-18 (קינה על תמוז II), שורות e 89-122 (קינה על תמוז VI).

2.2.2. קינה על דמוּ
מהדורה: Römer (1992) “Sumerische Emesallieder (2)”, BiOr 49:636-680

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פלקנשטיין (1942). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 395.
  כולל: לוח B, שורות 1-21.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 26, 34.
  כולל: לוח B, שורות 1-21 (קינה על תמוז I), לוח C, שורות 28-41 (הלל לתמוז הקם לתחיה).

*

ב. קינות תופים (balag) 

הסוחר התנכר – Dam-gar-ra ba-da-kur
מהדורה: Löhnert (2009) Wie die Sonne tritt heraus!, 314-373

 1. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). כולל מבוא. "קינה בצר לעם", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 40-42.

העיר אשר נבזזה – Uru am-i-ra-bi
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 536-603

 1. אורי גבאי. כולל מבוא. בתוך: "המוסך: מוסף לספרות", גליון 9, 30.07.2017. [הספרנים]
  כולל: שורות 98-122 (בית רביעי).

אנחות בלילה – A-še-er gi-ta
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 704-725

 1. אורי גבאי. בהשמטת חזרות וקטעים שבורים. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 28.07.2006, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: שורות b 129-185 (לוח 6).

*   *   *

חיבורים דו-לשוניים

א. המנונות ושירת פולחן

מזמור דו-לשוני לנינורתה – Bilingual hymn to Ninurta
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 118-120

 1. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח השמיני של החלק השני (משלי מס' 118-126). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.

מזמור מלכותי דו-לשוני לכבוד ח'מורבי מלך בבל – Bilingual royal hymn to Hammurabi
מהדורה: Van De Mieroop (2011) “Hammurabi's Self-Presentation”, OrNS 80:322-323

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ וסרמן (1992). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 407-408.

*

ב. אוספי משלים דו-לשוניים – ע"פ Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 222-275

 1. יעקב פרמן. כולל מבוא, דיון ופירוש, העתקה ותעתיק. ע"פ האכדית. פארמן, "ספר משלי אשור ובבל", חלק ראשון (משלי מס' 1-103), ת"א: יפת, 1947.
  ע"פ עדותו (עמ' 25), הכין פרמן חלק שני ובו משלים נוספים ומפתחות. בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.
  כולל: הלוחות הבאים.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 537-543.
  כולל: המשלים הבאים.

*

ג. תחינות להרגעת הלב (eršahunga) – ע"פ Maul (1988) Herzberuhigungsklagen, 73-382

1.15. תחינה לאל האישי

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.05.2004, עמ' 2. [הארץ]

1.16. תחינה לאל יהיה אשר יהיה

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מאול (1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 478-481.

*

ד. לחשים דו-לשוניים – סידור ע"פ Wasserman (2003) Style and Form, 185-224

142. לחש לאישה הרה

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 95.
  כולל: שורות 1-23.

*

ה. רשימות לקסיקליות

במועד שהוסכם – ki-ulutin-bi-še3 = ana ittišu
מהדורה: Landsberger (1937) MSL I: Die Serie ana ittišu

 1. מאיר מלול. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ לנדסברגר (רומא, 1937). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 330-366.
  – – –
 2. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח האחד-עשר של החלק השני (משלי מס' 133-172). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.
  כולל: לוח IV.

חוב נושא ריבית – ur5-ra = hubullu
מהדורה: Landsberger (1957) MSL V: The Series HAR-ra » hubullu Tablets I-IV

 1. מאיר מלול. תלת-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ לנדסברגר (רומא, 1957). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 367-391.

*   *   *

ספרות משפטית

דיני שוורים שכורים – (Laws about rented oxen (LOx
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 40-41

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 313-315.

לוח תרגילי דינים – (Sumerian laws exercise tablet (SLEx
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 42-45

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 316-319.

ספר נוסחות – (Sumerian laws handbook of forms (SLHF
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 46-54

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 320-329.

פרוטוקול ממשפט רצח – Trial for murder
מהדורה: Jacobsen (1959) “An Ancient Mesopotamian Trial for Homocide”, AnBi 12:130-150

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 111-114, 320-321.

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×


כתובות מלכותיות
– ע"פ ETCSRI

השושלות הקדומות – Early Dynastic

לגש – Lagaš

אסטלת העיטים של אאנתום – E-anatum 01

 1. יצחק צפתי ויעקב קליין. כולל מבוא מאת אמנון אלטמן והערות. ע"פ פריין (2008). בתוך: אלטמן, "בריתות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 136-144.

אנתמנה על חפירת הגבול – En-metena 01

 1. שמואל נח קרמר ע"י נפתלי הרץ טור-סיני (?). כולל מבוא והערות. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 3, 1954, עמ' 52-55.
  ע"י נחמן בן-עמי, בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר, גם בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 90-99.

תקנות אנתמנה – En-metena 04

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 265-266.
  כולל: iii 10 – vi 6.

תקנות אורוכגינה – Uru-ka-gina 01

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 267-275.
  – – –
 2. מאיר הלל בן-שמאי. מקוצר. כולל הערות. בתוך: בן-שמאי, "ספר האדם והמדינה", כרך ראשון, ת"א: מ. ניומן, 1948, עמ' 16-17.

ארך – Uruk

הקדשת כד של לוגלזגיסי – Lugal-zage-si 01

 1. פנחס ארצי. ע"פ ברטון (ניו-הייבן, 1929). בתוך: חיים תדמור, "מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה", ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1959, עמ' 36-42.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s