תרגומים מהספרות האכדית

להלן רשימת תרגומים עבריים לחיבורים מהספרות האכדית. בהיפקד קטלוג שיטתי הנפרש על כל מאות שנותיה הרבות של הספרות האכדית, מן האלף השלישי ועד למחצית האלף הראשון לפני הספירה, מצוין כל חיבור במהדורה המדעית או בקטלוג העדכני ביותר לדידו. חלק נכבד מהספרות של האלף השלישי והשני מקוטלג אמנם במאגר "מקורות הספרות האכדית המוקדמת" (SEAL), פרוייקט מחקר המנוהל ע"י מיכאל פ. שטרק מאוניברסיטת לייפציג ונתן וסרמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. החלוקה להלן ע"פ סוגות ספרותיות ותתי-סוגות היא פרי צורך פרגמטי ונועדה לשרת את הקורא העברי, ונסמכת בקווים כלליים בלבד על החלוקה המדעית הנהוגה במאגר.

וזאת החלוקה: (1) עלילות אלים וגיבורים, (2) מזמורים ושירת פולחן, (3) קינות, (4) שירת אהבים, (5) ספרות חכמה, (6) ספרות יפה אחרת, (7) לחשים.

ברשימה נפרדת ניתנות תעודות דיפלומטיות ואחרות ע"פ החלוקה הבאה: (8) ספרות משפטית, (9) כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים, (10) מכתבים ותעודות פרטיות.

חיבורים דו-לשוניים (שומריים-אכדיים) ניתנים תחת "תרגומים מהספרות השומרית".

 

תרגומים מהספרות האכדית

1. עלילות אלים וגיבורים

1.1. גילגמש – Gilgameš
מהדורה: George (2003) The Babylonian Gilgamesh Epic

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ תומפסון (1930) ופון סודן (1959, 1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 183-294.
  – – –
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. כולל דיון משווה עם קהלת ט' 7-9. ע"פ מייסנר (1902). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 246-247.
  כולל: OBVA+BM iii 1-14.
 3. אליעזר (אד) גרינשטיין. כולל הערות. ע"פ פרפולה (הלסינקי, 1997). בתוך: אבי ורשבסקי, ואחרים, "עלילות הראשית", ת"א: מט"ח, 2003, עמ' 140-142.
  כולל: לוח יא 1-204.
  – – –
 4. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא מאת יעקב נפתלי שמחוני והערות. מגרמנית ע"פ בורקהרדט (לייפציג, 1916). "עלילות גלגמש", ורשה: שטיבל, 1924. [פרויקט בן-יהודה]
  בהשמטת המבוא גם בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995, עמ' 103-194.
  * ע"פ עדותו במכתב משנת 1937, נעזר טשרניחובסקי גם בתרגום רוסי כלשהו. ראו: עידו בסוק, "ליופי ונשגב לבו ער", ירושלים: כרמל, 20183, עמ' 589, הע' 155.
 5. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "מפעלות גלגמש", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 3-21.

1.2. אתרח'סיס – Atrahasis
מהדורה: Lambert & Millard (1969) Atra-Ḫasīs

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח הבבלי העתיק בשילוב הנוסח האשורי המאוחר. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט ומילרד (אוקספורד, 1969) ופון סודן (1978). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 88-130.

1.3. אתנה – Etana
מהדורה: Haul (2000) Das Etana-Epos

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח האשורי המאוחר בשילוב הנוסחים הבבליים העתיקים. כולל מבוא והערות. ע"פ קיניר וילסון (1985). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 141-162.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. הנוסח האשורי המאוחר. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 61-68.

1.4. אדפה – Adapa
מהדורה: Izre'el (2001) Adapa and the South Wind

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פיקיוני (בודפשט, 1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 131-138.
  כולל: פרגמנט A (א), פרגמנט B (ב), פרגמנט D (ג).
  – – –
 2. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אגדת אדפה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 30-32.
  כולל: פרגמנטים A-B.

1.5. אנזו – Anzu
מהדורה: Annus (2001) Epic of Anzu

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "קשת החדשה", גליון 10, 2004, עמ' 21-39.

1.6. אנומה אליש – enuma eliš
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 1-144

 1. משה ויינפלד. כולל תעתיק והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1966). "עלילת הבריאה הבבלית: אנומה אליש", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג למקרא, 1973.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1966). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 7-54.
  – – –
 3. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "בריאת העולם", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1924), עמ' 69-99.
 4. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אגדת היצירה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 22-26.

1.7. ירידת אשתר לשאול – Descent of Ištar to the Netherworld
מהדורה: Lapinkivi (2010) The Neo-Assyrian Myth of Ištar’s Descent and Resurrection

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ בורגר (רומא, 1979). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 368-375.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "עשתורת בשאול תחתית", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 51-57.
 3. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אסתר יורדת שאולה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 27-29.

1.8. מסת מרדוך בשאול – (Marduk in the Netherworld (Marduk Ordeal
מהדורה: Frymer-Kensky (1983) “The Tribulations of Marduk”, JAOS 103:131-141

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא. מגרמנית ע"פ צימרן (1918). "מות מרדוך וקומו לתחיה", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1926), עמ' 48-50.

1.9. אגדת לבו – Slaying of Labbu
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 361-365

 1. נגה איילי-דרשן. כולל דיון והערות. בתוך: איילי-דרשן, "ודורך על במתי ים", ירושלים: מוסד ביאליק, 2016 (2011), עמ' 196-200.

1.10. נרגל והנחש – KAR 6
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 384-386

 1. נגה איילי-דרשן. כולל דיון והערות. בתוך: איילי-דרשן, "ודורך על במתי ים", ירושלים: מוסד ביאליק, 2016 (2011), עמ' 200-202.

1.11. ח'רב, אל מחרשת התיחוח – (Myth of Harab (Theogony of Dunnu
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 387-395

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 13.09.2002, עמ' 3. [הארץ]

1.12. נרגל וארשכיגל – Nergal and Ereškigal
מהדורה: Saporetti (2005) Nergal ed Ereškigal

 1. ש. שפרה. תורגם הנוסח המאוחר, וכן שורות הסיום (77-88) מתוך נוסח אל-עמארנה הבבלי. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 7, 2001, עמ' 68-85.

1.13. ארה ואישום – Erra and Išum
מהדורה: Cagni (1969) L’epope di Erra + Al-Rawi & Black (1989) “Second Tablet”, Iraq 51:111-122

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 1, 1997, עמ' 43-53.
  כולל: לוח א 1-123; ד 65-127.
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.04.2002, עמ' ה 3. [הארץ]
  כולל: לוח ד 128-150; לוח ה; קולופון 5 (אשורבניפל).

 

*    *    *

 

2. המנונות ושירת פולחן

2.1. שמש

2.1.1. מזמור לשמש – Hymn to Šamaš
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 121-138

 1. משה ויינפלד. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 2, 1977, עמ' 239-248.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 451-460.
  – – –
 3. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה לשמש", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 43-47.

*

2.2. אשתר

2.2.1. מזמור לאשתר – Hymn to Ištar
מהדורה: Thureau-Dangin (1925) “Un hymne à Ištar”, RA 22:169-177

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ תורו-דנג'ן (1925). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 464-467.

2.2.2. תפילת "נשיאת כפיים" לאשתר – Šu’illakku Prayer to Ištar
מהדורה: Zgoll (2003) Die Kunst des Betens, 41-67

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח האכדי. כולל מבוא והערות. ע"פ אבלינג (1953). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 472-477.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה אל עשתר", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 35-39.

2.2.3. רוממות אשתר – Exaltation of Ištar
מהדורה: (Foxvog (2013) The Late Bilingual Exaltation of Ištar (Inannas Erhöhung

 1. שאול טשרניחובסקי. מצרפתית (?) ע"פ תורו-דנג'ן (1914). "עשתר מלכת השמים", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 58-60.
  כולל: לוח III: שורות 1-46.

*

2.3. גוּלה

2.3.1. מזמור בולותסרבי – Hymn of Bullutsa-rabi
מהדורה: Lambert (1967) “The Gula Hymn of Bullutsa-rabi”, OrNS 36:105-132

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 16, 2005, עמ' 94-105.

*

2.4. תפילות אחרות

2.4.1. תפילה לאלי הלילה – Prayer to Gods of the Night
מהדורה: Dossin (1935) “Prières aux ‘dieux de la nuit’”, RA 32:179-187

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ דוסין (1935). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 507-509.

2.4.2. תחינות לשיכוך זעם האל – Incantations for appeasing an angry god
מהדורה: Lambert (1974) “Dingir.šà.dib.ba Incantations”, JNES 33:267-322

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 19.09.1998, עמ' ד 10.
  כולל: א 40-54 (אלי אדוני), 71-108 (אלי, מה עשיתי), 121-175 (מי לא חטא); ב 1-9 (שור אנוכי).
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.04.2009, עמ' 8. [הארץ]
  כולל: א 1-22 (אאה, שמש, מרדוך).

*

2.5. המנונות מלכותיים

2.5.1. המנון לכבוד גונגונום מלך לרסה – (Gungunum, king of Larsa (TIM 9, 41
מהדורה: Wasserman (2018) “A Forgotten Hymn”, Fs. Klein, xxix-xliv

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ וסרמן (ירושלים, 2018). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 164-165.

2.5.2. המנון דו-לשוני לכבוד ח'מורבי מלך בבל – Bilingual royal hymn to Hammurabi
מהדורה: Van De Mieroop (2011) “Hammurabi's Self-Presentation”, OrNS 80:322-323

* ראו תחת "ספרות שומרית".

2.5.3. ההמנון האפי לזימרי-לים מלך מארי – Epic of Zimri-Lim, king of Mari
מהדורה: Guichard (2014) L’Épopée de Zimrī-Lîm

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ גישאר (פריז, 2014). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 318-324.

 

*    *    *

 

3. קינות

3.1. קינות על חורבן ערים

3.1.1. קינה על חורבן עיר – (Lament over a Destruction of a City (UET 6/2, 403
מהדורה: Wasserman & Gabbay (2005) “Literatures in Contact”, JCS 57:69-84

 1. נתן וסרמן. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. "ארץ-ישראל", גליון 27, 2003, עמ' 126-132.

3.1.2. קינה על תמוז וחורבן ערי בבל
מהדורה: Lambert (1983) “A Neo-Babylonian Tammuz Lament”, JAOS 103:211-215

 1. אורי גבאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 12.08.2016, עמ' 2. [הארץ]

*

3.2. קינות פרטיות

3.2.1. בוכה העלם לפני אלו – Dialogue between a Man and His God
מהדורה: Lambert (1987) “A Further Attempt at the Babylonian ‘Man and His God’”, Fs. Reiner, 187-202

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.04.2009, עמ' 8. [הארץ]

3.2.2. אלגיה לאישה שמתה בחבלי לידה – Elegy for a Woman Dead in Childbirth
מהדורה: George (2010) “The Assyrian Elegy”, Fs. Foster, 203-216

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ליווינגסטון (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 641-642.
  – – –
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. ע"פ סטרונג (1894). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 249-250.
  כולל: שורות 1-8.

 

*    *    *

 

4. שירת אהבים

4.1. שיחות ונאומים

4.1.1. היכנס ובוא, הרועה, אהוב אשתר
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 110-114

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 88.

4.1.2. אני ישנה ולבי ער – Moussaieff Love Song
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 130-145

 1. נתן וסרמן. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.10.2016, עמ' 5. [הארץ]

4.1.3. שיר הלל לאשתר – Parum to Ištar
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 146-149

 1. ורד בולקיה. כולל מבוא, דיון, תעתיק והערות לשוניות. ע"פ פון סודן (1991). בתוך: בולקיה, "הקדשה והזונה במסופוטמיה בראי הספרות האכדית", עבודת מ"א, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998, עמ' 32-47, 83-90.

4.1.4. הלמות לבך נועם זמירות – Kiš Love Song
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 150-154

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 87.
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: טור 1.

4.1.5. צעקי, אל תטרחי לענות – The Faithful Lover
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 175-185

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 90-92.

4.1.6. נישואי נבו ותשמתו – Love Lyrics of Nabû and Tašmetu
מהדורה: Livingstone (1989) Court Poetry and Literary Miscellanea, no. 14

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ליווינגסטון (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 468-471.

 

*    *    *

 

5. ספרות חכמה

5.1. שיחות ונאומים

5.1.1. אהלל את אדון החכמה – Ludlul bel nemeqi
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 21-62

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 544-563.
  – – –
  שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה לעני כי יעטוף", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 21-25.
  כולל: לוח II: 1-47 (הגעתי לאורך-חיים), 96-120 (הפך משכני); לוח IV: 9-11 (אויבי פצעני), 79-90 (בשער התענוגים), 28-36 (היה קברו כבר נכון).

5.1.2. התיאודיציה הבבלית – Babylonian Theodicy
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 63-91

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 564-575.

5.1.3. משלי חכמה – Counsels of Wisdom
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 96-107

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 21.09.2007, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: שורות 8-147.
  – – –
 2. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח השביעי של החלק השני (משלי מס' 109-117). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.

5.1.4. עצות לנסיך – Advice to a Prince
מהדורה: Hurowitz (1998) “Advice to a Prince”, SAAB 12:39-53

 1. ש. שפרה. כולל הערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 13.10.2006, עמ' 1. [הארץ]

5.1.5. עבד שמעני – (Arad mitanguranni (Dialogue of Pessimism
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 139-149

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 576-580.
 2. נילי סמט. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. סמט, "דיאלוג הפסימיזם", עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 2005.
 3. נילי סמט. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 18, 2008, עמ' 99-130.

5.1.6. שמע העצה – (Šimâ milka (Instructions of Šupê-Ameli
מהדורה: Arnaud (2007) Corpus des textes de bibliothèque de Ras Shamra-Ougarit, 148-179

 1. אביגדור (ויקטור) הורוויץ. כולל מבוא ודיון. ע"פ סמינרה (2000). בתוך: "באר-שבע", גליון 20, 2011, עמ' 109-123.
 2. יורם כהן. כולל מבוא, דיון ופירוש. ע"פ ארנו (ברצלונה, 2007) עם תיקונים. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", כרך 23, 2014, עמ' 203-222.

 

*    *    *

 

6. ספרות יפה אחרת

6.1. מכתבים ספרותיים

6.1.1. פניית כוזולום לננה – Kuzullum to Nanna
מהדורה: Moran (1993) “UET 6, 402: Persuation in the Plain Style”, JANES 22:113-120

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מורן (1993). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 634-636.

*

6.2. מעשי מלכים

6.2.1. אגדת סרגון מלך אכד – Birth Legend of Sargon of Akkad
מהדורה: Westenholz (1997) Legends of the Kings of Akkade, 36-49

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ לואיס (ניו יורק, 1976). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 631-633.
  כולל: שורות 1-33 (לוח A).

6.2.2. אנמדורנכי והחוזים בכבד – Enmeduranki and the Diviners
מהדורה: Lambert (1998) “The Qualifications of Babylonian Diviners”, Fs. Borger, 141-158

 1. אורי גבאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 23.06.2006, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: שורות 1-40.

*

6.3. נבואות אחרית

6.3.1. משא שולגי – Šulgi Prophecy
מהדורה: Borger (1971) “Gott Marduk und Gott-König Šulgi als Propheten”, BiOr 28:3-24

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בורגר (1971). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 273.
  כולל: שורות IV 4 – V 25.

6.3.2. משא מרדוך – Marduk Prophecy
מהדורה: Borger (1971) “Gott Marduk und Gott-König Šulgi als Propheten”, BiOr 28:5-20

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בורגר (1971). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 272.
  כולל: שורות ’II 19-27; Assur IV 4-23; III 8’-17.

6.3.3. טקסט נבואי א' – (Text A (VAT 10179 = KAR 421
מהדורה: Grayson & Lambert (1964) “Akkadian Prophecies”, JCS 18:7-30

 1. משה ויינפלד. בהשמטת חזרות. כולל דיון והערות. ע"פ גרייסון ולמברט (1964). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 271.

6.3.4. נבואת ארך – Uruk Prophecy
מהדורה: Hunger & Kaufman (1975) “A New Akkadian Prophecy Text”, JAOS 95:371-375

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ הונגר וקאופמן (1975). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 273-274.

6.3.5. נבואת המלכויות – Dynastic Prophecy
מהדורה: Grayson (1975) Babylonian Historical-Literary Texts, 24-37

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ גרייסון (טורונטו, 1975). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 274-276.

*

6.4. מעשיות עם והומור

6.4.1. מעשית העני מניפור – Tale of the Poor Man of Nippur
מהדורה: Ottervanger (2016) The Tale of the Poor Man of Nippur

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורני (1956). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 621-628.

 

*    *    *

 

7. לחשים

הטקסטים המוקדמים מסודרים בהיעדר מהדורה ע"פ  Wasserman (2003) Style and Form, 185-224

7.1. ריפוי

7.1.1. צמח הלב – The Heart Grass
מהדורה: Veldhuis (1990) “The Heart Grass”, OLP 21:27-44

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ולדהויס (1990) וריינר (1985). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 515-521.
  כולל: A (עמ' 517), B (עמ' 518), P (עמ' 520), T (עמ' 519), U (עמ' 521).

7.1.2. נגד כאב שיניים – (Against toothache (CT 17, 50
מהדורה: Dietrich (2000) “Der unheilbringende Wurm”, Fs. Cagni, 209-220

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות.  בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.

7.1.3. נגד שעורה בעין – merhum
מהדורה: Landsberger & Jacobsen (1955) “An Old Babylonian Charm”, JNES 14:14-21

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות.  בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.
  כולל: A.

7.1.4. לשיכוך זעם

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: וסרמן 177.

7.2. לידה

7.2.1. הפרה אשר לסין – The Cow of Sîn
מהדורה: Veldhuis (1991) A Cow of Sîn

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם הנוסח האשורי המאוחר. כולל מבוא והערות. ע"פ ולדהויס (1991). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 513-514.

7.2.2. לעת לידה

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 96.
  כולל: וסרמן 209 (בגדרה אשר לשמש), 262 (במי דודים נברא).
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.
  כולל: וסרמן 262 (לחש ליולדת).

7.2.3. לאישה מקשה בלידתה – For a woman in labour
מהדורה: Lambert (1969) “A Middle Assyrian Medial Text”, Iraq 31:28-39, vv. 33-50

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.

7.3. ילדים ותינוקות

7.3.1. שירי ערש
מהדורה: Farber (1989) Schlaf, Kindchen, Schlaf

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פרבר (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 608-617.
  כולל: בבלית עתיקה 1 (עמ' 609), 2 (עמ' 610-611); טקסטים מאוחרים 345-50 (עמ' 617), 455-63 (עמ' 615), 2914-16 (עמ' 616), 32 (עמ' 613-614), 4010-13 (עמ' 612).

7.4. אהבים

7.4.1. למשיכת אהוב

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 92-93.
  כולל: וסרמן 39-22 (בריר כלב), 324-28 (הביטה בי), 26 (למה זה קשית), 30112-120 (אף השום זוקר), 263 (קסם האהבה).

7.5. נגד חיות רעות

7.5.1. נגד נשיכת כלבים

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: וסרמן 43 (משיניו ניגר זרעו), 96 (נושא בפיו את זרעו), 154 (הכלב השחור), 157 (כלב נשך איש), 206 (זריזות רגליו).

7.6. נגד כישוף

7.6.1. תפילות השבעה "מקלה" – Maqlû Incantations
מהדורה: Abusch (2016) The Magical Ceremony Maqlû

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מאייר (1937). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 510-512.
  כולל: לוח א, שורות 1-36.
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. ע"פ מאייר (1937). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 249.
  כולל: לוח ג, שורות 125-134.
 3. אביגדור ויקטור הורוויץ. כולל דיון. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 99-100.
  כולל: לוח ג, שורות 1-16.
  – – –
 4. יצחק בראוור. בתוך: ברור, "תולדות הזמן הקדום", ספר ראשון, ירושלים: וינגרטן, 1934, עמ' 107.
  כולל: לוח ג, שורות 88-101.

7.6.2. טקסים אחרים
מהדורה: Abusch & Schwemer (2011-16) Corpus of Mesopotamian Anti-Witchcraft Rituals

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2006, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: 9.1 (שמש, מלך שמים וארץ, מנחה מישרים).

7.7. נגד שדים

7.7.1. למשתו – Lamaštu
מהדורה: Farber (2014) Lamaštu

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 24.10.2005, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: OB2 (נתקי ציפורנייך), OB3 (אכזרית היא), RA (הבה לי בניך).

7.7.2. ורדת-לילי – Wardat-Lilim
מהדורה: Farber (1989) “(W)ardat-lilî(m)”, ZA 79:14-35

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 94.

7.8. שונות

7.8.1. להשבת עבד נמלט
מהדורה: Ebeling (1954) “Eine assyrische Beschwörung”, Or 23:52-56

 1. אביגדור ויקטור הורוויץ. כולל דיון. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 93. 
  כולל: LKA 135.11-17.

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s