תרגומים מספרות המזרח הקרוב הקדום

הקדמה

באופן מסורתי, כוללת ספרות המזרח הקרוב הקדום את אחיותיה הבכירות והצעירות של ספרות המקרא. היא הגיעה אלינו על גבי לוחות טין, דפי גומא ועורות קלף, כתובה לאורך שלושת אלפים שנה בכתב החרטומים, בכתב היתדות ובכתב האלפביתי. לשונותיה העיקריות היו שומרית ואכדית-בבלית במסופוטמיה, מצרית לאורך הנילוס, פיניקית ואוגריתית בקדמת אסיה ובמושבות הפוניות, חתית באנטוליה ואכדית-אשורית בכל האזור כולו.

מאחר שמדובר סוף סוף בעולם דינמי, הרשימות להלן מחולקות לא ע"פ תרבויות או אתרים גיאוגרפיים, אלא ע"פ לשון הכתובים. ומאחר שהספרות רובה ככולה אנונימית, אין הרשימות מסודרת לפי סופרים, אלא לפי סוגות ספרותיות ומאפיינים טקסטואליים. יוצאים מכלל זה הן הכתובות המלכותיות, אשר נסדרות ע"פ מלכים ושושלות, ומצבורי התעודות והמכתבים, אשר נסדרים ע"פ הארכיון שבו נשמרו ונמצאו.

מובאות תחילה הקבוצות הבאות:
(1) כרכים בסדרת "האנציקלופדיה המקראית" של מוסד ביאליק המכילים תרגומים מספרות המזרח הקרוב הקדום; (2) אסופות ספרותיות; (3) אסופות אחרות, המכילות תרגומים משתי שפות או יותר; (4) מקראות היסטוריות ופרקי מבוא, וכן (5) מעט מחקרים אחרים, העשירים במובאות מספרות המזרח הקרוב הקדום.

*

ספריית האנציקלופדיה המקראית

 • מרדכי כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2003. [אכדית]
  כולל: [רשימת הכתובות]
 • ציפורה כוכבי-רייני, למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה, כמד, תענך ומכתבים נוספים מהמאה הארבע-עשרה לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2005. [אכדית]
  כולל: [רשימת המכתבים]
 • משה ענבר, נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי: בתקופת המלכים האמוריים (מסוף מאה י"ט לפסה"נ ועד 1760 לפסה"נ), ירושלים: מוסד ביאליק, 2007. [אכדית]
  כולל: [מפתח התעודות]
  עדכונים שוטפים ותוספות: [אתר המתרגם]
 • איתמר זינגר, החתים ותרבותם, ירושלים: מוסד ביאליק, 20112 (2009). [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • נילי שופק, אין אדם שנולד חכם: חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • נגה איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית, חתית, אוגריתית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • אמנון אלטמן, בריתות מדיניות במזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. [שומרית, אבלאית, עילמית, אכדית, חתית, מצרית, ארמית]
  כולל: [תוכן עניינים ורשימת הבריתות]

אסופות ספרותיות

 • ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, ת"א: עם עובד, 1996. [שומרית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • יצחק צפתי, מזמורי האהבה בספרות השומרית, עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985. 
 • יעקב פארמן, ספר משלי אשור ובבל, ת"א: יפת, 1947. 
 • יהושע מאיר גרינץ, מבחר הספרות המצרית העתיקה: ספורי עם ושירים, ת"א: דביר, 1958. 
 • יהושע מאיר גרינץ, סיפורים, מזמורים ומשלים מספרות מצרים העתיקה, ירושלים: מוסד ביאליק, 1975. 
 • מיכאל פוקס, שירי דודים ממצרים העתיקה, ירושלים: מאגנס, 1985. 
 • חיים אריה גינזברג, כתבי אוגרית, ירושלים, 1936.
 • משה דוד קאסוטו, האלה ענת: שירי עלילה כנעניים מתקופת האבות, ירושלים, 1951.
 • צבי ושפרה רין, עלילות האלים: כל שירות אוגרית, פילדלפיה, 1996 (1968). 
 • דוד אמיר, אלים וגיבורים: עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית, בית אוסישקין, 1987. 
 • אליעזר [זלדס], מהספרות המצרית, ספריה הסטורית (עממית) מס' 6, יפו: מ. שהם, 1924.
 • אליעזר [זלדס], מהספרות הבבלית, ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931.

אסופות אחרות

 • אברהם לבנון, קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון, חיפה: א.ו.ר., 1967. [שומרית, אכדית, חתית]
 • מאיר מלול, קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, חיפה: פרדס, 2010. [שומרית, אכדית, חתית]
  כולל: [תוכן עניינים ומפתח מקורות]
 • אברהם מלמט (עורך), מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא: האלף השני לפסה"נ, ירושלים, 19773 (1955, 19702). [אכדית, מצרית, חתית, אוגריתית]
  כולל: [תוכן עניינים] 
 • חנוך רביב, בוסתנאי עודד (עורכים), מבוא למקורות תקופת המקרא, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 1961. [אכדית, מצרית, חתית]
 • חנוך רביב (עורך), מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969). [פיניקית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים] 
 • אהרן קמפינסקי, בני חת: טקסטים היסטוריים חיתיים מהתקופה הקדם-אמפריאלית, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1980. [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים] 
 • אנסון פרנק רייני (עורך), לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה, אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982. [מצרית, אכדית]
  כולל: [תוכן עניינים]

מקראות ופרקי מבוא

 • בן-ציון דינאבורג (דינור), תולדות ישראל: כריסטומטיה היסטורית, חלק ראשון, פיטרוגרד: חברת מפיצי השכלה בישראל, 1919. ("מקורות ותעודות ערוכים בסדר כרונולוגי וסיסטימתי, עם באורים והערות", מראשית ישראל עד סופו של שלטון פרס ביהודה.)
 • בן-ציון דינבורג (דינור), תולדות ישראל: ישראל בארצו, כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: דביר, 1938. ("מקורות ותעודות ערוכים וסדורים לפי הענינים והזמנים בתוספת באורים והארות", מימי ראשית ישראל עד יסוד המלוכה.)
 • יצחק ברור, תולדות הזמן הקדום, ספר ראשון: [המזרח הקדום], ירושלים: וינגרטן, 1934.
 • אביגדור צ'ריקובר, ספר קריאה בהיסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: אמנות, 19512 (1935).
  כולל: [רשימת מקורות]
 • אביגדור צ'ריקובר, היסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת מקורות]
 • מיכאל הנדל, עזריאל שוחט, מקורות ללמוד ההסטוריה הישראלית והכללית, כרך ראשון: ההסטוריה העתיקה, ת"א: יהושע צ'צ'יק, 19618 (1944).
  כולל: [רשימת מקורות]
 • חיים נוי, חוקים מן המזרח הקדמון ערוכים במקביל לחוקים מן התורה, קרית טבעון: הוצאת המחבר, 19892 (1974).
  כולל: [מפתח מקורות ורשימת החוקים] 
 • ש. שפרה, מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: מקורות חוץ לתוכנית הלימודים החדשה במקרא, ת"א: עם עובד, 2003.
  כולל: [תוכן עניינים]
 • יעקב קליין, המקרא והספרות המסופוטמית: מסורות בראשית, ספרות החכמה וספרות הקינות, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 523-580.
 • אביגדור ויקטור הורוויץ, "פגוש דב שכול באיש": טיפוסים שליליים בספר משלי ובכתבים מסופוטמיים, בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 92-105.
 • שמואל נח קרמר, ההיסטוריה מתחילה בשומר, מאנגלית וצרפתית נחמן בן-עמי בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר, מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960).
 • שמואל נח קרמר, מפיוטי שומר: לקראת פרסומו של מוסף ל-ANET, מאנגלית ישורון קשת, ירושלים: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970.
 • שמואל נח קרמר, הספרות השומרית וספר תהלים: מבוא למחקר השוואתי. חלק א, בתרגום ובעריכת משה ויינפלד, בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 8-24.
 • יעקב קליין, נילי סמט, דת ומוסר בספרות הפתגמים השומרית. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 106-131.
 • נילי שופק, ספרות מצרים הקדומה וספרות המקרא, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 605-656.
 • איתמר זינגר, הספרות החתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 581-604.
 • אליעזר (אד) גרינשטיין, הספרות האוגריתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 495-522.

מחקרים

 • בנימין אופנהיימר, הנבואה הקדומה בישראל, ירושלים: מאגנס, 19842 (1973).
  כולל: [מפתח מקורות]
 • דוד אלגביש, השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום, ירושלים: מאגנס, 1998.
  כולל: [מפתח מקורות] 
 • דינה כץ, תפיסת המוות והשאול במסופוטמיה לאור המקורות השומריים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת ת"א, 1993.
 • אילה משאלי, מעמד האשה בתקנות מלכי אשור בהשואה למעמדה במקרא, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1983.
 • ורד בולקיה, הקדשה והזונה במסופוטמיה בראי הספרות האכדית, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998.

 

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s