תרגומים מספרות המזרח הקרוב הקדום

הקדמה

ספרות המזרח הקרוב הקדום כוללת באופן מסורתי את אחיותיה הבכירות והצעירות של ספרות המקרא. היא הגיעה אלינו על גבי לוחות טין, דפי גומא ועורות קלף, כתובה לאורך שלושת אלפים שנה בכתב החרטומים, בכתב היתדות ובכתב האלפביתי. לשונותיה העיקריות היו שומרית ואכדית-בבלית במסופוטמיה, מצרית לאורך הנילוס, פיניקית ואוגריתית בקדמת אסיה ובמושבות הפוניות, חתית באנטוליה ואכדית-אשורית בכל האזור כולו.

מאחר שמדובר סוף סוף בעולם דינמי, הרשימות מחולקות להלן לא ע"פ תרבויות או אתרים גיאוגרפיים, אלא ע"פ לשון הכתובים. ומאחר שהספרות רובה ככולה אנונימית, אין הרשימות מסודרת לפי סופרים, אלא לפי סוגות ספרותיות ומאפיינים טקסטואליים. יוצאים מכלל זה הן הכתובות המלכותיות, אשר נסדרות ע"פ מלכים ושושלות, ומצבורי התעודות והמכתבים, אשר נסדרים ע"פ הארכיון שבו נשמרו ונמצאו.

מובאות תחילה הקבוצות הבאות:
(1) אסופות ספרותיות ופרקי מבוא; (2) אסופות אחרות; (3) מקראות היסטוריות; (4) מחקרים נבחרים העשירים במיוחד במובאות מספרות המזרח הקרוב הקדום.

*

אסופות ספרותיות ופרקי מבוא

 • ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, ת"א: עם עובד, 1996. [שומרית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • יעקב קליין, המקרא והספרות המסופוטמית: מסורות בראשית, ספרות החכמה וספרות הקינות, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 523-580.
 • אביגדור ויקטור הורוויץ, "פגוש דב שכול באיש": טיפוסים שליליים בספר משלי ובכתבים מסופוטמיים, בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 92-105.
 • שמואל נח קרמר, ההיסטוריה מתחילה בשומר, מאנגלית וצרפתית נחמן בן-עמי בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר, מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960).
 • שמואל נח קרמר, מפיוטי שומר: לקראת פרסומו של מוסף ל-ANET, מאנגלית ישורון קשת, ירושלים: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970.
 • שמואל נח קרמר, הספרות השומרית וספר תהלים: מבוא למחקר השוואתי. חלק א, בתרגום ובעריכת משה ויינפלד, בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 8-24.
 • יצחק צפתי, מזמורי האהבה בספרות השומרית, עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985. 
 • יעקב קליין, נילי סמט, דת ומוסר בספרות הפתגמים השומרית. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 106-131.
 • אליעזר זלדס, מהספרות הבבלית, ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931.
 • יעקב פארמן, ספר משלי אשור ובבל, ת"א: יפת, 1947. 
 • אליעזר זלדס, מהספרות המצרית, ספריה הסטורית (עממית) מס' 6, יפו: מ. שהם, 1924.
 • יהושע מאיר גרינץ, מבחר הספרות המצרית העתיקה: ספורי עם ושירים, ת"א: דביר, 1958.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • יהושע מאיר גרינץ, סיפורים, מזמורים ומשלים מספרות מצרים העתיקה, ירושלים: מוסד ביאליק, 1975.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מיכאל פוקס, שירי דודים ממצרים העתיקה, ירושלים: מאגנס, 1985. 
 • נילי שופק, ספרות מצרים הקדומה וספרות המקרא, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 605-656.
 • נילי שופק, אין אדם שנולד חכם: חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • איתמר זינגר, הספרות החתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 581-604.
 • חיים אריה גינזברג, כתבי אוגרית, ירושלים, 1936.
 • משה דוד קאסוטו, האלה ענת: שירי עלילה כנעניים מתקופת האבות, ירושלים, 1951.
 • צבי ושפרה רין, עלילות האלים: כל שירות אוגרית, פילדלפיה, 1996 (1968). 
 • דוד אמיר, אלים וגיבורים: עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית, בית אוסישקין, 1987. 
 • אליעזר (אד) גרינשטיין, הספרות האוגריתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 495-522.
 • נגה איילי-דרשן, תפוצתו של סיפור מלחמת אל הסער בים במזרח הקרוב הקדום: מקורות, מסורות והיסטוריה, עבודת דוקטורט, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 2011. [מצרית, חתית, חורית, אוגריתית, אכדית.]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • נגה איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית, חתית, חורית, אוגריתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]

אסופות אחרות

 • אברהם לבנון, קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון, חיפה: א.ו.ר., 1967. [שומרית, אכדית, חתית]
 • חיים נוי, חוקים מן המזרח הקדמון ערוכים במקביל לחוקים מן התורה, קרית טבעון: הוצאת המחבר, 19892 (1974). [שומרית, אכדית, חתית]
  כולל: [מפתח המקורות ורשימת החוקים] 
 • מאיר מלול, קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, חיפה: פרדס, 2010. [שומרית, אכדית, חתית]
  כולל: [תוכן העניינים ומפתח המקורות] 
 • אמנון אלטמן, בריתות מדיניות במזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. [שומרית, אבלאית, עילמית, אכדית, חתית, מצרית, ארמית]
  כולל: [תוכן העניינים ורשימת הבריתות]
 • אברהם מלמט (עורך), מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא: האלף השני לפסה"נ, ירושלים, 19773 (1964, 19702). [אכדית, מצרית, חתית, אוגריתית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אפרת ייבין (עורכת), מקורות לתולדות המזרח התיכון בימי קדם, אוניברסיטת ת"א, 1960. [מצרית, ???]
 • חנוך רביב, בוסתנאי עודד (עורכים), מבוא למקורות תקופת המקרא, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 1961. [אכדית, מצרית, חתית]
 • חנוך רביב (עורך), מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969). [פיניקית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • ישראל אפעל, מקורות לתולדות ישראל: מימי בית עמרי ועד חורבן בית-ראשון, אוניברסיטת ת"א, 1982 (1968). [אכדית, פיניקית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אנסון פרנק רייני (עורך), לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה, אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982. [מצרית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • ש. שפרה, מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: מקורות חוץ לתוכנית הלימודים החדשה במקרא, ת"א: עם עובד, 2003.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • משה ענבר, נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי: בתקופת המלכים האמוריים (מסוף מאה י"ט לפסה"נ ועד 1760 לפסה"נ), ירושלים: מוסד ביאליק, 2007. [אכדית]
  כולל: [מפתח התעודות]
  עדכונים שוטפים ותוספות: [אתר המתרגם]
 • חיים תדמור (עורך), מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1960. [שומרית]
 • נדב נאמן, מקורות לתולדות האימפריה האשורית: האלף הראשון לפנה"ס, אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזה"ת הקדום, 1972. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, אסופת מקורות לתרגיל "מבוא לקריאת תעודות היסטוריות", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדמון, 1975. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, חנוך רביב, תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה, ירושלים: אקדמון, 1977. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, כרוניקות ממסופוטמיה, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1981. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2003. [אכדית]
  כולל: [רשימת הכתובות]
 • ציפורה כוכבי-רייני, למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה, כמד, תענך ומכתבים נוספים מהמאה הארבע-עשרה לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2005. [אכדית]
  כולל: [רשימת המכתבים]
 • וואין הורוביץ, יהושע גרינברג, פיטר זילברג, על נהרות בבל: תעודות בכתב היתדות מראשית גלות בבל, ירושלים: מוזיאון ארצות המקרא, 2015. [אכדית]
 • אמיתי ברוכי-אונא, אשור כי יבוא בארצנו: מבחר כתובות מלכי אשור, ירושלים, 2017. [אכדית] [אתר המתרגם]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אהרן קמפינסקי, בני חת: טקסטים היסטוריים חיתיים מהתקופה הקדם-אמפריאלית, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1980. [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • איתמר זינגר, החתים ותרבותם, ירושלים: מוסד ביאליק, 20112 (2009). [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נחום סלושץ, אוצר הכתובות הפיניקיות: אוסף שיירי ספרות כנען, ת"א: מוסד ביאליק ע"י דביר, 1942. [פיניקית]

מקראות היסטוריות

 • בן-ציון דינאבורג (דינור), תולדות ישראל: כריסטומטיה היסטורית, חלק ראשון, פיטרוגרד: חברת מפיצי השכלה בישראל, 1919. ("מקורות ותעודות ערוכים בסדר כרונולוגי וסיסטימתי, עם באורים והערות", מראשית ישראל עד סופו של שלטון פרס ביהודה.)
 • בן-ציון דינבורג (דינור), תולדות ישראל: ישראל בארצו, כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: דביר, 1938. ("מקורות ותעודות ערוכים וסדורים לפי הענינים והזמנים בתוספת באורים והארות", מימי ראשית ישראל עד יסוד המלוכה.)
 • יצחק ברור, תולדות הזמן הקדום, ספר ראשון: [המזרח הקדום], ירושלים: וינגרטן, 1935 (1930).
 • אביגדור צ'ריקובר, ספר קריאה בהיסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: אמנות, 19512 (1935).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • אביגדור צ'ריקובר, היסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • מיכאל הנדל, עזריאל שוחט, מקורות ללמוד ההסטוריה הישראלית והכללית, כרך ראשון: ההסטוריה העתיקה, ת"א: יהושע צ'צ'יק, 19618 (1944).
  כולל: [רשימת המקורות]

מחקרים ע"פ נושאים

 • משה ענבר, השבטים האמוריים במארי והתנחלות בני-ישראל בכנען, אוניברסיטת ת"א, 1985. [אכדית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • אברהם מלמט, מארי וישראל: שתי תרבויות שמיות-מערביות, ירושלים: מאגנס, 1991. [אכדית]
  כולל: [מפתח התעודות]
 • נתן וסרמן ויגאל בלוך, האמורים: מסופוטמיה בראשית האלף השני לפנה"ס, ירושלים: כרמל, 2019. [אכדית, שומרית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • אילה משאלי, מעמד האשה בתקנות מלכי אשור בהשואה למעמדה במקרא, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1983.
 • ורד בולקיה, הקדשה והזונה במסופוטמיה בראי הספרות האכדית, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998.
 • דוד אלגביש, השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום, ירושלים: מאגנס, 1998. [שומרית, אכדית, חתית, פיניקית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות] 
 • אמנון אלטמן, על דינו של הפליט מחפש המחיה במשפט הבינלאומי במזרח הקדום, בתוך: צפורה טלשיר, שמיר יונה, דניאל סיון (עורכים), "תשורה לשמואל", ירושלים: מוסד ביאליק, 2001, עמ' 3-20. [שומרית, אכדית]
 • רפאל (רפי) בנבנשתי, הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפסה"נ, ירושלים: מאגנס, 2016. [אכדית, שומרית]
 • שושנה ארבלי, נקיה-זכותו: אשה ואם בחצר המלכות באשור, חיפה: פרדס, 2018. [אכדית]
 • בנימין אופנהיימר, הנבואה הקדומה בישראל, ירושלים: מאגנס, 19842 (1973). [אכדית, חתית, מצרית, אוגריתית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • נילי ואזנה, כל גבולות ארץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2007. [אכדית, חתית, מצרית, פיניקית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • דינה כץ, תפיסת המוות והשאול במסופוטמיה לאור המקורות השומריים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת ת"א, 1993.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s