אודות

הרשימות הותקנו בידי יונתן שאבי, סטודנט לשפות עתיקות בחוג ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת תל אביב.

תודתנו לפרופ' אנדריאה רוטשטיין על הדרכתה לאורך הכנת הביבליוגרפיה לתרגומים מהספרות הקלאסית, ולפרופ' נתן וסרמן על ייעוצו בהכנת הביבליוגרפיה לתרגומים מספרות מסופוטמיה.

תודה מיוחדת לפרופ' אורי גבאי על זיהוי המקור השומרי לקטע "קינה בצר לעם" (טשרניחובסקי, "משירת הבבלים").

 

*

נודה על כל תיקון, עדכון והערה.