תרגומי תעודות אכדיות

יתר התרגומים שלהלן מהשפה האכדית, אשר אינם בגדר ספרות יפה ו/או מאגית, נחלקים להלן לשלוש קבוצות כלליות: (8) ספרות משפטית, (9) כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים, (10) מכתבים ותעודות פרטיות.

בשל ריבוי החומר ואופיו, רק הספרות המשפטית ניתנת להלן ע"פ חלוקה שיטתית מלאה. כמו כן, אסופות רבות טרם קוטלגו לכל פרטיהן, ותחת זאת מובא צילום של תוכן העניינים; דבר זה אמור בפרט על הכתובות המלכותיות, אך במידה פחותה גם על המכתבים.

מקראות למיניהן ולקטי מובאות נוספים ניתנים תחת "מקורות כללים לספרות המזרח הקרוב הקדום".

 

תעודות ומסמכים באכדית

8. ספרות משפטית

8.1. קובצי חוקים

8.1.1. חוקי אשנונה – Codex Ešnunna
מהדורה: Yaron (19882) The Laws of Eshnunna

 1. פנחס ארצי. כולל לוח השוואה עם חוקי חמורבי, חוקי לפית-אשתר והחוק המקראי. ע"פ גיצה (1948). בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה", כרך ט"ז, גליון 1-2, 1951, עמ' 33-36.
 2. יצחק מנדלסון. כולל מבוא והערות. ע"פ גיצה (1948). בתוך: "חורב", כרך י"א, ניו-יורק: קרן חורב, 1951, עמ' 157-164.
 3. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 79-100.
  – – –
 4. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ גיצה (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 58-70.

8.1.2. חוקי ח'מורבי – Codex Hammurabi
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 71-142

 1. דוד צבי (היינריך) מילר. כולל מבוא, תעתיק ותרגום גרמני, פירוש ודיון מקיף. בתוך: Die Gesetze Hammurabis, וינה: אלפרד הלדר, 1903. [Internet Archive]
 2. שלום יונה טשרנא. כולל מבוא והערות בראי החוק העברי. ע"פ מילר (וינה, 1903), ואחרים. "חקי חמורפי", ברלין: עינות, 1923.
 3. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 101-175.
  – – –
 4. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 71-116.
  – – –
 5. ש. שפרה. כולל מבוא, פירוש והערות. בתוך: שפרה, "מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים", ת"א: עם עובד, 2003, עמ' 104-112.
  ללא הפירוש, גם בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.08.2003, עמ' 4. [הארץ] [חלק ב] [חלק ג]

  כולל: הפרולוג (i 1-62; iv 64 – v 25) והאפילוג.

8.1.3. דיני בבל החדשה – Neo-Babylonian Laws
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 143-149

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 176-180.
  – – –
 2. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 181-186.

8.1.4. דיני אשור התיכונה – Middle-Assyrian Laws
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 153-194

 1. משה שור. כולל מבוא והערות. ע"פ שרדר (ברלין, 1920). בתוך: המכון לחכמת ישראל בורשה, "ספר היובל לכבוד ד"ר מרדכי זאב ברודא", ורשה: החברה להפצת מדעי היהדות בפולוניה, 1931 (1923), עמ' 181-207.
 2. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 181-223.
  – – –
 3. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 117-140.

*

8.2. תקנות מישרים

8.2.1. תקנות שׂמשׂו-אילונה – Edict of Samsu-iluna
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 154-160

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא כללי, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 276-277.

8.2.2. תקנות אלמוניות – Edict X
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 160-162

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 278-280.

8.2.3. תקנות עמי-צדוקה – Edict of Ammi-saduqa
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 168-183

 1. יונה בר-מעוז. כולל מבוא, הערות, פירוש ודיון. ע"פ פינקלשטיין (1969) וקראוס (ליידן, 1958). בתוך: גד בן-עמי צרפתי, ואחרים (עורכים), "מחקרים בעברית ובלשונות שמיות", רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1980 (1971), עמ' 40-75.
 2. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 281-292.

*

8.3. צווים מלכותיים

8.3.1. צווי הארמון של מלכי אשור התיכונה – Middle Assyrian Palace Decrees
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 195-209

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 293-305.

8.3.2. צו לאנשי הארמון בנוזי – SMN 553
מהדורה: Pfeiffer & Speiser (1936) “One Hundred New Selected Nuzi Texts”, AASOR 16, no. 51

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 306-307.

 

*    *    *

 

9. כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים

הכתובת המלכותיות מצוינות ע"פ מספרן בסדרה  (The Royal Inscriptions of Mesopotamia (RIM  ובסדרה העוקבת  (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period (RINAP  בהתאם להתקדמותה.

אסופות תרגומים

 • חיים תדמור, "עזריהו מלך יהודה בכתובות אשור", בתוך: אברהם מלמט (עורך), "בימי בית ראשון", ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, 1961, עמ' 158-193.
 • אביגדור צ'ריקובר, "היסטוריה כללית", ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • חנוך רביב, "מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, "מקורות לתולדות האימפריה האשורית: האלף הראשון לפנה"ס", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזה"ת הקדום, 1972.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, "אסופת מקורות לתרגיל 'מבוא לקריאת תעודות היסטוריות'", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדמון, 1975.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • ישראל אפעל, "מקורות לתולדות ישראל: מימי בית עמרי ועד חורבן בית-ראשון", אוניברסיטת ת"א, 1982 (1968).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, "כרוניקות ממסופוטמיה", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1981.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, "אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ", ירושלים: מוסד ביאליק, 2003. כולל מבוא כללי, מבואות ופירושים.
  כולל: [רשימת הכתובות]
 • אמיתי ברוכי-אונא, "אשור כי יבוא בארצנו: מבחר כתובות מלכי אשור", ירושלים, 2017. [אתר המתרגם]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אמנון אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. כולל מבוא כללי, מבואות ופירושים.
  כולל: [תוכן העניינים ורשימת הבריתות] 
 • נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: [מפתח המקורות]

*

תרגומים בודדים

 • אברהם מלמט. דו-לשוני. בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 211-216.
  כולל: כתובת מנסרה ([RIM A.0.87.1 [v 44-63) וקטע אנאלים ([1-35] A.0.87.3) של תגלת-פלאסר א'.
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 23, 2014, עמ' 179-201.
  כולל: האנאלים של אדד-נררי ב' (RIM A.0.99.2).
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "היסטוריה", גליון 29, 2013, עמ' 37-59.
  כולל: כתובת אימגור-אנליל של שלמנאסר ג' (RIM A.0.102.5).
 • חיים תדמור. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: בנימין אופנהיימר (עורך), "המקרא ותולדות ישראל", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 222-230.
  כולל: כתובת כלח של תגלת-פלאסר ג' ([’RINAP I.48 [20’-27).
 • אמיתי ברוכי-אונא ומרדכי כוגן. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. בתוך: "בית מקרא", כרך ס"ב, גליון 1, 2017, עמ' 16-40.
  כולל: כתובת הגליל מח'ורסאבאד של סרגון ב'.
 • חיים תדמור. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: "ידיעות החברה לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך כ"ד, גליון 1, 1959, עמ' 22-32.
  כולל: כתובת עזקה של סנחריב / סרגון ב' (RINAP III.1015).
 • נדב נאמן. כולל מבוא, פירוש ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 2, 1977, עמ' 164-180.
  כולל: כתובת עזקה של סנחריב / סרגון ב' (RINAP III.1015).
 • חיים תדמור. כולל מבוא, מהדורה ביקורתית, הערות, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 5, 1958, עמ' 150-164.
  כולל: תפילת אסרחדון (K 4730).
 • משה ויינפלד. כולל דיון מקיף, מבוא והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 1, 1976, עמ' 51-122.
  כולל: השבעת הווסאלים של אסרחדון.
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל דיון מקיף והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 21, 2012, עמ' 153-173.
  כולל: כתובת אשור-בבל A של אסרחדון (RINAP IV.48).
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: Bible Lands e-Review, גליון 2014.
  כולל: תפילת אשורבניפל למרדוך (כתובת L4).
 • חיים יונה גרינפלד ואהרן שפר. כולל מבוא, תעתיק והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 119-129.
  כולל: כתובת תל פח'ריה (אכדית-ארמית).

 

*    *    *

 

10. מכתבים ותעודות פרטיות

10.1. ארך – (Uruk (Warka

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ פלקנשטיין (1963). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 172.
  כולל: W 19900, 147.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. ע"פ פלקנשטיין (1963). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 180-184.
  כולל: W 20473.

10.2. אשנונה – (Ešnunna (Tell Asmar

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ יקובסן (1940). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 171-172.
  כולל: As 30: T.575.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. ע"פ וייטינג (שיקגו, 1987). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 189-193.
  כולל: As 22.10-13.

10.3. נרבתום – (Nerebtum (Tell Ishchali

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 167-171.
  כולל: A.7894.

10.4. כניש – (Kârum Kaneš (Kültepe

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 203-211.
  כולל: kt 00/k 6kt 00/k 10kt n/k 794.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: CCT 4, 32a (עמ' 241-242), kt 00/k 6 (עמ' 250-252), kt 79/k 101 (עמ' 81), POAT 18a (עמ' 242-243), TC 1, 1 (עמ' 239).

10.5. מארי – (Mari (Tell Hariri

 1. אברהם מלמט. דו-לשוני. "מבחר תעודות מארי", ירושלים: אקדמון, 19733 (1964).
  גם בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702).
  כולל: [תוכן העניינים]
 2. משה ענבר. כולל מבוא ודיון. בתוך: ענבר, "השבטים האמוריים במארי והתנחלות בני-ישראל בכנען", אוניברסיטת ת"א, 1985.
  כולל: [מפתח המקורות]
 3. משה ענבר. כולל מבוא מקיף, דיון, פירוש, מפתחות כתובים ושמות ומפות. ענבר, "נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי", ירושלים: מוסד ביאליק, 2007.
  כולל: [מפתח התעודות]
  עדכונים שוטפים ותוספות:
  [אתר המתרגם]
  תעודות רבות נוספות מקובצות באתר המתרגם תחת "מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי".
  – – –
 4. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 4, 1956, עמ' 74-84.
  כולל: ARM II.90 (מכתב 2), ARM III.40 (מכתב 1), ARM III.78 (מכתב 3), ARM IV.45 (מכתב 4), A.15 (מכתב 5).
 5. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 5, 1958, עמ' 67-73.
  דיון נוסף בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 26, 1999, עמ' 101-108.

  כולל: A.1121.
 6. אברהם מלמט. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: מנחם הרן (עורך), "ספר היובל ליחזקאל קויפמן", ירושלים: מאגנס, 1960, עמ' קמט-קנח.
  דיון נוסף ע"י משה גרינברג בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 24, 1993, עמ' 49-53.

  כולל: ARM II.13.
 7. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 231-240.
  כולל: ARM XIII.23, 112-114.
 8. אברהם מלמט. כולל מבוא ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 7-8, 1984, עמ' 163-177.
  כולל: ARM XXVI.229.
 9. אברהם מלמט. כולל מבוא ודיון. בתוך: מיכאל הלצר, ואחרים (עורכים), "מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ-ישראל", אוניברסיטת חיפה, 1993, עמ' 107-108.
  כולל: ARM XXVI.222.
 10. אברהם מלמט. כולל דיון. בתוך: מלמט, "מארי וישראל", ירושלים: מאגנס, 1991.
  כולל: [מפתח התעודות]
 11. פנחס ארצי ואברהם מלמט. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: בנימין אופנהיימר (עורך), "המקרא ותולדות ישראל", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 169-183.
  כולל: ARM X.26, 114, 119, 129, 151.
 12. פנחס ארצי. כולל הערות ופירוש. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 4, 1980, עמ' 270-272.
  כולל: ARM XIV.17.
 13. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 174-181.
  כולל: A.96, 361; M.6435, 7550.
 14. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: [מפתח המקורות]

10.6. תל א-רימאח – Tell er-Rimah

 1. משה ענבר. כולל מבוא ופירוש. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 221-222.
  כולל: תעודה 42.
 2. משה ענבר. בתוך: "בית מקרא", כרך מ', גליון 3, 1995, עמ' 205.
  כולל: תעודה 65.

10.7. תל לילן – Tell Leilan

מהדורה: Eidem (2011) The Royal Archives from Tell Leilan

 1. משה ענבר. בתוך: "מארי והמקרא", [2014]. [אתר המתרגם]
  כולל: מכתב 76.
 2. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 181-203.
  כולל: בריתות 1-5.

10.8. אללח' – (Alalakh (Tell Atchana

מהדורה: Wiseman (1953) The Alalakh Tablets

 1. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 150א-ו, 151-156.
  כולל: תעודות 6, 15, 17, 108, כתובת אדרמי מלך אללח'.
 2. חנוך רביב. בתוך: נדב נאמן, חנוך רביב, "תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה", ירושלים: אקדמון, 1977.
  כולל: תעודות 1, 3, 6-7, 15-16, 22, 47, 53, 65-66, 72, 78, 80, 86, 88, 101, 128-129, 136, 183, 186, 329.
 3. אמנון אלטמן. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 211-226.
  כולל: תעודות 1-3, 456.
 4. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. ע"פ לאווינגר (ליידן, 2015). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 342-344.
  כולל: תעודות 11, 21.

10.9. תענך – Tell Ta’annek

מהדורה: Horowitz & Oshima (2006) Cuneiform in Canaan, 127-151

 1. בנימין מזר (מייזלר). דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ורשימת שמות פרטיים. בתוך: טורטשינר ואחרים (עורכים), "ספר קלוזנר", ת"א: ועד היובל, 1937, עמ' 44-66.
  כולל: לוחות 1-9, 12.
 2. אנסון פרנק רייני. תרגום מילולי. בתוך: רייני, "לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה", אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982, עמ' 35.
  כולל: לוחות 1-2, 5-6.
 3. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא. בתוך: כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005, עמ' 305-307.
  כולל: לוחות 1-2, 5-6.

10.10. נוזי – Nuzi

 1. פנחס ארצי ואברהם מלמט. בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 63-64.
  כולל: חוזי אימוץ.

10.11. כומידו – (Kumidu (Kamid el-Loz

 1. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא. בתוך: כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005, עמ' 301-304.
  כולל: KL 69:277, 279, 72:600, 74:300; ZA 86 (1996) 88-104.

10.12. אל-עמארנה – El-Amarna

 1. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא כללי, מבואות ומפתחות מוענים ונמענים ושמות. כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005.
  כולל: תעודות 1-339, 362-367, 369-371, 378.
  – – –
 2. בנימין מזר (מייזלר). כולל דיון. בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך ב', גליון 3-4, 1935, עמ' 38-40.
  כולל: תעודה 369.
 3. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 103-150.
  כולל: תעודות 7, 8, 9, 15, 53, 59, 114, 227, 228, 287, 288, 294, 296, 333, 365, 367, 369, 370.
 4. פנחס ארצי. כולל הערות. "תעודות נבחרות מארכיון אל-עמארנה", חלק ראשון: "ארץ ישראל", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזרח התיכון הקדום, 1969.
  כולל: תעודות 8, 228, 234, 244-245, 248-250, 252-256, 264, 270-271, 273-274, 280, 283, 287-288, 289-290, 296, 329, 333, 364-366, 369.
 5. פנחס ארצי. כולל מבוא, הערות ביקורתיות, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 9, 1969, עמ' 22-28.
  כולל: תעודה 15.
 6. פנחס ארצי. כולל מבוא, תעתיק, הערות ביקורתיות ופירוש. בתוך: "באר שבע", גליון 3, 1988, עמ' 17-21.
  כולל: תעודה 29.
 7. פנחס ארצי. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 24, 1993, עמ' 23-30.
  כולל: תעודה 340.
 8. שמואל ניצן. כולל כתב יתדות, תעתיק, רקע היסטורי ומחקר לשוני מקיף. "מכתבי ירושלים מהגינזך באל-עמארנה: פרקי לשון", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1973.
  כולל: תעודות 286-290.
 9. שלמה יזרעאל. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ומחקר לשוני מקיף. "מכתבי גזר מהארכיון של אל-עמרנה: ניתוח לשוני", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1976.
  כולל: תעודות 267-271, 292-294, 297-300, 378.
 10. נדב נאמן. בתוך: נדב נאמן, חנוך רביב (מתרגמים), "תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה", ירושלים: אקדמון, 1977.
  כולל: תעודות 4, 8-9, 23, 55, 74, 84, 101, 138, 141, 144, 148, 164, 224, 226, 228, 232, 243-245, 248-250, 252-256, 264-265, 268-274, 280, 283, 286-290, 292, 294, 296-299, 301, 305, 315, 323, 325-328, 335, 365-367, 369.
 11. נדב נאמן, אנסון פרנק רייני, ציפי כוכבי-רייני. בתוך: רייני, "לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה", אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982, עמ' 36-94.
  כולל: [התעודות הבאות]
 12. שרה רבינר. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ומחקר לשוני מקיף. "תכונות לשוניות במכתבי אל-עמרנה מעכו, מגידו ושכם", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1981.
  כולל: תעודות 232-235, 242-247, 252-254, 365.
 13. שושנה ארבלי-רווה. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 11, 1979, עמ' 237-251.
  כולל: תעודות 1-4, 29.
 14. איתמר זינגר. בתוך: זינגר, "החתים ותרבותם", ירושלים: מוסד ביאליק, 20112 (2009), עמ' 256-258.
  כולל: תעודה 359.
  – – –
 15. ע"פ עדותו, עבד יעקב פרמן על הוצאת "מכתבי אל אמרנא, טקסט ותרגום עברי, בצרוף מבוא, הערות ומילונים". לא ידוע עד כמה התקדם בעבודתו והאם הייתה מוכנה לדפוס. ראו: פאראמן, "ספר משלי אשור ובבל", ת"א: יפת, 1947, עמ' 8.

10.13. אוגרית – (Ugarit (Tell Ras Shamra

 1. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. ע"פ נוגירול (1955). בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 157-172.
  כולל:
  RS 15.132, 137, Y; 16.132, 142, 153, 162, 224, 238, 239, 382.
 2. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ נוגירול (1956). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. עמ' 280-282, 329-335, 433-436.
  כולל: RS 17.146, 227, 230, 340, 369A; 18.115; 19.68.

10.14. בבל – (Babylon (Hillah

 1. צפרירה בן-ברק. בתוך: שמיר יונה, ואחרים (עורכים), "מרבה חכמה", וינונה לייק, אינדיאנה: אייזנבראונס, 2015 (1985), עמ' *72-*47.
  כולל: משפט בגידה בנבוכנאצר ב' (BM 120021 vs. 1-30).

10.15. אל-יהודו – Al-Yahudu

 1. וואין הורוביץ, יהושע גרינברג, פיטר זילברג. כולל הקדמה מאת אמנדה וייס, מבואות מאת הורוביץ ומאת לורי פירס וקורנליה וונש, הערות ומפתח שמות. ע"פ פירס (2014) ווונש (2015). "על נהרות בבל: תעודות בכתב היתדות מראשית גלות בבל", ירושלים: מוזיאון ארצות המקרא, 2015.
  כולל: אוסף דוד סופר 1-46, 50-56, 60-63, 66-101; אוסף שויין 1, 3-5; אוסף שלמה מוסאיוף A1, J7.

*.10. תעודות פרטיות אחרות

 • חנוך רביב, "מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אהרן קמפינסקי, "בני חת: טקסטים היסטוריים חיתיים מהתקופה הקדם-אמפריאלית", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1980.
  כולל: [תוכן העניינים]

יהודים

 • מרדכי זר-כבוד, "מצבם הכלכלי של הגולים בבבל", בתוך: "ספר היובל לרבי חנוך אלבק", ירושלים: מוסד הרב קוק, 1963, עמ' 238-252. [אוצר החכמה]
  כולל: 9 תעודות עם מבוא ופירוש.
 • רן צדוק, "היהודים בבבל בתקופות הכשדית והאכימנית לאור המקורות הבבליים", אוניברסיטת ת"א, מפעל השכפול, 1976.
  כולל: 14 תעודות עם פירוש וסקירה אונומסטית והיסטורית נרחבת.
 • רן צדוק, "מקורות לתולדות היהודים בבבל בתקופה הכשדית והאכימנית", ירושלים: אקדמון, 1980 (1978).
  כולל: 28 תעודות עם פירוש וסקירה אונומסטית והיסטורית.
 • רן צדוק, "מבחר מקורות לתולדות גולי ישראל באשור", בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 223-226.
  כולל: 5 תעודות עם מבוא והערות.
 • רן צדוק, בעריכת בוסתנאי עודד. בתוך: עודד, "גלות ישראל ויהודה באשור ובבל: מאות ח-ז לפסה"נ", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 555-580.
  כולל: 38 תעודות עם הערות.

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s