ארכיון רשומות מאת: schabbi

תרגומים מהקומדיה היוונית הפרגמנטלית

פרגמנטים של קומדיה יוונית – ע"פ (Kassel et Austin (PCG


אנאקסילס – Anaxilas

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 112.
  כולל: 12-13.

*

אלקסיס – Alexis

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 118.
  כולל: 78.

*

אנאקסנדרידס – Anaxandrides

 1. גדעון בוהק. נטול משקל. בתוך: מנחם קיסטר, ואחרים (עורכים), "אלי קדם", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2008, עמ' 112.
  כולל: 40.

*

אנטיפנס – Antiphanes comicus

 1. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה דו-טורית. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 85, סימן 317.
  כולל: 250.
 2. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 113-118.
  כולל: 75, 123, 200.

*

אריסטופון – Aristophon

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 115.
  כולל: 5.

*

דיוניסיוס – Dionysius comicus

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 114.
  כולל: 3.

*

דיפילוס – Diphilus

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 118.
  כולל: 87.

*

אובולוס – Eubulus comicus

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 112.
  כולל: 89.

*

אפיקרטס – Epicrates

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 112-113.
  כולל: 5.

*

פילמון – Philemo

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 116.
  כולל: 95.

*

פריניכוס – Phrynichus comicus

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 119.
  כולל: 3.

*   *   *

קטעים אנונימיים – Adespota

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 119.
  כולל: 142.

 

 

תרגומי תעודות אכדיות

יתר התרגומים שלהלן מהשפה האכדית, אשר אינם בגדר ספרות יפה ו/או מאגית, נחלקים להלן לשלוש קבוצות כלליות: (8) ספרות משפטית, (9) כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים, (10) מכתבים ותעודות פרטיות.

בשל ריבוי החומר ואופיו, רק הספרות המשפטית ניתנת להלן ע"פ חלוקה שיטתית מלאה. כמו כן, אסופות רבות טרם קוטלגו לכל פרטיהן, ותחת זאת מובא צילום של תוכן העניינים; דבר זה אמור בפרט על הכתובות המלכותיות, אך במידה פחותה גם על המכתבים.

מקראות למיניהן ולקטי מובאות נוספים ניתנים תחת "מקורות כללים לספרות המזרח הקרוב הקדום".

 

תעודות ומסמכים באכדית

8. ספרות משפטית

8.1. קובצי חוקים

8.1.1. חוקי אשנונה – Codex Ešnunna
מהדורה: Yaron (19882) The Laws of Eshnunna

 1. פנחס ארצי. כולל לוח השוואה עם חוקי חמורבי, חוקי לפית-אשתר והחוק המקראי. ע"פ גיצה (1948). בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה", כרך ט"ז, גליון 1-2, 1951, עמ' 33-36.
 2. יצחק מנדלסון. כולל מבוא והערות. ע"פ גיצה (1948). בתוך: "חורב", כרך י"א, ניו-יורק: קרן חורב, 1951, עמ' 157-164.
 3. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 79-100.
  – – –
 4. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ גיצה (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 58-70.

8.1.2. חוקי ח'מורבי – Codex Hammurabi
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 71-142

 1. דוד צבי (היינריך) מילר. כולל מבוא, תעתיק ותרגום גרמני, פירוש ודיון מקיף. בתוך: Die Gesetze Hammurabis, וינה: אלפרד הלדר, 1903. [Internet Archive]
 2. שלום יונה טשרנא. כולל מבוא והערות בראי החוק העברי. ע"פ מילר (וינה, 1903), ואחרים. "חקי חמורפי", ברלין: עינות, 1923.
 3. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 101-175.
  – – –
 4. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 71-116.
  – – –
 5. ש. שפרה. כולל מבוא, פירוש והערות. בתוך: שפרה, "מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים", ת"א: עם עובד, 2003, עמ' 104-112.
  ללא הפירוש, גם בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.08.2003, עמ' 4. [הארץ] [חלק ב] [חלק ג]

  כולל: הפרולוג (i 1-62; iv 64 – v 25) והאפילוג.

8.1.3. דיני בבל החדשה – Neo-Babylonian Laws
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 143-149

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 176-180.
  – – –
 2. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 181-186.

8.1.4. דיני אשור התיכונה – Middle-Assyrian Laws
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 153-194

 1. משה שור. כולל מבוא והערות. ע"פ שרדר (ברלין, 1920). בתוך: המכון לחכמת ישראל בורשה, "ספר היובל לכבוד ד"ר מרדכי זאב ברודא", ורשה: החברה להפצת מדעי היהדות בפולוניה, 1931 (1923), עמ' 181-207.
 2. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 181-223.
  – – –
 3. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ מיק (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 117-140.

*

8.2. תקנות מישרים

8.2.1. תקנות שׂמשׂו-אילונה – Edict of Samsu-iluna
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 154-160

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא כללי, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 276-277.

8.2.2. תקנות אלמוניות – Edict X
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 160-162

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 278-280.

8.2.3. תקנות עמי-צדוקה – Edict of Ammi-saduqa
מהדורה: Kraus (1984) Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 168-183

 1. יונה בר-מעוז. כולל מבוא, הערות, פירוש ודיון. ע"פ פינקלשטיין (1969) וקראוס (ליידן, 1958). בתוך: גד בן-עמי צרפתי, ואחרים (עורכים), "מחקרים בעברית ובלשונות שמיות", רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1980 (1971), עמ' 40-75.
 2. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ קראוס (ליידן, 1984). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 281-292.

*

8.3. צווים מלכותיים

8.3.1. צווי הארמון של מלכי אשור התיכונה – Middle Assyrian Palace Decrees
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 195-209

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 293-305.

8.3.2. צו לאנשי הארמון בנוזי – SMN 553
מהדורה: Pfeiffer & Speiser (1936) “One Hundred New Selected Nuzi Texts”, AASOR 16, no. 51

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 306-307.

 

*    *    *

 

9. כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים

הכתובת המלכותיות מצוינות ע"פ מספרן בסדרה  (The Royal Inscriptions of Mesopotamia (RIM  ובסדרה העוקבת  (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period (RINAP  בהתאם להתקדמותה.

אסופות תרגומים

 • חיים תדמור, "עזריהו מלך יהודה בכתובות אשור", בתוך: אברהם מלמט (עורך), "בימי בית ראשון", ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, 1961, עמ' 158-193.
 • אביגדור צ'ריקובר, "היסטוריה כללית", ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • חנוך רביב, "מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, "מקורות לתולדות האימפריה האשורית: האלף הראשון לפנה"ס", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזה"ת הקדום, 1972.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, "אסופת מקורות לתרגיל 'מבוא לקריאת תעודות היסטוריות'", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדמון, 1975.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • ישראל אפעל, "מקורות לתולדות ישראל: מימי בית עמרי ועד חורבן בית-ראשון", אוניברסיטת ת"א, 1982 (1968).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, "כרוניקות ממסופוטמיה", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1981.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, "אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ", ירושלים: מוסד ביאליק, 2003. כולל מבוא כללי, מבואות ופירושים.
  כולל: [רשימת הכתובות]
 • אמיתי ברוכי-אונא, "אשור כי יבוא בארצנו: מבחר כתובות מלכי אשור", ירושלים, 2017. [אתר המתרגם]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אמנון אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. כולל מבוא כללי, מבואות ופירושים.
  כולל: [תוכן העניינים ורשימת הבריתות] 
 • נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: [מפתח המקורות]

*

תרגומים בודדים

 • אברהם מלמט. דו-לשוני. בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 211-216.
  כולל: כתובת מנסרה ([RIM A.0.87.1 [v 44-63) וקטע אנאלים ([1-35] A.0.87.3) של תגלת-פלאסר א'.
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 23, 2014, עמ' 179-201.
  כולל: האנאלים של אדד-נררי ב' (RIM A.0.99.2).
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "היסטוריה", גליון 29, 2013, עמ' 37-59.
  כולל: כתובת אימגור-אנליל של שלמנאסר ג' (RIM A.0.102.5).
 • חיים תדמור. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: בנימין אופנהיימר (עורך), "המקרא ותולדות ישראל", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 222-230.
  כולל: כתובת כלח של תגלת-פלאסר ג' ([’RINAP I.48 [20’-27).
 • אמיתי ברוכי-אונא ומרדכי כוגן. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. בתוך: "בית מקרא", כרך ס"ב, גליון 1, 2017, עמ' 16-40.
  כולל: כתובת הגליל מח'ורסאבאד של סרגון ב'.
 • חיים תדמור. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: "ידיעות החברה לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך כ"ד, גליון 1, 1959, עמ' 22-32.
  כולל: כתובת עזקה של סנחריב / סרגון ב' (RINAP III.1015).
 • נדב נאמן. כולל מבוא, פירוש ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 2, 1977, עמ' 164-180.
  כולל: כתובת עזקה של סנחריב / סרגון ב' (RINAP III.1015).
 • חיים תדמור. כולל מבוא, מהדורה ביקורתית, הערות, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 5, 1958, עמ' 150-164.
  כולל: תפילת אסרחדון (K 4730).
 • משה ויינפלד. כולל דיון מקיף, מבוא והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 1, 1976, עמ' 51-122.
  כולל: השבעת הווסאלים של אסרחדון.
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל דיון מקיף והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 21, 2012, עמ' 153-173.
  כולל: כתובת אשור-בבל A של אסרחדון (RINAP IV.48).
 • אמיתי ברוכי-אונא. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: Bible Lands e-Review, גליון 2014.
  כולל: תפילת אשורבניפל למרדוך (כתובת L4).
 • חיים יונה גרינפלד ואהרן שפר. כולל מבוא, תעתיק והערות. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 119-129.
  כולל: כתובת תל פח'ריה (אכדית-ארמית).

 

*    *    *

 

10. מכתבים ותעודות פרטיות

10.1. ארך – (Uruk (Warka

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ פלקנשטיין (1963). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 172.
  כולל: W 19900, 147.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. ע"פ פלקנשטיין (1963). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 180-184.
  כולל: W 20473.

10.2. אשנונה – (Ešnunna (Tell Asmar

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ יקובסן (1940). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 171-172.
  כולל: As 30: T.575.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. ע"פ וייטינג (שיקגו, 1987). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 189-193.
  כולל: As 22.10-13.

10.3. נרבתום – (Nerebtum (Tell Ishchali

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 167-171.
  כולל: A.7894.

10.4. כניש – (Kârum Kaneš (Kültepe

 1. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 203-211.
  כולל: kt 00/k 6kt 00/k 10kt n/k 794.
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: CCT 4, 32a (עמ' 241-242), kt 00/k 6 (עמ' 250-252), kt 79/k 101 (עמ' 81), POAT 18a (עמ' 242-243), TC 1, 1 (עמ' 239).

10.5. מארי – (Mari (Tell Hariri

 1. אברהם מלמט. דו-לשוני. "מבחר תעודות מארי", ירושלים: אקדמון, 19733 (1964).
  גם בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702).
  כולל: [תוכן העניינים]
 2. משה ענבר. כולל מבוא ודיון. בתוך: ענבר, "השבטים האמוריים במארי והתנחלות בני-ישראל בכנען", אוניברסיטת ת"א, 1985.
  כולל: [מפתח המקורות]
 3. משה ענבר. כולל מבוא מקיף, דיון, פירוש, מפתחות כתובים ושמות ומפות. ענבר, "נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי", ירושלים: מוסד ביאליק, 2007.
  כולל: [מפתח התעודות]
  עדכונים שוטפים ותוספות:
  [אתר המתרגם]
  תעודות רבות נוספות מקובצות באתר המתרגם תחת "מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי".
  – – –
 4. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 4, 1956, עמ' 74-84.
  כולל: ARM II.90 (מכתב 2), ARM III.40 (מכתב 1), ARM III.78 (מכתב 3), ARM IV.45 (מכתב 4), A.15 (מכתב 5).
 5. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 5, 1958, עמ' 67-73.
  דיון נוסף בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 26, 1999, עמ' 101-108.

  כולל: A.1121.
 6. אברהם מלמט. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: מנחם הרן (עורך), "ספר היובל ליחזקאל קויפמן", ירושלים: מאגנס, 1960, עמ' קמט-קנח.
  דיון נוסף ע"י משה גרינברג בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 24, 1993, עמ' 49-53.

  כולל: ARM II.13.
 7. אברהם מלמט. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 231-240.
  כולל: ARM XIII.23, 112-114.
 8. אברהם מלמט. כולל מבוא ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 7-8, 1984, עמ' 163-177.
  כולל: ARM XXVI.229.
 9. אברהם מלמט. כולל מבוא ודיון. בתוך: מיכאל הלצר, ואחרים (עורכים), "מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ-ישראל", אוניברסיטת חיפה, 1993, עמ' 107-108.
  כולל: ARM XXVI.222.
 10. אברהם מלמט. כולל דיון. בתוך: מלמט, "מארי וישראל", ירושלים: מאגנס, 1991.
  כולל: [מפתח התעודות]
 11. פנחס ארצי ואברהם מלמט. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: בנימין אופנהיימר (עורך), "המקרא ותולדות ישראל", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 169-183.
  כולל: ARM X.26, 114, 119, 129, 151.
 12. פנחס ארצי. כולל הערות ופירוש. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 4, 1980, עמ' 270-272.
  כולל: ARM XIV.17.
 13. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 174-181.
  כולל: A.96, 361; M.6435, 7550.
 14. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות ודיון. בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019.
  כולל: [מפתח המקורות]

10.6. תל א-רימאח – Tell er-Rimah

 1. משה ענבר. כולל מבוא ופירוש. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 221-222.
  כולל: תעודה 42.
 2. משה ענבר. בתוך: "בית מקרא", כרך מ', גליון 3, 1995, עמ' 205.
  כולל: תעודה 65.

10.7. תל לילן – Tell Leilan

מהדורה: Eidem (2011) The Royal Archives from Tell Leilan

 1. משה ענבר. בתוך: "מארי והמקרא", [2014]. [אתר המתרגם]
  כולל: מכתב 76.
 2. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 181-203.
  כולל: בריתות 1-5.

10.8. אללח' – (Alalakh (Tell Atchana

מהדורה: Wiseman (1953) The Alalakh Tablets

 1. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 150א-ו, 151-156.
  כולל: תעודות 6, 15, 17, 108, כתובת אדרמי מלך אללח'.
 2. חנוך רביב. בתוך: נדב נאמן, חנוך רביב, "תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה", ירושלים: אקדמון, 1977.
  כולל: תעודות 1, 3, 6-7, 15-16, 22, 47, 53, 65-66, 72, 78, 80, 86, 88, 101, 128-129, 136, 183, 186, 329.
 3. אמנון אלטמן. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 211-226.
  כולל: תעודות 1-3, 456.
 4. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל דיון. ע"פ לאווינגר (ליידן, 2015). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 342-344.
  כולל: תעודות 11, 21.

10.9. תענך – Tell Ta’annek

מהדורה: Horowitz & Oshima (2006) Cuneiform in Canaan, 127-151

 1. בנימין מזר (מייזלר). דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ורשימת שמות פרטיים. בתוך: טורטשינר ואחרים (עורכים), "ספר קלוזנר", ת"א: ועד היובל, 1937, עמ' 44-66.
  כולל: לוחות 1-9, 12.
 2. אנסון פרנק רייני. תרגום מילולי. בתוך: רייני, "לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה", אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982, עמ' 35.
  כולל: לוחות 1-2, 5-6.
 3. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא. בתוך: כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005, עמ' 305-307.
  כולל: לוחות 1-2, 5-6.

10.10. נוזי – Nuzi

 1. פנחס ארצי ואברהם מלמט. בתוך: מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 63-64.
  כולל: חוזי אימוץ.

10.11. כומידו – (Kumidu (Kamid el-Loz

 1. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא. בתוך: כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005, עמ' 301-304.
  כולל: KL 69:277, 279, 72:600, 74:300; ZA 86 (1996) 88-104.

10.12. אל-עמארנה – El-Amarna

 1. ציפורה כוכבי-רייני. כולל מבוא כללי, מבואות ומפתחות מוענים ונמענים ושמות. כוכבי-רייני, "למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2005.
  כולל: תעודות 1-339, 362-367, 369-371, 378.
  – – –
 2. בנימין מזר (מייזלר). כולל דיון. בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך ב', גליון 3-4, 1935, עמ' 38-40.
  כולל: תעודה 369.
 3. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 103-150.
  כולל: תעודות 7, 8, 9, 15, 53, 59, 114, 227, 228, 287, 288, 294, 296, 333, 365, 367, 369, 370.
 4. פנחס ארצי. כולל הערות. "תעודות נבחרות מארכיון אל-עמארנה", חלק ראשון: "ארץ ישראל", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזרח התיכון הקדום, 1969.
  כולל: תעודות 8, 228, 234, 244-245, 248-250, 252-256, 264, 270-271, 273-274, 280, 283, 287-288, 289-290, 296, 329, 333, 364-366, 369.
 5. פנחס ארצי. כולל מבוא, הערות ביקורתיות, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 9, 1969, עמ' 22-28.
  כולל: תעודה 15.
 6. פנחס ארצי. כולל מבוא, תעתיק, הערות ביקורתיות ופירוש. בתוך: "באר שבע", גליון 3, 1988, עמ' 17-21.
  כולל: תעודה 29.
 7. פנחס ארצי. כולל מבוא, תעתיק, פירוש ודיון. בתוך: "ארץ-ישראל", גליון 24, 1993, עמ' 23-30.
  כולל: תעודה 340.
 8. שמואל ניצן. כולל כתב יתדות, תעתיק, רקע היסטורי ומחקר לשוני מקיף. "מכתבי ירושלים מהגינזך באל-עמארנה: פרקי לשון", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1973.
  כולל: תעודות 286-290.
 9. שלמה יזרעאל. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ומחקר לשוני מקיף. "מכתבי גזר מהארכיון של אל-עמרנה: ניתוח לשוני", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1976.
  כולל: תעודות 267-271, 292-294, 297-300, 378.
 10. נדב נאמן. בתוך: נדב נאמן, חנוך רביב (מתרגמים), "תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה", ירושלים: אקדמון, 1977.
  כולל: תעודות 4, 8-9, 23, 55, 74, 84, 101, 138, 141, 144, 148, 164, 224, 226, 228, 232, 243-245, 248-250, 252-256, 264-265, 268-274, 280, 283, 286-290, 292, 294, 296-299, 301, 305, 315, 323, 325-328, 335, 365-367, 369.
 11. נדב נאמן, אנסון פרנק רייני, ציפי כוכבי-רייני. בתוך: רייני, "לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה", אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982, עמ' 36-94.
  כולל: [התעודות הבאות]
 12. שרה רבינר. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות ומחקר לשוני מקיף. "תכונות לשוניות במכתבי אל-עמרנה מעכו, מגידו ושכם", חיבור לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1981.
  כולל: תעודות 232-235, 242-247, 252-254, 365.
 13. שושנה ארבלי-רווה. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 11, 1979, עמ' 237-251.
  כולל: תעודות 1-4, 29.
 14. איתמר זינגר. בתוך: זינגר, "החתים ותרבותם", ירושלים: מוסד ביאליק, 20112 (2009), עמ' 256-258.
  כולל: תעודה 359.
  – – –
 15. ע"פ עדותו, עבד יעקב פרמן על הוצאת "מכתבי אל אמרנא, טקסט ותרגום עברי, בצרוף מבוא, הערות ומילונים". לא ידוע עד כמה התקדם בעבודתו והאם הייתה מוכנה לדפוס. ראו: פאראמן, "ספר משלי אשור ובבל", ת"א: יפת, 1947, עמ' 8.

10.13. אוגרית – (Ugarit (Tell Ras Shamra

 1. [מתרגמים שונים]. דו-לשוני. ע"פ נוגירול (1955). בתוך: אברהם מלמט (עורך), "מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא", ירושלים, 19773 (1964, 19702), עמ' 157-172.
  כולל:
  RS 15.132, 137, Y; 16.132, 142, 153, 162, 224, 238, 239, 382.
 2. אמנון אלטמן. כולל מבוא והערות. ע"פ נוגירול (1956). בתוך: אלטמן, "בריתות מדיניות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. עמ' 280-282, 329-335, 433-436.
  כולל: RS 17.146, 227, 230, 340, 369A; 18.115; 19.68.

10.14. בבל – (Babylon (Hillah

 1. צפרירה בן-ברק. בתוך: שמיר יונה, ואחרים (עורכים), "מרבה חכמה", וינונה לייק, אינדיאנה: אייזנבראונס, 2015 (1985), עמ' *72-*47.
  כולל: משפט בגידה בנבוכנאצר ב' (BM 120021 vs. 1-30).

10.15. אל-יהודו – Al-Yahudu

 1. וואין הורוביץ, יהושע גרינברג, פיטר זילברג. כולל הקדמה מאת אמנדה וייס, מבואות מאת הורוביץ ומאת לורי פירס וקורנליה וונש, הערות ומפתח שמות. ע"פ פירס (2014) ווונש (2015). "על נהרות בבל: תעודות בכתב היתדות מראשית גלות בבל", ירושלים: מוזיאון ארצות המקרא, 2015.
  כולל: אוסף דוד סופר 1-46, 50-56, 60-63, 66-101; אוסף שויין 1, 3-5; אוסף שלמה מוסאיוף A1, J7.

*.10. תעודות פרטיות אחרות

 • חנוך רביב, "מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969).
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אהרן קמפינסקי, "בני חת: טקסטים היסטוריים חיתיים מהתקופה הקדם-אמפריאלית", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1980.
  כולל: [תוכן העניינים]

יהודים

 • מרדכי זר-כבוד, "מצבם הכלכלי של הגולים בבבל", בתוך: "ספר היובל לרבי חנוך אלבק", ירושלים: מוסד הרב קוק, 1963, עמ' 238-252. [אוצר החכמה]
  כולל: 9 תעודות עם מבוא ופירוש.
 • רן צדוק, "היהודים בבבל בתקופות הכשדית והאכימנית לאור המקורות הבבליים", אוניברסיטת ת"א, מפעל השכפול, 1976.
  כולל: 14 תעודות עם פירוש וסקירה אונומסטית והיסטורית נרחבת.
 • רן צדוק, "מקורות לתולדות היהודים בבבל בתקופה הכשדית והאכימנית", ירושלים: אקדמון, 1980 (1978).
  כולל: 28 תעודות עם פירוש וסקירה אונומסטית והיסטורית.
 • רן צדוק, "מבחר מקורות לתולדות גולי ישראל באשור", בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 5-6, 1982, עמ' 223-226.
  כולל: 5 תעודות עם מבוא והערות.
 • רן צדוק, בעריכת בוסתנאי עודד. בתוך: עודד, "גלות ישראל ויהודה באשור ובבל: מאות ח-ז לפסה"נ", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 555-580.
  כולל: 38 תעודות עם הערות.

 

תרגומים מספרות המזרח הקרוב הקדום

הקדמה

ספרות המזרח הקרוב הקדום כוללת באופן מסורתי את אחיותיה הבכירות והצעירות של ספרות המקרא. היא הגיעה אלינו על גבי לוחות טין, דפי גומא ועורות קלף, כתובה לאורך שלושת אלפים שנה בכתב החרטומים, בכתב היתדות ובכתב האלפביתי. לשונותיה העיקריות היו שומרית ואכדית-בבלית במסופוטמיה, מצרית לאורך הנילוס, פיניקית ואוגריתית בקדמת אסיה ובמושבות הפוניות, חתית באנטוליה ואכדית-אשורית בכל האזור כולו.

מאחר שמדובר סוף סוף בעולם דינמי, הרשימות מחולקות להלן לא ע"פ תרבויות או אתרים גיאוגרפיים, אלא ע"פ לשון הכתובים. ומאחר שהספרות רובה ככולה אנונימית, אין הרשימות מסודרת לפי סופרים, אלא לפי סוגות ספרותיות ומאפיינים טקסטואליים. יוצאים מכלל זה הן הכתובות המלכותיות, אשר נסדרות ע"פ מלכים ושושלות, ומצבורי התעודות והמכתבים, אשר נסדרים ע"פ הארכיון שבו נשמרו ונמצאו.

מובאות תחילה הקבוצות הבאות:
(1) אסופות ספרותיות ופרקי מבוא; (2) אסופות אחרות; (3) מקראות היסטוריות; (4) מחקרים נבחרים העשירים במיוחד במובאות מספרות המזרח הקרוב הקדום.

*

אסופות ספרותיות ופרקי מבוא

 • ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, ת"א: עם עובד, 1996. [שומרית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • יעקב קליין, המקרא והספרות המסופוטמית: מסורות בראשית, ספרות החכמה וספרות הקינות, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 523-580.
 • אביגדור ויקטור הורוויץ, "פגוש דב שכול באיש": טיפוסים שליליים בספר משלי ובכתבים מסופוטמיים, בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 92-105.
 • שמואל נח קרמר, ההיסטוריה מתחילה בשומר, מאנגלית וצרפתית נחמן בן-עמי בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר, מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960).
 • שמואל נח קרמר, מפיוטי שומר: לקראת פרסומו של מוסף ל-ANET, מאנגלית ישורון קשת, ירושלים: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970.
 • שמואל נח קרמר, הספרות השומרית וספר תהלים: מבוא למחקר השוואתי. חלק א, בתרגום ובעריכת משה ויינפלד, בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 8-24.
 • יצחק צפתי, מזמורי האהבה בספרות השומרית, עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985. 
 • יעקב קליין, נילי סמט, דת ומוסר בספרות הפתגמים השומרית. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 106-131.
 • אליעזר זלדס, מהספרות הבבלית, ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931.
 • יעקב פארמן, ספר משלי אשור ובבל, ת"א: יפת, 1947. 
 • אליעזר זלדס, מהספרות המצרית, ספריה הסטורית (עממית) מס' 6, יפו: מ. שהם, 1924.
 • יהושע מאיר גרינץ, מבחר הספרות המצרית העתיקה: ספורי עם ושירים, ת"א: דביר, 1958.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • יהושע מאיר גרינץ, סיפורים, מזמורים ומשלים מספרות מצרים העתיקה, ירושלים: מוסד ביאליק, 1975.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מיכאל פוקס, שירי דודים ממצרים העתיקה, ירושלים: מאגנס, 1985. 
 • נילי שופק, ספרות מצרים הקדומה וספרות המקרא, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 605-656.
 • נילי שופק, אין אדם שנולד חכם: חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • איתמר זינגר, הספרות החתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 581-604.
 • חיים אריה גינזברג, כתבי אוגרית, ירושלים, 1936.
 • משה דוד קאסוטו, האלה ענת: שירי עלילה כנעניים מתקופת האבות, ירושלים, 1951.
 • צבי ושפרה רין, עלילות האלים: כל שירות אוגרית, פילדלפיה, 1996 (1968). 
 • דוד אמיר, אלים וגיבורים: עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית, בית אוסישקין, 1987. 
 • אליעזר (אד) גרינשטיין, הספרות האוגריתית, בתוך: צפורה טלשיר (עורכת), "ספרות המקרא: מבואות ומחקרים", כרך ב', ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011, עמ' 495-522.
 • נגה איילי-דרשן, תפוצתו של סיפור מלחמת אל הסער בים במזרח הקרוב הקדום: מקורות, מסורות והיסטוריה, עבודת דוקטורט, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 2011. [מצרית, חתית, חורית, אוגריתית, אכדית.]
  כולל: [תוכן עניינים]
 • נגה איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2016. [מצרית, חתית, חורית, אוגריתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]

אסופות אחרות

 • אברהם לבנון, קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון, חיפה: א.ו.ר., 1967. [שומרית, אכדית, חתית]
 • חיים נוי, חוקים מן המזרח הקדמון ערוכים במקביל לחוקים מן התורה, קרית טבעון: הוצאת המחבר, 19892 (1974). [שומרית, אכדית, חתית]
  כולל: [מפתח המקורות ורשימת החוקים] 
 • מאיר מלול, קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, חיפה: פרדס, 2010. [שומרית, אכדית, חתית]
  כולל: [תוכן העניינים ומפתח המקורות] 
 • אמנון אלטמן, בריתות מדיניות במזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2018. [שומרית, אבלאית, עילמית, אכדית, חתית, מצרית, ארמית]
  כולל: [תוכן העניינים ורשימת הבריתות]
 • אברהם מלמט (עורך), מקורות לתולדות ישראל וארצו בתקופת המקרא: האלף השני לפסה"נ, ירושלים, 19773 (1964, 19702). [אכדית, מצרית, חתית, אוגריתית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אפרת ייבין (עורכת), מקורות לתולדות המזרח התיכון בימי קדם, אוניברסיטת ת"א, 1960. [מצרית, ???]
 • חנוך רביב, בוסתנאי עודד (עורכים), מבוא למקורות תקופת המקרא, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 1961. [אכדית, מצרית, חתית]
 • חנוך רביב (עורך), מקורות לדברי ימי סוריה וארץ ישראל: האלף הראשון לפנה"ס, ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, 19732 (1969). [פיניקית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • ישראל אפעל, מקורות לתולדות ישראל: מימי בית עמרי ועד חורבן בית-ראשון, אוניברסיטת ת"א, 1982 (1968). [אכדית, פיניקית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אנסון פרנק רייני (עורך), לקט מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל וסוריה בתקופת הברונזה, אוניברסיטת ת"א, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח התיכון הקדום, 1982. [מצרית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • ש. שפרה, מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: מקורות חוץ לתוכנית הלימודים החדשה במקרא, ת"א: עם עובד, 2003.
  כולל: [תוכן העניינים]
 • משה ענבר, נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי: בתקופת המלכים האמוריים (מסוף מאה י"ט לפסה"נ ועד 1760 לפסה"נ), ירושלים: מוסד ביאליק, 2007. [אכדית]
  כולל: [מפתח התעודות]
  עדכונים שוטפים ותוספות: [אתר המתרגם]
 • חיים תדמור (עורך), מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1960. [שומרית]
 • נדב נאמן, מקורות לתולדות האימפריה האשורית: האלף הראשון לפנה"ס, אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי המזה"ת הקדום, 1972. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, אסופת מקורות לתרגיל "מבוא לקריאת תעודות היסטוריות", אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודי ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדמון, 1975. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נדב נאמן, חנוך רביב, תעודות מארכיוני אללח' ואל-עמארנה, ירושלים: אקדמון, 1977. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, כרוניקות ממסופוטמיה, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1981. [אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • מרדכי כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2003. [אכדית]
  כולל: [רשימת הכתובות]
 • ציפורה כוכבי-רייני, למלך אדוני: מכתבי אל-עמארנה, כמד, תענך ומכתבים נוספים מהמאה הארבע-עשרה לפסה"נ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2005. [אכדית]
  כולל: [רשימת המכתבים]
 • וואין הורוביץ, יהושע גרינברג, פיטר זילברג, על נהרות בבל: תעודות בכתב היתדות מראשית גלות בבל, ירושלים: מוזיאון ארצות המקרא, 2015. [אכדית]
 • אמיתי ברוכי-אונא, אשור כי יבוא בארצנו: מבחר כתובות מלכי אשור, ירושלים, 2017. [אכדית] [אתר המתרגם]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • אהרן קמפינסקי, בני חת: טקסטים היסטוריים חיתיים מהתקופה הקדם-אמפריאלית, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1980. [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים] 
 • איתמר זינגר, החתים ותרבותם, ירושלים: מוסד ביאליק, 20112 (2009). [חתית, אכדית]
  כולל: [תוכן העניינים]
 • נחום סלושץ, אוצר הכתובות הפיניקיות: אוסף שיירי ספרות כנען, ת"א: מוסד ביאליק ע"י דביר, 1942. [פיניקית]

מקראות היסטוריות

 • בן-ציון דינאבורג (דינור), תולדות ישראל: כריסטומטיה היסטורית, חלק ראשון, פיטרוגרד: חברת מפיצי השכלה בישראל, 1919. ("מקורות ותעודות ערוכים בסדר כרונולוגי וסיסטימתי, עם באורים והערות", מראשית ישראל עד סופו של שלטון פרס ביהודה.)
 • בן-ציון דינבורג (דינור), תולדות ישראל: ישראל בארצו, כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: דביר, 1938. ("מקורות ותעודות ערוכים וסדורים לפי הענינים והזמנים בתוספת באורים והארות", מימי ראשית ישראל עד יסוד המלוכה.)
 • יצחק ברור, תולדות הזמן הקדום, ספר ראשון: [המזרח הקדום], ירושלים: וינגרטן, 1935 (1930).
 • אביגדור צ'ריקובר, ספר קריאה בהיסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: אמנות, 19512 (1935).
  כולל: [רשימת המקורות]
 • אביגדור צ'ריקובר, היסטוריה כללית, ספר ראשון: המזרח העתיק, ת"א: צ'ריקובר, 1965.
  כולל: [רשימת המקורות]
 • מיכאל הנדל, עזריאל שוחט, מקורות ללמוד ההסטוריה הישראלית והכללית, כרך ראשון: ההסטוריה העתיקה, ת"א: יהושע צ'צ'יק, 19618 (1944).
  כולל: [רשימת המקורות]

מחקרים ע"פ נושאים

 • משה ענבר, השבטים האמוריים במארי והתנחלות בני-ישראל בכנען, אוניברסיטת ת"א, 1985. [אכדית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • אברהם מלמט, מארי וישראל: שתי תרבויות שמיות-מערביות, ירושלים: מאגנס, 1991. [אכדית]
  כולל: [מפתח התעודות]
 • נתן וסרמן ויגאל בלוך, האמורים: מסופוטמיה בראשית האלף השני לפנה"ס, ירושלים: כרמל, 2019. [אכדית, שומרית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • אילה משאלי, מעמד האשה בתקנות מלכי אשור בהשואה למעמדה במקרא, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1983.
 • ורד בולקיה, הקדשה והזונה במסופוטמיה בראי הספרות האכדית, חיבור לקבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998.
 • דוד אלגביש, השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום, ירושלים: מאגנס, 1998. [שומרית, אכדית, חתית, פיניקית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות] 
 • אמנון אלטמן, על דינו של הפליט מחפש המחיה במשפט הבינלאומי במזרח הקדום, בתוך: צפורה טלשיר, שמיר יונה, דניאל סיון (עורכים), "תשורה לשמואל", ירושלים: מוסד ביאליק, 2001, עמ' 3-20. [שומרית, אכדית]
 • רפאל (רפי) בנבנשתי, הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפסה"נ, ירושלים: מאגנס, 2016. [אכדית, שומרית]
 • שושנה ארבלי, נקיה-זכותו: אשה ואם בחצר המלכות באשור, חיפה: פרדס, 2018. [אכדית]
 • בנימין אופנהיימר, הנבואה הקדומה בישראל, ירושלים: מאגנס, 19842 (1973). [אכדית, חתית, מצרית, אוגריתית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • נילי ואזנה, כל גבולות ארץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום, ירושלים: מוסד ביאליק, 2007. [אכדית, חתית, מצרית, פיניקית, ארמית]
  כולל: [מפתח המקורות]
 • דינה כץ, תפיסת המוות והשאול במסופוטמיה לאור המקורות השומריים, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת ת"א, 1993.

תרגומים מהספרות האכדית

להלן רשימת תרגומים עבריים לחיבורים מהספרות האכדית. בהיפקד קטלוג שיטתי הנפרש על כל מאות שנותיה הרבות של הספרות האכדית, מן האלף השלישי ועד למחצית האלף הראשון לפני הספירה, מצוין כל חיבור במהדורה המדעית או בקטלוג העדכני ביותר לדידו. חלק נכבד מהספרות של האלף השלישי והשני מקוטלג אמנם במאגר "מקורות הספרות האכדית המוקדמת" (SEAL), פרוייקט מחקר המנוהל ע"י מיכאל פ. שטרק מאוניברסיטת לייפציג ונתן וסרמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. החלוקה להלן ע"פ סוגות ספרותיות ותתי-סוגות היא פרי צורך פרגמטי ונועדה לשרת את הקורא העברי, ונסמכת בקווים כלליים בלבד על החלוקה המדעית הנהוגה במאגר.

וזאת החלוקה: (1) עלילות אלים וגיבורים, (2) מזמורים ושירת פולחן, (3) קינות, (4) שירת אהבים, (5) ספרות חכמה, (6) ספרות יפה אחרת, (7) לחשים.

ברשימה נפרדת ניתנות תעודות דיפלומטיות ואחרות ע"פ החלוקה הבאה: (8) ספרות משפטית, (9) כתובות מלכותיות, כרוניקות וחוזים דיפלומטיים, (10) מכתבים ותעודות פרטיות.

חיבורים דו-לשוניים (שומריים-אכדיים) ניתנים תחת "תרגומים מהספרות השומרית".

 

תרגומים מהספרות האכדית

1. עלילות אלים וגיבורים

1.1. גילגמש – Gilgameš
מהדורה: George (2003) The Babylonian Gilgamesh Epic

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ תומפסון (1930) ופון סודן (1959, 1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 183-294.
  – – –
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. כולל דיון משווה עם קהלת ט' 7-9. ע"פ מייסנר (1902). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 246-247.
  כולל: OBVA+BM iii 1-14.
 3. אליעזר (אד) גרינשטיין. כולל הערות. ע"פ פרפולה (הלסינקי, 1997). בתוך: אבי ורשבסקי, ואחרים, "עלילות הראשית", ת"א: מט"ח, 2003, עמ' 140-142.
  כולל: לוח יא 1-204.
  – – –
 4. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא מאת יעקב נפתלי שמחוני והערות. מגרמנית ע"פ בורקהרדט (לייפציג, 1916). "עלילות גלגמש", ורשה: שטיבל, 1924. [פרויקט בן-יהודה]
  בהשמטת המבוא גם בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995, עמ' 103-194.
  * ע"פ עדותו במכתב משנת 1937, נעזר טשרניחובסקי גם בתרגום רוסי כלשהו. ראו: עידו בסוק, "ליופי ונשגב לבו ער", ירושלים: כרמל, 20183, עמ' 589, הע' 155.
 5. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "מפעלות גלגמש", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 3-21.

1.2. אתרח'סיס – Atrahasis
מהדורה: Lambert & Millard (1969) Atra-Ḫasīs

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח הבבלי העתיק בשילוב הנוסח האשורי המאוחר. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט ומילרד (אוקספורד, 1969) ופון סודן (1978). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 88-130.

1.3. אתנה – Etana
מהדורה: Haul (2000) Das Etana-Epos

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח האשורי המאוחר בשילוב הנוסחים הבבליים העתיקים. כולל מבוא והערות. ע"פ קיניר וילסון (1985). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 141-162.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. הנוסח האשורי המאוחר. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 61-68.

1.4. אדפה – Adapa
מהדורה: Izre'el (2001) Adapa and the South Wind

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פיקיוני (בודפשט, 1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 131-138.
  כולל: פרגמנט A (א), פרגמנט B (ב), פרגמנט D (ג).
  – – –
 2. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אגדת אדפה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 30-32.
  כולל: פרגמנטים A-B.

1.5. אנזו – Anzu
מהדורה: Annus (2001) Epic of Anzu

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "קשת החדשה", גליון 10, 2004, עמ' 21-39.

1.6. אנומה אליש – enuma eliš
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 1-144

 1. משה ויינפלד. כולל תעתיק והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1966). "עלילת הבריאה הבבלית: אנומה אליש", ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג למקרא, 1973.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1966). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 7-54.
  – – –
 3. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "בריאת העולם", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1924), עמ' 69-99.
 4. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אגדת היצירה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 22-26.

1.7. ירידת אשתר לשאול – Descent of Ištar to the Netherworld
מהדורה: Lapinkivi (2010) The Neo-Assyrian Myth of Ištar’s Descent and Resurrection

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ בורגר (רומא, 1979). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 368-375.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "עשתורת בשאול תחתית", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 51-57.
 3. אליעזר זלדס. מקוצר ומעובד. "אסתר יורדת שאולה", בתוך: אליעזר, "מהספרות הבבלית", ספריה הסטורית מס' 9, ת"א: הפועל הצעיר, 1931, עמ' 27-29.

1.8. מסת מרדוך בשאול – (Marduk in the Netherworld (Marduk Ordeal
מהדורה: Frymer-Kensky (1983) “The Tribulations of Marduk”, JAOS 103:131-141

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא. מגרמנית ע"פ צימרן (1918). "מות מרדוך וקומו לתחיה", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1926), עמ' 48-50.

1.9. אגדת לבו – Slaying of Labbu
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 361-365

 1. נגה איילי-דרשן. כולל דיון והערות. בתוך: איילי-דרשן, "ודורך על במתי ים", ירושלים: מוסד ביאליק, 2016 (2011), עמ' 196-200.

1.10. נרגל והנחש – KAR 6
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 384-386

 1. נגה איילי-דרשן. כולל דיון והערות. בתוך: איילי-דרשן, "ודורך על במתי ים", ירושלים: מוסד ביאליק, 2016 (2011), עמ' 200-202.

1.11. ח'רב, אל מחרשת התיחוח – (Myth of Harab (Theogony of Dunnu
מהדורה: Lambert (2013) Babylonian Creation Myths, 387-395

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 13.09.2002, עמ' 3. [הארץ]

1.12. נרגל וארשכיגל – Nergal and Ereškigal
מהדורה: Saporetti (2005) Nergal ed Ereškigal

 1. ש. שפרה. תורגם הנוסח המאוחר, וכן שורות הסיום (77-88) מתוך נוסח אל-עמארנה הבבלי. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 7, 2001, עמ' 68-85.

1.13. ארה ואישום – Erra and Išum
מהדורה: Cagni (1969) L’epope di Erra + Al-Rawi & Black (1989) “Second Tablet”, Iraq 51:111-122

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 1, 1997, עמ' 43-53.
  כולל: לוח א 1-123; ד 65-127.
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.04.2002, עמ' ה 3. [הארץ]
  כולל: לוח ד 128-150; לוח ה; קולופון 5 (אשורבניפל).

 

*    *    *

 

2. המנונות ושירת פולחן

2.1. שמש

2.1.1. מזמור לשמש – Hymn to Šamaš
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 121-138

 1. משה ויינפלד. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 2, 1977, עמ' 239-248.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 451-460.
  – – –
 3. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה לשמש", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 43-47.

*

2.2. אשתר

2.2.1. מזמור לאשתר – Hymn to Ištar
מהדורה: Thureau-Dangin (1925) “Un hymne à Ištar”, RA 22:169-177

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ תורו-דנג'ן (1925). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 464-467.

2.2.2. תפילת "נשיאת כפיים" לאשתר – Šu’illakku Prayer to Ištar
מהדורה: Zgoll (2003) Die Kunst des Betens, 41-67

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. הנוסח האכדי. כולל מבוא והערות. ע"פ אבלינג (1953). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 472-477.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה אל עשתר", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 35-39.

2.2.3. רוממות אשתר – Exaltation of Ištar
מהדורה: (Foxvog (2013) The Late Bilingual Exaltation of Ištar (Inannas Erhöhung

 1. שאול טשרניחובסקי. מצרפתית (?) ע"פ תורו-דנג'ן (1914). "עשתר מלכת השמים", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1929), עמ' 58-60.
  כולל: לוח III: שורות 1-46.

*

2.3. גוּלה

2.3.1. מזמור בולותסרבי – Hymn of Bullutsa-rabi
מהדורה: Lambert (1967) “The Gula Hymn of Bullutsa-rabi”, OrNS 36:105-132

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מקרוב", גליון 16, 2005, עמ' 94-105.

*

2.4. תפילות אחרות

2.4.1. תפילה לאלי הלילה – Prayer to Gods of the Night
מהדורה: Dossin (1935) “Prières aux ‘dieux de la nuit’”, RA 32:179-187

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ דוסין (1935). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 507-509.

2.4.2. תחינות לשיכוך זעם האל – Incantations for appeasing an angry god
מהדורה: Lambert (1974) “Dingir.šà.dib.ba Incantations”, JNES 33:267-322

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 19.09.1998, עמ' ד 10.
  כולל: א 40-54 (אלי אדוני), 71-108 (אלי, מה עשיתי), 121-175 (מי לא חטא); ב 1-9 (שור אנוכי).
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.04.2009, עמ' 8. [הארץ]
  כולל: א 1-22 (אאה, שמש, מרדוך).

*

2.5. המנונות מלכותיים

2.5.1. המנון לכבוד גונגונום מלך לרסה – (Gungunum, king of Larsa (TIM 9, 41
מהדורה: Wasserman (2018) “A Forgotten Hymn”, Fs. Klein, xxix-xliv

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ וסרמן (ירושלים, 2018). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 164-165.

2.5.2. המנון דו-לשוני לכבוד ח'מורבי מלך בבל – Bilingual royal hymn to Hammurabi
מהדורה: Van De Mieroop (2011) “Hammurabi's Self-Presentation”, OrNS 80:322-323

* ראו תחת "ספרות שומרית".

2.5.3. ההמנון האפי לזימרי-לים מלך מארי – Epic of Zimri-Lim, king of Mari
מהדורה: Guichard (2014) L’Épopée de Zimrī-Lîm

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ גישאר (פריז, 2014). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 318-324.

 

*    *    *

 

3. קינות

3.1. קינות על חורבן ערים

3.1.1. קינה על חורבן עיר – (Lament over a Destruction of a City (UET 6/2, 403
מהדורה: Wasserman & Gabbay (2005) “Literatures in Contact”, JCS 57:69-84

 1. נתן וסרמן. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. "ארץ-ישראל", גליון 27, 2003, עמ' 126-132.

3.1.2. קינה על תמוז וחורבן ערי בבל
מהדורה: Lambert (1983) “A Neo-Babylonian Tammuz Lament”, JAOS 103:211-215

 1. אורי גבאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 12.08.2016, עמ' 2. [הארץ]

*

3.2. קינות פרטיות

3.2.1. בוכה העלם לפני אלו – Dialogue between a Man and His God
מהדורה: Lambert (1987) “A Further Attempt at the Babylonian ‘Man and His God’”, Fs. Reiner, 187-202

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 08.04.2009, עמ' 8. [הארץ]

3.2.2. אלגיה לאישה שמתה בחבלי לידה – Elegy for a Woman Dead in Childbirth
מהדורה: George (2010) “The Assyrian Elegy”, Fs. Foster, 203-216

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ליווינגסטון (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 641-642.
  – – –
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. ע"פ סטרונג (1894). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 249-250.
  כולל: שורות 1-8.

 

*    *    *

 

4. שירת אהבים

4.1. שיחות ונאומים

4.1.1. היכנס ובוא, הרועה, אהוב אשתר
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 110-114

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 88.

4.1.2. אני ישנה ולבי ער – Moussaieff Love Song
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 130-145

 1. נתן וסרמן. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.10.2016, עמ' 5. [הארץ]

4.1.3. שיר הלל לאשתר – Parum to Ištar
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 146-149

 1. ורד בולקיה. כולל מבוא, דיון, תעתיק והערות לשוניות. ע"פ פון סודן (1991). בתוך: בולקיה, "הקדשה והזונה במסופוטמיה בראי הספרות האכדית", עבודת מ"א, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998, עמ' 32-47, 83-90.

4.1.4. הלמות לבך נועם זמירות – Kiš Love Song
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 150-154

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 87.
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: טור 1.

4.1.5. צעקי, אל תטרחי לענות – The Faithful Lover
מהדורה: Wasserman (2016) Akkadian Love Literature, 175-185

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 90-92.

4.1.6. נישואי נבו ותשמתו – Love Lyrics of Nabû and Tašmetu
מהדורה: Livingstone (1989) Court Poetry and Literary Miscellanea, no. 14

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ליווינגסטון (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 468-471.

 

*    *    *

 

5. ספרות חכמה

5.1. שיחות ונאומים

5.1.1. אהלל את אדון החכמה – Ludlul bel nemeqi
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 21-62

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 544-563.
  – – –
  שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "תפילה לעני כי יעטוף", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 21-25.
  כולל: לוח II: 1-47 (הגעתי לאורך-חיים), 96-120 (הפך משכני); לוח IV: 9-11 (אויבי פצעני), 79-90 (בשער התענוגים), 28-36 (היה קברו כבר נכון).

5.1.2. התיאודיציה הבבלית – Babylonian Theodicy
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 63-91

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 564-575.

5.1.3. משלי חכמה – Counsels of Wisdom
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 96-107

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 21.09.2007, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: שורות 8-147.
  – – –
 2. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח השביעי של החלק השני (משלי מס' 109-117). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.

5.1.4. עצות לנסיך – Advice to a Prince
מהדורה: Hurowitz (1998) “Advice to a Prince”, SAAB 12:39-53

 1. ש. שפרה. כולל הערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 13.10.2006, עמ' 1. [הארץ]

5.1.5. עבד שמעני – (Arad mitanguranni (Dialogue of Pessimism
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 139-149

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (אוקספורד, 1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 576-580.
 2. נילי סמט. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. סמט, "דיאלוג הפסימיזם", עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 2005.
 3. נילי סמט. כולל מבוא, תעתיק, הערות ודיון. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 18, 2008, עמ' 99-130.

5.1.6. שמע העצה – (Šimâ milka (Instructions of Šupê-Ameli
מהדורה: Arnaud (2007) Corpus des textes de bibliothèque de Ras Shamra-Ougarit, 148-179

 1. אביגדור (ויקטור) הורוויץ. כולל מבוא ודיון. ע"פ סמינרה (2000). בתוך: "באר-שבע", גליון 20, 2011, עמ' 109-123.
 2. יורם כהן. כולל מבוא, דיון ופירוש. ע"פ ארנו (ברצלונה, 2007) עם תיקונים. בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", כרך 23, 2014, עמ' 203-222.

 

*    *    *

 

6. ספרות יפה אחרת

6.1. מכתבים ספרותיים

6.1.1. פניית כוזולום לננה – Kuzullum to Nanna
מהדורה: Moran (1993) “UET 6, 402: Persuation in the Plain Style”, JANES 22:113-120

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מורן (1993). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 634-636.

*

6.2. מעשי מלכים

6.2.1. אגדת סרגון מלך אכד – Birth Legend of Sargon of Akkad
מהדורה: Westenholz (1997) Legends of the Kings of Akkade, 36-49

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ לואיס (ניו יורק, 1976). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 631-633.
  כולל: שורות 1-33 (לוח A).

6.2.2. אנמדורנכי והחוזים בכבד – Enmeduranki and the Diviners
מהדורה: Lambert (1998) “The Qualifications of Babylonian Diviners”, Fs. Borger, 141-158

 1. אורי גבאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 23.06.2006, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: שורות 1-40.

*

6.3. נבואות אחרית

6.3.1. משא שולגי – Šulgi Prophecy
מהדורה: Borger (1971) “Gott Marduk und Gott-König Šulgi als Propheten”, BiOr 28:3-24

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בורגר (1971). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 273.
  כולל: שורות IV 4 – V 25.

6.3.2. משא מרדוך – Marduk Prophecy
מהדורה: Borger (1971) “Gott Marduk und Gott-König Šulgi als Propheten”, BiOr 28:5-20

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בורגר (1971). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 272.
  כולל: שורות ’II 19-27; Assur IV 4-23; III 8’-17.

6.3.3. טקסט נבואי א' – (Text A (VAT 10179 = KAR 421
מהדורה: Grayson & Lambert (1964) “Akkadian Prophecies”, JCS 18:7-30

 1. משה ויינפלד. בהשמטת חזרות. כולל דיון והערות. ע"פ גרייסון ולמברט (1964). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 271.

6.3.4. נבואת ארך – Uruk Prophecy
מהדורה: Hunger & Kaufman (1975) “A New Akkadian Prophecy Text”, JAOS 95:371-375

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ הונגר וקאופמן (1975). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 273-274.

6.3.5. נבואת המלכויות – Dynastic Prophecy
מהדורה: Grayson (1975) Babylonian Historical-Literary Texts, 24-37

 1. משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ גרייסון (טורונטו, 1975). בתוך: "שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום", גליון 3, 1979, עמ' 274-276.

*

6.4. מעשיות עם והומור

6.4.1. מעשית העני מניפור – Tale of the Poor Man of Nippur
מהדורה: Ottervanger (2016) The Tale of the Poor Man of Nippur

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורני (1956). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 621-628.

 

*    *    *

 

7. לחשים

הטקסטים המוקדמים מסודרים בהיעדר מהדורה ע"פ  Wasserman (2003) Style and Form, 185-224

7.1. ריפוי

7.1.1. צמח הלב – The Heart Grass
מהדורה: Veldhuis (1990) “The Heart Grass”, OLP 21:27-44

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ולדהויס (1990) וריינר (1985). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 515-521.
  כולל: A (עמ' 517), B (עמ' 518), P (עמ' 520), T (עמ' 519), U (עמ' 521).

7.1.2. נגד כאב שיניים – (Against toothache (CT 17, 50
מהדורה: Dietrich (2000) “Der unheilbringende Wurm”, Fs. Cagni, 209-220

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות.  בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.

7.1.3. נגד שעורה בעין – merhum
מהדורה: Landsberger & Jacobsen (1955) “An Old Babylonian Charm”, JNES 14:14-21

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות.  בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.
  כולל: A.

7.1.4. לשיכוך זעם

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: וסרמן 177.

7.2. לידה

7.2.1. הפרה אשר לסין – The Cow of Sîn
מהדורה: Veldhuis (1991) A Cow of Sîn

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם הנוסח האשורי המאוחר. כולל מבוא והערות. ע"פ ולדהויס (1991). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 513-514.

7.2.2. לעת לידה

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 96.
  כולל: וסרמן 209 (בגדרה אשר לשמש), 262 (במי דודים נברא).
 2. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.
  כולל: וסרמן 262 (לחש ליולדת).

7.2.3. לאישה מקשה בלידתה – For a woman in labour
מהדורה: Lambert (1969) “A Middle Assyrian Medial Text”, Iraq 31:28-39, vv. 33-50

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.09.1998, עמ' ב 14.

7.3. ילדים ותינוקות

7.3.1. שירי ערש
מהדורה: Farber (1989) Schlaf, Kindchen, Schlaf

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פרבר (1989). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 608-617.
  כולל: בבלית עתיקה 1 (עמ' 609), 2 (עמ' 610-611); טקסטים מאוחרים 345-50 (עמ' 617), 455-63 (עמ' 615), 2914-16 (עמ' 616), 32 (עמ' 613-614), 4010-13 (עמ' 612).

7.4. אהבים

7.4.1. למשיכת אהוב

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 92-93.
  כולל: וסרמן 39-22 (בריר כלב), 324-28 (הביטה בי), 26 (למה זה קשית), 30112-120 (אף השום זוקר), 263 (קסם האהבה).

7.5. נגד חיות רעות

7.5.1. נגד נשיכת כלבים

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2008, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: וסרמן 43 (משיניו ניגר זרעו), 96 (נושא בפיו את זרעו), 154 (הכלב השחור), 157 (כלב נשך איש), 206 (זריזות רגליו).

7.6. נגד כישוף

7.6.1. תפילות השבעה "מקלה" – Maqlû Incantations
מהדורה: Abusch (2016) The Magical Ceremony Maqlû

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מאייר (1937). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 510-512.
  כולל: לוח א, שורות 1-36.
 2. אהרן שפר. דו-לשוני. ע"פ מאייר (1937). בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 249.
  כולל: לוח ג, שורות 125-134.
 3. אביגדור ויקטור הורוויץ. כולל דיון. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 99-100.
  כולל: לוח ג, שורות 1-16.
  – – –
 4. יצחק בראוור. בתוך: ברור, "תולדות הזמן הקדום", ספר ראשון, ירושלים: וינגרטן, 1934, עמ' 107.
  כולל: לוח ג, שורות 88-101.

7.6.2. טקסים אחרים
מהדורה: Abusch & Schwemer (2011-16) Corpus of Mesopotamian Anti-Witchcraft Rituals

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.04.2006, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: 9.1 (שמש, מלך שמים וארץ, מנחה מישרים).

7.7. נגד שדים

7.7.1. למשתו – Lamaštu
מהדורה: Farber (2014) Lamaštu

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 24.10.2005, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: OB2 (נתקי ציפורנייך), OB3 (אכזרית היא), RA (הבה לי בניך).

7.7.2. ורדת-לילי – Wardat-Lilim
מהדורה: Farber (1989) “(W)ardat-lilî(m)”, ZA 79:14-35

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 94.

7.8. שונות

7.8.1. להשבת עבד נמלט
מהדורה: Ebeling (1954) “Eine assyrische Beschwörung”, Or 23:52-56

 1. אביגדור ויקטור הורוויץ. כולל דיון. בתוך: "בית מקרא", כרך נ"ז, גליון 2, 2012, עמ' 93. 
  כולל: LKA 135.11-17.

 

תרגומים מהספרות השומרית

להלן רשימת תרגומים עבריים לחיבורים מהספרות השומרית. תחילה מובאות תחילה היצירות הספרותיות הנכללות בקטלוג "קורפוס הטקסטים האלקטרוני של הספרות השומרית" (ETCSL) ע"פ סדרן ומספרן בקטלוג. אחריהן מובאות קבוצות מספר של חיבורים אשר אינם נכללים בקטלוג הנ"ל: (1) יצירות ספרותיות בניב הנשים, (2) חיבורים דו-לשוניים שומריים-אכדיים, (3) ספרות משפטית. לבסוף, מובאים תרגומי התעודות הנכללות בקטלוג "קורפוס הטקסטים האלקטרוני של הכתובות המלכותיות השומריות" (ETCSRI). 

מקראות למיניהן ולקטי מובאות נוספים ניתנים תחת "מקורות כללים לספרות המזרח הקרוב הקדום".

תרגומים מהספרות השומרית – ע"פ ETCSL

1. שירות עלילה

1.1. אנכּי

1.1.1. אנכּי ונינח'ורסג – Enki and Ninhuraga

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אטינגר (1984). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 55-70.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא, תקציר והשוואה עם סיפור גן העדן המקראי. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 193-200, 326.
  כולל: שורות 11-28, 88-107, 198-221, 252-271.

1.1.2. אנכּי ונינמח' – Enki and Ninmah

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ בניטו (פנסילבניה, 1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 80-87.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 165-167, 324-325.
  כולל: שורות 22-23, 30-38, 72-78, 81-82.

1.1.3. אנכּי וסדר העולם – Enki and the world order

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 152-155, 323.
  כולל: שורות 192-200, 202-218, 318-334.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ בניטו (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 12-15.
  כולל: שורות 88-99, 106-122, 192-198, 202-218, 309-312, 318-321, 326-330, 335-336, 341-343, 349-352, 358-361.

*

1.2. אנליל

1.2.1. אנליל ונינליל – Enlil and Ninlil

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ברנס (1978). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 71-79.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 141-145.
  כולל: שורות 15-20, 23-31, 54-90.

*

1.3. איננה

1.3.1. איננה ואנכּי – Inana and Enki

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 155-160, 323-324.
  כולל: שורות  
  B 14 – C 14, D 1, H 1-7, 9-34.

1.3.3. איננה ושוכלתודה – Inana and Šukaletuda

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 124-130.
  כולל: שורות 91-186.

*

1.4. איננה ודומוזי

1.4.1. ירידת איננה לשאול – Inana's descent to the nether world

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סלדק (1974). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 350-367.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 207-224, 326-329.
  כולל: שורות 1-6, 14-52, 57-60, 65-97, 102-189, 195-248, 252-253, 273-281, 285-305, 349-350, 352-375.

1.4.2. דומוזי וגשתיננה – Dumuzid and Geštinana

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סלדק (1974). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 388-391.

1.4.3. חלום דומוזי – Dumuzid's dream

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אלסטר (1972). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 376-387.

*

1.6. נינורתה

1.6.2. גבורותיו של נינורתה – Ninurta's exploits

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 228-230.
  כולל: שורות 343-348, 356-366, 390-394.

*

1.7. אלוהויות אחרות

1.7.1. נישואי מרתו – The marriage of Martu

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ קליין (גרונינגן, 1997). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 66-67.
  כולל: שורות 127-131.

1.7.4. סיפור המבול – The flood story

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 201-206, 326.

*

1.8.1. גילגמש

1.8.1.1. גילגמש ואגה – Gilgameš and Aga

 1. דינה כץ. כולל דיון מקיף, תעתיק ופירוש. ע"פ קרמר (1949). כץ, "גילגמש ואכה", עבודת מ"א, אוניברסיטת ת"א, 1983.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ רמר (1980) וכץ (1993). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 321-327.
  – – –
 3. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. בהשמטת שורות סתומות. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 86-89.
  כולל: שורות 1-41.

1.8.1.4. גילגמש, אנכידו והשאול – Gilgameš, Enkidu and the nether world

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם נוסח A. כולל מבוא והערות. ע"פ שפר (1963). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 308-321.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם נוסח A. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 226-228, 252-256, 330-332.
  כולל: שורות 11-26 (עמ' 226-228, 330-331); 168-175, 177-202, 224-228 (עמ' 252-256).

1.8.1.5. גילגמש וח'ומבבה – Gilgameš and Huwawa

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. תורגם נוסח A. כולל מבוא והערות. ע"פ אדזרד (1990-93). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 295-307.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם נוסח A. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 230-238, 331.
  כולל: שורות 1-36, 46-58, 74-124, 145-148, 149-191.
 3. אהרן שפר. תורגם נוסח A. דו-לשוני. כולל דיון משווה עם קהלת ד' 9-12. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 8, 1967, עמ' 247-249.
  כולל: שורות 104-111.

*

1.8.2. לוגלבנדה ואנמרכר

1.8.2.2. לוגלבנדה ונשר האנזו – Lugalbanda and the Anzud bird

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ וילקה (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 163-182.

1.8.2.3. אנמרכר ואדון ארתה – Enmerkar and the lord of Aratta

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 70-83, 288-290, 317-318, 336-337.
  כולל: שורות 33-133, 160-205, 208-239 (עמ' 72-80); שורות 136-155 (עמ' 288-289).
 2. יעקב קליין. כולל דיון משווה עם בראשית י"א 1-11, תעתיק, פירוש והערות. בתוך: אליהו דב אייכלר, יעקב חיים טיגאי ומרדכי כוגן (עורכים), "תהלה למשה", וינונה לייק, אינדיאנה: אייזנבראונס, 1997, עמ' *92-*82.
  כולל: שורות 134-155 (הלחש של נודימוד).

1.8.2.4. אנמרכר ואנסוחכשדנה – Enmerkar and En-suhgir-ana

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 261-264, 332.
  כולל: שורות 174-184, 228-247, 276-283.

*    *    *

2.1-2 ספרות היסטורית

2.1. רשימות מלכים וחיבורים אחרים

2.1.1. רשימת המלכים השומרית – The Sumerian king list

 1. פנחס ארצי. ע"פ יקובסן (שיקגו, 1939). בתוך: חיים תדמור, "מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה", ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1959, עמ' 1-20.
  – – –
 2. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ יקובסן (שיקגו, 1939) וגלסנר (אטלנטה, 2004). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 110-113.
  כולל: שורות 1-45, 355-430.

2.1.5. קללת אכד – The cursing of Agade

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. תורגם הנוסח הבבלי הקדום. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 292-297, 337.
  כולל: שורות 225-228, 231-239, 254-257, 264-271, 273-280.

2.1.7. בניית מקדש נינגיריסו – The building of Ningirisu's temple

 1. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ פלקנשטיין. בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 20.
  כולל: שורות 277-305.

*

2.2. קינות על חורבן ערים

2.2.2. קינה על חורבן אור – The lament for Urim

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (1940). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 425-443.

2.2.3. קינה על חורבן שומר ואור – The lament for Sumer and Urim

 1. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל תקציר והערות. ע"פ קרמר וגד. בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 6-10.
  כולל: שורות 1-57, 341-349, 352-356, 361-370, 449-461, 465-469.

*    *    * 

2.3-9. שירת הלל למלכים

2.4.1. אורנמה

2.4.1.3. הלל עצמי של אורנמה – Ur-Namma C

 1. אביה פרנקל. כולל מבוא והערות ביקורתיות. ע"פ דה ז'נויאק (1930) ופליקיגר-הוקר (1999). בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 165-171.

2.4.2. שולגי

2.4.2.01. שולגי מלך הדרך – Šulgi A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קליין (1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 482-487.

2.4.2.14. שיר ערש לבנו של שולגי – Šulgi N

 1. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (מילאנו, 1971). בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 10-12.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קרמר (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 603-607.

2.4.2.18. שולגי וספינת הקודש של נינליל – Šulgi R

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ קליין (1990). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 488-493.

*

2.4.4. שוסין

2.4.4.1. שוסין המאהב הנערץ – Šu-Suen A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 280-282, 335.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 390-399.

2.4.4.2. שיר אהבה לשוסין – Šu-Suen B

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 278-280, 335.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 400-406.
 3. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 340-341.

2.4.4.3. אתה הוא אדוננו – Šu-Suen C

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 407-412.

*

2.5.3. אידינדגן

2.5.3.1. נישואי הקודש של אידינדגן ואיננה – Iddin-Dagan A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 494-504.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 15-17.
  כולל: שורות 1-43, 82-124.

*

2.5.4. אישמדגן

2.5.4.3. המנון לאישמדגן וניפור – Išme-Dagan C

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. כולל הערות. ע"פ רמר (1988). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 124-125.

*    *    *  

3. מכתבים ומסמכים מלכותיים

3.1-3. מכתבים ספרותיים

3.1.20. מכתב איבּי-סין אל פוזור-שולגי – Letter from Ibbi-Suen to Puzur-Šulgi

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. תורגם נוסח A. ע"פ מיכאלובסקי (אייזנבראונס, 2011). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 26-27.

3.2.03. מכתב ננה-כי-אג אל ליפית-אשתר – Letter from Nanna-ki-ag to Lipit-Eštar

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ עלי (פנסילבניה, 1964) וקליינרמן (ליידן, 2011). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 141-142.
  כולל: שורות 1-8.

3.2.05. מכתב סין-אידינם אל אותו – Letter from Sîn-iddinam to the god Utu

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ בריש (מינסטר, 2007). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 148-149.
  כולל: שורות 24-29.

*

3.4. חוק מלכותי

3.4.1. חוקי אור-נמוּ – Laws of Ur-Namma

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ וילקה (2002). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 39-60.
  – – –
 2. פנחס ארצי. כולל מבוא ופירוש לשורות 1-40. ע"פ קרמר (1954) ושלכטר (1955). בתוך: "בית מקרא", כרך ז', גליון 1, 1962, עמ' 68-77; גליון 3, 1963, עמ' 46-49.
  כולל: לוח A.

3.4.2. חוקי ליפית-אשתר – Laws of Lipit-Eštar

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ רוט (1997). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 61-75.
  – – –
 2. פנחס ארצי. כולל לוח השוואה עם חוקי חמורבי, חוקי אשנונה והחוק המקראי. ע"פ סטיל (1948). בתוך: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה", כרך ט"ז, גליון 1-2, 1951, עמ' 30-33.
  כולל: סעיפים 8-18, 22, 23-37.
 3. אברהם לבנון. כולל מבוא ומפתח עניינים. מאנגלית ע"פ קרמר (1955). בתוך: לבנון, "קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון", חיפה: א.ו.ר., 1967, עמ' 50-57.

*    *    *   

4. המנונות ושירת פולחן

4.05. אנליל

4.05.1. אנליל באכּור – Enlil A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 148-151.
  כולל: שורות 1-9, 14-25, 35-51, 54, 77-85, 87-96, 100-114, 117-123.
 2. שמואל נח קרמר ע"י ישורון קשת. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: קרמר, "מפיוטי שומר", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך רביעי, חוברת 14, 1970, עמ' 3-5.
  כולל: שורות 1-40, 100-130.
 3. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ ריסמן (פנסילבניה, 1969). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 9-12.
  כולל: שורות 1-15, 26-40, 93-132, 142-151.

*

4.07. איננה

4.07.6. מזמור הלל עצמי של איננה – Inana F

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ רמר (1969). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 461-463.

*

4.08. איננה ודומוזי

4.08.01. יצוע הכלולות והחתן הנבחר – Dumuzid-Inana A

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 115-124.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 334-336.

4.08.02. שבועת הנשים – Dumuzid-Inana B

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 125-145.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 346-347.

4.08.03. שדינו עתה נכונו – Dumuzid-Inana C

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 146-170.

4.08.04. משכב דודים – Dumuzid-Inana D

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 171-185.

4.08.05. איש הדבש – Dumuzid-Inana E

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 186-192.

4.08.06. ברכת אמאושומגלאנה באכּור – Dumuzid-Inana F

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 193-199.

4.08.07. החתן המשביר – Dumuzid-Inana G

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 200-208.

4.08.08. אהבה לאור הירח – Dumuzid-Inana H

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 209-217.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 337-339.

4.08.09. התנצחות אוהבים – Dumuzid-Inana I

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 218-229.

4.08.12. יקירי, מה אהבתני – Dumuzid-Inana L

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 230-231.

4.08.15. ברכת שפע לחתן – Dumuzid-Inana O

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 234-242.

4.08.16. איננה אדמת משקה – Dumuzid-Inana P

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 243-261.

4.08.18. למשכן אהובי, לו אדע ללכת – Dumuzid-Inana R

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 262-272.

4.08.20. פגישה באסם – Dumuzid-Inana T

 1. יעקב קליין. ע"פ קרמר (1963). בתוך: קליין, "לקט יצירות מן הספרות השומרית והאכדית בתרגום אנגלי ועברי", באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום, 1983, חלק ב', עמ' 202-203.
 2. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 273-283.

4.08.22. פגישה במשכנות הרועים – Dumuzid-Inana V

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 284-287.

4.08.23. תפילת הרועה – Dumuzid-Inana W

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 288-300.

4.08.25. אהוב אנליל, בא הביתה – Dumuzid-Inana Y

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 301-316.

4.08.26. אתה הוא איש לבי – Dumuzid-Inana Z

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 317-322.

4.08.29. חתונת דומוזי – Dumuzid-Inana C.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 323-339.

4.08.30. ברכת דומוזי ביום חתונתו – Dumuzid-Inana D.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 340-352.
 2. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ צפתי (1996). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 342-345.

4.08.31. ותשם בפוך עיניה – Dumuzid-Inana E.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 353-362.

4.08.32. בין עצי התפוח – Dumuzid-Inana F.1

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 363-367.

4.08.33. הרועה והאיכר (התנצחות מחזרים) – Dumuzid and Enkimdu

 1. יצחק צפתי. מהדורה ביקורתית עם דיון ופירוש. בתוך: צפתי, "מזמורי האהבה בספרות השומרית", עבודת דוקטורט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1985, עמ' 368-389.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 188-192.
  כולל: שורות 10-34, 40-90.

4.08a. זמרת המחבצה – A balbale to Inana

 1. ש. שפרה ויצחק צפתי. כולל מבוא והערות. ע"פ האלו (1966). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 348-349.

*

4.13. ננה-סין

4.13.01. מזמור לננה-סין אל הירח – Nanna A

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ שברג (1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 447-450.

*

4.14. ננשה

4.14.1. המנון לננשה – Nanše A

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 163-164.
  כולל: שורות 20-25, 137-151, 165-167, 173.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 19.
  כולל: שורות 20-26 (לא 167-174), 140-151.

*

4.27. נינורתה

4.27.06. נינורתה אל הצמיחה – Ninurta F

 1. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ קרמר (1944). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 17-18.

*    *    *   

5. ספרות אחרת

5.2. שירי התבוננות

5.2.4. האדם ואלהיו – A man and his god

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 171-176, 325.
  כולל: שורות 26-40, 44-47, 57-60, 64-74, 98-105, 120-132.
 2. שמואל נח קרמר ע"י משה ויינפלד. כולל דיון והערות. ע"פ קרמר (1955). בתוך: "בית מקרא", כרך י"ט, גליון 1, 1973, עמ' 23-24.
  כולל: שורות 1-5, 26-40, 44-47, 57-60, 64-74, 98-105.

*

5.3. שירי ויכוח

5.3.1. ויכוח בין המעדר למחרשה – The debate between Hoe and Plough

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 04.04.2010, עמ' 6. [הארץ]

5.3.2. ויכוח בין הרחלה לחיטה – The debate between Grain and Sheep

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ אלסטר וונסטיפהוט (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 583-592.
  – – –
 2. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 167-170.
  כולל: שורות 1-64.

5.3.3. ויכוח בין החורף לקיץ – The debate between Winter and Summer

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ותקציר. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 186-188.
  כולל: שורות 50-66, 289-295, 305-318.

5.3.5. ויכוח בין הציפור לדגה – The debate between Bird and Fish

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (שיקגו), רוט (פילדלפיה) ושברג. בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 593-600.

*

5.5. שירים שונים

5.5.1. איגרת לודינגירה לאמו – The message of Lu-digira to his mother

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (1964). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 637-640.

*

5.6-7. חיבורים דידקטיים ומעשיות

5.6.1. משלי שורופך – The instructions of Šuruppag

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 02.10.2009, עמ' 5. [הארץ]
  כולל: שורות 1-142.

5.6.3. הוראות האיכר – The farmer's instructions

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 120-123, 321-322.
  כולל: שורות 1-18.

5.7.1. אנליל ונמזיתרה – Enlil and Nam-zid-tara

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ סיוויל (1977). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 629-630.

*    *    *   

6. משלים

6.1. אוספי משלים – ע"פ Alster (1997) Proverbs of Ancient Sumer

6.1.01. אוסף 1

 1. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורדון (1959). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 525-532.
  כולל: 1 (א), 3-4 (ב), 8 (ג), 11 (ד), 14 (ה), 15 (ו), 18 (ז), 29 (ח), 30 (ט), 31 (י), 35 (יא), 48 (יב), 49 (יג), 55 (יד), 65 (טו), 66 (טז), 70 (יז), 78 (יח), 79 (יט), 82 (כ), 83 (כא), 89 (כב), 95 (כג), 98 (כד), 102 (כה), 103 (כו), 107 (כז), 125 (כח), 142 (כט), 146 (ל), 153 (לא), 154 (לב), 157 (לג), 160 (לד), 169 (לה), 174 (לו), 176 (לז), 185 (לח), 190-191 (לט), 193 (מ).

6.1.02. אוסף 2+6

 1. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ גורדון (1959). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 532-536.
  כולל: 5 (מא), 9 (מב), 10 (מג), 11 (מד), 13 (מה), 14 (מו), 15 (מז), 16 (מח), 17 (מט), 18 (נ), 23 (נא), 29-30 (נב), 32 (נג), 40 (נד), 43 (נה), 47 (נו), 52 (נז), 53 (נח), 57 (נט), 66 (ס), 67 (סא), 68 (סב), 69 (סג), 71 (סד), 77 (סה), 85 (סו), 90 (סז), 94 (סח), 121 (סט), 122 (ע), 124 (עא), 125 (עב), 138 (עג), 142 (עד), 158 (עה).

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×


חיבורים בניב הנשים (
eme-sal)

א. קינות על דומוזי – סידור ע"פ Fritz (2003) Und weinten um Tammuz, 69-195

1.2.4. צער גשתיננה על מות דומוזי
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 84-87

 1. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (III), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 27-28.
  כולל: שורות 1-29.

1.2.8. דומוזי הנרדף בידי שדים
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 71-84

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981), קרמר (1969) ויעקובסן (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 398-399.
  כולל: שורות 1-27.

1.2.9. הבטחת הזבוב
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 87-89

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 400-401.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (IV), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 29-30.

1.2.10. דומוזי, פר הפרא אשר הוכה
מהדורה: Cohen (1981) Sumerian Hymnology, 89-93

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ כהן (1981) ויעקובסן (1987). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 396-397.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). "קינה על תמוז" (V), בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 30-32.

1.2.12. קינת נינסון על בנה דומוזי
מהדורה: Römer (1997) “Sumerische Emesallieder (3)”, BiOr 54:604-619

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ (?) ויטצל (1935) ופלקנשטיין (1942). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 393-394.

2.2.1. בשדה בעשב הרך – Eden-na u-sag-ga-ke
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 668-703

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ יעקובסן (1987) וכהן (1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 402-422.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 27, 32-33.
  כולל: שורות 3-18 (קינה על תמוז II), שורות e 89-122 (קינה על תמוז VI).

2.2.2. קינה על דמוּ
מהדורה: Römer (1992) “Sumerische Emesallieder (2)”, BiOr 49:636-680

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ פלקנשטיין (1942). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996 (1985), עמ' 395.
  כולל: לוח B, שורות 1-21.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 26, 34.
  כולל: לוח B, שורות 1-21 (קינה על תמוז I), לוח C, שורות 28-41 (הלל לתמוז הקם לתחיה).

*

ב. קינות תופים (balag) 

הסוחר התנכר – Dam-gar-ra ba-da-kur
מהדורה: Löhnert (2009) Wie die Sonne tritt heraus!, 314-373

 1. שאול טשרניחובסקי. מגרמנית (?). כולל מבוא. "קינה בצר לעם", בתוך: "כל כתבי שאול טשרניחובסקי", כרך ו', ת"א: עם עובד, 1995 (1925), עמ' 40-42.

העיר אשר נבזזה – Uru am-i-ra-bi
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 536-603

 1. אורי גבאי. כולל מבוא. בתוך: "המוסך: מוסף לספרות", גליון 9, 30.07.2017. [הספרנים]
  כולל: שורות 98-122 (בית רביעי).

אנחות בלילה – A-še-er gi-ta
מהדורה: Cohen (1988) Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, 704-725

 1. אורי גבאי. בהשמטת חזרות וקטעים שבורים. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 28.07.2006, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: שורות b 129-185 (לוח 6).

*   *   *

חיבורים דו-לשוניים

א. המנונות ושירת פולחן

מזמור דו-לשוני לנינורתה – Bilingual hymn to Ninurta
מהדורה: Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 118-120

 1. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח השמיני של החלק השני (משלי מס' 118-126). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.

מזמור מלכותי דו-לשוני לכבוד ח'מורבי מלך בבל – Bilingual royal hymn to Hammurabi
מהדורה: Van De Mieroop (2011) “Hammurabi's Self-Presentation”, OrNS 80:322-323

 1. נתן וסרמן ויגאל בלוך. ע"פ וסרמן (1992). בתוך: וסרמן ובלוך, "האמורים", ירושלים: כרמל, 2019, עמ' 407-408.

*

ב. אוספי משלים דו-לשוניים – ע"פ Lambert (1960) Babylonian Wisdom Literature, 222-275

 1. יעקב פרמן. כולל מבוא, דיון ופירוש, העתקה ותעתיק. ע"פ האכדית. פארמן, "ספר משלי אשור ובבל", חלק ראשון (משלי מס' 1-103), ת"א: יפת, 1947.
  ע"פ עדותו (עמ' 25), הכין פרמן חלק שני ובו משלים נוספים ומפתחות. בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.
  כולל: הלוחות הבאים.
 2. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ למברט (1960). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 537-543.
  כולל: המשלים הבאים.

*

ג. תחינות להרגעת הלב (eršahunga) – ע"פ Maul (1988) Herzberuhigungsklagen, 73-382

1.15. תחינה לאל האישי

 1. ש. שפרה. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 25.05.2004, עמ' 2. [הארץ]

1.16. תחינה לאל יהיה אשר יהיה

 1. ש. שפרה ויעקב קליין. כולל מבוא והערות. ע"פ מאול (1988). בתוך: שפרה וקליין, "בימים הרחוקים ההם", ת"א: עם עובד, 1996, עמ' 478-481.

*

ד. לחשים דו-לשוניים – סידור ע"פ Wasserman (2003) Style and Form, 185-224

142. לחש לאישה הרה

 1. נתן וסרמן ואמיר אור. כולל מבוא כללי. בתוך: "הליקון", גליון 27, 1998, עמ' 95.
  כולל: שורות 1-23.

*

ה. רשימות לקסיקליות

במועד שהוסכם – ki-ulutin-bi-še3 = ana ittišu
מהדורה: Landsberger (1937) MSL I: Die Serie ana ittišu

 1. מאיר מלול. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ לנדסברגר (רומא, 1937). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 330-366.
  – – –
 2. יעקב פרמן. ע"פ תכנית העבודה שפרש בחלק הראשון של ספרו, "ספר משלי אשור ובבל" (ת"א, 1947), ניתנת היצירה בלוח האחד-עשר של החלק השני (משלי מס' 133-172). בשנת 1958 עוד הופיע החלק השני ברשימת ספרי ההוצאה המחכים לדפוס. לא ידוע עד כמה הושלמה העבודה על הספר ומה עלה בגורל כתב היד.
  כולל: לוח IV.

חוב נושא ריבית – ur5-ra = hubullu
מהדורה: Landsberger (1957) MSL V: The Series HAR-ra » hubullu Tablets I-IV

 1. מאיר מלול. תלת-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ לנדסברגר (רומא, 1957). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 367-391.

*   *   *

ספרות משפטית

דיני שוורים שכורים – (Laws about rented oxen (LOx
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 40-41

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 313-315.

לוח תרגילי דינים – (Sumerian laws exercise tablet (SLEx
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 42-45

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 316-319.

ספר נוסחות – (Sumerian laws handbook of forms (SLHF
מהדורה: Roth (19972) Law Collections, 46-54

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 320-329.

פרוטוקול ממשפט רצח – Trial for murder
מהדורה: Jacobsen (1959) “An Ancient Mesopotamian Trial for Homocide”, AnBi 12:130-150

 1. שמואל נח קרמר ע"י נחמן בן-עמי. בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר. כולל מבוא ודיון. בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 111-114, 320-321.

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×


כתובות מלכותיות
– ע"פ ETCSRI

השושלות הקדומות – Early Dynastic

לגש – Lagaš

אסטלת העיטים של אאנתום – E-anatum 01

 1. יצחק צפתי ויעקב קליין. כולל מבוא מאת אמנון אלטמן והערות. ע"פ פריין (2008). בתוך: אלטמן, "בריתות במזרח הקדום", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018, עמ' 136-144.

אנתמנה על חפירת הגבול – En-metena 01

 1. שמואל נח קרמר ע"י נפתלי הרץ טור-סיני (?). כולל מבוא והערות. בתוך: "ארץ ישראל", גליון 3, 1954, עמ' 52-55.
  ע"י נחמן בן-עמי, בעריכת ובתיקון רפאל גבעון ורפאל קוטשר, גם בתוך: קרמר, "ההיסטוריה מתחילה בשומר", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 19822 (1960), עמ' 90-99.

תקנות אנתמנה – En-metena 04

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 265-266.
  כולל: iii 10 – vi 6.

תקנות אורוכגינה – Uru-ka-gina 01

 1. מאיר מלול. דו-לשוני. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתחות ונספחים. ע"פ שטייבלה (1982). בתוך: מלול, "קובצי הדינים: ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום", חיפה: פרדס, 2010, עמ' 267-275.
  – – –
 2. מאיר הלל בן-שמאי. מקוצר. כולל הערות. בתוך: בן-שמאי, "ספר האדם והמדינה", כרך ראשון, ת"א: מ. ניומן, 1948, עמ' 16-17.

ארך – Uruk

הקדשת כד של לוגלזגיסי – Lugal-zage-si 01

 1. פנחס ארצי. ע"פ ברטון (ניו-הייבן, 1929). בתוך: חיים תדמור, "מקורות לתולדות מסופוטאמיה הקדומה", ירושלים: האוניברסיטה העברית, המזרח הקדמון, 1959, עמ' 36-42.

תרגומים מהספרות החיצונית

הספרות החיצונית היהודית מסודרת להלן ע"פ חלוקתו של אברהם כהנא, קרי, ספרים חיצוניים לתורה, לנביאים, לכתובים ושאר ספרים חיצוניים. אחריה התרגומים העיקריים לברית החדשה, ואחריהם התרגומים המועטים לספרות החיצונית הנוצרית. בשל המסירה המורכבת מפורטים, ככל שהיה הדבר לאל ידנו, השפה והנוסח העומדים בבסיסו של כל אחד מן התרגומים.
תחת כל כותר ניתנים תחילה התרגומים שהותקנו ביד מדעית עברית, ושניים להם התרגומים המדעיים שהותקנו בידי חוקרים מקרב העמים. אחריהם ניתנים יתר התרגומים מן העת החדשה, ולבסוף תרגומים ועיבודים עתיקים מימי הביניים. אלה האחרונים, בהיותם אנונימיים ומתוך כוונה להקל על ההתמצאות בהם, ניתנים במרבית מהדורותיהם.

1. ספרים חיצוניים לתורה

א. ספר אדם וחוה – Vita Adae et Evae sive Apocalypsis Mosis

 1. מרדכי הק. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית, ארמנית וסלאבית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ומלטינית (שני נוסחים).

ב. ספר חנוך א' (הכושי) – Enoch I

 1. אליעזר גולדשמיט. כולל הקדמה עברית ומבוא והערות גרמניים. "ספר חנוך", ברלין: ריכרד היינריך, 1892. [Hebrew Books]
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ דילמן (לייפציג, 1851).
 2. אברהם כהנא ויעקב פייטלוביץ. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1906).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שביעי: "חזיונות א", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגמו השרידים מיוונית, והיתר מאנגלית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1913), מגרמנית ע"פ בר (טיבינגן, 1900) ופלמינג (לייפציג, 1901) ומצרפתית ע"פ מרטן (פריז, 1906).

  נספחו תרגומים לשרידים נוספים ארמיים ויווניים.
  – – –
 4. יוסף הלוי. "ספר חנוך", פריז: דפוס משה מרדכי צוקרמן, 1892 (1864).
  רק חלק קטן מן התרגום ראה אור.

  תורגם מאתיופית (געז).

ג. ספר חנוך ב' (הסלאבי) – Enoch II sive Secreti Enoch

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם הנוסח הבילוגראדי ע"פ סוקולוב (מוסקבה, 1910).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שביעי: "חזיונות א", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם הנוסח הקצר מאנגלית ע"פ פורבס וצ'רלס (אוקספורד, 1913), מגרמנית ע"פ ריסלר (אאוגסבורג, 1928) ובונווטש (לייפציג, 1922) ומצרפתית ע"פ וולן (פריז, 1952).

ד. יוסף ואסנת – Joseph et Aseneth

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא מאת דוד פלוסר. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 2, 1985, עמ' 73-113.
  תורגם מיוונית ע"פ פילוננקו (ליידן, 1968).

  נספחו נוסחים אחרים מיוונית ומלטינית ע"פ באטיפול (פריז, 1889-90).

ה. צוואות השבטים – Testamenta XII patriarchum

 1. ישראל אוסטירזיצר. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1908).
  * בעיבוד יהודה איזנברג ובהשמטת המבוא וההערות. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1908).

  נספחו הנוסח העברי לצוואת נפתלי ותרגומים לשרידים נוספים מארמית ומיוונית.

 ו. ספר היובלים – Jubilaei sive Leptogenesis  

 1. משה גולדמאן. כולל מבוא מאת אברהם כהנא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ צ'רלס (אוקספורד, 1895) ומלטינית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שישי: "ספורי אגדה ב", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מאנגלית ע"פ שודה (אוהיו, 1888) וצ'רלס (אוקספורד, 1913) ומגרמנית ע"פ ליטמן (טיבינגן, 1900).
 3. כנה ורמן. כולל מבוא מקיף, דיון לשוני, פירוש, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר היובלים", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2015.
  תורגם מאתיופית (געז) ע"פ ונדרקם (לוון, 1989) ומלטינית.

  כולל השרידים העבריים ממגילות קומראן (עמ' 78-94).
  – – –
 4. שלמה רובין. כולל מבוא והערות. "ספר היובלים", וינה: הולצוורטה, 1870.
  תורגם מגרמנית ע"פ דילמן (1850-51).

  * בעיבוד יהודה איזנברג ובהשמטת המבוא וההערות. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.

ז. עליית משה – Assumptio Mosis

 1. אברהם שלום קמנצקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "השילוח", כרך ט"ו, חוברת 85, קרקוב: אחיאסף, 1905, עמ' 38-50.
  תורגם מלטינית ע"פ פריטשה (1871).
 2. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מלטינית.
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך חמישי: "ספורי אגדה א", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מלטינית ע"פ צ'רלס (לונדון, 1897).

*

2. ספרים חיצוניים לנביאים

א. תפילת מנשה – Oratio Manassis

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. כולל דיון קצר. בתוך: "בכורי העתים", כרך ה', וינה: אנטון שמיד, 1824, עמ' 12-14. [אוניברסיטת פרנקפורט]
  תורגם מיוונית (?).
 4. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
 5. שלמה פליסנר. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ב. אגרת ירמיהו – Epistula Jeremiae

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ סווט (קמברידג', 1894).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
 4. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ג. ספר ברוך – Baruch I  

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
  – – –
 3. יוהן יעקב קנוקר. מחקר מקיף, כולל פירוש וחילופי גרסות. בתוך: Das Buch Baruch, לייפציג, 1879. [Internet Archive]
  שוחזר מיוונית, לטינית, ארמית-סורית, ארמנית וערבית.
 4. הבישוף אנטונין (גרנובסקי). בתוך: Книга пророка Варуха, חיבור לשם קבלת תואר שני בתיאולוגיה, אוניברסיטת סנקט פטרבורג, 1902.
  שוחזר מיוונית, קופטית, ערבית וארמנית.
 5. עמנואל טוב. כולל מבוא, טקסט יווני, תרגום אנגלי, מקבילות מקראיות וקונקורדנציה. בתוך: The Book of Baruch, מיזולה, 1975.
  שוחזר מיוונית ע"פ ציגלר (גטינגן, 1957).

  כולל: א 1 – ג 8.
  – – –
 6. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
 7. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. "ספר ברוך ב", בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

ד. חזון ברוך א' (הסורי) – Apocalypsis Baruch I sive Baruch II

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מארמית-סורית ע"פ צ'ריאני (מילאנו, 1871).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית (?) ע"פ קמושקו (פריז, 1907).
  – – –
 3. שלמה פליסנר. כולל מבוא והערות. "ספר ברוך הראשון", בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מארמית-סורית.

  כולל: עח-פו (אגרת ברוך).
 4. יצחק גולדמן. כולל הערות. בתוך: יצחק זקיל פרנקל, "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.

  כולל: עח-פו (אגרת ברוך לגלות עשרת השבטים).

ה. חזון ברוך ב' (היווני) – Apocalypsis Baruch II sive Baruch III

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מיוונית.

ו. מעשי ירמיהו – Paralipomena Jeremiae sive Baruch IV

 1. יעקב ליכט. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: "בר-אילן", כרך א', 1963, עמ' 66-80.
  תורגם מיוונית ע"פ האריס (לונדון, 1889).

ז. חיי הנביאים – Vitae prophetarum

 1. שמואל קליין. כולל מבוא, הערות ודיון. בתוך: נ. ה. טורטשינר (ואחרים), "ספר קלוזנר", ת"א: ועד היובל, 1937, עמ' 209-189.
  תורגם מיוונית ע"פ נסטלה (טיבינגן, 1893) ושרמן (לייפציג, 1907).

*

3. ספרים חיצוניים לכתובים

א. מזמור קנ"א – Psalmus 151

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 3. שלמה פליסנר. בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.
 4. יצחק שמואל רג'יו. בתוך: "אגרות יש"ר: אל אחד ממיודעיו", מחברת א', וינה: אנטון שמיד, 1834, אגרת ט"ו, עמ' 98, הערה.
 5. יצחק גולדמן. כולל הערות. בתוך: יצחק זקיל פרנקל, "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.

ב. מזמורי שלמה – Psalmi Salomonis

 1. אברהם שלום קמנצקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "השילוח", כרך י"ג, חוברת 73, קרקוב: אחיאסף, 1904, עמ' 43-55; חוברת 74, עמ' 149-159.
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית.
  – – –
 4. פרנץ דליטש. לא ראה אור.
  כ"י: (Leipzig, Universitätsbibliothek, 01503 (cat’d 1896
  תורגם מיוונית.
 5. אלברט רינובאנץ. לא ראה אור. תורגם לפני 1884. כ"י נספח לתרגומו של דליטש.
  תורגם מיוונית.
 6. וילהלם פרנקנברג. כולל מבוא מקיף ופירוש ביקורתי. בתוך: Die Datierung der Psalmen Salomos, גיסן, 1896.
  תורגם מיוונית ע"פ גבהארדט (לייפציג, 1895).

ג. חכמת שלמה – Sapientia

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. נפתלי הרץ ויזל. כולל מבוא ופירוש נרחב. "ספר חכמת שלמה", ורשה: יצחק גולדמן, 1885 (1780). [בית הספרים הלאומי] [Hebrew Books]
  תורגם מגרמנית וצרפתית.

  * בקיצור הפירוש ע"י אורי צבי רובינשטיין: "ספר חכמת שלמה", ורשה, 18704 (1805, 18552, 18583). [Hebrew Books]
  * בתוספת תרגום גרמני מאת מנדל שטרן: "ספר חכמת שלמה", פראג: וולף פשלה, 1853. [Hebrew Books]
 4. יצחק זקיל פרנקל. כולל מבוא מאת נפתלי הרץ ויזל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך ומקוצר לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]

ד. דברי איוב – Testamentum Jobi

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שישי: "ספורי אגדה ב", ת"א: יבנה, 1965.
  תורגם מיוונית ע"פ ג'יימס (קמברידג', 1897).

ה. תוספות למגילת אסתר – Capita addita libro Esther

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 49-54.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: חלום מרדכי ותפילת אסתר.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 268-271. [אוצר החכמה]
 5. שלמה אידלברג (מלבה"ד). בתוך: "הדואר", כרך נ"ג, גליון 19, ניו יורק, 08.03.1974, עמ' 294-295.
  מתוך "ספר יוספון" שנמצא באוצרות הגניזה.
  כולל: חלום מרדכי ותפילת אסתר.
 6. יעקב בן מכיר אבן תיבון. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ה', וינה: וינטר, 1873, עמ' 9-16. [Hebrew Books]
  תורגם מלטינית ע"פ הירונימוס.
 7. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 22-25.
  כ"י: Zürich, Zentralbibliothek, Or. Z. 157/2

  כולל: חלום מרדכי.

ו. תוספות לספר דניאל – Capita addita libro Daniel

 1. דוב היליר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים וע"פ נוסח תאודוטיון (שני נוסחים).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ נוסח השבעים וע"פ נוסח תאודוטיון (שני נוסחים).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בהדפסת "שושנה; הבעל בבבל; התנין בבבל" בלבד. בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  * בתוספות הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהדפסת "בל והתנין" בלבד ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
 4. שלמה פליסנר. כולל מבוא, הערות ותרגום גרמני (באותיות עבריות). בתוך: "ספר נוזלים מן לבנון", חלק ראשון, ברלין, 1833. [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית.

  – – –
  תרגומים עתיקים: מעשה שושנה
 5. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 442-444.
  כ"י: (Jerusalem, Israel Museum 180/51 = Rothschild 24 (Italy, 15 cent
  ע"פ נוסח תאודוטיון.
  * ישראל לוי (מלבה"ד). בתוך: Revue des Études Juives, גליון 95, 1933, עמ' 166-167.
 6. בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 247-249. [אוצר החכמה]
  נערך/תורגם (?) ע"י ירחמאל בן שלמה (מאה י"א-י"ב, איטליה), ע"פ נוסח תאודוטיון.

  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 1-258 (ca. 1325
 7. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ו', וינה: וינטר, 1877, עמ' 126-128. [מס"ע]
  נוסח משובש של נוסח ירחמאל.

  כ"י: München, 113
  * בתוך: מיכה יוסף בן-גריון (ברדיצ'בסקי), "ממקור ישראל", ת"א: דביר, 19663 (1939), עמ' 92-93.
 8. ישראל לוי (מלבה"ד). בתוך: Revue des Études Juives, גליון 95, 1933, עמ' 160-162.
  כ"י: (.Oxford, Bod., Neubauer 2777, fol. 57 (15 cent
 9. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 18-19. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 259
 10. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 17.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2010
 11. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 18-19.
  כ"י: Zürich, Zentralbibliothek, Heid. 192
  – – –
  תרגומים עתיקים: תוספות אחרות
 12. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 32-35.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: בל והתנין.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 258-260. [אוצר החכמה]
 13. בתוך: "מעשה יהודית", ונציה: צואנה אימברטי, 1651-56.
  כולל: בל והתנין.
  * בתוך: "ספור המעשים", מנטובה: רפאל חיים, 1725.
 14. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 20-21.
  כ"י פרטי של "ספר המעשיות".
  כולל: בל (מעשה דניאל).

ז. עזרא החיצוני – Esdras III

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות ביקורתיות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מיוונית ע"פ טדשה (לייפציג, 1928).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שני: "כתובים אחרונים", ת"א: יבנה, 1962.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. צפורה טלשיר. בתוך: "עזרא החיצוני", עבודת דוקטורט, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1984.
  שוחזר באמצעות מחשב ע"פ נוסח השבעים.
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: דוד פלוסר (עורך), "ספר יוסיפון" [953], ירושלים: מוסד ביאליק, 1978, כרך א', עמ' 36-43.
  מלטינית ע"פ נוסח תאודוטיון.
  כולל: ג-ד.
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 261-265. [אוצר החכמה]

ח. חזון עזרא – Esdras IV

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. "ספר חזונות אסיר שאלתיאל בן יכניה מלך יהודה", ת"א: דביר, 1936 (1935). [Hebrew Books]
  שוחזר מלטינית, ארמית-סורית וארמנית.
 2. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך ראשון, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1936).
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895), מגרמנית ע"פ ויולט (לייפציג, 1924) ומצרפתית ע"פ גרי (פריז, 1938).
 4. יעקב ליכט. כולל מבוא מקיף, פירוש ומפתח חילופי גרסות. "ספר חזון עזרא", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  תורגם מלטינית ע"פ בנסלי (קמברידג', 1895), מארמית-סורית ע"פ צ'ריאני (מילאנו, 1868) ומאתיופית (געז) ע"פ ויולט (לייפציג, 1910).

*

4. שאר ספרים חיצוניים

א. אגרת אריסטיאס – Aristeae ad Philocratem epistula

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית ע"פ ונדלנד (לייפציג, 1900), טרמונטאנו (נאפולי, 1931) והדס (ניו יורק, 1951).

  – – –
 3. עזריה מן האדומים. כולל מבוא והערות. "הדרת זקנים", בתוך: "ספר מאור עינים", וילנה: י. ר. ראם, 1866 (1574), עמ' 27-76. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1970.
  תורגם מלטינית ע"פ מטיאה גרביציו (1561).

ב. ספר מקבים א' – Maccabaei I

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ קפלר (גטינגן, 1936).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. אוריאל רפפורט. כולל מבוא מקיף, פירוש מפורט, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר מקבים א", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 4. בצלאל בר-כוכבא. כולל מבוא נרחב, דיון מקיף ופירוש. בתוך: בר-כוכבא, "מלחמות החשמונאים: ימי יהודה המקבי", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1980, עמ' 137-311.
  תורגם מיוונית.

  כולל: ג 10 – ד 36, ו 18-63, ז 26-32, 39-50, ט 1-22 (תיאורי הקרבות).
  – – –
 5. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  * בעיבוד יהודה איזנברג. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.
  – – –
  תרגומים עתיקים
 6. דניאל חבולסון (מלבה"ד). כולל מבוא ומעט הערות. "שריד פליט מתרגום עברי ישן", בתוך: "קובץ על יד", כרך ז' = שנה י"ב-י"ג, ברלין: חברת מקיצי נרדמים, 1896. [Hebrew Books]
  תורגם (איטליה, מאה י'?) מלטינית.

  כ"י: (.Paris, 326 (12 cent
  כולל: א-ד; ז 27 – ט 30 (מן ניקנור); ו 1-14 (ממיתת אנטיוכוס).
  * בהשמטת המבוא. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958, חשמונאים ב', עמ' 78-88.
  * מחקר על התרגום: Abraham Schweizer, Untersuchungen über die Reste eines hebräischen Textes vom ersten Makkabäerbuch, Berlin: M. Poppelauer, 1901.

ג. ספר מקבים ב' – Maccabaei II

 1. אברהם כהנא. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).
 3. דניאל שוורץ. כולל מבוא מקיף, פירוש מפורט, הערות, נספחים ומפתחות. "ספר מקבים ב", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004.
  תורגם מיוונית ע"פ הנהארט (גטינגן, 19762).
  – – –
 4. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוספת הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]

ד. ספר מקבים ג' – Maccabaei III

 1. תאודור הרצל גסטר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית.
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

ה. ספר מקבים ד' – Maccabaei IV

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר ראשון, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ סווט (קמברידג', 1894) ומלטינית ע"פ הברקמפ (1726).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך ראשון: "חשמונאים", ת"א: יבנה, 1958.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

ו. ספר טוביה – Tobias

 1. דב היליר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית (שני נוסחים).
 2. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית (שני נוסחים).

  – – –
 3. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.
  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 4. בתוך: "ספר דברי הימים של משה רבינו", קונסטנטינופול, 1516.
  תרגום (מאה ה'?) של נוסח ארמי הקרוב לנוסח היווני הארוך.
  * בתוך: "ספר דברי הימים של משה רבינו", ונציה, 1544, עמ' 28א-37ב. [Hebrew Books]
  * בתוך: סבסטיאן מינסטר, Opus grammaticum consummatum = "מלאכת הדקדוק השלם", באזל, 1542. [הספריה הלאומית בוואריה]
  * בתוך: הפוליגלוטה הלונדונית (1657).
  * "מעשה טובי בן טוביאל", ורשה: סקלובר, 1840. [Hebrew Books]
  * בתוך: אדולף נויבאואר, The Book of Tobit, אוקספורד, 1878. [Hebrew Books]
 5. בתוך: "ספר בן סירא עם מעשיות שבתלמוד" = "לקוטים וחבורים", קונסטנטינופול, 1519, עמ' 72א-77ב. מהדורת צילום: The Alphabet of Ben Sira, ורונה, 1997. [Hebrew Books]
  עיבוד ימיביניימי (מאה י"ב?) הקרוב לנוסח היווני הקצר.

  * בתוך: פאול פאגיוס, Sententiae morales Ben Syrae = "בן סירא", איזנה, 1542. [הספריה הלאומית בוואריה]
  * בתוך: הפוליגלוטה הלונדונית (1657).
 6. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1897), כרך ג', עמ' 1-11.
  תרגום (ועיבוד?) של הנוסח הלטיני של הירונימוס.

  כ"י: (London, British Museum, 11639 (13 cent., France
 7. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1897), כרך ג', עמ' 11-14.
  תרגום דחוס (מאה ט"ו?) של מדרש ארמי.
 8. בתוך: "אוצר הקודש", למברג: פייגה גרוסמן, 1851. [Hebrew Books]
  תרגום (?) של הנוסח הקצר (?).
 9. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 26-36.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2077
 10. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 37-39.
  כ"י: Jerusalem, National Library, Heb. 8º 2010

ז. ספר יהודית – Judith

 1. משה סימון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ פריטשה (לייפציג, 1871).
 2. יהושע מאיר גרינץ. כולל מבוא מקיף, הערות ביקורתיות מפורטות, פירוש, נספחים, מפתחות ומפות. "ספר יהודית", ירושלים: מוסד ביאליק, 1957.
  שוחזר מיוונית ע"פ פריטשה (לייפציג, 1871).
 3. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, פירוש ומפתח שמות פרטיים. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שלישי: "ספורים ודברי חכמה", ת"א: יבנה, 1963.
  תורגם מיוונית ע"פ רהלפס (שטוטגארט, 1935).

  – – –
 4. משה מילדונאדו. "מעשה יהודית", קונסטנטינופול: שמואל העליץ, 1552.
  תורגם מלטינית.

  * בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 62-74.
 5. אברהם עקיבא הלוי מהאלברשטאדט. כולל תרגום גרמני באותיות עבריות מאת מאיר כ"ץ מקניגסברג. "מעשה יהודית", ברלין 1766 (1679).
 6. יהודה ליב בן-זאב. כולל תרגום גרמני באותיות עבריות. "מגילת יהודית", וינה: אנטון שמיד 1819 (1799). [Hebrew Books]
  תורגם מיוונית (?).

  * בתוספת תרגום גרמני מאת יצחק זיבנברגר. ורשה: לבנסון, 1840.
 7. יצחק זקיל פרנקל. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוספת הערות מאת יצחק גולדמן. בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  – – –
  תרגומים עתיקים
 8. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 47-59.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 259-65 (ca. 1325
 9. "מעשה יהודית", ונציה: צואנה אימברטי, 1651-56.
  * בתוך: "ספור המעשים", מנטובה: רפאל חיים, 1725.
 10. בתוך: "חמדת ימים", איזמיר, 1731-32; קונסטנטינופול, 1735-37; ז'ולקייב, 1734-45; ליבורנו, 1759, 1762-64; ונציה, 1763. [Hebrew Books]
  * בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ב', לייפציג, 1853, עמ' 12-22. [מס"ע]
 11. בתוך: מיכאל היגער, "הלכות ואגדות", ניו יורק, 1933, עמ' 105-113. [Hebrew Books]
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 47 15 = Neubauer 2669, fol. 38a-39b (1325

  * בנימין מנשה לוין (מלבה"ד). בתוך: "סיני", כרך ו', גליון 7, 1940, עמ' סו-עב.
 12. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 9-13. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 259, 88-92
  – – –
  מדרשים עתיקים
 13. בתוך: משה גסטר, Studies and Texts, ניו-יורק, 1971 (1894), כרך ג', עמ' 31-32.
  כ"י: (.Manchester, John Rylands library, Cod. Heb. Gaster 82 (10-11 cent

  * בתוך: גסטר, Exempla of the Rabbis = "ספר המעשיות", ניו-יורק: כתב, 1968 (1924), מעשה 251, עמ' 166-167.
 14. "מעשה שבא מלך אחד על ירושלים בארבעים אלף גבורים ויצר עליה". בתוך: "ספר בן סירא עם מעשיות שבתלמוד" = "לקוטים וחבורים", קונסטנטינופול, 1519, עמ' 51א-52א. מהדורת צילום: The Alphabet of Ben Sira, ורונה, 1997. [Hebrew Books]
  * "מעשה שבא מלך הגויים על ירושלים בארבעים אלף גבורי חיל". בתוך: "חיבור יפה מהישועה", פררה, 1557.
  * בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר א', לייפציג, 1853, עמ' 130-131. [מס"ע]
  * בתוך: יוסף שבתי פרחי, "עשה פלא", ליבורנו, 19304 (1864), חלק א', עמ' 14ב-15ב. [Hebrew Books]
 15. בתוך: אברהם מאיר הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 60-61.
  כ"י: New York, Jewish Theological Seminary 29652
  – – –
  מדרשי חנוכה
 16. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר א', לייפציג, 1853, עמ' 133-134.
  כ"י: Leipzig, Raths-Bibliothek, cod. 12
 17. בתוך: דוד שמואל לוינגר, "יהודית – שושנה: נוסחאות חדשות", בודפשט: גווירץ', 1940, עמ' 14-17. [Hebrew Books]
  כ"י: Budapest, Bibliotheca Academiae, D. Kaufmann 188, 91-93
 18. בתוך: משה הרשלר, "גנוזות", ספר ראשון, ירושלים: שלם, 1984, עמ' 175-178.
  כ"י: Vatican, Heb. 285, fol. 60r-62r
 19. בתוך: מיכאל היגער, "הלכות ואגדות", ניו יורק, 1933, עמ' 95-102. [Hebrew Books]
  כ"י: New York, Jewish Theological Seminary 827, fol. 18-19
 20. אברהם מאיר הברמן (מלבה"ד). בתוך: "מחניים", גליון 52, 1960, עמ' 44-47.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. e. 10 = Neubauer 2746 (1402

  * בתוך: הברמן, "חדשים גם ישנים", ירושלים: ראובן מס, 1975, עמ' 40-46.

ח. חזיונות הסיבילות – Oracula Sibyllina III-V

 1. יוסף ריידר. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: אברהם כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  תורגם מיוונית ע"פ גפקן (לייפציג, 1902).
 2. אליהו שמואל הרטום (ספרים ג'-ד'), נעמי כהן (ספר ה'). מתורגם בפרוזה. כולל מבואות מאת דוד פלוסר והרטום, פירוש (לספר ה' מאת פלוסר) ומפתח שמות אנשים ומקומות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך שמיני: "חזיונות ב", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מיוונית.

  – – –
 3. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1998), עמ' 111-117. [אתר המתרגם]
  תורגם מיוונית.

  כולל: ג 1-45.
  – – –
 4. יהושע שטיינברג. מעובד לטור בן י"ג הברות. כולל מבוא והערות. "משא גיא חזיון", בתוך: "ספר המאסף", חברת מרבי השכלה בישראל בארץ רוסיא, המחלקה להרחבת שפתנו הקדושה וספרותה, ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  תורגם מגרמנית.
  * נדפס בנפרד בשנת 1887.

ט. דברי שמעון בן-סירא – Ecclesiasticus

 1. אברהם שלום קמנצקי. בתוך: דוד כהנא, "חכמת שמעון בן סירא", ורשה: תושיה, 1912.
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית. [Hebrew Books] [Wikimedia]
 2. משה צבי סגל. כולל מבוא והערות. "ספר חכמת בן סירא השלם", ירושלים: דרום, 1933.
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית.
 3. משה צבי סגל. כולל מבוא מקיף, הקדמת המתרגם היווני, הערות ביקורתיות, פירוש ומפתחות. "ספר בן סירא השלם", ירושלים: מוסד ביאליק, 19582 (1953).
  נשלם מיוונית ומארמית-סורית.
 4. אברהם כהנא. כולל מבוא, הקדמת המתרגם היווני, מפתח עניינים והערות מפורטות. בתוך: כהנא, "הספרים החיצונים", כרך שני, ספר שני, ת"א: מסדה, 1956 (1937).
  נשלם מיוונית.
 5. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא, הקדמת המתרגם היווני ופירוש. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך רביעי: "בן-סירא", ת"א: יבנה, 1963.
  נשלם מיוונית.

  – – –
 6. יהודה ליב בן-זאב. כולל מבוא והקדמה, הנוסח הסורי, תרגום גרמני (באותיות עבריות) והערות. "חכמת יהושע בן סירא", וינה: אנטון שמיד, 18284 (1798, 18072, 18143). [Hebrew Books]
  תורגם מארמית-סורית ומיוונית ע"פ הפוליגלוטה הלונדונית (1657).

  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות, ובתוספת הקדמה ותרגום ספרדי (באותיות עבריות) מאת ישראל בן חיים: "חכמת יהושע בן סירא", וינה: גאורג הולצינגר, 1818. [Hebrew Books]
  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות, ובתוספת פירוש מאת "אבן שלמה" (נפתלי משכיל לאיתן): "חכמת יהושע בן סירא", ורשה: יצחק גולדמן, 18842 (1869). [Hebrew Books]
  * בהשמטת הנוסח הסורי, התרגום הגרמני וההערות: "ספר בן סירא", ברלין: ב. כהן, 1927. [בית הספרים הלאומי]
 7. יהושע בן שמואל העזיל. "ספר בן סירא מירושלים", ורשה: סקלובר, 18424 (1803, 18172, 18243). [Hebrew Books]
  תורגם מגרמנית.
 8. יצחק זקיל פרנקל. כולל מבוא מאת יהודה ליב בן זאב. בתוך: "כתובים אחרונים", ורשה: ש. פ. רבינוביץ ויעקב ספירשטיין, 18853 (1830, 18632). מהדורות צילום רבות בהוצאת האחים לוין-אפשטיין. [Google Books]
  תורגם מיוונית.

  * בתוך: "כתובים אחרונים… ונוסף עוד מה שלא היה בראשונים…", ורשה: יצחק גולדמן, 1886. [Google Books]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יצחק ליב ברוך. ערוך לבתי הספר בתוספת מבוא והערות. בתוך: "דברי כתובים אחרונים", וילנה: רוזנקרנץ ושריפטזטצר, 19372 (1912). [אוצר החכמה]
  * בהשמטת המבוא ובעיבוד יהודה איזנברג. בתוך: "ספרים חיצוניים", ת"א: משכל, סדרת "עם הספר", 2009.

י. קדמוניות המקרא – Antiquitates biblicae

 1. אליהו שמואל הרטום. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: הרטום, "הספרים החיצונים", כרך תשיעי: "קדמוניות המקרא", ת"א: יבנה, 1967.
  תורגם מלטינית ע"פ קיש (אינדיאנה, 1949).
  – – –
  תרגומים עתיקים
 2. ירחמאל בן שלמה (מאה י"א-י"ב, איטליה). בתוך: דניאל הרינגטון (עורך), The Hebrew Fragments of Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblicarum Preserved in the Chronicles of Jerahmeel, מיזולה, 1974.
  כ"י: (Oxford, Bod. Heb. d. 11 = Neubauer 2797, fol. 1-258 (ca. 1325

  תורגם מלטינית.
  כולל: א 1 – ב 8 (גסטר 26.1-15); ג 9-10 (26.21); ד 2 – ה 5, 8 (27-28); ו-ז (29.1-30.5); ט 2-10, 12, 14-15 (42.5-9); כה 1 – כו 9, כו 12 – כז 15, כח (57); לא 3-8 (58.4-5); לה 6-7 (58.7); לח (58.10); לט 6-8, 10, מ 1-8 (59.1-8); מד 5-6, מו 2 – מח 2 (59.12-17).
  * בתוך: עלי יסיף (עורך), "ספר הזכרונות: הוא ספר דברי הימים לירחמאל", אוניברסיטת ת"א, 2001, עמ' 117-126, 156-158, 198-213. [אוצר החכמה]

*

5. הברית החדשה

[אלה אינם אלא שלושת התרגומים הנפוצים ביותר, הנדפסים כל אחד במהדורות ממהדורות שונות.]

 1. פרנץ דליטש (1877, 188910). [kirjasilta]
  * "ספרי הברית החדשה", ירושלים: קרן אחוה משיחית, 20094 (2002).
 2. יצחק אדוארד זלקינסון, נשלם ע"י כריסטיאן דוד גינצבורג (1886). [ancient-hebrew]
  * בעיבוד אהרן זליג גאבה (2000), נשלם ע"י פיטר א. סיבסמה (2012).
 3. תרגום חדש (1976). [kirjasilta]
  * "הברית החדשה: מבוארת", ירושלים: החברה לכתבי קודש, 19952 (1991).
  – – –
 4. אליהו צבי הלוי סאלאווייציק. כולל פירוש. "קול קורא או התלמוד והברית החדשה", ירושלים: המרכז לחקר הכתובים, 1985 (1867).
  כולל: הבשורה ע"פ מתי.
 5. עמנואל פרומן, רפאל הירש ביזנטל. כולל פירוש. "ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס", ירושלים: קרן אחוה משיחית, 2001 (1869).
  כולל: הבשורה ע"פ לוקס.

*

6. ספרים חיצוניים לברית החדשה

א. הבשורה הסודית ע"פ מרקוס – Evangelium arcanum secundum Marcum

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 167-178.
  תורגם מיוונית ע"פ סמית (הרווארד, 1973).

ב. הבשורה ע"פ תומאס – Evangelium Thomae

 1. אמיר אור. כולל הקדמה מאת צבי ורבלובסקי, מבוא והערות. בתוך: "הבשורה על-פי תומא; הימנון הפנינה", ירושלים: כרמל, 2012 (1992).
  תורגם מיוונית ומתרגום אנגלי לנוסח הקופטי ע"פ לייטון (ניו יורק, 1987) ולמבדין (ליידן, 1977).
 2. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 199-231.
  תורגם מקופטית ע"פ לייטון (ליידן, 1989) ומיוונית ע"פ אטרידג' (ליידן, 1989).

ג. הבשורה ע"פ יהודה – Evangelium Judae

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 69-90.
  תורגם מקופטית ע"פ ג'נוט (טיבינגן, 2011) ואחרים.

ד. הבשורה ע"פ מרים המגדלית – Evangelium Mariae Magdalenae

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 91-102.
  תורגם מקופטית ע"פ טאקט (אוקספורד, 2008).

ה. משנת שנים-עשר השליחים – Doctrina XII apostolorum sive Didache

 1. אלישע שפי. כולל מבוא מקיף, השוואה ביקורתית ופירוש. "דידאכה: היא משנת שנים-עשר השליחים", ת"א: 1968.
  תורגם מיוונית ע"פ לייק (לונדון, 1952).

ו. המנון הפנינה – Hymnus margaritae

 1. אמיר אור. כולל מבוא והערות. בתוך: "הבשורה על-פי תומא; הימנון הפנינה", ירושלים: כרמל, 2012 (1993).
  תורגם מיוונית ע"פ בונט (ניו יורק, 1972) ומארמית-סורית ע"פ פאורייה (לוון, 1981) ורייט (לונדון, 1971).

*

7. ספרות גנוסטית נוספת

א. ממשות השליטים – Hypostasis archontium

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 27-47.
  תורגם מקופטית ע"פ לייטון (ליידן, 1989).

ב. חזון אדם –  Apocalypsis Adae  

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 49-68.
  תורגם מקופטית ע"פ מק'ריי (ליידן, 1979).

ג. רעם, שכל מושלם –  Bronte, nous teleios  

 1. יונתן כהנא. כולל הקדמה כללית לספרות הגנוסטית, מבוא והערות. בתוך: כהנא, "גנוסטיקה", ת"א: רסלינג, 2017, עמ' 103-119.
  תורגם מקופטית ע"פ מק'ריי (ליידן, 1979).

תרגומים מהספרות הרומית

1. נאיביוס – Gnaeus Naevius

א. פרגמנטים דרמטיים – Fragmenta scenica – ע"פ Spaltenstein

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ דיהל (19615). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 6.
  כולל: הנערה מטרנטום 74-79 (ב).

ב. פרגמנטים אחרים – Fragmenta incerti loci – ע"פ Blänsdorf

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ דיהל (19615). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 6.
  כולל: 69 + Metellorum Versus (א), Naevii Epitaphium (ג).

*

2. אניוס – Quintus Ennius

א. ספרי השנים – Annales – ע"פ (Skutsch = Goldberg et Manuwald (FRL i

 1. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ ואהלן (19282). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 7-8.
  כולל: 29 (א), 47 (ב).

*

3. קאטו הזקן – Marcus Porcius Cato major

א. על החקלאות – De agricultura

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 1-6.
  כולל: מבוא, 1.1-4, 1.7, 2.1-2, 2.7, 4, 5.1-5, 7.1, 8.2, 10.1, 11.1, 27, 56-59, 61.1, 136, 137, 143, 144.

 ב. המקורות – Origines – ע"פ Chassignet

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ יורדן (1860). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 9-11.
  כולל: ספר ד:1 (א), ספר ה:3 (ב).

 ג. הספרים לבנו מרקוס – Libri ad Marcum filium – ע"פ Jordan 

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ יורדן. בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 9.
  כולל: על הרפואה 1 (ד), על החקלאות 6 (א), 10 (ב); על הרטוריקה 14-15 (ג).

*

4. פלאוטוס – Titus Maccius Plautus

א. אמפיטריון – Amphitruo

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2015.
  – – –
 2. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ לינדסיי (אוקספורד, 1905). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 13-32.
  כולל: טורים 1-498.

ב. האוצר – Aulularia

 1. יורם כהן. "קדרת הזהב", חיפה, 1977.
 2. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2007.

ג. קורקוליו – Curculio

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 98.
  כולל: טורים 147-154.

ד. אפידיקוס – Epidicus

 1. יורם כהן. חיפה, 1968.

ה. האחים מנייכמוס – Menaechmi

 1. דקלה תדמור. כולל מבוא מאת נטע זגגי ומפתח משקלים מאת דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1972), עמ' 41-57.
 2. יורם כהן. כולל הערות. "האחים מנכמוס", חיפה, 1978.

ו. החייל הרברבן – Miles gloriosus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1989 (1980).
  – – –
 2. חיים רוזן. כולל הערות ותקציר העלילה. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר ב', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1953, עמ' 235-243.
  כולל: טורים 1-78 (תמונה א:1), 1311-1377 (תמונה ד:8).

ז. רוחות רפאים – Mostellaria

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 110-114.
  כולל: טורים 84-156.

ח. פסאודולוס –Pseudolus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2002.

ט. סטיכוס – Stichus

 1. יורם כהן. חיפה, 1971.

*

5. טרנטיוס – Publius Terentius Afer

א. האישה מאנדרוס – Andria

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1994 (1974).

ב. פורמיו – Phormio

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1995 (1979).

ג. הסריס – Eunuchus

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 1999.
  – – –
 2. [ע"פ רשימת זיקוק ממנטובה, 1595, נמצאה בספריית יצחק (בן יוסף) סולם "קומידיאה איוונוקו בלשון קדש כתוב יד", שאותה מזהה חיים שירמן כתרגום עברי ל"הסריס". לא נודעו עקבות נוספים לתרגום מעין זה. ראו: צפורה ברוכסון, "ספריה מקצועית באיטליה בשלהי הריניסאנס", עמ' 49 הע' 36, בתוך: "עלי ספר", גליון 10, 1982, עמ' 37-50.]

ד. האחים – Adelphoe

 1. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2002.

*

6. קווינטוס לוטטיוס קאטולוס Quintus Lutatius Catulus

א. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Blänsford

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 337-338.
  כולל: 1 (Gellius, N. A. 19.9.14).

*

7. וארו Marcus Terentius Varro

א. על החקלאות – Res rustica

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 7-13.
  כולל: א 5.3-4, 7.9, 10, 15-17, 18.1-5, 19, 22.1, 28, 29.1, 32.1, 34.1; ב 10.1-8.

*

8. קיקרו Marcus Tullius Cicero

נאומים – Orationes

א. להגנת סקסטוס רוסקיוס – Pro Sexto Roscio Amerino

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 55-102.

 ב. נגד גאיוס ורס – In C. Verrem

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 103-125.
  כולל: נאום 1.

ג. על פיקודו של גנאיוס פומפאיוס – De imperio Cn. Pompei sive Pro lege Manilia

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 126-155.

 ד. באצטלת המעמד – In toga candida

 1. רחל פייג וישניא. לרבות פירושו של אסקוניוס פדיאנוס. כולל מבוא והערות. ע"פ קלארק. בתוך: פייג וישניא, "בחירות, בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית העתיקה", ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2008, עמ' 221-236.

ה. להגנת לוקיוס מורנה – Pro L. Murena

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 156-200.

 ו. להגנת גאיוס רביריוס – Pro C. Rabirio perduellionis reo

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 201-216.

ז. נגד לוקיוס קטילינה – In L. Catilinam

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: נאומים 1-2.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 217-274.
  כולל: נאומים 1-4.
  – – –
 3. חיים אריה גינזברג. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר ב', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1953, עמ' 243-245.
  כולל: נאום 1: 1-2, 5, 8-9.

 ח. להגנת המשורר אולוס ליקיניוס ארכיאס – Pro A. Licinio Archia poeta

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 275-290.

ט. להגנת לוקיוס ולריוס פלקוס – Pro L. Valerio Flacco

 1. יוחנן לוי. כולל מבוא, הערות ודיון מקיף. בתוך: "ציון", כרך ז', גליון 3, 1942, עמ' 109-134.
  כולל: סעיפים 66-69 (על היהודים).

י. אל אזרחי העיר לאחר חזרתו – Post reditum ad quirites

 1. אלכסנדר זיסקינד שוורץ. מקוצר. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 59-60. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: סעיפים 1-4.

יא. להגנת מרקוס קאיליוס – Pro M. Caelio Rufo

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 291-327.

יב. להגנת מילו – Pro Tito Annio Milone

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 328-369.

יג. להגנת מרקוס מרקלוס – Pro M. Marcello

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 370-383.

יד. להגנת קווינטוס ליגריוס – Pro Q. Ligario

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 384-396.

טו. להגנת המלך דיוטרוס – Pro rege Deiotaro

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 397-413.

טז. נגד מרקוס אנטוניוס – Philippica in M. Antonium

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: נאום 2.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא כללי, הקדמה והערות. בתוך: קיקרו, "17 נאומים", ירושלים: כרמל, 2017, עמ' 414-485.
  כולל: נאומים 1-2
  .

דיונים פילוסופיים – Philosophica

א. על המדינה – De re publica

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בתוך: קיקרו, "חלומו של סקיפיו; פרדוקסים של הסטואים", בנימינה: נהר ספרים, 2019.
  כולל: חלומו של סקיפיו.

ב. פרדוקסים של הסטואים – Paradoxa stoicorum ad Brutum

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ מולז'ה (פריז, 1971). בתוך: קיקרו, "חלומו של סקיפיו; פרדוקסים של הסטואים", בנימינה: נהר ספרים, 2019.

ג. על תכליות הטוב והרע – De finibus bonorum et malorum

 1. אביבה קציר. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ שיכה (לייפציג, 1915). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 1997.
  – – –
 2. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 448-449.
  כולל: ספר א', ו 18-21.

ד. שיחות בטוסקולום – Tusculanae disputationes

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר חמישי.
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פוהלנץ (טויבנר, 1918). קיקרו, "על המוות", בנימינה: נהר ספרים, 2018.
  כולל: ספר ראשון.
  – – –
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: א 101 (אפיגרמה).
 4. ברוך י. מני. דו-לשוני. מתורגם בחריזה ובמשקל ובשורות מחודשים. בתוך: "שנינותו של מרטיאליס", ירושלים: כרמל, 2021, עמ' 154.
  כולל: א 101 (אפיגרמה).

ה. על הזקנה – Cato major de senectute

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: ציצרון, "כתבים פילוסופיים-פופולאריים", ורשה: אחיעבר, 1937.
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בנימינה: נהר ספרים, 2014.
  – – –
 3. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר שני.

ו. על הידידות – Laelius de amicitia

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: ציצרון, "כתבים פילוסופיים-פופולאריים", ורשה: אחיעבר, 1937. [פרויקט בן-יהודה]
 2. אברהם ארואטי. כולל הערות ואחרית דבר. ע"פ פאוול (אוקספורד, 2006). בנימינה: נהר ספרים, 2013.

ז. על טבע האלים – De natura deorum

 1. אביבה קציר. כולל עדויות ופרגמנטים מן החלק החסר בספר השלישי. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ פלאסברג ואכס (טויבנר, 1961). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 1992.

ח. על החובות – De officiis

 1. אביבה קציר. כולל מבוא מאת יוחנן גלוקר, הערות ומפתח שמות. ע"פ וינטרבוטום (אוקספורד, 1994). ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן, 2003.

דיונים רטוריים – Rhetorica

א. על הנואם – De oratore

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: ספר שני.

[ב.] מדריך לניהול מערכת בחירות –  Commentariolum petitionis

 1. רחל פייג וישניא. כולל מבוא והערות. בתוך: פייג וישניא, "בחירות, בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית העתיקה", ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2008, עמ' 195-219.

מכתבים – Epistulae

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ פורסר (אוקספורד, 1901-1903). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 34-68.
  כולל: אל מכרים: ב 8; ה 1, 12, ז 10; ח 7; ט 8, 20, 26; יד 4, 20; טז 4; אל ברוטוס: א 17; אל אטיקוס: א 2, 9, 18-20; ב 2, 6, 8; ד 1, 4א, 8; ה 1; יא 24; יב 5ב, 12, 14; יג 3, 12-14, 19, 21א, 22; טו 6, 11.
 2. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא כללי מאת צבי יעבץ, הערות, מפתח שמות, מפתח מונחים ומושגים ומפות. בעריכת רחל בירנבאום. בתוך: קיקרו, "כתבים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  כולל: אל מכרים: ב 8; ד 5; ה 12; ז 10, 14, 32; ח 1, 7; ט 8, 9, 26; י 33; יג 1; יד 13, 20; טו 1, 5, 6; טז 1, 4, 10; אל קווינטוס אחיו: ב 10; אל ברוטוס: א 3, 3א, 17; ב 3; אל אטיקוס: א 2, 9; ב 6, 8, 12, 23; ג 4; ד 1, 4א; ה 1; ז 20, 22; ח 13; ט 11א, 16, 18; יא 10, 24; יב 4, 11, 14, 15, 20, 40, 42, 52; יג  12, 19, 21א, 42, 44, 52; יד 1, 12, 13א, 13ב; טו 1, 13; טז 5, 9.

שירים – Poemata ע"פ Blänsdorf

 1. יעקב חי ישראל. מתורגם בחריזה. דו-לשוני. כולל תרגום פורטוגזי. בתוך: דוד פרנקו מנדס (מעתיק), "קצת מחברות יעקב חי ישראל יצ"ו", אמסטרדם, 1774, עמ' 59. כ"י ספרית עץ-חיים EH 47 C 08. [ספרית עץ-חיים]
  נדפס בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 112.
  כולל: מריוס 20.

*

9. יוליוס קיסר Gaius Julius Caesar

א. מלחמת גאליה – Commentarii de bello Gallico

 1. נחמיה רבן. כולל מבוא ומפתח שמות. ת"א: יבנה, 1958.
 2. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף, הערות ומפתח שמות ועניינים. בעריכת יריב שחל. ע"פ רייס (אוקספורד, 1914). ירושלים: כרמל, 2011.

 ב. מלחמת האזרחים – Commentarii de bello Civili

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. ירושלים: כרמל, 2013.
  – – –
 2. דבורה גילולה. בתוך: פרוטינוס, "תחבולות מלחמה", ירושלים: מאגנס, 2014, עמ' 214-226.
  כולל: א 48-49, 54-55, 61-66, 68-70, 74-78; ג 88-99.

 [ג.] מלחמת אלכסנדריה – De bello Alexandrino

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

 [ד.] מלחמת אפריקה – De bello Africo

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

 [ה.] מלחמת ספרד – De bello Hispaniensi

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות ומפתח שמות ועניינים. בתוך: קיסר, "מלחמת האזרחים", ירושלים: כרמל, 2013.

*

10. לוקרטיוס Titus Lucretius Carus

א. על טבע הדברים – De rerum natura

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות ועניינים. ע"פ לאונרד וסמית (ויסקונסין, 1942). לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962.
  – – –
 2. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 33-71.
  כולל: ספרים א-ג (מקוצרים).

*

11. סלוסטיוס – Gaius Sallustius Crispus

א. קשר קטילינה – De conjuratione Catilinae

 1. מאיר שש. דו-לשוני. כולל מבוא והערות. חיפה: רנסנס, 1966. [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  – – –
 3. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 437-439.
  כולל: פרקים 10-13.

 ב. מלחמת יוגורתא – Bellum Jugurthinum

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.

 ג. דברי הימים – Historiae

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת ישראל שצמן ומפתח שמות. ע"פ קורפס (טויבנר, 1957), ארנו (פריז, 1958), רולף (הרווארד, 1960). בתוך: סאלוסטיוס, "קאטילינא, יוגורתא, קטעים מדברי הימים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1968.
  כולל: א 55, 77; ב 47, 98; ג 48; ד 69.

*

12. קטולוס – Gaius Valerius Catullus

א. שירים – Carmina

 1. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתח משקלים ומפתח שמות. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1958). "שירי קאטולוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1989.
  – – –
 2. בנציון בנשלום. בתוך: "דבר", 23.10.1964, עמ' 6.
  כולל: 70 (אשת חשקי אומרת), 75 (ביני נא, לסביה).
 3. בנציון בנשלום. בתוך: "דבר", 26.02.1965, עמ' 6.
  כולל: 72 (לסביה, כה אמרת לפנים), 73 (חסד לאיש).
 4. בנציון בנשלום. בתוך: "מאסף", גליון 5-6, 1966, עמ' 677-679.
  כולל: 76 (א.), 77 (ב.), 82 (ג.), 83 (ד.), 85 (ה.), 87 (ו.), 91 (ז.), 92 (ח.).
 5. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 1-5.
  כולל: 2, 3, 5, 8, 34, 72, 76, 82, 85.
 6. יצחק גרטי. דו-לשוני. בתוך: "אגוז", גליון 1, 1968, עמ' 112.
  כולל: 70108.
 7. יצחק גרטי. בתוך: "אשכולות", גליון 7, 1975, עמ' 21-22.
  כולל: 3, 60, 76.
 8. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1958). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 84-90.
  כולל: 1, 8, 10-13, 42, 51, 70, 72, 83, 85-87, 92, 93, 101, 107.

 9. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 5 (עמ' 66), 8 (עמ' 67), 17 (עמ' 21), 23 (עמ' 19), 25 (עמ' 20), 29 (עמ' 17), 30 (עמ' 68), 39 (עמ' 18), 43 (עמ' 22), 51 (עמ' 35), 52 (עמ' 20), 61 (עמ' 24-28), 63 (עמ' 74-77), 68.41-160 (עמ' 69-73), 85 (עמ' 66), 93 (עמ' 106), 94 (עמ' 106), 105 (עמ' 106).
 10. דקלה תדמור. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 10 (עמ' 22-23), 13 (עמ' 23).
 11. משה לייבוביץ. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 62 (עמ' 29-31).
 12. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 53-57.
  כולל: 5 (לסביה שלי), 8 (קטולוס המסכן), 85 (אוהב ואשנא).
 13. דליה אפרת. נטול משקל. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ה, גליון 6, 2001, עמ' 2.
  כולל: 16 (אני אדפוק), 33 (המוכשרים).
 14. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל מבוא והערות. בתוך: "הו!", גליון 7, 2009, עמ' 60-71. [אתר המתרגם]
  כולל: 1-3, 5, 7, 8, 13, 16, 48, 51, 101.
 15. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כתובת", גליון 4, 2010, עמ' 41-43. [אתר המתרגם]
  כולל: 10.
 16. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 339.
  כולל: 75.
 17. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "ננופואטיקה", גליון 11, 2016, עמ' 50-51.
  גם בתוך: אור, "עבר: תרגומים נבחרים לעברית", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2017, עמ' 94.
  כולל: 585.
  – – –
 18. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ גילברט הייט (1957). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967.]
  כולל: 8 (עמ' 245), 11 (עמ' 253), 51 (עמ' 252).

*

13. ויטרוביוס – Marcus Vitruvius Pollio

א. על האדריכלות – De architectura

 1. רוני רייך. כולל מבוא, הערות, איורים ומפתחות. "על אודות האדריכלות", ת"א: דביר, 1997.
  – – –
 2. [יעקב נתנאל (רותמן). מעובד מעט. כולל מבוא. (מלטינית?). בתוך: "עתידות", כרך א', גליון 3, 1944, עמ' 181-186.]
  כולל: א 1.3, 1.11-12, 3.1-2, 4.1-5, 4.9-12 (ד), ב 0.1-4 (ג), 1.1-6 (ב).
 3. לאה די סגני. בתוך: דוד עמית, יזהר הירשפלד, יוסף פטריך (עורכים), "אמות המים הקדומות בארץ-ישראל", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1989, עמ' 29-31.
  כולל: ח 4-6.

*

14. ורגיליוס Publius Vergilius Maro

א. אינאיס – Aeneis

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ ריבק (לייפציג, 1910). ירושלים: מוסד ביאליק, 1962.
  – – –
 2. מאיר הלוי לטריס. בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 43-45.
  כולל: ד 173-190 (הדיבה).
 3. [מיכה יוסף כהן לבנזון. מגרמנית ע"פ שילר (1792). בתוך: לבנזון, "שירי מיכ"ל", ת"א: דביר, 1962 (1849), עמ' 175, 208-242.] [פרויקט בן-יהודה] [פרויקט בן-יהודה]
  [מהדורה ביקורתית ל"הריסות טראיא" ע"י אברהם הולץ בתוך: "תרביץ", שנה נ"ג, גליון 3, 1984, עמ' 431-464.]
  כולל: ב 1-558 (הריסות טרויה); ד 245-251 (ובמטה הלז…).
 4. צבי ישראל. כולל הערות. בתוך: "הדים", כרך ד', גליון 5-6, 1927, עמ' 81-84.
  כולל: ה 484-543.
 5. יהושע פרידמן. נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: הוצאת בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1934). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ב 1-249; ט 176-502.
 6. יוסף גרהרד ליבס. בהשמטות מעטות. כולל מבוא והערות מאת יוחנן לוי. "איניאיס: פרקים נבחרים", ירושלים: תרשיש, 1946.
  כולל: ספרים א, ב, ד
  .

 ב. אקלוגות – Bucolica sive Eclogae

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ורגיליוס, "אינאיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 13-14.
  כולל: א: 14, 70-72, ד: 6-7, 15-17.
 2. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1969). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 92-94.
  כולל: אקלוגה 1.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 13.11.1981, עמ' 18.
  כולל: ד 4-30.
 4. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 21, 1997, עמ' 82-92.
  כולל: אקלוגות 1-3.
 5. דוד וייסרט ועמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 21, 1997, עמ' 93-94.
  כולל: אקלוגה 4.
 6. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 73-85.
  כולל: אקלוגה 6.
 7. איתמר יעוז-קסט. כולל מבוא. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004, עמ' 31-33.
  כולל: אקלוגה 4.

ג. גאורגיקה – Georgica

 1. [מאיר הלוי לטריס. מצרפתית ע"פ ז'ק דליל (1769). בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 74-78.]
  כולל: ד 464-503 (עזה כמוות אהבה).
 2. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 87-89.
  כולל: ב 458-499.
 3. שלמה דיקמן. בתוך: ורגיליוס, "אינאיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 18-20.
  כולל: א 199-203, 503-504; ב 458-460, 467-474, 493-502, 505-508, 532-534, 538-540, 542-543.
 4. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1969). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 95-102.
  כולל: א 121-159, 493-514; ב 136-176; ד 315-332, 387-414, 437-470, 485-506, 559-566.
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 116-117.
  כולל: ד 467-483.

 [נספחים] – Appendix Vergiliana

א. הפונדקית – Copa

 1. דקלה תדמור. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי מאת דוד וייסרט. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 108-109.
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 69-71.

ב. פריאפיאה – Priapea – ע"פ Callebat

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 91-93.
  כולל: 10, 83 (84), 84 (85), 85 (86).

 ג. זוטות – Catalepta

 1. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. בתוך: "שירי קאטולוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1989, עמ' 41-42.
  כולל: זוטא 10.

*

15. הורטיוס – Quintus Horatius Flaccus

א. סאטירות – Saturae sive Sermones

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח שמות ומפתח עניינים. ע"פ ביילי (טויבנר, 1985). הוראטיוס, "הסטירות", ירושלים: מוסד ביאליק, 2012.
  – – –
 2. [יצחק אייזק בן-יעקב. מתורגם בפרוזה. בתוך: "פרחי צפון", כרך ב', וילנה, 1844, עמ' 73-74.]
  כולל: א 1.
 3. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 89-97.
  כולל: א 1.
 4. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1939), עמ' 296-298. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 8.
 5. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 58-71.
  כולל: א 1, 2, 9.
 6. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 106-113.
  כולל: א 4 (1-62), 10; ב 1.
 7. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 12-13.
  כולל: א 8.
 8. מורן רפופורט. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 99, 1987, עמ' 76-77.
  כולל: א 6.
 9. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: "הליקון", גליון 93, 2011 (2010), עמ' 121-125. [אתר המתרגם]
  כולל: א 9 (הטפיל).

ב. אפודות – Epodi sive Iambi

 1. יהושע פרידמן. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1923-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2, 7, 15.
 2. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1938), עמ' 294-295, 299-300. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2, 15.
 3. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 57-58.
  כולל: 7.
 4. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 5-6.
  כולל: 13.
 5. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 104-105.
  כולל: 2.
 6. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 6 (עמ' 9), 10 (עמ' 10), 11 (עמ' 52-53), 12 (עמ' 11), 13 (עמ' 58-59), 15 (עמ' 51), 16 (עמ' 63-65), 17 (עמ' 14-16).
 7. רחל בירנבאום ודוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 45.
  כולל: 6.
  – – –
 8. [מיכה יוסף כהן לבנזון. עיבוד. בתוך: לבנזון, "שירי מיכ"ל", ת"א: דביר, 1962 (1870), עמ' 181-183.] [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2 [???] (חיי האיכר).

ג. אודות – Carmina sive Odae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתח שמות ועניינים ומפתח משקלים. ע"פ ויקהאם (אוקספורד, 1901). הוראטיוס, "השירים (האודות)", ירושלים: מוסד ביאליק, 1998.
  – – –
 2. יעקב חי ישראל. מתורגם בחריזה. כולל תרגום צרפתי. בתוך: דוד פרנקו מנדס (מעתיק), "קצת מחברות יעקב חי ישראל יצ"ו", אמסטרדם, 1774, עמ' 22. כ"י ספרית עץ-חיים EH 47 C 08. [ספרית עץ-חיים]
  כולל: א 11.
 3. הלל הכהן דלה-טורה. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. בתוך: דלה-טורה, "טל ילדות", פדואה: הוצאת המחבר, 1868 (1814-29), עמ' 154-161.
  כולל: ב 16, 18.
 4. ברוך שנפלד. מעובד. בתוך: "בכורי העתים", כרך ו', וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 81-85.
  כולל: ב 16 (המנוחה), 18 (לב שמח). [אוני' פרנקפורט]
 5. ברוך שנפלד. מעובד. בתוך: "בכורי העתים", כרך ז', וינה: אנטון שמיד, 1826, עמ' 129-130.
  כולל: ב 2 (יקר הכסף). [אוני' פרנקפורט]
 6. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה מחורזת ארבע-טורית. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 85, סימן 314.
  כולל: א 4 (13-14).
 7. יעקב טרישר. עיבוד חופשי בחריזה. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 18. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 3.
 8. אלכסנדר זיסקינד שוורץ. מתורגם בפרוזה. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת ג', וינה: שמיד ובוש, 1846, עמ' 58-59. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 4 (את סעקטיוס יצוה לשמוח), 9 (עצת הארטיוס), 14 (אל תושבי העיר).
 9. מאיר הלוי לטריס. מתורגם בחריזה. בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 111. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ג 30 (פעלי יכון לעד).
 10. ישראל רול. משקל וטורים מעובדים, נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 85-87, 97-98.
  כולל: א 1 (גאון המשורר), 11 (תמימות), 13 (קנאה), 34 (הנחם).
 11. אהרן קמינקא. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. בתוך: קמינקא, "אספת שירים", פריז: דורלאכער, 1888 (1883), עמ' 84-87.
  כולל: א 22 (1-8, 17-24); ב 16.
 12. יהושע פרידמן. משקל מעובד, נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1923-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 23, 25, 31, 34; ב 3, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20; ג 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 26, 28, 30; ד 1, 3, 7, 12.
 13. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1932-39), עמ' 273-312. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 1, 9-11, 22, 31; ב 2, 6, 7, 10, 13, 14, 16; ג 18, 23, 26, 30.
 14. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 42-57.
  כולל: א 1-11, 12 (1-6), 31; ג 30.
 15. איתמר יעוז-קסט. כולל מבוא והערות. הוראציוס, "שביל הזהב: שירים ליריים", ת"א: עקד, 1965.
  כולל: א 4, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 31; ב 3, 5, 8, 10, 16; ג 9, 13, 18, 30; ד 7.
 16. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", גליון 5, 1966, עמ' 6-10.
  כולל: א 4, 11, 14, 30, 38; ג 13; ד 7.
 17. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: א 4 (עמ' 46), 7 (עמ' 56-57), 8 (עמ' 47), 11 (עמ' 45), 14 (עמ' 61), 19 (עמ' 48), 23 (עמ' 45), 33 (עמ' 49), 38 (עמ' 44); ב 18 (עמ' 62-63); ג 10 (עמ' 94), 12 (עמ' 50), 13 (עמ' 55), 26 (עמ' 44); ד 7 (עמ' 60), 8 (עמ' 54).
 18. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: א 19; ג 26; ד 1.
 19. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 59-63.
  כולל: א 11 (אל לאוקונואה), 23 (לנערה חיישנית), 30 (תפילה לוונוס); ג 30 (הקמתי אנדרטה); ד 7 (אל טורקווטוס).
 20. עמינדב דיקמן. בתוך: אשר רייך, "הנשיקה מבעד למטפחת", ת"א: עם עובד, 2001, עמ' 29.
  כולל: א 11.
 21. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: "הליקון", גליון 93, 2011, עמ' 116-121. [אתר המתרגם]
  כולל: א 11, 22, 38; ב 10, 14.
 22. מאיה ערד. משקל מחודש. בתוך: "נפלאתה", ת"א: חרגול ומודן, 2015, עמ' 45-46.
  כולל: א 4.
  – – –
 23. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ אדוארד מארש (1941). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 259.]
  כולל: ג 15.
 24. [מאיר ויזלטיר. מאנגלית ע"פ לורד דנסיני (1947). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 260.]
  כולל: ג 9.

ד. אגרות – Epistulae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, נספח ממרות ומפתחות שמות ועניינים. הוראטיוס, "האיגרות; אמנות הפיוט", ירושלים: מוסד ביאליק, 2014.
  – – –
 2. שאול טשרניחובסקי. משקל מעובד. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1939), עמ' 299-300. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א 19.
 3. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלינגנר (טויבנר, 19593). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 114-115.
  כולל: א 20.

 ה. אומנות הפיוט – Ars poetica sive Epistula ad Pisones

 1. יורם ברונובסקי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ע"פ וילקינס (לונדון, 1958). "על אמנות-הפיוט", ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, סדרת טעמים, 1983.
 2. נתן שפיגל. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "הוראטיוס: האיש ויצירתו", ירושלים: מאגנס, 1984, עמ' 179-209.
 3. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא ופירוש. ירושלים: מאגנס, 2004.
 4. רחל בירנבאום. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, נספח ממרות ומפתחות שמות ועניינים. בתוך: הוראטיוס, "האיגרות; אמנות הפיוט", ירושלים: מוסד ביאליק, 2014.
  – – –
 5. יוסף אלמנצי. תרגום גדוש ונטול משקל. בתוך: "בכורי העתים החדשים", כרך א', וינה: פרנץ שמיד, 1845, עמ' 33-לה.
  כולל: טורים 1-31.
 6. ישראל רול. מתורגם בחריזה ומקוצר. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 107-115.
  כולל: טורים 1-13, 24-28, 31, 34-40, 45-51, 60-63, 68-72, 99-105, 154-178, 292-294, 333-334, 343-352, 361-362, 365-382, 385-390, 408-411, 426-433, 436-439, 442-456, 470-476.
 7. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 71.
  כולל: טורים 193-196.

*

16. ליוויוס Titus Livius Patavinus

א. תולדות רומא – Ab urbe condita

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת דוד אשרי, הערות מאת ישראל שצמן, מפתח שמות ומפות. ע"פ וולטרס וקונוויי (אוקספורד). ירושלים: מוסד ביאליק, 1972.
  כולל: ספרים א, ב, כא, כב, ל.
 2. משה ליפשיץ. ע"פ קונוויי וג'ונסון (אוקספורד, 1968). כולל הערות, מבוא מאת יונתן פרייס, מפות, נספח ומפתח שמות ומקומות. בעריכת נורית שובל. "מלחמות חניבעל", ירושלים: כרמל, 2015.
  כולל: ספרים כא-ל.
  – – –
 3. אברהם שליט. כולל מבוא והערות. בתוך: "עתידות", כרך ד', גליון 13-14, 1945, עמ' 117-121.
  כולל: א: 1-5.
 4. דבורה גילולה. בתוך: פרוטינוס, "תחבולות מלחמה", ירושלים: מאגנס, 2014, עמ' 184-214.
  כולל: ז 9; כג 24 (6-13); כה 30-31; כו 42-48; לג 5, 7-10; לז 39-44; לח 7; מב 34; מד 9, 37-42.

*

17. טיבולוס – Albius Tibullus

א. אלגיות – Elegiae

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979 (1978), עמ' 65-67.
  כולל: א 5.
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 100-101.
  כולל: ב 2.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 4, 2014, עמ' 120-128.
  כולל: א 1.

*

18. סולפיקיה – Sulpicia

א. אלגיות – Elegiae

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 48-49.
  כולל: הנספח לשירי טיבולוס: ג 11-12.
 2. יואב גלבוע. מתורגם בחריזה. בתוך: "ידיעות אחרונות", מוסף "24 שעות", 04.02.2021, עמ' 2.
  כולל: הנספח לשירי טיבולוס: ג 18.

*

19. ליגדמוס – Lygdamus

א. אלגיות – Elegiae

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 6, 1998, עמ' 42-43.
  כולל: ג, ד (87-96).

*

20. פרופרטיוס – Sextus Propertius

א. אלגיות – Elegiae

 1. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 36.
  כולל: ב 28ב.
 2. רחל בירנבאום. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 50-52.
  כולל: ג 11 (29-72); ד 6 (19-66).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "כרמל", גליון 15, 2010, עמ' 79-81.
  כולל: ב 15.
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 1, 2011, עמ' 71-72.
  כולל: ב 13ב (17-57).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 5, 2015, עמ' 170-175.
  כולל: א 1, 18.
  – – –
 6. [יונתן רטוש ודוד שרף. מאנגלית ע"פ גילברט הייט (1957). בתוך: מיכאל גרנט, "עולמה של רומי", ת"א: הדר, 1967, עמ' 261-263.]
  כולל: א 1 (1-8); ד 8 (27-88).

*

21. אובידיוס – Publius Ovidius Naso

א. אהבים – Amores

 1. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 11-13.
  כולל: א 15 (1-8); ג 3 (23-24), ג 9 (33-40).
 2. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 34-35.
  כולל: א 5.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 362-363.
  כולל: א 15.
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 119-120.
  כולל: ג 8 (1-28, 55-60).
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 165.
  כולל: ב 18 (19-26).
 6. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת, ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א 2 (1-6) (עמ' 312-313), א 13 (1-3, 5-18, 25-30, 33-35) (עמ' 339-340).
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 7, 2016, עמ' 214-216.
  כולל: ג 2.

ב. גיבורות – Heroides

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 160-168.
  כולל: איגרת 1.

ג. אומנות האהבה – Ars amatoria

 1. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 15.
  כולל: א 1-2.

ד. רפואות האהבה – Remedia amoris

 1. שמואל דוד לוצטו. מקוצר. בתוך: "רפואות האהבה", ירושלים: כרמל, 2000 (1817).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. ירושלים: כרמל, 2000.

ה. מטמורפוזות – Metamorphoses

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אהוואלד (ברלין, 1903). ירושלים: מוסד ביאליק, 1965. שני כרכים.
  – – –
 2. [שבתאי חיים מאריני (1690-1747). מאיטלקית ע"פ ג'ובאני אנדריאה ד'אנגווילארה (1563). עיבוד ועיצוב בצורת האוקטבה האיטלקית. "שיר החליפות אשר לעובד" (ספרים א-ג), כתב-יד וינה ( Heb. 91 Han. = Schwarz 1925: 114). בדפוס שלושה קטעים:]
  • בתוך: שאלתיאל אייזיק גראבער (מהדיר), "אגרות שד"ל", פרזעמישל, 1882, כרך א', חלק ג', עמ' 394-395. מהדורת צילום: ירושלים, 1967.כולל: תשע אוקטבות קע"ז-קפ"ו (נרקיס).
  • בתוך: חיים שירמן, "מבחר השירה העברית באיטליה", ברלין, 1934, עמ' שצא-שצד.כולל: תשע אוקטבות, א 581 (המבול).
  • בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 176-183. כולל מבוא מאת דבורה ברגמן, עמ' 169-175.
   כולל: עשרים אוקטבות קמ"ב-קס"ג, קצ"ד-קצ"ח (נרקיס).
 3. מאיר הלוי לטריס. עיבוד חופשי לבתי שירה מחורזים. בתוך: לעטעריס, "דברי שיר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1822, עמ' קמב-קמד.
  גם בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 86-87. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970.
   [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ב 760-782 (הקנאה).
 4. יוסף אלמנצי. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: אלמנצי, "נזם זהב", ת"א: מחברות לספרות, 1950 (1858), עמ' 89.
  כולל: א 5-7.
 5. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 11-33.
  כולל: א 1-331.
 6. יהושע פרידמן. נגינה אשכנזית. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פרידמן, "מבחר השירה הרומית", חיפה: בית הספר הריאלי העברי בחיפה, 1952 (1918-34). [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: א; ב 1-366; ד 1-166, 389-415.
 7. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. בתוך: קמינקא, "רזי עולם", וינה: מנורה, 1927, עמ' 33-40.
  כולל: ו 152-312 (ניובי).
 8. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. בתוך: "דברנו", שנה א', חוברת 1, וינה: ההסתדרות העברית, 1930, עמ' 11.
  כולל: ד 171-184 (חטאת ונוס ומרס).
 9. שמעון בוזגלו. משקל מעובד. כולל מבוא והערות. "והיא הפכה ל…", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: א 313-415, 452-567, 588-746; ג 138-510; ד 55-166; ה 572-641; ו 1-145; ז 694-756, 796-862; ח 152-235, 618-724; י 1-77, 243-297, 519-739; יא 1-66, 85-145.

ו. לוח המועדים – Fasti

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 6, 2016, עמ' 215-228.
  כולל: ב 79-118 (אריון); ג 523-656 (חג אנה פרנה); ד 807-862 (ייסוד רומא).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 280.
  כולל: א 353-358.

ז. שירי העצבת – Tristia

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 74, סימן 275.
  כולל: א 9 (5-6).
 2. פביוס מיזס. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. בתוך: מיזס, "ספר קבצת שירים", קרקוב: יוסף פישר, 1891, עמ' 14-16 (1843).
  כולל: א 2 (19-48).
 3. יעקב טרישר. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: "כוכבי יצחק", מחברת י"א, וינה: שמיד ובוש, 1847, עמ' 54-55. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: א 8 (1-10) (בית ראשון).
 4. יוחנן ויטקובר. דו-לשוני. מעובד לאפיגרמה מחורזת ארבע-טורית. בתוך: וויטטקאווער, "אגדת פרחים", אלטונה: בון, 1880, עמ' 322-323.
  כולל: א 9 (5-6).
 5. שמואל חיים זלמן. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. בתוך: זלמן, "נעים זמירות שמואל, או: יליד כנור", דרוהוביץ': זופניק, 1886, עמ' 39.
  כולל: א 9 (5-14).
 6. שלמה דיקמן. בתוך: אובידיוס, "מטמורפוזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1965, עמ' 10, 17.
  כולל: ב (353-356); ד 10 (19-26).
 7. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ אוון (אוקספורד). בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת, איגרות מחוף הים השחור: אלגיות נבחרות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000.
  כולל: א 1, 3-7; ג 2, 3, 7, 9, 10, 13; ד 6, 8-10; ה 7, 10, 12.

ח. איגרות מחוף הים השחור – Epistulae ex Ponto

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ אוון (אוקספורד). בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת, איגרות מחוף הים השחור: אלגיות נבחרות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000.
  כולל: א 4, 8; ב 4, 6; ג 2, 7, 8; ד 2, 5, 13.

*

22. פיידרוס – Gaius Julius Phaedrus

א. משלים – Fabulae Aesopeae

 1. הלל הכהן דלה-טורה. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. כולל הערות. בתוך: דלה-טורה, "טל ילדות", פדואה: הוצאת המחבר, 1868 (1814-29), עמ' 142-151.
  כולל: א 1 (הכבש והזאב), א 6 (הצפרדעים והשמש), א 10 (הזאב והשועל לפני הקוף השופט), א 15 (החמור והרועה הזקן); ג 7 (הכלב והזאב); ד 24 (ההר היולד).
 2. יוסף אלמנצי. דו-לשוני. מעובד לסונטה פטררקית. בתוך: אלמנצי, "הגיון בכנור", וינה: פרנץ שמיד, 1839, עמ' 30-31.
  כולל: א 10 (הזאב והשועל והקוף לשופט ביניהם).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 100-101.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 94.

  כולל: ג 7 (הזאב והכלב).

*

23. סנקה – Lucius Annaeus Seneca minor

א. על ההשגחה האלוהית – De providentia

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1923).

 ב. על אומץ-לב המשכילים – De constantia sapientis

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1932).

ג. על הכעס – De ira

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943.

 ד. אגרת תנחומים למרקיה – Ad Marciam de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944 (1935).

 ה. על החיים המאושרים – De vita beata

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

ו. על המרגוע – De otio

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בתוך: סנקה, "על החיים המאושרים", בנימינה: נהר ספרים, 2010.

 ז. על מנוחת הנפש – De tranquillitate animi

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1923).
 2. אברהם ארואטי. כולל אחרית דבר והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בתוך: סנקה, "על החיים המאושרים", בנימינה: נהר ספרים, 2010.

 ח. על קוצר החיים – De brevitate vitae ad Paulinum

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1929).
 2. נאוה כהן. כולל אחרית דבר מאת אברהם ארואטי והערות. ע"פ ריינולדס (אוקספורד, 1977). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

ט. אגרת תנחומים לפוליביוס – Ad Polybium de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "מחקרי הטבע", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1945.

 י. אגרת תנחומים לאמו הלויה – Ad Helviam matrem de consolatione

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943 (1926).

 יא. על החנינה – Ad Neronem Caesarem de clementia

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.

יב. על החסדים – Ad Eburcium Liberlem de beneficiis

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך שני", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1944.

 יג. מחקרי הטבע – Naturales quaestiones

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1945.

יד. מכתבי מוסר – Epistulae morales ad Lucilium

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). ת"א: ראובן מס / דבר ומוסד ביאליק, 1940, 1942. שני כרכים.
 2. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ומקומות. נספחו מובאות מספר כ"ב (Gelius, NA 12.2-13). "מכתבים אל לוקיליוס", ירושלים: מאגנס, 2017, 2019. שני כרכים.
  – – –
 3. גדעון כ"ץ. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 09.07.2010, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: מכתב 2.
 4. דניאל תמנה ושירלי פינצי-לב. בתוך: "דחק", גליון 2, 2012, עמ' 323-326.
  כולל: מכתבים 5-6.
 5. אברהם ארואטי. כולל הערות. בתוך: קיקרו, "על הידידות", בנימינה: נהר ספרים, 2013.
  כולל: מכתב 6 (על הידידות הפילוסופית).
 6. אברהם ארואטי. כולל הערות. בתוך: קיקרו, "על הזקנה", בנימינה: נהר ספרים, 2014.
  כולל: מכתב 12 (על הזקנה).

 טו. מדיאה – Medea

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "מדאה; פיידרה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018.
  – – –
 2. [רפאל אליעז. עיבוד חופשי. עבור תיאטרון "הקאמרי", בכורה: 19.06.1971.]

טז. אדיפוס – Oedipus

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 95-96, 1987, עמ' 57.
  כולל: טורים 915-981, 1000-1004.
   

יז. פיידרה – Phaedra

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "מדאה; פיידרה", ירושלים: מוסד ביאליק, 2018.

יח. תיאסטס – Thyestes

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "נשי טרויה; תיאסטס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2020.

יט. נשי טרויה – Troades

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות ומפתחות שמות, עניינים ומשקלים. ע"פ צווירליין (אוקספורד, 1986). בתוך: סנקא, "נשי טרויה; תיאסטס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2020.

כ. הדלעתו של קלאודיוס האלוהי – Apocolocyntosis divi Claudii

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל הערות מפורטות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1972), עמ' 100-105. 
 2. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתחות שמות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק, 2016.

[כא.] קינות מן הגלות – Epigrammata super exilio – ע"פ  Shackleton Bailey

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ האזה (טויבנר, 1887). בתוך: סנקה, "שיחות פילוסופיות: כרך ראשון", ת"א: דבר ומוסד ביאליק, 1943.
  כולל: א"ל 224 (ז), א"ל 228 (א), א"ל 229 (ב), א"ל 392 (ג), א"ל 401 (ו), א"ל 405 (ט), א"ל 406 (ד), א"ל 408 (ה), א"ל 439 (ח).

*

24. קולומלה – Lucius Junius Moderatus Columella

א. על החקלאות – De re rustica

 1. אלכסנדר אוצ'יטל. בתוך: אוצ'יטל, "סופרים רומאיים על החקלאות", ירושלים: אקדמון 1987, עמ' 14-19.
  כולל: ספר ראשון: מבוא 1-3, 13-14; א 18-20; ג 10-11; ו 1, 3, 7-8; ז; ח 15-20; ט 6-9; ספר שני: ט 7-8; יב 1, 7-9; ספר שלישי: ג 8.

*

25. פליניוס הזקן – Gaius Plinius Secundus major

א. תולדות הטבע – Naturalis historia

 1. רוני רייך. כולל מבוא, מפות ומפתחות שונים לשמות ומושגים. "חקר הטבע", ירושלים: הוצאת המחבר, 2009.
  כולל: ספרים א 1-33, לג-לז.

*

26. פטרוניוס – Gaius Petronius Arbiter

א. סאטיריקון – Satyricon

 1. אריה חורשי. השירה נטולת משקל. כולל מבוא. ע"פ לבּ (לונדון, 1951). ת"א: ירון גולן, 2002.
  – – –
 2. מאיר שש. בתוך: "תורן: דפים לבית צים", גליון 40, חיפה: שהם, ספטמבר 1962.
  כולל: סעיף 66 (רווח סחר ימי).
 3. מאיר שש. בתוך: "תורן: דפים לבית צים", גליון 41, חיפה: שהם, דצמבר 1962.
  כולל: סעיפים 114-115 (הים הבוגדני).
 4. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 73-74.
  כולל: שיר מתוך סעיף 79 (איזה לילה).
 5. אהוביה כהנא. בתוך: "מאזנים", כרך נ"ד, גליון 6, 1982, עמ' 21.
  כולל: סעיפים 85-87 (האפבוס מפרגמוס).
 6. אהוביה כהנא. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 61.
  כולל: סעיפים 110-113 (האלמנה מאפסוס).
 7. רועי אוניקובסקי. כולל מבוא והערות. פורסם בעשרים חלקים. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 29.02.2008עמ' 1; 21.03.2008, עמ' 1; 28.03.2008, עמ' 1; 04.04.2008, עמ' 1; 11.04.2008, עמ' 1; 02.05.2008, עמ' 4; 09.05.2008, עמ' 2; 16.05.2008, עמ' 4; 23.05.2008, עמ' 1; 30.05.2008, עמ' 2; 06.06.2008, עמ' 1; 13.06.2008, עמ' 4; 20.06.2008, עמ' 1; 04.07.2008, עמ' 4; 18.07.2008, עמ' 2; 01.08.2008, עמ' 4; 22.08.2008, עמ' 4; 19.09.2008, עמ' 4; 21.11.2008, עמ' 2; 05.12.2008, עמ' 4.
  כולל: סעיפים 26-66 (הארוחה בבית טרימלכיו).
 8. רועי אוניקובסקי. כולל הערות. בתוך: "עתון 77", גליון 346-347, 2010, עמ' 44-45.
  כולל: סעיפים 85-87 (אהבהבים בפרגמום), 110-113 (האלמנה מאפסוס).

 ב. שירים – Poemata – ע"פ (Baehrens (PLM iv  

 1. לאה גולדברג. משקל מחודש. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 28.
  כולל: 99.
 2. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב ראי: מבחר תרגומי שירה מספרות העולם (1954-2004)", ת"א: עקד, 2004 (1968), עמ' 37.
  כולל: 75.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 73-75.
  כולל: 84 (הו חוף יקר לי מחיי), 93 (תפוחים זהובים), 101 (במתינות).
 4. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 16-18.
  כולל: 81 (1), 84 (2), 99 (3), 121 (4).
 5. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016.
  כולל: 84 (עמ' 22), 99 (עמ' 23).

*

27. סיליוס איטאליקוס – Catius Silius Italicus

א. תולדות הפונים – Punica

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 464-466.
  כולל: יד 582-617 (הדבר במחנה הרומאים).

*

28. לוקנוס – Marcus Annaeus Lucanus

א. מלחמת האזרחים – Bellum civile sive Pharsalia

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 463-464.
  כולל: ו 80-103 (הדבר במחנה פומפיאוס).

*

29. קווינטיליינוס – Marcus Fabius Quintilianus

א. עקרונות הנאום – Institutio oratoria

 1. ארנסט דוד קולמן. ע"פ ראדרמאכר (טויבנר, 1959). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 134-154.
  כולל: א 2 (1-31); י 1 (85-131).

*

30. פרונטינוס – Sextus Julius Frontinus

א. על אמות המים של רומא – De aquaeductu urbis Romae

 1. לאה די סגני. בתוך: דוד עמית, יזהר הירשפלד, יוסף פטריך (עורכים), "אמות המים הקדומות בארץ-ישראל", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1989, עמ' 33-45.
  כולל: א 1-21, 23, 35-36; ב 64, 74-77, 87-101, 103-130.

ב. תחבולות מלחמה – Strategemata

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. ירושלים: מאגנס, 2014.

*

31. מרטיאליס – Marcus Valerius Martialis

א. אפיגרמות – Epigrammata

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840.
  כולל: א 10 (עמ' 38, סימן 137), א 16 (מול ההקדמה), א 47 (עמ' 12, סימן 40), ג 9 (עמ' 28, סימן 98), ה 81 (עמ' 85, סימן 315), ז 3 (עמ' 28, סימן 99), י 8 (עמ' 37, סימן 136), יא 67 (עמ' 74, סימן 276), יב 80 (עמ' 73, סימן 274).
 2. [יצחק אייזק בן-יעקב. מקוצר מעט. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 31-32, סימן 95.]
  כולל: יא 18 (אל נבל).
 3. יוחנן ויטקובר. דו-לשוני. מתורגם בחריזה. בתוך: וויטטקאווער, "אגדת פרחים", אלטונה: בון, 1880, עמ' 324-325.
  כולל: ג 9; ז 3.
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104-106.
  כולל: א 91; ב 20; ג 61; יב 12, 14; יג 111; יד 167.
 5. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.
  כולל: א 91; ב 20; ג 61; יב 12, 14.
 6. דוד וייסרט. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 160.
  כולל: ו 19.
 7. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח המשקלים. "מבחר שירים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1977.
  כולל: א 13, 16, 19, 32, 37, 42, 47, 56, 57, 63, 75, 83, 91, 95, 97, 98, 110, 117, 118; ב 3, 5, 8-11, 13, 20, 25, 27, 38, 39, 55, 67, 71, 79, 88; ג 4, 9, 10, 12, 18, 19, 26-28, 40, 43, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 61-64, 66, 70, 82, 85, 90; ד 2, 5, 20, 21, 26, 33, 34, 36-41, 44, 51, 56, 58, 63, 65, 69, 71, 72, 76, 77, 79-81; ו 79.
 8. דבורה גילולה. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 10.
  כולל: ג 8 (ג); ח 27 (א); ט 15 (ב).
 9. דבורה גילולה. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 03.05.2002, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: ד 72; ה 83; יא 66.
 10. דבורה גילולה. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 06.09.2002, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: א 46, 73; ב 9.
 11. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996.
  כולל: י 8 (עמ' 86), 47 (עמ' 504).
 12. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 129.
  כולל: א 1.
 13. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: חרגול ומודן, 2016, עמ' 341-343.
  כולל: א 110; ב 3 (סקסטוס), 38 (לינוס); ג 53; ד 48, י 4 (7-10); יא 24 (עוד אתך אלך).
 14. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 11, 2019, עמ' 223-224.
  כולל: ג 28; ד 72 (את ספרוני שירתי); ה 58; ט 10 (פאולה), 81 (אולוס).
 15. יונתן סטבסקי. בתוך: "הארץ", מוסף יום כיפור, 27.09.2009, עמ' 3. [הארץ]
  כולל: מבוא לספר יב.
  ברוך י. מני. דו-לשוני. מתורגם בחריזה ובמשקל ובשורות מחודשים. כולל מבוא והערות. ע"פ לינדסיי (אוקספורד, 1929). "שנינותו של מרטיאליס", ירושלים: כרמל, 2021.
  כולל: [האפיגרמות הבאות].

*

32. סטאטיוס – Papinius Publius Statius

א. חורשים – Silvae

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 162.
  כולל: ה 4 (1-8).

*

33. טקיטוס – Publius / Gaius Cornelius Tacitus

א. שיחה על הנואמים – Dialogus de oratoribus

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ב. חיי אגריקולא – De vita et moribus Julii Agricolae

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ג. גרמניה – De origine et situ Germanorum

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות. ע"פ גודמן (ברלין, 1916). "כתבי טקיטוס: גרמניה", ירושלים: ראובן מס, 1935. [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. בתוך: טאקיטוס, "דברי-הימים", ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).

ד. דברי הימים – Historiae

 1. שרה דבורצקי. כולל הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1965).
  כולל: ספרים א-ה.
  – – –
 2. שלמה מנדלקרן. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "לוית-חן", ורשה: בוימריטטער וגאנשאר, 1887, עמ' 35-58.
  כולל: ה 1-13 (על היהודים). [Internet Archive]
 3. יוחנן לוי. כולל מבוא, הערות ודיון מקיף. ע"פ ריינק (1895). בתוך: "ציון", כרך ח', גליון 1, 1942, עמ' 1-34; גליון 2, 1943, 61-84.
  כולל: ה 2-4 (על היהודים).

ה. ספרי השנים – Annales sive Ab excessu divi Augusti

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת חיים וירשובסקי, הערות מאת עקיבא גלבוע, מפות, לוחות גנאלוגיים ומפתח שמות ועניינים. ע"פ פורנו, פלהלם ופישר (אוקספורד). ירושלים: מוסד ביאליק וכרמל, 2010 (1962).
  כולל: ספרים א-ו, יא-טז.

*

34. יובנליס – Decimus Junius Juvenalis

א. סאטירות – Saturae

 1. רחל בירנבאום. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ קנוכה (מינכן, 1950) וקלאוזן (אוקספורד, 1959). יובנאליס, "הסטירות", ירושלים: מוסד ביאליק, 2003.
  – – –
 2. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה דו-טורית מחורזת. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 85, סימן 316.
  כולל: ב 63.
 3. ישראל רול. מתורגם בחריזה. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: ראלל, "שירי רומי", אודסה: בלינסון, 1867, עמ' 99-106.
  כולל: י.
 4. ארנסט דוד קולמן. מתורגם בפרוזה. ע"פ קלאוזן (אוקספורד, 1959). בתוך: קולמן, "פרקים נבחרים מתוך הספרות הרומית", אוניברסיטת ת"א, 1972, עמ' 156-166.
  כולל: א 1-54, 73-171; ג 1-33, 41-65, 73-80, 100-105, 140-153, 232-248, 268-277, 315-322; ד 21-32, 161-166.

*

35. פליניוס – Gaius Plinius Caecilius Secundus minor

א. מכתבים – Epistulae

 1. ארנסט דוד קולמן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מפתחות שונים למכתבים, מפות ורשימת אמצעיים רטוריים. ע"פ מיינורס (אוקספורד, 1963). פליניוס, "המכתבים: ספרים א-ט וספר י", ירושלים: מוסד ביאליק, 1991.

*

36. סווטוניוס – Gaius Suetonius Tranquillus

א. חיי שנים-עשר הקיסרים – De vita Caesarum

 1. אלכסנדר שור. מבוא מאת אלכסנדר פוקס והערות. ע"פ איהם (טויבנר, 1925). גבעתיים: מודן, 2000 (1955). [פרויקט בן-יהודה]
  – – –
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. "חיי הקיסרים, כרך 1: בית פלויוס", ורשה: שטיבל, 1940.
  כולל: אספסיאנוס, טיטוס, דומיטיאנוס.

*

37. פלורוס – Publius / Lucius Annius (Annaeus) Florus

א. שירים – Poemata ע"פ (Jal (ii ; אנתולוגיה לטינית ע"פ Shackleton Bailey

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 77-79.
  כולל: 1 (להדריאנוס), 5 (א"ל 240, אפולו ובכחוס), 6 (א"ל 241, תפוחים ואגסים).
 2. עמינדב דיקמן. ע"פ דאף ודאף (לבּ, 1934). כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: 4 (א"ל 239, כל אשה), 5 (א"ל 240, אל אפולו), 6 (א"ל 241, עץ אגס), 8 (א"ל 243, כל מנהג נכרי), 10 (א"ל 246, קונסולים).
 3. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 24.

  כולל: 6 (א"ל 241, עץ אגס), 10 (א"ל 246, קונסולים).

*

38. האדריאנוס קיסר – Publius Aelius Hadrianus Augustus

א. שירים – Poemata ע"פ (Courtney (2003

 1. יצחק זילברשלג. בתוך: "ספר הדואר למלאת לו 35 שנה", ניו יורק: הדואר, 1957, עמ' 163.
  כולל: 3.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 114.
  כולל: 3.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 81-83.
  כולל: 1 (תשובה), 2 (כתובת למשורר), 3 (אל נפשו), 4 (כתובת לסוס).

*

39. גאיוס – Gaius

א. פירוש לחוק שנים-עשר הלוחות – Ad legem XII tabularum

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל הסברים. בתוך: מינרבי, "חוק שנים-עשר הלוחות", ת"א: דיונון, 1987, עמ' 61-69.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 152-172.

*

40. אפוליאוס – Lucius Apuleius Madaurensis

א. חמור הזהב – Metamorphoses sive Asinus aureus

 1. אריה חורשי. כולל מבוא. ת"א: ירון גולן, 2001 (1954).
  – – –
 2. יורם ברונובסקי. ע"פ לבּ (לונדון, 1950). בתוך: אפוליאוס, "אמור ופסיכה"; אריך נוימן, "על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי", ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1981.
  כולל: ד 28 – ו 24 (אמור ופסיכה).
 3. אמיר אור. בתוך: "הארץ", 15.04.1994, עמ' ב 8.
  כולל: יא 25 (התפילה לאיסיס).

*

41. גליוס – Aulus Gellius

א. לילות אטיקה – Noctes Atticae

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל מבוא. בתוך: מינרבי, "חוק שנים-עשר הלוחות", ת"א: דיונון, 1987, עמ' 48-60.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 173-199.
  כולל: כ 1.
 2. דבורה גילולה. כולל הערות. בתוך: סנקה, "מכתבים אל לוקיליוס", כרך ב', ירושלים: מאגנס, 2019, עמ' 259-260.
  כולל: יב 2-13.

*

42. פסטוס – Sextus Pompeius Festus

א. על משמעותן של מילים – De verborum significatione – ע"פ Lindsay

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. ע"פ ברונס (טיבינגן, 1909). בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009), עמ' 202-208.
  כולל: התייחסויות לחוק שנים-עשר הלוחות.

*

43. טרטוליאנוס – Quintus Septimius Florens Tertullianus

א. נגד היהודים – Adversus Judaeos

 1. דוד רוקח. כולל דיון מקיף והערות מפורטות. בתוך: רוקח, "היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס", ירושלים: הוצאת המחבר ע"י מוסד ביאליק, 2018.

*

44. לאקטנטיוס – Lucius Caecilius Firmianus Lactantius

א. על עוף החול – De ave Phoenice

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 26-32.

*

45. אוטרופיוס – Eutropius

א. קיצור תולדות רומא – Breviarium ab urbe condita

 1. משה ליפשיץ. כולל מבוא. ע"פ ריהל (לייפציג, 1887). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 113-118.
  כולל: ו 8-25.

*

46. פנטדיוס – Pentadius

א. שירים – Carmina – ע"פ Shackleton Bailey

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. ע"פ דאף ודאף (לבּ, 1934). בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 47.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 33-34.

  כולל: א"ל 227 (על בוא האביב).

*

47. טיבריאנוס – Tiberianus

א. שירים – Carmina – ע"פ Riese 

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 85-86.

  כולל: א"ל 809 (הנחל בין השדות).

*

48. יובנקוס – Gaius Vettius Aquilinus Juvencus

א. ספרי הבשורה – Evangeliorum libri

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 35-36.
  כולל: א 259-289.

*

49. אוסוניוס – Decimus Mangnus Ausonius

א. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Green

 1. לאה גולדברג. משקל מחודש. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 27.
  כולל: 20 (לאשתי).
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 87-88.
  כולל: 8 (כתובת על קברו של איש מאושר), 20 (אל אשתי).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 45.
  כולל: 20.

ב. על הוורדים בהולדתם – De rosis nascentibus

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 46-47.

*

50. אמיאנוס מרקלינוס – Ammianus Marcellinus

א. דברי הימים – Res gestae

 1. שרה דבורצקי. כולל מבוא מאת ארנאלדו מומיליאנו, הערות מאת דוד רוקח, מפות ומפתח שמות ועניינים. ירושלים: מוסד ביאליק, 1974.
  כולל: ספרים יד-יט.

*

51. אמברוסיוס – Aurelius Ambrosius Mediolanensis

א. מזמורים – Hymni – ע"פ Banterle

 1. איתמר יעוז-קסט. בתוך: יעוז-קסט, "כתב בגביש: תרגומי-שירה", ת"א: עקד, 1968, עמ' 72-73.
  כולל: 1 (תפילה לקריאת שחרית).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 52-56.
  כולל: 1 (בורא עולם החי לעד), 5 (נא בואה, מלך ישראל).

*

52. פרודנטיוס – Aurelius Prudentius Clemens

א. ספר השעותLiber cathemerinon

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 58-62.
  כולל: 2 (המנון שחר).

*

53. אוגוסטינוס – Aurelius Augustinus Hipponensis

א. וידויים – Confessiones

 1. אביעד קליינברג. כולל מבוא, הערות, אחרית דבר ומפתח שמות ועניינים. ע"פ או'דונל (אוקספורד, 1992). ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 2001.
  – – –
 2. פאול-פיליפ לבר-טוב. כולל מבוא. בההדרת יוסי שוויג, כולל מבוא ודיון ומפתחות שמות ונושאים. "וידויי אוגוסטינוס הקדוש", ת"א: אדרא, 2018 (1907).
  כולל: ספרים א-ט (מקוצרים).

 ב. נגד היהודים – Adversus Judaeos

 1. דוד רוקח. כולל דיון מקיף והערות מפורטות. בתוך: רוקח, "היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס", ירושלים: הוצאת המחבר ע"י מוסד ביאליק, 2018 (1991).

*

54. פאולינוס הגמון נולה – Paulinus Nolanus

א. מזמורים ליום פליקס הקדוש – Libri in laudem Sancti Felicis – ע"פ Dolveck

 1. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 22-23.
  כולל: ז 1-20 (אביב יפתח ברנן צפורים).

*

55. קלאודיאנוס – Claudius Claudianus

א. שירים קצרים – Carmina minora – ע"פ Hall

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 50-51.
  כולל: 20 (על הזקן מוורונה שלא יצא מעולם את ביתו).

*

56. אסמניוס – Asmenius

א. שירים – Carmina – ע"פ Riese

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 47.
  גם בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 49.
  כולל: א"ל 635 (קרבו-נא מוזות).

*

57. נמאטיאנוס – Rutilius Claudius Namatianus

א. על חזרתו לרומא – De reditu suo sive Iter Gallicum

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 63-64.
  כולל: א 47-66.

58. אוויאנוס – Avianus

א. משלים – Fabulae

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 102.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 94-95.

  כולל: שיר 37.

*

59. אוויטוס – Alcimus Ecdicius Avitus Viennensis

א. מעשי תורת משה –  Poemata de Mosaicae historiae gestis

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 65-66.
  כולל: א 218-257 (גן העדן).

*

60. לוקסוריוס – Luxurius Carthaginiensis

א. אפיגרמות – Epigrammata ע"פ Rosenblum ; אנתולוגיה לטינית ע"פ Shackleton Bailey

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 67-68.
  כולל: 59 (א"ל 340, כתובת אשכבה לבתו של אואגיס).

*

61. בואתיוס – Anicius Manlius Severinus Boethius

א. נחמת הפילוסופיה – De consolatione philosophiae

 1. שמואל דוד לוצטו. משקל מעובד. דו-לשוני. בתוך: לוצטו, "כנור נעים: חלק שני", פדובה: קרשיני, 1879 (1822), עמ' 211-212.
  כולל: ספר ב: שיר 3.
 2. שמואל דוד לוצטו. משקל מעובד. דו-לשוני. בתוך: לוצטו, "כנור נעים", וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 4-5. [אוני' פרנקפורט]
  כולל: ספר ה: שיר 5.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: ספר א: שיר 7.
 4. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 70-74.
  כולל: ספר א: שיר 7 (עב מאפלת), ספר ג: שיר 12 (אשרי האיש).
 5. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ טסטר (לבּ, 1973) וגוטהיין (ברלין, 1932). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (2001), עמ' 121-133. [אתר המתרגם]
  כולל: ספר א: שירים ופרוזה 1-3.
  – – –
 6. [שמואל בנבנישתי. תורגם במאה הי"ד. לא ראה אור בדפוס. כ"י נמצא בספריית הוותיקן, ניאופיט, 8/2, מלכ"י 6160.]
 7. [עזריה בן יוסף אבן אבא מארי (בונפוש בונפיל אשתרוק). תרגום חופשי מאיטלקית. מתורגם בפרוזה רצופה. מהדורה בעריכת סרג'יו יוסף סיאררה כוללת מבוא עברי ואיטלקי, לוח חילופי נוסחות כתבי היד ומפתח שמות עברי ולועזי: בואיסי, "ספר די קונסולאסיאוני פילוסופיא", ירושלים: מכון למחקרים יהודיים ובית המדרש לרבנים, 1967 (1423).]

*

62. פריסקיאנוס – Priscianus Caesariensis

א. עקרונות הדקדוק – Institutiones grammaticae

 1. חנה רוזן. כולל מבוא, הערות ודיון. ע"פ קייל (לייפציג, 1855). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 68-75.
  כולל: ה 46-49 (על המספרים), ח 63-71 (על דרכי ההבעה).

ב. תרגילים מקדימים – Praeexercitamina

 1. נורית שובל-דודאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קייל (לייפציג, 1859). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 24-36.

*

63. קולומבאנוס – Columbanus Bobiensis

א. שירים – Carmina

 1. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 75-76.
  כולל: שיר החותרים (carmen navale).

*

64. פורטונאטוס – Venantius Honorius Clementianus Fortunatus

א. שירים – Carmina

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 93-94, 1987, עמ' 46.
  כולל: ז 12 (1, 7-8, 11-12, 17-18, 21-22, 27-32, 37-38).
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 77-83.
  כולל: ב 2 (שיר זמרי), ב 6 (נסי המלך), ז 12 (כנ"ל) (טס הזמן), ח 7 (נח העולם).
 3. מנחם חפץ. כולל מבוא. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 23-25.
  כולל: ז 2 (נקטר יין), ח 6 (לו זמן פריחתן), ח 7 (קור החורף).

*

*1. חוק שנים-עשר הלוחות – Leges XII tabularum

 1. מאיר מ. מינרבי. דו-לשוני. כולל מבוא. ע"פ ברונס (1860). ת"א: דיונון, 1987.
  גם בתוך: מינרבי, "חוק שנים עשר הלוחות הרומי בעיני הרומאים עצמם", מודיעין: דפוס אדרי, 2016 (2009).

*

*2. איליאס לטינה – Ilias Latina

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ סקפאי (פטרון, 19972). ירושלים: מאגנס, 2015.

*

*3. תיאור כל העולם והאומות – Expositio totius mundi et gentium

 1. יצחק חן. כולל מבוא והערות. ע"פ רוז'ה (פריז, 1966). בתוך: דבורה גרא, דניאל דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 125-128.
  כולל: 23-31 (ארצות המזרח).

*

*4. היסטוריה אוגוסטה – Historia Augusta

 1. חיי הדריאנוס. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: אקדמון, 1989.
 2. הקיסרים האנטונינים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2006.
 3. הקיסרים הסוורים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2009.
 4. הקיסרים החיילים. דוד גולן. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות. ירושלים: מאגנס, 2014.

*

*4. ספר החוקים האזרחי – Corpus juris civilis

א. האינסטיטוציות – Institutiones Justiniani

 1. שמואל איזנשטדט. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ע"פ קריגר (ברלין, 18992). "ספרי החוקים של יוסטיניאנוס קיסר, כרך א: האינסטיטוציות", ירושלים: המשפט, 1929.

*

*5. האנתולוגיה הלטינית – Carmina adespota ex Anthologia Latina

א. כרך א.1 – Libri Salmasiani aliorumque carmina – ע"פ Shackleton Bailey

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 79.
  כולל: א"ל 74 (גינת הוורדים של ונוס).
 2. מנחם חפץ. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 19.
  כולל: א"ל 11 (אמרי ונוס נאוה).
 3. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דיקמן, "הצלב והוורד", ת"א: קשב לשירה, 2016, עמ' 38-44.
  כולל: א"ל 191 (משמרת ליל ונוס).

 ב. כרך א.2 – Reliquorum librorum carmina – ע"פ Riese

 1. לאה גולדברג. ע"פ עורך העזבון טוביה ריבנר, עמ' 243, הוכנו התרגומים ככל הנראה בשנות ה-40 וה-50. בתוך: גולדברג, "קולות רחוקים וקרובים", ת"א: ספרית פועלים, 1975, עמ' 29.
  כולל: א"ל 674 (יפת שערות).
 2. מנחם חפץ. בתוך: חפץ, "כרמינה בורנה ושירים אחרים", ת"א: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1989, עמ' 19.
  כולל: א"ל 674 (יפת שערות), א"ל 702 (את עומדת לנגד עיני).

תרגומים מהפילוסופיה היוונית הקדם-סוקרטית

הפילוסופים הקדם-סוקרטיים – ע"פ Diels et Kranz

7. פרקידס – Pherecydes

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 152.
  כולל: פרגמנטים 1-2.

*

10. שבעת חכמי יוון – Septem sapientes

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 120-123.
  כולל: קטע 3 (אמרות החכמים).

*

12. אנאקסימנדרוס – Anaximander

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 43.
  כולל: פרגמנט 1.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 148.
  כולל: פרגמנט 1.

*

21. קסנופנס – Xenophanes

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 65-70.
  כולל: פרגמנטים 1 (א), 2 (ב), 6 (ג), (ד), 8 (עמ' 651), 11 (עמ' 652), 15 (עמ' 661), 23 (עמ' 662), 24 (עמ' 663), 34 (עמ' 664).
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 71-74.
  כולל: פרגמנטים 8, 10, 11, 14-16, 18, 23, 24, 34.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 153-158.
  כולל: פרגמנטים 1 (1), 2 (2), 3 (3), 6 (4), (5), 8 (6), 11 (7), 14 (8), 15 (9), 16 (10), 18 (11), 22 (12), 23 (13), 24 (14), 25 (15), 26 (16), 32 (17), 33 (18), 34 (19).
 4. יהודה ליבס. בתוך: ליבס, "תורת היצירה של ספר יצירה", ת"א: שוקן, 2000, עמ' 83-84.
  כולל: פרגמנטים 15 (לו לשוורים), 23 (יש אל אחד).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 77-100.
  כולל: פרגמנטים 1-3, , 8, 10, 11, 14-16, 22-27, 32, 34, 38.

*

22. הרקליטוס – Heraclitus

 1. שמואל שקולניקוב. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח מקורות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ דילס-קרנץ (19516). בתוך: "היראקליטוס ופארמנידיס: עדויות ופרגמנטים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988.
  כולל: העדויות והפרגמנטים.
 2. יצחק מן. כולל מבוא מקיף והערות. ע"פ דילס. "מאמרות הראקלייטוס האפל", מרחביה: ספרית פועלים והקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1951.
  כולל: הפרגמנטים.
 3. מרסל דיבואה. בעריכת עליזה ברוך. בתוך: דיבואה, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתלס עד אריסטו, חלק א': הפרה-סוקרטיים". ירושלים: אקדמון, הפקולטה למדעי הרוח, 1972.
  כולל: הפרגמנטים.
  – – –
 4. אהרן שבתאי. ע"פ קאהן (קמברידג', 1979). בתוך: אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 132-144.
  כולל: פרגמנטים 1-3, 5-36, 38-45, 47-67, 70-108, 110-121, 123-126, 129.
 5. אמיר אור. כולל מבוא והערות. בתוך: אור, "עבר: תרגומים נבחרים לעברית", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2017, עמ' 77-78.
  כולל: פרגמנטים 10, 30, 52, 53, 60, 107.

*

24. אלקמאיון – Alcmaion

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 70.
  כולל: פרגמנט 2.

*

28. פרמנידס – Parmenides

 1. שמואל שקולניקוב. נטול משקל. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח מקורות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ דילס-קרנץ (19516). בתוך: "היראקליטוס ופארמנידיס: עדויות ופרגמנטים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988.
  כולל: העדויות והפרגמנטים.
  – – –
 2. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ קוקסון (אסן, 1986). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1999), עמ' 87-101. [אתר המתרגם]
  כולל: פרגמנטים 1 (א), 2 (ג), 3 (ד), 4 (ו), 5 (ב), 6 (ה), 7 (ז), 8 (ח), 9 (יא), 10 (ט), 11 (י), 12 (יב), 13 (יג), 14 (יד), 15 (טו), 15א (טז), 16 (יז), 17 (יח), 18 (יט), 19 (כ).
 3. נתן שפיגל. מתורגם בפרוזה. בתוך: אברהם צבי בראון (עורך), "מבחר טכסטים פילוסופיים מפארמנידס עד הוגי ימינו: מקראה באונטולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1977, עמ' 43-45.
  כולל: פרגמנטים 1-8.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 124-125.
  כולל: פרגמנט 81-49.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 162-164.
  כולל: פרגמנטים 1-3, 6.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 127-130.
  כולל: פרגמנטים 1 (1), 2 (2), 3 (3), 6 (4), 81-49 (5), 12 (6).

*

29. זנון – Zeno Eleates

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 99.
  כולל: פרגמנט 3.

*

30. מליסוס – Melissus Samius

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 108.
  כולל: פרגמנטים 5-6.

*

31. אמפדוקלס – Empedocles

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 112-122.
  כולל: פרגמנטים 89-13, 11-13, 30, 31 (עמ' 118), 115.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 159-162.
  כולל: פרגמנטים 112, 115, 117, 124, 128-133, 136, 137, 146, 147.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 131-132.
  כולל: פרגמנטים 112 (1), 115 (2), 117 (3) 124 (4).

*

44. פילולאוס – Philolaus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 68-69.
  כולל: פרגמנטים 1, 4, 6.1-7.

*

59. אנקסגוראס – Anaxagoras

 1. גדעון כץ. כולל מבוא. ע"פ דילס-קרנץ (1966). בתוך: "חדרים", גליון 11, 1994, עמ' 73-76.
  כולל: הפרגמנטים.
  – – –
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 124-129.
  כולל: פרגמנטים 3, 5, 11, 12, 17.

*

67. לאוקיפוס – Leucippus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 139.
  כולל: פרגמנט 2.

*

68. דמוקריטוס – Democritus

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 141-145.
  כולל: פרגמנטים 9, 11, 33, 69, 117, 187.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 144-152.
  כולל: פרגמנטים 31, 33-35, 37-42, 45-54, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-75, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 116-119, 145, 151, 154, 164, 169, 173, 175-178, 180, 182, 185, 188-190, 194, 197, 199-203, 208, 210, 213, 214, 217, 219, 224, 231-234, 237, 241, 242, 244, 247-262, 264-267, 269-271, 273-276, 278, 280, 285, 287-290, 293-295.

*

80. פרוטאגוראס – Protagoras

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שקולניקוב, "תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים", ת"א: יחדיו, 1981, עמ' 149, 157-158.
  כולל: פרגמנטים 1, 4, 6א-ב.

*

82. גורגיאס – Gorgias

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 151-155.
  כולל: פרגמנט 11 (שבחי הלנה).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 155-162.
  כולל: פרגמנט 11א (נאום ההגנה של פלמדס).

*

87. אנטיפון – Antipho

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 155-156.
  כולל: פרגמנט 49 (על הנישואין).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 159-160.
  כולל: פרגמנט 44.1-299 (הטבע והחוק).

*

88. קריטיאס – Critias

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 156-157.
  כולל: פרגמנט 25 (סיסיפוס).

*

89. האנונימי אצל יאמבליכוס – Anonymus Iamblichi

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: "קשת החדשה", גליון 2, 2002, עמ' 83-92.

*

90. דברים והיפוכם – Dissoi logoi sive Dialexeis

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא מקיף. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 104-117.

תרגומים מהשירה היוונית

1. שירה יוונית ארכאית וקלאסית

1.1. ימבוס ואלגיה – Iambi et Elegi – ע"פ West (IEG) = Gerber

ארכילוכוס – Archilochus

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 130.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: "דבר", מוסף לשבת, 23.10.1936, עמ' 6.
  גם בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 30.
  כולל: 177.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 33-41.
  כולל: 1-5 (א-ה), 11 (ח), 13 (ז), 14 (ו), 30-31 (עמ' 34), 102 (עמ' 33), 128 (עמ' 36), 331 (ט).
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 19 (עמ' 6), 128 (עמ' 41), 172 (עמ' 81).
 5. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 21-26.
  כולל: 30-31 (נאובולה ב), 118 (נאובולה א), 122 (ליקוי חמה), 196א (רק אותך אני רוצה), 201 (הקיפוד והשועל).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 19-28.
  כולל: 42, 119, 184, 191, 193, 196, 196א, 230, 231, 331.
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 2, 4.
 8. אהרן שבתאי. ע"פ דבנפורט (קליפורניה, 1980). בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 105.
  כולל: 1 (1), 2 (2), 5 (3), 19 (5), 331 (4).
 9. אהרן שבתאי. ע"פ וסט. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 125-129.
  כולל: 30-31, 42, 43, 118, 119, 184, 189, 191, 193, 196, 196א (13), 205, 302.
 10. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 119-122.
  כולל: 4 (1), 11 (4), 13 (2), 14 (3), 15 (5), 17 (6), 21-22 (7), 114 (10), 116 (8), 122 (15), 126 (12), 128 (13), 130 (9), 131-132 (14), 133 (11), 201 (16).
 11. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151.
  כולל: 120.
 12. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 47.
  כולל: 19 (כלל לא אכפת לי), 128 (לב, לבי).
 13. אנדריאה רוטשטיין. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. ע"פ וסט. בתוך: נתן וסרמן (עורך), "חוטים נטווים: ראשיתן של סוגות ספרותיות בתרבויות עתיקות", ירושלים: מאגנס, 2002, עמ' 23-37.
  כולל: 109, 120, 121, 168, 174, 185, 215, 253.
 14. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 35-80.
  כולל: 1-5, 8, 13, 14, 19-21, 23, 30, 31, 40, 42, 43, 66, 105, 114, 118-120, 122, 126, 128, 130-133, 168, 172-181, 184-189, 191, 193, 196, 196א, 201, 215, 327, 328, 331.

*

קלינוס – Callinus

 1. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 23, 15.10.1931, עמ' 6.
  כולל: 1.5-21.
 2. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 19-21.
  כולל: 1 (עמ' 20-21), 5 (עמ' 19).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 29-33.
  כולל: 1-5.

*

היפונקס – Hipponax

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 8.
  כולל: 115 (אל ישליכוהו), 120-121 (על בגדי שמרו).
 2. אהרן שבתאי. ע"פ אדמונדס (לבּ, 1961). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 136-138.
  כולל: 1 (12), 13 (9), 14 (10), 15 (8), 16 (6), 17 (11), 21 (7), 32 (1-2), 34 (3), 36 (4), 37 (14), 44 (13), 68 (16), 120-121 (5), 182 (15).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 101-156.
  כולל: 1, , , 5-10, 12-17, 19, 21, 22, 25, 26, 26א, 28, 29א, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 70, 79, 115, 117, 119-122, 128, 135, 135א-ב.

*

מימנרמוס – Mimnermus

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 4-5.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 5.
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 29, 17.12.1931, עמ' 4.
  כולל: 2.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 42-46.
  כולל: 1 (א), 2 (ב), 3 (עמ' 42), 4 (עמ' 431), 5 (ג), 6 (עמ' 432), 12 (ד).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 35-36.
  כולל: 1 (אפרודיטה הזהובה), 12 (טרחתו של הליוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 129.
  כולל: 1.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 123.
  כולל: 2.
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 135-150.
  כולל: 1-4, 5.4-8, 6-9, 11-14.
 8. אמיר אור. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 17.01.2014, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 2.
 9. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 322.
  כולל: 1.

*

סמונידס – Semonides Amorginus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מדיאה", ת"א: שוקן, 1983, עמ' 148-151.
  כולל: 7.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 150.
  כולל: 1.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "חדרים", גליון 12, 1996, עמ' 108.
  כולל: 1.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 97-112.
  כולל: 1-3, 6-8, 16, 17.
 5. אמיר אור. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 17.01.2014, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 1.

*

סולון – Solon

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. בתוך: פילון, "על בריאת העולם", ירושלים: יהודה יונוביץ, 1931, עמ' 44.
  כולל: 27.
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 33, 14.01.1932, עמ' 5.
  כולל: 4.
 3. אהרן קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 24.
  כולל: 11.
 4. מאיר הלל בן-שמאי. כולל מבוא והערות. בתוך: בן-שמאי, "ספר האדם והמדינה", כרך ראשון, ת"א: מ. ניומן, 1948, עמ' 91-102.
  כולל: 4 (עמ' 96), (עמ' 981), (עמ' 982), 5 (עמ' 1001), 6 (עמ' 1002), 13 (עמ' 93), 34 (עמ' 1003), 36 (עמ' 101), 37 (עמ' 102).
 5. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 49-61.
  כולל: 1 (עמ' 501), 3 (עמ' 502), 4 (א), 5-6 (ב), 7 (עמ' 511), 9 (ג), 10 (עמ' 512), 11 (ד), 13 (ה), 18 (עמ' 531), 20 (532), 26 (עמ' 52), 27 (ו).
 6. אביב מלצר. בתוך: אריסטו, "מדינת האתונאים", ירושלים: מאגנס, 1968.
  כולל: (עמ' 241), (עמ' 242), 5 (עמ' 31), 6 (עמ' 321), 34 (עמ' 322), 36 (עמ' 33), 37 (עמ' 34).
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 32.
  כולל: 25.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 111-114.
  כולל: 4 (1), 5-6 (2), 36 (3).
 9. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 129-136.
  כולל: 1-3 (2), 4א-4ג (3), 9 (7), 11 (6), 12 (8), 13 (1), 14 (11), 15 (4), 16 (12), 17 (13), 18 (153), 19 (5), 20-21 (151-2), 23 (9), 24 (10), 27 (14), 32 (162), 33 (161).
 10. דבורה גילולה. נטול משקל. בתוך: אריסטו, "מדינת האתונאים", ירושלים: מאגנס, 20062.
  כולל: (עמ' 211), (עמ' 212), 5 (עמ' 291), 6 (עמ' 292), 34 (עמ' 301), 36 (עמ' 302), 37 (עמ' 31-32).

 *

תיאוגניס – Theognis

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 75-191.
  כולל: 1-1389 = תרגום מלא.

  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 143.
  כולל: 503-506 (השיכרון).
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 63-71.
  כולל: 1207-1208, 1253-1249, 1267-1270, 1279-1282, 1299-1304, 1329-1334, 1345-1350.
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 05.02.2016, עמ' 2. [הארץ]
  כולל: 237-254 (כנפים נתתי לך), 1249-1253 (נער, הנך כסוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 143-144.
  כולל: 457-460, 527-528, 1091-1094, 1249-1252, 1257-1258, 1267-1270, 1299-1304, 1335-1336, 1359-1360.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 137-145.
  כולל: 19-68, 77-92, 113-114, 120-129, 133-142, 145-152, 165-166, 173-178, 183-192, 213-218, 237-254, 301-302, 335-340, 363-364, 499-502, 577-578, 799-800, 1041-1042, 1079-1080, 1155-1156, 1197-1202.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 159.
  כולל: 1135-1150.
 8. אהרן שבתאי. ע"פ גרבר (לבּ, 1999). בתוך: מננדרוס, "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 91-103.
  כולל: 69-78, 93-112, 115-128, 131-132, 143-144, 153-164, 167-168, 171-172, 179-182, 193-212, 221-226, 233-234, 255-260, 267-278, 293-300, 303-314, 323-334, 341-354, 361-362, 365-366, 425-428, 563-566, 575-576, 591-594, 619-622, 645-646, 649-652, 655-656, 833-836.
 9. אהרן שבתאי. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 122-126.
  כולל: 19-72, 75-76, 93-100, 115-116, 119-130, 303-314.
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 322-323.
  כולל: 1249-1253.

 *

טירטיוס – Tyrtaeus

 1. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 142.
  כולל: 10.1-16 (שיר מלחמה).
 2. יהושע פרידמן. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 23, 15.10.1931, עמ' 6.
  כולל: 10.
 3. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. בתוך: שפאן, "שירת האלגיה היוונית העתיקה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 22-32.
  כולל: 2 (עמ' 241), 4 (א), 5:3 (עמ' 242), 6 (עמ' 243), 10-12 (ב-ד).
 4. אהרן שבתאי. ע"פ דיהל. בתוך: אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 109-112.
  כולל: 11 (1), 12 (2).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 113-134.
  כולל: 1, 2, 4-7, 10-12.

* * *

1.2. שירה לירית – Melici

אלקיוס – Alcaeus Mytilenaeus – ע"פ (Lobel et Page = Campbell (i

 1. אהרן קמינקא. מחורז. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 143-144.
  כולל: 338.
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "גזית", כרך ו', גליון 5-6, 1944, עמ' 31.
  כולל: 38א.
 3. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945).
  כולל: 39.5-8 (עמ' 291), 117ב.19-23 (עמ' 43), 119.1-6 (עמ' 36), 314 (עמ' 283), 332 (עמ' 42), 346 (עמ' 371), 347ב (עמ' 401), 426 (עמ' 282), 428 (עמ' 30).
 4. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 45 (עמ' 40), 326.1-8 (עמ' 41), 338 (עמ' 59), 347א (עמ' 68), 374 (עמ' 98).
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וויגט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 33-36.
  כולל: 10ב, 338, 380.
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.06.2011, עמ' 6. [הארץ]
  שירים 346 ו-347א לראשונה בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 27.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 6 (עוד גל), 346 (הבה נשתה), 347א (הרטב ביין).
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 286.
  כולל: 346.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 140.
  כולל: 42.
 9. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 124-128.
  כולל: 34, 38א, 129, 130ב (4), 332, 335, 338, 346, 347, 360.

*

אלקמן Alcman – ע"פ (Davies = Campbell (ii

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 27-29.
  כולל: 26 (שלדגים), 56 (על פסגות-ההרים), 89 (בלילה).
 2. יחזקאל בראון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 17 (ו), 19 (ז), 26 (ב), 27 (א), 39 (ט), 40 (ח.7), 41 (ח.5), 58 (ח.4), 60 (ח.3), 89 (ה), 90 (ח.2), 91 (ח.1), 96 (ח.6).
 3. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 107-110.
  כולל: 1.
 4. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 113-115.
  כולל: 3, 17, 20, 26, 41 (5), 56, 89.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 29-31.
  כולל: 1.73-77, 3.61-74, 58.
 6. אמיר אור. בתוך: "הליקון", גליון 95, 2011, עמ' 27.
  נוסח קודם בתוך: "הארץ", 29.04.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 89.
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 151-182.
  כולל: 1-3, 14א, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 38-41, 56-60, 89, 90, 96, 104, S5(b)ii.

*

אנקראון  – Anacreon

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta – ע"פ (Page (PMG) + West (IEG) = Campbell (ii

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 244-249. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: פרגמנט 348 (LVII), פרגמנט 356א+ב (LIII), פרגמנט 395 (LII), פרגמנט 408 (LIX.2), פרגמנט 417 (LV), פרגמנט 434 (LIX.6), פרגמנט 505ד (LIV); אלגיה 2 (LVIII).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 358 (עמ' 421), 388 (עמ' 7), 396+356 (עמ' 40), 417 (עמ' 422).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 358.
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: 396+356.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 55-62.
  כולל: 357-360, 378, 396, 398, 413, 417.
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 356א, 356ב, 396.
 7. עמינדב דיקמן. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 11, 1998, עמ' 43.
  כולל: 417.
 8. עמינדב דיקמן. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 13, 2002 (1997), עמ' 289.
  נוסח קודם בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 285.
  כולל: 395.
 9. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 48.
  כולל: 356א (בוא נא נער), 395 (כבר באפור מנומרים).
 10. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 137-142.
  כולל: 348, 356-360, 363, 375, 376, 378, 389, 395, 396, 398, 402ג (15), 407, 411א (17), 413, 416, 417, 428; אלגיה 2 (22).
 11. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: 347-348, 351-364, 372-376, 378, 380-390, 393-400, 402א, 402ג, 404, 407-414, 416-420, 422-424, 427-429, 431-434, 437, 439, 444-446, 450; אלגיות 2, 4.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 248-249. [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: 2 (LIX.3, א"פ 7.160), 12 (LIX.1, א"פ 6.141), 17 (LIX.5, א"פ 9.715), 18 (LIX.4, א"פ 9.716).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 12 (א"פ 6.141).
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 125-129. [אתר המתרגם]
  כולל: 1 (א"פ 7.226), 2 (א"פ 7.160), 3 (א"פ 7.263), 7 (א"פ 6.136), 13 (א"פ 6.142).

*

אנקראונטיאה  – Anacreontea – ע"פ (West (CA

 1. [שמואל דוד לוצאטו. מאיטלקית ע"פ פרנצ'סקו סאווריו דה רוגאטי (1745-1827). בתוך: לוצאטו, "כנור נעים", וינה: אנטון שמיד, 1825, עמ' 26.] [אוני' פרנקפורט]
  כולל: 24.
 2. [יוסף אלמנצי. מאיטלקית ע"פ ג'ובאני קאזלי. בתוך: אלמנצי, "הגיון בכנור", וינה: פרנץ שמיד, 1839, עמ' 52-53.]
  כולל: 7.
 3. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 144-145.
  כולל: 21 (הצמא), 33 (החשק).
 4. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1920), עמ' 195-244. [פרויקט בן-יהודה]. כולל:

   

  4 (XVII), 5 (XVIII), 7 (XI), 8 (XV), 9 (XXX), 10 (XII), 11 (X), 12 (XIII), 13 (XIV), 14 (XXXI), 15 (IX), 16 (XXVII), 17 (XXVIII), 18.10-17 (XXI), 19 (XXIX), 21 (XIX), 22 (XX), 23 (I), 24 (II), 25 (XXXII), 26 (XVI), 27 (LI), 28 (XLIV), 29+29א (XLV), 30 (XLIII), 31 (VII), 32 (IV), 33 (III), 34 (XLII), 35 (XXXIX), 36 (XXII), 37 (VIII), 38 (XL), 39 (XLVI), 40 (XXIII), 42 (XLI), 43 (VI), 44 (V), 45 (XXIV), 46 (XXXVI), 47 (XXXVII), 48 (XXV), 49 (XXVI), 50 (XXXVIII), 51 (XXXIII), 52+52א (XXXV), 53 (L), 54 (XXXIV), 55 (XLIX), 56 (XLVII), 57 (XLVIII).

 5. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 6 (עמ' 431), 8 (עמ' 432), 23 (עמ' 433).
 6. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 7.
 7. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: 8 (הון-גיגס).
 8. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 33.
 9. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996.
  כולל: 8.11-15 (עמ' 285), 10 (עמ' 386), 13 (עמ' 287-288), 22 (עמ' 350), 47 (עמ' 332), 51 (עמ' 289).
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 13, 2002, עמ' 275.
  כולל: 20.
 11. עמינדב דיקמן, דוד וייסרט, טלי סילוני. כולל מבוא. בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 93-103.
  כולל: 1, 4, 6 (5), 8 (7), 15, 16, 18, 23 (23ב), 29, 29א, 30, 34, 37, 39, 40, 41, 48, 53, 60.24-36 (60).
 12. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. "שותה אהבה", רעננה: אבן חושן, 2015. [אתר המתרגם]
  כולל: 1, 6-11, 13-16, 20-27, 29-31, 33-35, 37, 41, 45, 48, 51-53.

*

אריפרון – Ariphro – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 92-93.
  כולל: 813.

*

בקכילידס – Bacchylides

א. שירים ופרגמנטים אותנטיים Carmina et Fragmenta ע"פ (Maehler = Campbell (iv

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: דיתירמבוס 18 (תזאוס, עמ' 85-87), פרגמנט 20b.1-16 (עמ' 84).
 2. דוד וייסרט. כולל מבוא מאת עמינדב דיקמן. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
  כולל: פרגמנט 20ב.1-16.
 3. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל (לייפציג, 1958). בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 84-91.
  כולל: שירי ניצחון 2, 3, 4, 6.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 105-112.
  כולל: שיר ניצחון 5.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 107-112.
  כולל: דיתירמבוס 17.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 251.
  כולל: 1 (א"פ 6.53).

*

אאומלוס – Eumelus – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (ii

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 19-21.
  כולל: 696.

*

איביקוס – Ibycus ע"פ (Davies = Campbell (iii

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 286 (עמ' 38), 287 (עמ' 39).
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 31-33.
  כולל: 286 (החבושים), 287 (זה קורה שוב), 317 (בין העלים הגבוהים).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 106.
  כולל: 287.
 4. אהרן שבתאי. ע"פ פייג'. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 136-137.
  כולל: 286.
 5. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 51-54.
  כולל: 286, 287, 288.
 6. עמינדב דיקמן. מחורז. בתוך: "הארץ", 11.06.1999, עמ' ב 13.
  גם בתוך: "קשת החדשה", גליון 1, 2002, עמ' 47.
  כולל: 287 (שוב ארוס).
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 65-70.
  כולל: 286, 287, 288, 312, 316.

*

מלאניפידס – Melanippides Melius – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 288.
  כולל: 758.1-3.

*

פינדרוס – Pindarus

א. אודות ניצחון – Epiniciaע"פ Maehler post Snell = Race

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא כללי, מבואות והערות. ע"פ רייס (לבּ, 1997). "מזמורי הניצחון", ת"א: שוקן, 2019. נוסחים קודמים גם בתוך:
  אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 117-127. (פיתית 3, נמאית 1)
  סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 102-105. (אולימפית 3)
  אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 151-154. (נמאית 5)
  אייסכילוס, "נושאות הנסכים", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 97-116. (אולימפית 1, פיתית 1, 11-12)
  אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 24-29. (אולימפית 2)
  אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 119. (פיתית 7)
  אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 149-151. (אולימפית 11-12)
  אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 165-169. (איסתמית 8)
  סופוקלס, "אדיפוס המלך", ת"א: שוקן, 19942, עמ' 125-132. (פיתית 9)
  אוריפידס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 116-120. (אולימפית 7)
  אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 94-106. (אולימפית 10, איסתמית 3-4)
  סופוקלס, "איאס", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 107-134. (נמאית 4, 7-8, איסתמית 6)
  אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 107-115. (נמאית 6, איסתמית 7)
  אוריפידס, "איון", ת"א: שוקן, 2005, עמ' 129-150. (אולימפית 5, 13, פיתית 10, נמאית 3)
  אוריפידס, "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007, עמ' 110-130. (פיתית 4)
  אוריפידס, "אורסטס", ת"א: שוקן, 2009, עמ' 115-131. (אולימפית 8, פיתית 2, 5)
  אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 90-92, 94-98. (פיתית 6, 8)
  אוריפידס, "הלנה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 95-109. (נמאית 2, 10-11, איסתמית 1)
  אייסכילוס, "שבעה נגד תבי", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 91-109. (אולימפית 6, 9, 14, נמאית 9)
  אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 81-89. (אולימפית 4, איסתמית 2, 5, 9)
  – – –
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 78-79.
  כולל: אולימפית 4.
 3. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 44.
  כולל: פיתית 8.95-100.

ב. פאיאנים – Paeanesע"פ Rutherford

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 82.
  כולל: A1.1-10.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 101-106.
  כולל: D6.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 90-96.
  כולל: (A1.1-20 (52k), D1 (52a), D5 (52e), D6.1-140 (52f), F1 (61.

 ג. מזמורים – Hymniע"פ Maehler = Race

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 89-90.
  כולל: 38, 42.

ד. דיתירמבים – Dithyrambiע"פ Maehler = Race

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 80.
  כולל: 75.
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 43.
  כולל: 76 (אתונה).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151-152.
  כולל: 70ב.

 ה. שירי בתולות – Partheniaע"פ Maehler = Race

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 96-98.
  כולל: 94b.1-49, 104b.

ו. שירי מחול – Hyporchemataע"פ Maehler = Race

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 88.
  כולל: 109.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "מבקשת החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 98-99.
  כולל: 108א-ב, 109, 110.

 ז. שירי הלל – Encomiaע"פ Maehler = Race

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 83.
  כולל: 123.
 2. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 45.
  כולל: 124ab.1-8.
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 73-74.
  כולל: 123.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 144-146.
  כולל: 122 (1), 123 (2).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 152-153.
  כולל: 124ab.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 93.
  כולל: 124ab.

ח. קינות – Threniע"פ Maehler = Race

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 43-44.
  כולל: 131א-ב (דיוקן ההויה), 137 (אשרי האיש).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 138-139.
  כולל: 129 (1), 131א-ב (2), 133 (3).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 153.
  כולל: 130, 131א, 134, 136, 137.

*

פרקסילה – Praxilla ע"פ (Page (PMG) = Campbell (iv

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 47-48.
  כולל: 747 (א), 748 (ד), 749 (ה), 750 (ג), 754 (ב).
 2. אמיר אור. נטול משקל. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 72.
  כולל: 754.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 111.
  כולל: 747.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. 2016. [אתר המתרגם]
  כולל: 747-750, 754.

*

ספפו  – Sappho

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta ע"פ (Lobel et Page = Campbell (i

 1. אהרן קמינקא. מחורז. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 144.
  כולל: 168ב.
 2. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: "גזית", כרך ו', גליון 5-6, 1944, עמ' 31.
  כולל: 20 (2), 96.21-29 (1).
 3. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945).
  כולל: 2.5-8 (עמ' 166), 2.13-16 (עמ' 101), 3 (עמ' 181), 5 (עמ' 60), 17 (עמ' 214), 20 (עמ' 136), 21+121 (עמ' 59), 23 (עמ' 902), 30 (עמ' 1601), 31 (עמ' 93), 34 (עמ' 116), 41 (עמ' 891), 43.8-9 (עמ' 161), 44 (עמ' 99), 44א.5 (עמ' 70), 47 (עמ' 372), 48 (עמ' 953), 49 (עמ' 901), 52 (עמ' 103), 55+193 (עמ' 951), 56 (עמ' 892), 57 (עמ' 941), 58.25-26 (עמ' 19), 81 (עמ' 140), 92 (עמ' 91, 952), 93 (עמ' 13), 94.1 (עמ' 97), 94.2-29 (עמ' 954), 96.21-29 (עמ' 197), 102 (עמ' 161), 104א (עמ' 68), 105א (עמ' 72), 105ג (עמ' 402), 111+106 (עמ' 148), 112.1-2 (עמ' 1602), 112.3-5 (עמ' 158), 115 (עמ' 1571), 130+131 (עמ' 942), 132 (עמ' 15), 137 (עמ' 242-25), 145 (עמ' 128), 139 (עמ' 35), 140א (עמ' 199), 150 (עמ' 92), 168ב (עמ' 91), 193 (עמ' 21), 197 (עמ' 151), 201 (עמ' 194), 204 (עמ' 64), 209 (עמ' 63).
  ספפו או אלקיוס: 16 (עמ' 281).

  [עמ' 1572 = Edmonds 147]
 4. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 5.]
  כולל: 5 (ג), 31 (ב).
 5. יהושע פרידמן. מתורגם בחריזה. בתוך: "העולם", כרך י"ט, גליון 20, לונדון, 26.05.1931, עמ' 406.
  כולל: 1 (א), 31 (ב), 94 (ג).
 6. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ב', גליון 4, 1934, עמ' 16.
  כולל: 96.
 7. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ב', גליון 7, 1934, עמ' 38.
  כולל: 1.
 8. שלמה דיקמן. בתוך: "דבר", מוסף לשבת, 16.04.1937, עמ' 1.
  גם בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 32-33.
  כולל: 1.
 9. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976.
  כולל: 1 (עמ' 32), 16.1-4 (עמ' 372), 31 (עמ' 34), 55 (עמ' 331), 81 (עמ' 332), 94.1-10 (עמ' 371), 96.6-17 (עמ' 36), 168ב (עמ' 39).
 10. [טוביה ריבנר. בתוך: ריבנר, "שמש חוצות", רמת גן: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספרית פועלים, 1977, עמ' 55.]
  כולל: 31.
 11. יורם ברונובסקי. לרבות דברי העדים. כולל מבוא. ע"פ לובל ופייג' (אוקספורד, 19632) ואדמונס (לבּ, 19282). "שירים", ת"א: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר וספרית פועלים, סדרת "דורון", 1978.
  כולל: 1 (עמ' 23), 2 (עמ' 29), 4 (עמ' 65), 5 (עמ' 27), 15 (עמ' 28), 16 (עמ' 30), 17 (עמ' 26), 20 (עמ' 88), 21 (עמ' 108), 22 (עמ' 86), 23 (עמ' 80), 24א (עמ' 101), 26 (עמ' 43.א), 27 (עמ' 82), 30 (עמ' 46), 31 (עמ' 25), 32 (עמ' 39.א), 33 (עמ' 36.ד), 34 (עמ' 44), 35 (עמ' 36.ב), 36 (עמ' 59), 37 (עמ' 43.ב), 38 (עמ' 37.ה), 39 (עמ' 91), 40 (עמ' 36.ג), 41 (עמ' 110), 42 (עמ' 40), 43 (עמ' 57), 44 (עמ' 31), 44.5א (עמ' 111), 46 (עמ' 92), 47 (עמ' 98), 48 (עמ' 70), 49 (עמ' 66.ב), 50 (עמ' 76), 51 (עמ' 51), 52 (עמ' 97), 55 (עמ' 74), 56 (עמ' 89), 57 (עמ' 71.ג), 58.25-26 (עמ' 79), 62 (עמ' 77), 63 (עמ' 78), 65 (עמ' 104), 81 (עמ' 85), 93 (עמ' 93), 94 (עמ' 34), 95 (עמ' 107), 96 (עמ' 35), 98 (עמ' 33), 101 (עמ' 36.א), 102 (עמ' 103), 104א (עמ' 60.ב), 104ב (עמ' 60.א), 105א (עמ' 67), 105ג (עמ' 68), 107 (עמ' 58), 108 (עמ' 48.ז), 110א (עמ' 56), 111 (עמ' 47.ב), 112.1-2 (עמ' 47.ג), 112.3-5 (עמ' 47.ה), 113 (עמ' 49.י), 114 (עמ' 50), 115 (עמ' 49.ט), 116-117 (עמ' 49.ח), 118 (עמ' 96), 120 (עמ' 95), 121 (עמ' 112), 122 (עמ' 84), 123 (עמ' 41), 125 (עמ' 69), 127 (עמ' 39.ג), 128 (עמ' 39.ב), 129א (עמ' 109), 130-131 (עמ' 66.א), 132 (עמ' 81), 133א (עמ' 71.ב), 133ב (עמ' 38), 134 (עמ' 37.ו), 135 (עמ' 54), 136 (עמ' 99), 137 (עמ' 1152), 138 (עמ' 75), 140א (עמ' 102), 141 (עמ' 48.ו), 142 (עמ' 55), 143 (עמ' 100), 146 (עמ' 83), 147 (עמ' 106), 148 (עמ' 73), 150 (עמ' 105), 154 (עמ' 53), 155 (עמ' 71.א), 156 (עמ' 871-2), 166 (עמ' 114), 167 (עמ' 873), 168ב (עמ' 94), 172+188 (עמ' 62), 185 (עמ' 64), 193 (עמ' 42), 197 (עמ' 52), 198 (עמ' 63), 200 (עמ' 45), 201 (עמ' 113), 204 (עמ' 90).
  ספפו או אלקיוס: 23 (עמ' 61).
 12. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ וויגט. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 37-50.
  כולל: 1, 16, 22, 31, 47, 48, 94, 126, 130, 131, 132, 168ב.
 13. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 15.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: 2 (בואי הנה), 34 (סביב לסהר), 49 (אז אהבתיך), 55 (ובמותך), 104א (ערב), 105ג (כיקינתון).
 14. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 2, 141.
 15. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.06.2011, עמ' 1. [הארץ]
  כולל: 2 (בואי הנה), 55 (ובמותך), 105א (כתפוח), 105ג (כיקינתון).
 16. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1996), עמ' 81-82. [אתר המתרגם]
  כולל: 31.
 17. יהודה ליבס. בתוך: "משיב הרוח", גליון 33, 2010, עמ' 55-56.
  כולל: 31, 130.
 18. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 283.
  כולל: 31.
 19. עמינדב דיקמן. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 07.03.1997, עמ' 2.
  כולל: 55.
 20. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 106-107.
  כולל: 1.
 21. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 130-136.
  כולל: 2, 16, 31, 47, 49, 55, 9 4, 95, 96, 104א (10), 105א, 105ג (12), 130, 168ב (14).
 22. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אנדרומכה", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 99-100.
  כולל: 44.
 23. אהרן שבתאי. ע"פ וסט (2005). בתוך: אוריפידס, "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007, עמ' 109.
  כולל: 58.
 24. טלי סילוני. בתוך: "הארץ", 15.10.1999, עמ' ב 14.
  כולל: 1
 25. שמעון בוזגלו. משקל ושורות מחודשים. לרבות דברי העדים. כולל מבוא, הערות, מפתח שמות ומפתח מקורות הפרגמנטים. מספור ע"פ קמפבל. "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו", רעננה: אבן חושן, 2009. [אתר המתרגם]
  כולל: 1-2, 5, 8, 15-17, 22-24, 30-42, 44-58, 81-82, 91, 94-96, 98, 100-102, 104א-ב, 105א, 105ג, 106-124, 126-128, 129א-ב, 130-138, 140-143, 145-160, 162-168.
  ספפו או אלקיוס: 5א, 16, 25.
  עדויות: 1 (ביוגרפיה א'), 2 (ביוגרפיה ב').
 26. שמעון בוזגלו. ע"פ אובינק (2014). בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 21.03.2014, עמ' 1. [הארץ] [אתר המתרגם]

  כולל: שיר האחים.

[ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. ע"פ אדמונדס. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 81.
  כולל: 3 (א"פ 7.505).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 128.
  כולל: 2 (א"פ 7.489).
 3. שמעון בוזגלו. משקל ושורות מחודשים. "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו", רעננה: אבן חושן, 2009, עמ' 145-148.
  כולל: 2 (א"פ 7.489), 3 (א"פ 7.505).

*

סימונידס – Simonides Ceus

א. פרגמנטים אותנטיים Fragmenta – ע"פ (Page (PMG) + West (IEG) = Campbell (iii

 1. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ד', גליון 6, 1941, עמ' 6.
  כולל: 531 (ג).
 2. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 155.
  כולל: 581.
 3. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 37-39.
  כולל: 531 (תרמופילאי), 543 (דנאה).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 146.
  כולל: 579 (1).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 160-161.
  כולל: 543; אלגיה 8.
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הרקלס", ת"א: שוקן, 2002, עמ' 93.
  כולל: 541.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 133-136.
  כולל: 520, 521, 522, 526, 527, 531, 542, 581.
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 71-75.
  כולל: 543, 567, 585.

 [ב.] אפיגרמות Epigrammata ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887, חלק ג', עמ' 147.
  כולל: 22ב (א"פ 7.249).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: "גזית", כרך ד', גליון 6, 1941, עמ' 6.
  כולל: 6 (א"פ 7.677, [ד.]), 7 (א"פ 7.301, [א.]), 22א (א"פ 7.248, [ה.]), 22ב (א"פ 7.249, [ב.]).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 22ב (א"פ 7.249).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 39.
  כולל: 37 (א"פ 7.348, טימוקראון).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 128.
  כולל: 6 (א"פ 7.677), 53 (א"פ 7.512), 71 (א"פ 7.514), 80 (א"פ 7.507).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "הפרסים", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 146-148.
  כולל: 2 (א"פ 16.26, [4.]), 9 (א"פ 7.251, [9.]), 11.1-2 (5.), 22ב (א"פ 7.249, [6.]), 26א (3.), 37 (א"פ 7.348, [8.]), 70 (א"פ 7.515, [10.]), 72 (א"פ 7.510, [11.]), 75 (א"פ 7.511, [2.]), 76ב (א"פ 7.650, [7.]), 78 (א"פ 7.254, [12.]).
 7. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 44-54.
  כולל: 6 (א"פ 7.677, עמ' 48), 8 (א"פ 7.253), 9 (א"פ 7.251), 22ב (א"פ 7.249), 26א (עמ' 44), 37 (א"פ 7.348), 76א (א"פ 7.270), 77 (א"פ 7.302), 80 (א"פ א7.507), 81 (א"פ ב7.507), 84 (א"פ 7.516).
 8. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 8 (א"פ 7.253, עמ' 98), 9 (א"פ 7.251, עמ' 130), 78 (א"פ א7.254, עמ' 170), 79 (א"פ 10.105, עמ' 361).

*

סטסיכורוס – Stesichorus ע"פ Davies et Finglass

 1. רעננה מרידור. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: "דפים למחקר בספרות", גליון 2, 1985, עמ' 115-138.
  כולל: (185), 9 (184), 85 (223), 88 (187), 91א (192), 97 (222ב, עמ' 126-127), 172 (210), 173 (212), 180 (219).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 130.
  כולל: 91א.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דיוויס ופינגלס (2014). בתוך: בוזגלו, "חריץ משחת", רעננה: אבן חושן, 2016, עמ' 19-63.
  כולל: , 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22א, 85, 88, 89, 90, 91א, 93, 97, 100, 103, 170, 172, 173, 174, 180, 181א, 271, 272.

*

טרפנדרוס – Terpander – ע"פ (Page, Campbell (ii

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל. מספור ע"פ קמפבל. כולל מבוא והערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 23-28.
  כולל: קמפבל 1 (6 SLG), קמפבל 2 (697 PMG), קמפבל 3 (698 PMG), קמפבל 4 (941 PMG), קמפבל  5 (PMG 1027c), קמפבל 6 (PMG, p. 363 ii), קמפבל 7 (PMG, p. 363 i).

* * *

1.3. שירה אפית

אריסטאס – Aristeas Proconnesius – ע"פ (Bernabé (i

 1. אהרן שבתאי. ע"פ קולי (פריז, 1991). בתוך: אייסכילוס, "פרומתאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 151.
  כולל: 4-6 (2), 11 (1).

* * *

2. שירה הלניסטית

אייסופוס Aesopus epigrammaticusע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 121.
  כולל: 1 (א"פ 10.123).

*

אלקיוס איש מסנה Alcaeus Messenius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 23.
  כולל: 4 (א"פ 5.10).
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 102.
  כולל: 7 (א"פ 12.29).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 327.
  כולל: 2 (א"פ 9.519).

*

אלפיוס איש מיטלינה Alpheus Mytilenaeus ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 2.
  כולל: 11.6 (א"פ 12.18).

*

אנטימדון Antimedon Cyzicenus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 1 (א"פ 11.46).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 28.
  כולל: 1 (א"פ 11.46).

*

אנטיפילוס איש ביזנטיון Antiphilus Byzantius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 4 (א"פ 7.630, עמ' 34), 9 (א"פ 9.546, עמ' 246).

*

אנטיפטרוס איש צידון Antipater Sidonius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 130-131.
  גם בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100.

  כולל: 56 (א"פ 7.711).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  גם בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 46.

  כולל: 10 (א"פ 7.8).

*

אנטיפטרוס איש תסלוניקה Antipater Thessalonicensis – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 89.
  כולל: 53 (א"פ 5.109).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 66 (א"פ 7.402).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 104.
  כולל: 9 (א"פ 6.208), 10 (א"פ 6.209), 53 (א"פ 5.109).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989.
  כולל: 49 (א"פ 7.369, עמ' 155), 84 (א"פ 9.728, עמ' 157, "הפרה של מירון").
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל הערות. בתוך: בוזגלו, "שד לילה שחור", ת"א: ספרי עליית הגג, 2006, עמ' 155.
  כולל: 12 (א"פ 7.18).
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 5.3, עמ' 340), 37 (א"פ 11.31, עמ' 244), 38 (א"פ 11.23, עמ' 176), 96 (א"פ 11.37, עמ' 272).

*

אניטה Anyte Tegeensis ע"פ (Gow et Page (HE

 1. קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 134.
  כולל: 15.1-2 (א"פ 9.144).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 7 (א"פ 7.646).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 65.
  כולל: 11 (א"פ 7.202).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 7.646, עמ' 177), 13 (א"פ 6.312, עמ' 220), 16 (א"פ 9.313, עמ' 92), 18 (א"פ 16.228, עמ' 92), 20 (א"פ 7.190, עמ' 297, 326).

*

אפולונידס Apollonides – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 5 (א"פ 7.378).

*

ארכיאס Archias – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 81.
  כולל: 3 (א"פ 5.98).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100.
  כולל: 9 (א"פ 6.207).

*

אריסטונוס איש קורינתוס Aristonus Corinthius

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 90.
  כולל: פאיאן לאפולו.

*

אסקלפיאדס איש סאמוס Asclepiades Samius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 28-38.
  כולל: 1 (א"פ 5.169), 2 (א"פ 5.85), 3 (א"פ 5.153), 4 (א"פ 5.158), 5 (א"פ 5.210), 9 (א"פ 5.7), 11 (א"פ 5.64), 13 (א"פ 5.164).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95.
  כולל: 42 (א"פ 5.189).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 28 (א"פ 7.11).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 97-98.
  כולל: 1 (א"פ 5.169), 2 (א"פ 5.85), 4 (א"פ 5.158), 10 (א"פ 5.150), 26 (א"פ 5.185).
 5. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 273.
  כולל: 3 (א"פ 5.153).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 75-80.
  כולל: 2 (א"פ 5.85), 4 (א"פ 5.158), 5 (א"פ 5.210), 12 (א"פ 5.145), 19 (א"פ 12.153).
 7. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 16 (א"פ 12.50).
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 66.
  כולל: 41 (א"פ 7.217).
 9. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.169, עמ' 16), 2 (א"פ 5.85, עמ' 64), 5 (א"פ 5.210, עמ' 74), 9 (א"פ 5.7, עמ' 106), 10 (א"פ 5.150, עמ' 108), 11 (א"פ 5.64, עמ' 42), 12 (א"פ 5.145, עמ' 124), 15 (א"פ 12.46, עמ' 127), 16 (א"פ 12.50, עמ' 134), 30 (א"פ 7.284, עמ' 193), 35 (א"פ 5.202, עמ' 321).

*

אוטומדון Automedo – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 156.
  כולל: 3 (א"פ 10.23).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 104-105.
  כולל: 1 (א"פ 5.129).

*

בסוס Bassus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105.
  כולל: 1 (א"פ 5.125).

*

ביאנור Bianor – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 178.
  כולל: 21 (א"פ 11.364).

*

ביון איש סמירנה – Bion Smyrnaeus – ע"פ Gallavotti = Hopkinson

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 287.
  כולל: 10.

*

קלימכוס Callimachus Cyrenaeus

א. המנונות – Hymni – ע"פ Pfeiffer (ii) = Mair

 1. דוד וייסרט. בתוך: Munuscula: Ernesto David Kollmann a sodalibus dedicata, אוניברסיטת ת"א, החוג ללימודים קלאסיים, 1985, עמ' 6-11.
  כולל: המנון 3.1-139 (לארטמיס).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל הערות. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 272-273.
  כולל: המנון 3.46-71 (לארטמיס).

ב. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Pfeiffer (ii) = Mair

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 27.
  כולל: 63 (א"פ 5.23).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 9 (א"פ 7.451).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: 28 (א"פ 12.43).
 4. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 68.
  כולל: 43 (א"פ 12.134).
 5. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל הערות. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 273.
  כולל: 41 (א"פ 12.73), 63 (א"פ 5.23).
 6. רפאל הלוי לעווע. כולל דיון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 98-99.
  כולל: 2 (א"פ 7.80).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129-130.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 12 (א"פ 7.521), 19 (א"פ 7.453).
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 97.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 28 (א"פ 12.43).
 9. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 81-84.
  כולל: 28 (א"פ 12.43), 42 (א"פ 12.118).
 10. עמינדב דיקמן. בתוך: אובידיוס, "שירי העצבת; איגרות מחוף הים השחור", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000, עמ' 163-164.
  כולל: 2 (א"פ 7.80).
 11. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 2 (א"פ 7.80, עמ' 82), 11 (א"פ 7.447, עמ' 270), 41 (א"פ 12.73, עמ' 325), 63 (א"פ 5.23, עמ' 158).
 12. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 57-58, 60-63.
  כולל: 2 (א"פ 7.80), 9 (א"פ 7.451), 13 (א"פ 7.524), 19 (א"פ 7.453), 20 (א"פ 7.517), 40 (א"פ 7.728).

ג. הסיבות – Aetia – ע"פ Harder

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 78.
  כולל: פרגמנט 1.21-24.

*

קרפילידס Carphyllides ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 264.
  כולל: 1 (א"פ 7.260).

*

[קלאובולוס] – Cleobulus Lindius

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 154.
  כולל: D.L. 1.89.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 137.
  כולל: D.L. 1.89.

*

קרטס Crates Thebanus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 202.
  כולל: א"פ 9.497.

*

קרינאגורס Crinagoras Mytilenaeus – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 87.
  כולל: 1 (א"פ 5.119).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 103.
  כולל: 1 (א"פ 5.119).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.119, עמ' 195), 47 (א"פ 9.439, עמ' 222), 48 (א"פ 9.234, עמ' 208).

*

דמודוקוס Demodocus

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 11.237.

*

דיוניסיוס הסופיסט Dionysius sophista ע"פ (Page (FGE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 95.
  כולל: 1 (א"פ 5.81).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 179.
  כולל: 1 (א"פ 5.81).

*

דיופנס איש מירינה Diophanes Myrinus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 93.
  כולל: א"פ 5.309.

*

דיוסקורידס Dioscorides ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 130.
  כולל: 29 (א"פ 7.456), 40 (א"פ 7.167).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 99.
  כולל: 7 (א"פ 5.54), 29 (א"פ 7.456).
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 99-100.
  כולל: 5 (א"פ 5.55).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 320.
  כולל: 26 (א"פ 7.450).

*

דיוטימוס – (Diotimus (Adramyttenus  ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 198.
  כולל: 10 (א"פ 7.173).

*

דיוטימוס איש מילטוס Diotimus Milesius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 86.
  כולל: 1 (א"פ 5.106).

*

ארינה – Erinna Teia – ע"פ Lloyd-Jones et Parsons

 1. אהרן שבתאי. השלמה ע"פ פייג' (1941). בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 111.
  כולל: 401.14-35 (הכישור).

*

אאואנוס איש אשקלון Euenus Ascalonius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. דב נעים. נטול משקל ושורות. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: 3 (א"פ 9.75).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 196.
  כולל: 3 (א"פ 9.75).

*

גלוס Gallus ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105.
  כולל: 1 (א"פ 5.49).

*

גאורדס Gauradas ע"פ (Page (FGE

 1. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: 1 (א"פ 16.152).

*

גלאוקוס איש ניקופוליס Glaucus Nicopolitanus ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 172.
  כולל: 2 (א"פ 7.285).

*

גליקון Glycon ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 110.
  כולל: 1 (א"פ 10.124).

*

הדילוס Hedylus Samius ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 99.
  כולל 2 (א"פ 5.199).
 2. אמיר אור. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 5.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 2 (א"פ 5.199, עמ' 355), 5 (עמ' 276).

*

הרקליטוס איש הליקרנסוס Heraclitus Halicarnassensis ע"פ (Gow et Page (HE

 1. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 59.
  כולל: 1 (א"פ 7.465).

*

יוליוס פוליאיינוס Julius Polyaenus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 9.7, עמ' 232), 2 (א"פ 9.8, עמ' 79).

*

לאונידס איש טרנטום Leonidas Tarentinus ע"פ (Gow et Page (HE

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 102 (א"פ 9.563).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 39.
  כולל: 92 (א"פ 5.188).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 19.
  כולל: 93 (א"פ 7.715)
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 60 (א"פ 7.264, עמ' 30), 77 (א"פ 7.472, עמ' 111), 85 (א"פ 10.1, עמ' 192), 93 (א"פ 7.715, עמ' 171).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 67.
  כולל: 69 (א"פ 7.463).

*

לאונידס איש אלכסנדריה Leonides Alexandrinus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 19.
  גם בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 30.

  כולל: 14 (א"פ 7.675)

*

מאקיוס Maccius / Maecius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 94.
  כולל: 5 (א"פ 5.133).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 180.
  כולל: 4 (א"פ 5.130).

*

מרקוס ארגנטריוס Marcus Argentarius ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 90-92.
  כולל: 4 (א"פ 5.89), 5 (א"פ 5.102), 11 (א"פ 5.118).
 2. טלי סילוני. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: 2 (א"פ 5.32).
 3. אמיר אור. נטול משקל. ע"פ גאו–פייג'. כולל ומבוא הערות. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 115-117.
  כולל: 2 (א"פ 5.32), 6 (א"פ 5.104).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 105-107.
  כולל: 5 (א"פ 5.102), 10 (א"פ 5.116), 11 (א"פ 5.118), 12 (א"פ 5.127), 15 (א"פ 9.161).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.16, עמ' 152), 21 (א"פ 7.364, עמ' 326 הע' 17), 22 (א"פ 9.87, עמ' 329).

*

מלאגרוס איש גדר Meleager Gadareus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 44-80.
  כולל: 6 (א"פ 5.176), 7 (א"פ 5.179), 10 (א"פ 5.212), 14 (א"פ 5.57), 23 (א"פ 5.197), 25 (א"פ 5.156), 27 (א"פ 5.172), 28 (א"פ 5.173), 29 (א"פ 5.139), 31 (א"פ 5.144), 32 (א"פ 5.149), 35 (א"פ 5.171), 36 (א"פ 5.174), 37 (א"פ 5.177), 40 (א"פ 5.196), 42 (א"פ 5.136), 44 (א"פ 5.141), 45 (א"פ 5.143), 46 (א"פ 5.147), 47 (א"פ 5.148), 48 (א"פ 5.155), 49 (א"פ 5.157), 50 (א"פ 5.163), 51 (א"פ 5.165), 52 (א"פ 5.166), 53 (א"פ 5.214), 54 (א"פ 5.215), 58 (א"פ 5.187), 63 (א"פ 5.154), 64 (א"פ 5.190), 70 (א"פ 5.175), 71 (א"פ 5.182), 73 (א"פ 5.191).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 103.
  כולל: 11 (א"פ 6.162).
 3. נטע זגגי. כולל מבוא. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 24-25.
  כולל: 76 (א"פ 12.94), 79 (א"פ 12.127), 81 (א"פ 12.52), 82 (א"פ 12.54), 84 (א"פ 12.133), 87 (א"פ 12.126), 91 (א"פ 12.63), 92 (א"פ 12.72), 97 (א"פ 12.74), 99 (א"פ 12.23), 100 (א"פ 12.59), 103 (א"פ 12.101), 105 (א"פ 12.110), 107 (א"פ 12.154), 108 (א"פ 12.159), 109 (א"פ 12.167), 113 (א"פ 12.49), 119 (א"פ 12.157).
 4. נטע זגגי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 18.02.2005, עמ' 4. [הארץ]
  כולל: 36 (א"פ 5.174, את ישנה), 39 (א"פ 5.195, בנות החן), 41 (א"פ 5.24, ברח מתשוקת), 42 (א"פ 5.136, יין מזוג) , 43 (א"פ 5.137, יין נסוך), 44 (א"פ 5.141, קול הליודורה), 45 (א"פ 5.143, זר הליודורה), 47 (א"פ 5.148, על הליודורה), 48 (א"פ 5.155, דמות הליודורה), 49 (א"פ 5.157, ארוס).
 5. נטע זגגי. כולל מבוא והערות. בתוך: זגגי, "חמדת ימים עתיקים", מלבה"ד: אהרן ציגל, 2008, עמ' 67-76.
  כולל: 24 (א"פ 5.198), 36 (א"פ 5.174), 39 (א"פ 5.195), 41 (א"פ 5.24), 42 (א"פ 5.136), 43 (א"פ 5.137), 44 (א"פ 5.141), 45 (א"פ 5.143), 47 (א"פ 5.148), 48 (א"פ 5.155), 49 (א"פ 5.157), 54 (א"פ 5.215), 56 (א"פ 7.476), 76 (א"פ 12.94), 79 (א"פ 12.127), 81 (א"פ 12.52), 82 (א"פ 12.54), 84 (א"פ 12.133), 87 (א"פ 12.126), 91 (א"פ 12.63), 92 (א"פ 12.72), 97 (א"פ 12.74), 99 (א"פ 12.23), 100 (א"פ 12.59), 103 (א"פ 12.101), 105 (א"פ 12.110), 107 (א"פ 12.154), 108 (א"פ 12.159), 109 (א"פ 12.167), 113 (א"פ 12.49), 119 (א"פ 12.157).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131.
  כולל: 2 (א"פ 7.417).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 101-102.
  כולל: 11 (א"פ 6.162), 24 (א"פ 5.198), 42 (א"פ 5.136), 45 (א"פ 5.143), 69 (א"פ 5.8).
 8. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 103-112.
  כולל: 33 (א"פ 5.151), 35 (א"פ 5.171), 64 (א"פ 5.190), 76 (א"פ 12.94), 80 (א"פ 12.164), 87 (א"פ 12.126), 116 (א"פ 12.92), 117 (א"פ 12.125, עמ' 109).
 9. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 28.09.2011, עמ' 6. [הארץ]
  כולל: 14 (א"פ 5.57, אם שוב), 23 (א"פ 5.197, במחלפותיה), 35 (א"פ 5.171, מה מתקה), 36 (א"פ 5.174, את ישנה), 64 (א"פ 5.190, גל אהבה), 108 (א"פ 12.159, אליך).
 10. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 06.04.2012, עמ' 6. [הארץ]
  כולל: 14 (א"פ 5.57, אם שוב), 61 (א"פ 12.109, דיודורוס), 69 (א"פ 5.8, לילה קדוש), 88 (א"פ 12.128, חלילי רועים), 116 (א"פ 12.92, עיניים).
 11. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 284.
  כולל: 45 (א"פ 5.143).
 12. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 5, 2015, עמ' 172.
  כולל: 103 (א"פ 12.101).
 13. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1.1-8 (א"פ 4.1, עמ' 296), 3 (א"פ 7.418, עמ' 294), 4 (א"פ 7.419, עמ' 295), 8 (א"פ 5.180, עמ' 347), 10 (א"פ 5.212, עמ' 35), 12 (א"פ 7.195, עמ' 89), 13 (א"פ 7.196, עמ' 88), 17 (א"פ 12.80, עמ' 245), 21 (א"פ 12.132, עמ' 44), 22 (א"פ א12.132, עמ' 164), 25 (א"פ 5.156, עמ' 262), 28 (א"פ 5.173, עמ' 341), 31 (א"פ 5.144, עמ' 230), 34 (א"פ 5.152, עמ' 50), 53 (א"פ 5.214, עמ' 252), 56 (א"פ 7.476, עמ' 142), 58 (א"פ 5.187, עמ' 148), 69 (א"פ 5.8, עמ' 353), 79 (א"פ 12.127, עמ' 77), 91 (א"פ 12.63, עמ' 253), 108 (א"פ 12.159, עמ' 156), 117 (א"פ 12.125, עמ' 149).
 14. עמינדב דיקמן. כולל מבוא והערות. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 145-147.
  כולל: 6 (א"פ 5.176), 37 (א"פ 5.177), 38 (א"פ 5.178), 99 (א"פ 12.23), 103 (א"פ 12.101).
 15. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 68-70.
  כולל: 2 (א"פ 7.417), 56 (א"פ 7.476).
 16. יהודה ליבס. כולל מבוא. בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 151-152. [אתר המתרגם]
  כולל: 26 (א"פ 5.160).

*

מוירו Moero Byzantia – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 162.
  כולל: 2 (א"פ 6.189).

*

מוסכוס Moschus – ע"פ Gallavotti = Hopkinson

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "מאזנים", כרך ע"ב, גליון 11, 1998, עמ' 43.
  כולל: פרגמנט 1.

*

ניקיאס Nicias – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016 (2010), עמ' 90.
  כולל: 5 (א"פ 9.315).

*

נוסיס Nossis – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 26.
  כולל: 1 (א"פ 5.170).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 96.
  כולל: 1 (א"פ 5.170), 4 (א"פ 9.332), 5 (א"פ 6.275).
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.170, עמ' 38), 7 (א"פ 9.604, עמ' 326).

*

פרמניון Parmenio ע"פ (Gow et Page (GP

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 88.
  כולל: 2 (א"פ 5.34).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 8 (א"פ 9.113).

*

פילטס Philetas Samius – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 101.
  כולל: 1 (א"פ 6.210).

*

פיליפוס Philippus Thessalonicensis – ע"פ (Gow et Page (GP

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 131-132.
  כולל: 26 (א"פ 7.394).
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 254.
  כולל: 9 (א"פ 6.36).

*

פוסידיפוס איש פלה Posidippus Pellaeus – ע"פ Austin et Bastianini

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 40-43.
  כולל: 124 (א"פ 5.183), 125 (א"פ 5.186), 129 (א"פ 5.211).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 274.
  כולל: 123 (א"פ 5.134)
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל הערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 91-94.
  כולל: 130 (א"פ 5.213), 139 (א"פ 12.131).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 125 (א"פ 5.186, עמ' 248), 135 (א"פ 12.45, עמ' 250), 142 (א"פ 16.275, עמ' 336).

*

[תלמי] Ptolemaeus ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 128.
  כולל: 1 (א"פ 9.577).

*

ריאנוס Rhianus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157.
  כולל: 10 (א"פ 12.142).

*

[סוקרטס] Socrates

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 194.
  כולל: א"פ 14.14.

*

תאיטטוס Theaetetus – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 129.
  כולל: 4 (א"פ 7.499).

*

תיאוקריטוס – Theocritus – ע"פ Gow = Hopkinson

א. אידיליות – Idyllia

אידילה 2. המכשפה – Pharmaceutria

 1. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "נשי טרכיס", ת"א: שוקן, 1989 (1981), עמ' 113-120.

 אידיליה 3. אמריליס – Amaryllis

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95-97.
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 85-88.

אידיליה 4. הרועים – Pastores

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 3, 2013, עמ' 147-149.

 אידיליה 6. המתחרים בשירי רועים – Bucolici cantores

 1. דניאל גרשנזון. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 40.

 אידיליה 11. הקיקלופ – Cyclops

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 89-91.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", 20.01.2012, עמ' 4. [הארץ]
 3. עידו פלד. כולל מבוא והערות. בתוך: "הו!", גליון 13, 2016, עמ' 15-18.

אידיליה 15. הסירקוסיות – Syracusiae sive Adonidis festum celebrantes

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל הערות. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו: שירות ושירים", ת"א: עם עובד, 1995 (1924). [פרויקט בן-יהודה]
  – – –
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 89.
  כולל: טורים 128-135.

אידיליה 18. נישואי הלנה – Helenae epithalamium

 1. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 90.
  כולל: טורים 9-15.

אידיליה 27. שיחת דפניס והנערה – Colloquium Daphnidis et puellae

 1. שלמה שפאן. ע"פ וילמוביץ (אוקספורד). בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ג', גליון 48, 05.05.1932, עמ' 5-6.
  גם בתוך: שפאן, "שירים וסיפורים", ת"א: קרני, 1964, עמ' 105-108.
 2. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 91-92, 1987, עמ' 48-49.

אידיליה 28. הפלך – Colus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 112.

[ב.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. שמעון בוזגלו. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 64.
  כולל: 9 (א"פ 7.660).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 206.
  כולל: 5 (א"פ 9.433).

*

תימוקלס Thymocles – ע"פ (Gow et Page (HE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 258.
  כולל: 1 (א"פ 12.32).

* * *

3. שירה אימפריאלית

אמיאנוס Ammianus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 161.
  כולל: א"פ 11.146, 11.147, 11.152.
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 11.13 (עמ' 216), א"פ 11.15 (עמ' 331), א"פ 11.209 (עמ' 268).

*

לוקיליוס Lucillius – ע"פ Floridi

 1. [יצחק אייזק בן-יעקב. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 23, סימן 67.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 292.]
  כולל: 124 (א"פ 11.391, אבימאל).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 105, 107.
  כולל: 6 (א"פ 11.69), 36 (א"פ 11.113), 47 (א"פ 11.138), 133 (א"פ 5.68).
 3. דוד וייסרט. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.
  כולל: 6 (א"פ 11.69, תמיסטונואה), 47 (א"פ 11.138, אך אזכר), 133 (א"פ 5.68, אהבתי).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 160-162.
  כולל: 42 (א"פ 11.133), 50 (א"פ 11.141), 51 (א"פ 11.142), 52 (א"פ 11.143), 53 (א"פ 11.148).
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 331.
  כולל: 36 (א"פ 11.113, עמ' 101), 50 (א"פ 11.141, עמ' 95), 124 (א"פ 11.391, עמ' 102).

*

ניקרכוס (Nicarchus (1st cent. AD

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 11.186.
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 118.
  כולל: א"פ 11.252.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 100-101.
  כולל: א"פ 5.38.
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: "דחק", גליון 6, 2016, עמ' 315.
  כולל: א"פ 11.395.

*

סטרטון איש סרדיס Strato Sardianus – ע"פ Floridi

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 95.
  כולל: 94 (א"פ 12.252).
 2. אמיר אור. נטל משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ בקי (מינכן, 1964). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 121-122.
  כולל: 13 (א"פ 12.15), 52 (א"פ 12.210).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 109.
  כולל: 8 (א"פ 12.8).
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 347.
  כולל: 74 (א"פ 12.234, עמ' 234), 75 (א"פ 12.235, עמ' 347), 99 (א"פ 11.19, עמ' 116).

*

טריאנוס קיסר Trajanus Augustus – ע"פ (Page (FGE

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016 (2012), עמ' 167.
  כולל: 1 (א"פ 11.418).

* * *

4. שירה ביזנטית

אגתיאס עורך-הדין Agathias Myrinaeus scholasticus – ע"פ Valerio

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 124-128.
  כולל: 78 (א"פ 5.267), 79 (א"פ 5.237), 81 (א"פ 5.292), 84 (א"פ 5.269), 96 (א"פ 5.261).
 2. שלמה שפאן. בתוך: "משלי איסופוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 7.
  כולל: 20 (א"פ 16.332).
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 73.
  כולל: 37 (א"פ 7.593).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 54 (א"פ 9.642, עמ' 203), 65 (א"פ 10.69, עמ' 48), 79 (א"פ 5.237, עמ' 333), 81 (א"פ 5.292, עמ' 138), 96 (א"פ 5.261, עמ' 136).

*

כריסטודורוס Christodorus Coptites

א. תיאור הפסלים Descriptiones statuarum in Gymnasio Zeusippi = א"פ II

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157-158.
  כולל: טורים 13-16 (אייסכינס), 23-31 (דמוסתנס), 117-120 (פריקלס), 256-258 (איסוקרטס).

*

קוסמס Cosmas

 1. חוה ברכה קורזקובה. כולל מבוא והערות. ע"פ פטון (לונדון, 1948). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 158-159.
  כולל: א"פ 16.114.

*

קירילוס Cyrillus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 337.
  כולל: א"פ 9.369.

*

דמסקיוס Damascius philosophus

 1. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 132.
  כולל: א"פ 7.553.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 71.
  כולל: א"פ 7.553.

*

ארטוסתנוס עורך-הדין Eratosthenes scholasticus

 1. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 263.
  כולל: א"פ 6.77.

*

אאודוקיה Aelia Eudocia Augusta

 1. יהודית גרין ויורם צפריר. נטול משקל. כולל צילום הכתובת, תעתיק, פירוש מפורט ודיון. בתוך: "קדמוניות", כרך ט"ז, גליון 1 (61), 1983, 28-34.
  כולל: כתובת חמת גדר.
 2. חוה ברכה קורזקובה. כולל מבוא והערות. בתוך: דבורה גרא, דניאל דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 15-16.
  כולל: כתובת חמת גדר.

*

אירניוס המזכיר Irenaeus referendarius

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 107.
  כולל: א"פ 5.253.

*

יוליינוס נציב מצרים Julianus Aegyptus

 1. [יצחק אייזק בן-יעקב. בתוך: בן-יעקב, "מכתמים ושירים שונים", לייפציג: פריטצשע, 1842, עמ' 15, סימן 42.]
  כולל: א"פ 9.794 (בקר מירון).
 2. דב נעים. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: א"פ 7.32.
 3. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 155, 157.
  כולל: א"פ 7.561, 7.562, 9.661.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 72.
  כולל: א"פ 7.576.
 5. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 47.
  כולל: א"פ 7.32.

*

לאונטיוס Leontius scholasticus Minotaurus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 109.
  כולל: א"פ 5.295.
 2. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 72.
  כולל: א"פ 5.295.

*

מקדוניוס הקונסול Macedonius consul – ע"פ Madden

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 110-113.
  כולל: 1 (א"פ 5.223), 6 (א"פ 5.231), 7 (א"פ 5.233), 8 (א"פ 5.235).
 2. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 7 (א"פ 5.233, עמ' 146), 9 (א"פ 5.238, עמ' 58), 30 (א"פ 10.70, עמ' 210), 32 (א"פ 11.58, עמ' 132).

*

מריאנוס עורך הדין Marianus scholasticus

 1. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 9.627 (עמ' 356), 9.669 (עמ' 218).

*

מטרודורוס Metrodorus

 1. אלי בר-יהלום. כולל מבוא. בתוך: "בגלל", גליון 10, ספטמבר 2014, עמ' 127.
  כולל: א"פ 14.126 (חידת קברו של דיופנטוס).

*

פלדס Palladas Alexandrinus

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. א"פ 11.381 מגרמנית ע"פ לסינג. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 307.

  כולל: א"פ 10.59.3-4 (עמ' 85, סימן 318), 11.381 (עמ' 36, סימן 131).
 2. [שלמה זלקינד. מגרמנית. בתוך: זאלקינד, "שירים לשלמה", וילנה, 1842, עמ' 84.
  גם בתוך: עמינדב דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 307.]

  כולל: א"פ 10.84.
 3. דב נעים. בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 33.
  כולל: א"פ 10.58 (באתי עירום), 11.300 (אנוש-פרעוש).
 4. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989.
  כולל: א"פ 11.204 (עמ' 161), 16.317 (עמ' 159).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 109-110.
  כולל: א"פ 9.773, 11.54, 11.287, 11.385.
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016, עמ' 332.
  כולל: א"פ 9.172 (עמ' 22), 9.175 (עמ' 260), 10.45 (עמ' 240), 10.49 (עמ' 200), 10.62 (עמ' 24), 10.65 (עמ' 30), 10.77 (עמ' 86), 10.79 (עמ' 266), 10.82 (עמ' 332), 10.84 (עמ' 20), 10.85 (עמ' 332), 11.303 (עמ' 242), 11.381 (עמ' 274), 15.20 (עמ' 174).

*

פאולוס סילנטיאריוס Paulus Silentiarius 

 1. יצחק זילברשלג. כולל אחרית-דבר והערות. פולוס סילנצריוס, "שירי אהבה", ת"א: מחברות לספרות, 1962 (1945).
  כולל: א"פ 5.217 (א), 5.219 (ב), 5.221 (ג), 5.226 (ד), 5.228 (ה), 5.230 (ו), 5.232 (ז), 5.234 (ח), 5.236 (ט), 5.239 (י), 5.241 (יא), 5.244 (יב), 5.246 (יג), 5.248 (יד), 5.250 (טו), 5.252 (טז), 5.254 (יז), 5.255 (יח), 5.256 (יט), 5.258 (כ), 5.259 (כא), 5.260 (כב), 5.262 (כג), 5.264 (כד), 5.266 (כה), 5.268 (כו), 5.270 (כז), 5.272 (כח), 5.274 (כט), 5.275 (ל), 5.279 (לא), 5.281 (לב), 5.283 (לג), 5.286 (לד), 5.288 (לה), 5.290 (לו), 5.291 (לז), 5.293 (לח), 5.300 (לט), 5.301 (מ).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 110.
  כולל: א"פ 5.258.
 3. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 5.230 (עמ' 56), 5.239 (עמ' 154), 5.266 (עמ' 334), 5.293 (עמ' 139).

*

רומנוס המשורר Romanus melodus – ע"פ Maas et Trypanis

 1. אמיר אור. ע"פ מאס וטריפניס. בתוך: "הליקון", גליון 18, 1996, עמ' 105-116.
  כולל: 19 (מריה נוכח הצלב).

*

רופינוס Rufinus – ע"פ (Page (1978

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 96-106.
  כולל: 2 (א"פ 5.12), 15 (א"פ 5.42), 24 (א"פ 5.66), 25 (א"פ 5.69), 28 (א"פ 5.74), 31 (א"פ 5.87), 33 (א"פ 5.92), 34 (א"פ 5.93), 36 (א"פ 5.97).
 2. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 123-126.
  כולל: 11 (א"פ 5.35, עמ' 124), 21 (א"פ 5.60), 31 (א"פ 5.87).
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "שירת הכוכבים", ירושלים: כרמל, 1996, עמ' 282.
  כולל: 35 (א"פ 5.94).
 4. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 5.9, עמ' 36), 2 (א"פ 5.12, עמ' 18), 7 (א"פ 5.21, עמ' 71), 11 (א"פ 5.35, עמ' 330), 33 (א"פ 5.92, עמ' 190), 34 (א"פ 5.93, עמ' 162).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 107-108.
  כולל: 3 (א"פ 5.14), 9 (א"פ 5.27), 18 (א"פ 5.47), 29 (א"פ 5.75), 30 (א"פ 5.76).

*

רופינוס שומר הסף Rufinus domesticus

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 108.
  כולל: א"פ 5.284.

*

סקיתינוס Scythinus

 1. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ בקי (מינכן, 1964). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 120.
  כולל: א"פ 12.232.

*

סינסיוס עורך הדין Synesius scholasticus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 156.
  כולל: א"פ 16.267.

*

תיאופנס Theophanes

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 157.
  כולל: א"פ 15.35.

*

תומאס עורך הדין Thomas scholasticus

 1. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 154.
  כולל: א"פ 16.315.

* * *

5. שירה אנונימית Carmina adespota

אפיגרמות – Epigrammata adespota 

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 133-135.
  כולל: א"פ 5.83, 5.91, 5.201, 5.304, 5.305.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104-107.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 5.51 (התאהבתי), 5.82 (הבלנית), 9.713 (הפרה), 9.715 (רעה), 11.337 (מקצועך).
 3. דוד וייסרט. כולל מבוא. בתוך: זאב רובינזון (עורך), "ספר פרלמן", אוניברסיטת ת"א, 1989, עמ' 155-159.
  כולל: א"פ 5.84, 9.687, 11.145, 11.149, 11.151, 16.313, 16.318
 4. עמינדב דיקמן. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 39.
  כולל: א"פ 9.387.
 5. עמינדב דיקמן. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: א"פ 5.83 (עמ' 60), 7.225 (עמ' 212), 7.329 (עמ' 40), 7.346 (עמ' 231), 9.74 (עמ' 256), 9.138 (עמ' 236), 9.162 (עמ' 14), 9.499 (עמ' 12), 10.43 (עמ' 168), 11.8 (עמ' 118), 12.156 (עמ' 104); מקייל 10.33 (עמ' 100).
 6. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' וגאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 133-138.
  כולל: א"פ 5.26, 5.65 (עמ' 136), 5.84, 5.200.
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "אלקסטיס", ת"א: שוקן, 1986, עמ' 132.
  כולל: א"פ 7.28, 7.331.
 8. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 102, 108.
  כולל: א"פ 5.99, 5.304.
 9. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 21-36.
  כולל: א"פ 7.155, 7.330333, 7.335, 7.340, 7.342, 7.346, 7.349, 7.356, 7.483, 7.494, 7.667, 7.689, 7.704.

*

שירת מקהלה – Chordia adespota –  ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 82.
  כולל: 1018.

*

שירים עממיים – Carmina popularia –  ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. [אשר ברש. "לפי תרגומים גרמנים ואנגלים". בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך א', גליון 38, 03.01.1930, עמ' 5-6.
  גם בתוך: "כתבי אשר ברש", ת"א: מסדה, 1952, עמ' 454.]
  כולל: 848 (שיר הסיסים).
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 1, 6.
  כולל: 848 (שיר הסנוניות), 853 (שיר זימה), 876ג (שיר משחק ילדים).
 3. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 26.03.1993, עמ' ב 9.
  כולל: 869.
 4. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 29.03.2010, עמ' 8. [הארץ]
  כולל: 848 (שיר הסנונית).
 5. שמעון בוזגלו. נטול משקל. לרבות דברי העדים. 2016. [אתר המתרגם]
  כולל: 848, 852, 853, 869.

*

שירי משתה – Carmina convivialia sive Scolia Attica – ע"פ (Page (PMG) = Campbell (v

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 92.
  כולל: 890.
 2. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 2-5.
  כולל: 884 (1), 885 (2), 886 (3), 887 (4), 889 (10), 890 (11), 891 (12), 892 (13), 893 (6), 894 (5), 895 (6), 896 (8), 897 (15), 898 (22), 900 (20), 901 (21), 902 (14), 903 (16), 904 (18), 905 (19), 906 (23), 907 (9), 908 (17).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "נוטות החסד", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 114-118.
  כולל: 884-908.
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.
  כולל: 902.

*

שיר המשתה של סיקילוס – Pöhlmann, no. 18 = Seikilos scolium

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי, סימני תווים עתיקים ותווים מודרניים. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 99.

*

שיר החליל – Powell, p. 199 no. 37 = Aulodiae

 1. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 51-52.
 2. עמינדב דיקמן. כולל מבוא. בתוך: "ידיעות אחרונות", 30.12.1983, עמ' 21.
 3. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 01.10.1997, עמ' 7.

* * *

5.1. שירה אורפית Orphica

עלי הזהב האורפיים – Lamellae aureae orphicae – ע"פ (Beranbé (ii.2

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לויד-ג'ונס (אוקספורד, 1990). בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 155-157.
  כולל: 474 (1), 476 (2), 478 (3), 485 (7), 487 (6), 488 (4), 489 (5).

*

פרגמנטים אורפיים אחרים – Orphicorum fragmenta – ע"פ (Bernabé (ii.2

 1. אהרן שבתאי. ע"פ דילס-קרנץ. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 158.
  כולל: 578 (DK 1 B 23).

*

השיר היהודי-האורפי – Carmen orphicum Judaeum – ע"פ (Bernabé (ii.1

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 148-170.
  כולל: 377 (נוסח א'), 378 (נוסח ב').

*

המנונות אורפיים – Hymni orphici – ע"פ Fayant

 1. אמיר אור. נטול משקל. בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 26.03.1993, עמ' ב 9.
  כולל: 56 (אל אדוניס) (4-7, 12).

תרגומים מהספרות היוונית

1. הומרוס – Homerus

א. איליאדה – Ilias

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל הערות ואחרית דבר. ת"א: עם עובד, 1987 (1917-23). [פרויקט בן-יהודה]
 2. אברהם ארואטי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות מלא. ע"פ מונרו ואלן (אוקספורד, 19203). ירושלים: מאגנס, 20162 (2012).
 3. אהרן שבתאי. משקל מעובד. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות. ע"פ לבּ. ת"א: שוקן, 2016.
  – – –
 4. [מאיר הלוי לטריס. עיבוד כחלק מהשיר "תפארת ישראל". בתוך: לעטעריס, "אילת השחר", זולקבה: גרשון הלוי לטריס, 1824, עמ' 67-73. החל מן המילים "אז נאספו אנשי החיל".
  גם בתוך: לעטעריס, "תפש כנור ועוגב", וינה: יעקב שלוסברג, 1860, עמ' 151-156. מהדורת צילום: אוניברסיטת ת"א, 1970.] [פרויקט בן-יהודה]
  כולל: ו 392-502 (מפגש הקטור ואנדרומכה).
 5. אהרן קמינקא. נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: "כנסת ישראל", גליון 2, ורשה, 1887 (1885), חלק ג', עמ' 153-160.
  כולל: כא 1-232.
 6. דוד מרגולין. נגינה אשכנזית. כולל מבוא והערות. בתוך: "האשכול", שנה א', כרך 1, 1898, עמ' 202-208. [לקסיקון הספרות העברית]
  כולל: ו 399-502 (הקטור ואנדרמעכה).
 7. אפרים דבשני. מתורגם בפרוזה. "איליאס: ארבעת הספרים הראשונים", ירושלים, 1931.
  כולל: שירים א-ד.
 8. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 9-20.
  כולל: א 1-187; ב 200-206, 211-219, 225-228, 362-363, 594-600; ג 456-460; ה 341-342; ו 488-489, 497-502; ח 553-565; ט 186-191; י 261-265; יא 632-635; יט 420-423; כב 262-264.

ב. אודיסיאה – Odyssea

 1. שאול טשרניחובסקי. נגינה אשכנזית. כולל הערות ואחרית דבר. ת"א: עם עובד, 1987 (1941). [פרויקט בן-יהודה]
 2. אהוביה כהנא. מתורגם בפרוזה. בעריכת יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. ע"פ אלן (אוקספורד). ירושלים: כתר, 1996.
 3. אברהם ארואטי. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. ע"פ ואן-תיל (אולמס-ויידמאן, 1991). ירושלים: מאגנס, 2012.
 4. אהרן שבתאי. משקל מעובד. כולל מבוא, הערות ולקסיקון שמות. ע"פ לבּ. ת"א: שוקן, 2014.
  – – –
 5. [צבי יוסף פפרמן. (מיוונית?). נגינה אשכנזית. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983 (1919?), עמ' 75-92.]
  כולל: שיר ח.
 6. שלמה שפאן. בתוך: "מאסף", גליון 3, 1962, עמ' 484-496.
  כולל: שיר א.
 7. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 20-26.
  כולל: ז 112-128; ח 471-486, 555-563; טו 314-323, 403-411; יז 320-323, 513-521; יח 357-364; יט 225-231; כב 330-349, 401-405; כד 205-222.
 8. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: "אשכולות", ס. ח. גליון 2-3, 1978, עמ' 28-31.
  כולל: א 1-95.
 9. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא מאת יהודה ליבס. בתוך: "הארץ", 11.09.1988, עמ' ב 13.
  כולל: א: 96-251.
  * ע"פ עדות בנו יהודה ליבס, נמצא בעזבונו של י"ג ליבס תרגום של למעלה משלושה רבעים של האודיסיאה. ראו שם.
 10. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 9-14.
  כולל: יא 152-225; יג 96-112.
 11. יורם ברונובסקי. נטול משקל. בתוך: "מחברות", גליון 6, 1980, עמ' 12.
  כולל: כג 205-240 (פנלופה מזהה את אודיסאוס).
 12. יואב גלבוע. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא והערות. בתוך: "מעריב אונליין", 02.07.2020. [מעריב]
  כולל: שיר א.

[ג.] הימנונות הומריים – Hymni Homerici

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא מאת משה שובה, הערות ומפתח שמות. ע"פ אלן (אוקספורד, 1904). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956 (1946). [פרויקט בן יהודה]
  – – –
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "איפיגניה באוליס", ת"א: שוקן, 1989, עמ' 140-150.
  נוסח קודם בתוך: "פרוזה", גליון 47-48, 1981, עמ' 40-41.

  כולל: 5 (אל אפרודיטה).
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. בתוך: "הארץ", 29.09.1993, עמ' ב 10 (דלוס); 01.04.1994, עמ' ב 8 (פיתו).
  כולל: 3 (אל אפולו).
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 149-151.
  כולל: 7 (אל דיוניסוס).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "פרומתיאוס הכבול", ת"א: שוקן, 1994, עמ' 131-149.
  כולל: 2 (אל דמטר), 20 (אל הפיסטוס).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "פילוקטטס", ת"א: שוקן, 1998, עמ' 117-137.
  כולל: 4 (אל הרמס).
 7. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הלנה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 95.
  כולל: 14 (אל אם האלים).
 8. יהודה ליבס. בתוך: "כרמל", גליון 19, 2018 (2011?), עמ' 45. [אתר המתרגם]
  כולל: 32 (אל סלנה). 

[ד.] אפיגרמות הומריות – Epigrammata Homerica

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956.
  – – –
 2. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966, עמ' 27-29.
  כולל: 6.1-4 (פנייה אל פוסידון), 14 (שיר קדרים), 15-16 (אירסיאונה). 

[ה.] מלחמת הצפרדעים והעכברים – Batrachomyomachia

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירים הומריים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1956 (1949).

*

2. הסיודוס – Hesiodus

א. מעשים וימים – Opera et dies

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1980). "עבודות וימים", ת"א: שוקן, 2004.
  – – –
 3. אהרן קמינקא. כולל הערות. בתוך: "מאזנים", שבועון, כרך ד', גליון 49-50, 15.06.1933 (1929), עמ' 6-9.
  כולל: טורים 1-230.
  * ע"פ עדותו, השלים קמינקא את תרגום היצירה "בהשמטות קטנות". לא ידוע מה עלה בגורל כתב-היד. ראו: "העולם", כרך י"ז, גליון 38, 06.09.1929, עמ' 743 הע' 4.

ב. תיאוגוניה – Theogonia

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ סולמסן, מרקלבאך ווסט (אוקספורד, 19903). "תאוגוניה", רעננה: אבן חושן, 2016. [אתר המתרגם]
  – – –
 3. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1996), עמ' 63-77. [אתר המתרגם]
  כולל: טורים 1-128.
 4. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 131-135.
  כולל: טורים 1-115.
 5. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ וסט (אוקספורד, 1966). בתוך: הסיודוס, "עבודות וימים", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 101-124.
  כולל: טורים 154-206, 453-733, 746-880.

[ג.] מגן הרקלס – Scutum Herculis

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אוולין-וייט (לבּ, 1914). בתוך: "שירת הסיודוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2008 (1956).

*

3. אייסכילוס – Aeschylus

א. הפרסים – Persae

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ירושלים: מוסד ביאליק, 1953 (1952).
 3. שלמה דיקמן. מתורגם בחריזה. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 4. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' (אוקספורד, 1972). ת"א: שוקן, 1994.

ב. שבעה נגד תבי – Septem contra Thebas

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ האצ'ינסון (אוקספורד, 1985). ת"א: שוקן, 2011.

ג. המבקשות מחסה – Supplices

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סומרסטיין (לבּ, 2008). "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011.

ד. אגממנון – Agamemnon

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דניסטון ופייג' (אוקספורד, 1960). ת"א: שוקן, 1990.
  – – –
 3. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 1, 1959, עמ' 23-26.
  כולל: טורים 1-103.
 4. דרור אורון. בתוך: "קשת", שנה א', גליון 3, 1959, עמ' 104-105.
  כולל: טורים 40-82.

 ה. נושאות הנסך – Choephoroe

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גארווי (אוקספורד, 1986). "נושאות הנסכים", ת"א: שוקן, 1990.

 ו. נוטות החסד – Eumenides

 1. שלמה דיקמן. כולל הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סומרסטיין (קמברידג', 1989). ת"א: שוקן, 1990.

 [ז.] פרומתיאוס הכבול – Prometheus vinctus

 1. צבי ישראל (שביד). כולל מבוא. בתוך: ישראל, "נתיב אל אור", ת"א: אל"ף, 1958 (1926, 1939).
  נוסח אחר (טורים 999-1062, 1080-1093) בתוך: "מולדת", כרך י"א, גליון 2, 1928, עמ' 110-113.
 2. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 3. בנציון בנשלום. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ וקלין (לייפציג, 1893) ווילמוביץ (ברלין, 1914). ת"א: גזית, 1942 (1938-39).
 4. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. בתוך: אייסכילוס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1965.
 5. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גריפית (קמברידג', 1983). ת"א: שוקן, 1994.

 ח. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Radt (TrGF iii) = Sommerstein

 1. שלמה דיקמן. ע"פ נאוק (1889). בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966 (1965), עמ' 34-36.
  כולל: פרומתיאוס המשוחרר 190, 192, 193, 195, 196, 199.
 2. אהרן שבתאי. בתוך: אייסכילוס, "אגממנון", ת"א: שוקן, 1990, עמ' 131.
  כולל: "דיקה" 281א (1-24).
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "היפוליטוס", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 146-147.
  כולל: בנות דנאה 44.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 93-94.
  כולל: ניובה 154א (1), 159 (2), 161 (3), 162 (4).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 73-76.
  כולל: מושכי המכמורת 46א (1), 47א (2).
 6. אהרן שבתאי. כולל הערות. בתוך: אייסכילוס, "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 87-117.
  כולל: אתמס 1; נשי איטנה 6; אמימונה 13; נשי ארגוס 16-17; ארגו 20; בקכות 22; גלאוקוס אל-הים 26-29; גלאוקוס מפוטניאי 37-39; בנות דנאה 43-44; אדונים 57-59; בנות השמש 69-70; ילדי הרקלס 74-75, 75א; נשי תרקיה 83, 84א; איקסיון 90; קביירים 96; קריים 99-100; ליקורגוס 124; ממנון 300 (126א), 127; מירמידונים 131-132, 135-139; ניובה 154א, 155, 159 (טנטלוס), 161-162; סורקות הצמר 169-170; פרס הנשק 175-177; אוספי העצמות 179-180; פלמדס 181, 181א, 182; פנתיאוס 183; נשי פרייביה 184-186; פנלופה 187; פרומתיאוס 188, 189א; פרומתיאוס המשוחרר 190, 192, 195-196, 199-201; פרומתיאוס נושא האש 204ב, 206-207, 369 (207ב), 208; סיסיפוס הנמלט 225, 227-230, 233; טלפוס 239; קשתות 241-244; פילוקטטס 249-253, 255; פינאוס 258, 258א; בנות פורקיס 261; פריגים 263-264, 266-267; מעלי הנשמות 273, 273א, 275; ללא שיוך 288-289, 298, 301 (300), 302, 305, 308, 312, 316, 317, 327, 348, 352, 354, 355, 362, 381, 387א, 389-393, 396-400.

[ט.] אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. שלמה דיקמן. בתוך: דיקמן, "משירת יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1966 (1965), עמ' 36.
  כולל: אפיגרמה 2.

*

4. סופוקלס – Sophocles

א. איאס – Ajax

 1. דרור אורון, נשלם (טורים 859-1420) ע"י שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ גארווי (אריס ופיליפס, 1998). ת"א: שוקן, 2003.
  – – –
 3. אברהם באנד. בתוך: "גזית", כרך י"ח, גליון 1-2, 1960, עמ' 11.
  כולל: טורים 1-35, 134-171.

 ב. אנטיגונה – Antigone

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: שוקן, 20022 (1990).
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2007 (2006).
 5. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ראשון לציון: ליון בוקס, 2014.
  – – –
 6. [ט. כרמי. מאנגלית ע"פ פיטס ופיצג'רלד (ניו יורק, 1939). כולל מבוא מאת פרופ' הדס, הערות מאת אברהם עוז ואחרית דבר. ת"א: דביר, 1970 (1965).]
 7. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 88-89.
  כולל: טורים 332-375.

 ג. נשי טרכיס – Trachiniae

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ איסטרלינג (קמברידג', 1982). ת"א: שוקן, 1989.

 ד. אדיפוס המלך – Oedipus rex

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא. בתוך: "כל כתבי טשרניחובסקי. כרך ח: מחזות", ת"א: עם עובד, 2003 (1928-29). [פרויקט בן-יהודה]
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991) ודאו (קמברידג', 1982). ת"א: שוקן, 19942 (1981).
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2012.
 5. דבורה גילולה. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ראשון לציון: ליון בוקס, 2015.

ה. אלקטרה – Electra

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 2001.

ו. פילוקטטס – Philoctetes

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 1998.

ז. אדיפוס בקולונוס – Oedipus Coloneus

 1. שלמה דיקמן. כולל מבוא, הערות ומפתח משקלים. ע"פ ווידמן (ברלין) והיינמן. בתוך: סופוקלס, "שבע הטרגדיות", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק, 1963.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לויד-ג'ונס ווילסון (אוקספורד, 1991). ת"א: שוקן, 1999.

ח. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Radt (TrGF iv) = Lloyd-Jones

 1. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964.
  כולל: קראוסה 356 (עמ' 92); ללא שיוך 949 (עמ' 1001), 950 (עמ' 1003), 956 (עמ' 132).
 2. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 143.
  כולל: ללא שיוך 941.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הקיקלופ", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 77-88.
  כולל: הגששים 314.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אלקטרה", ת"א: שוקן, 2001, עמ' 95-120.
  כולל: איאס הלוקריני 10ג; שבויות 37; אקריסיוס 62-67; בני אלאוס 77-78, 81, 83, 86-88; מאהבי אכילס 149; התביעה להחזרת הלנה 178; אפיגונים 187, 189; אריפילה 201א, 201ג, 201ד; תיאסטס 247, 255, 259; היפונוס 301; איפיגניה 306, 308; קדליון 330; קראוסה 350, 352, 354, 356; לאוקואון 373-374; מלאגרוס 401; נאופליוס 432, 434; ניובה 441אא (441), 441א, 442, 444; אוינומאוס 472, 474; פנדורה 482-483; פלאוס 487; רועים 500, 502, 505; פוליקסנה 524; קוצצות השורשים 534-535; אנשי סקירוס 554-555, 557; סועדים 562-565; טאוקרוס 576; טראוס 581, 583, 585, 587-593; טריפטולמוס 606, 611; טרוילוס 618, 620; מתופפים 636; טירו 659, 661, 663-664; פיידרה 682, 684-685; נשי פתיוטיס 694; פינאוס 711; פריגים 724; ללא שיוך 735, 771, 799, 807, 811, 831, 833, 835-837, 839, 843, 853, 856, 858, 863, 867, 870, 873, 894, 897, 900, 921, 923-924, 927א, 927ב, 930, 932, 934, 939-941, 945-955, 958, 961, 964.

*

5. אוריפידס – Euripides

א. אלקסטיס – Alcestis

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דייל (אוקספורד, 1954). ת"א: שוקן, 1986.

ב. מדיאה – Medea

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ע"פ טויבנר. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך ראשון, ת"א: דביר, 1978 (1939).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ פייג' (אוקספורד, 19522). ת"א: שוקן, 1983.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. ע"פ לואי (טויבנר, 1992). ת"א: אור-עם, 1999.
 4. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981) ולואי (טויבנר, 1992). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2018.
  – – –
 5. [אברהם שלונסקי. בתוך: שלונסקי, "כתבים", כרך ו': "תרגומי שירה א", מרחביה: ספרית פועלים, 1971, עמ' 9-14.]
  כולל: טורים 1-95 (שיח האומנת והפדגוג), 214-266 (נאום מדאה אל נשי קורינת).

ג. ילדי הרקלס – Heraclidae

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1995) ווילקינס (אוקספורד, 1995). ת"א: שוקן, 2011.

ד. היפוליטוס – Hippolytus

 1. דרור אורון. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 66-67, 1975, עמ' 18-65.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 1992.

ה. אנדרומכה – Andromacha

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 2003.

ו. הקבה – Hecuba

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 1992.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דייץ (טויבנר, 1973) ודיגל (אוקספורד, 1984). ת"א: אור-עם, 2011. [אתר המתרגם]

ז. המבקשות מחסה – Supplices

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1998). "מבקשות החסות", ת"א: שוקן, 2011. 

ח. אלקטרה – Electra

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981). ת"א: שוקן, 2001.

ט. הרקלס – Hercules

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ת"א: שוקן, 2002.

י. נשי טרויה – Troades

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1999). ת"א: שוקן, 2010.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ דיגל (אוקספורד, 1981). "הנשים מטרויה", ת"א: אור-עם, 2011. [אתר המתרגם]

יא. איפיגניה בטאוריס – Iphigenia in Tauris

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 1999). "איפיגניה בארץ הטאורים", ת"א: שוקן, 2007.

יב. איון – Ion

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ לי (אריס ופיליפס, 1997). ת"א: שוקן, 2005.

יג. הלנה – Helena

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002). ת"א: שוקן, 2010.

יד. נשי פניקיה – Phoenissae

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002). "הנשים הפניקיות", ת"א: שוקן, 2011.

טו. אורסטס – Orestes

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ קובאץ' (לבּ, 2002), וסט (אריס ופיליפס, 1990) ווילינק (אוקספורד, 1986). ת"א: שוקן, 2009.

טז. הבככות – Bacchae

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "טרגדיות נבחרות", כרך שני, ת"א: דביר, 1978 (1948).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דודס (אוקספורד, 1960). "הבקכות", ת"א: שוקן, 1994.

 יז. איפגניה באוליס – Iphigenia in Aulis

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ ז'ואן (פריז, 1983). ת"א: שוקן, 1989.
 2. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. רעננה: אבן חושן, 2009. [אתר המתרגם]

יח. קיקלופ – Cyclops

 1. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ סיפורד (אוקספורד, 1984). ת"א: שוקן, 2001.

יט. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ Kannicht (TrGF v) = Collard et Cropp

 1. צבי הירש זומרהויזן. מתורגם בחריזה. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 86, סימן 319.
  כולל: 1042.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: ס. מ. בוארה, "יוון ותרבותה", ת"א: הדר, 1964, עמ' 164.
  כולל: אנטיופה (?) 910.
 3. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "נשי טרויה", ת"א: שוקן, 2010, עמ' 83-89.
  כולל: אלכסנדר 43-45, 46.5, 48-51, 54-57, 59-60, 61א, 61ב, 62, 62a5-12, 62d25-30, 62g, 62h, 62i; פלמדס 578-581, 583-585.
 4. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "ילדי הרקלס", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 79-102.
  כולל: אייגאוס 7א, 8-11; איולוס 19-26, 31-32, 34-37; אלקמאון בפסופיס / בקורינתוס 79, 81; אלקמנה 92-94, 96, 98-99, 102; אנדרומדה 114-115, 115א, 118-120, 124-129, 129א, 130-131, 133-136, 138, 138א, 142-143, 145-146, 151; אנטיופה 182א, 183-187, 187א, 188-194, 196, 198-204, 208, 223; בלרופון 285-286, 286ב, 303, 306-307, 307א, 308, 310, 312; ארכתיאוס 360; דנאה 316, 323, 1132f.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אוריפידס, "הנשים הפניקיות", ת"א: שוקן, 2011, עמ' 110-138.
  כולל: כרתיים 472, 472ב, 472ה; סתנבויה 661, 663-665, 665א, 666-667, 669-671; היפסיפילה 752, 752b, 752c, 752d, 752h, 752k, 753, 754ב, 754ג, 757, 759א; פאתון 771, 773, 775, 775א, 779, 781-782.

*

6. הרודוטוס – Herodotus

א. היסטוריה – Historiae

 1. אלכסנדר שור. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ אביכט (לייפציג, 1903) וקלנברג (לייפציג, 1909). "כתבי הירודוטוס", ירושלים: ראובן מס, 1935-1936. שני כרכים. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת]
 2. בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ'. כולל מבוא, הערות, רשימת מידות ומשקולות, לוח זמנים ומפתח שמות ומקומות. ירושלים: כרמל, 2013 (1998).
  – – –
 3. יצחק ליב ברוך. כולל מבוא ומעט הערות. "ספורי הרודוט", ת"א: אמנות, סדרת "מגלות לבתי-הספר", 1930.
  חוברת א: "קרזוס וסולון". כולל: א 26-92.

  חוברת ב: "כרש". כולל: א 95-216 (פרקים נבחרים).
  חוברת ג: "המצרים". כולל: ב 2, 4, 35-41, 47, 59-63, 65-71, 73, 76-77, 80-81, 84-90, 93, 97, 121, 124-125, 127, 147-148, 151-152, 154, 158-159.
  חוברת ד: "הבבלים והפרסים". כולל: א 131-140, 178-191, 193-200.
 4. גבריאל הרמן. כולל הערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 14.
  כולל: ג 80-82.
 5. אהרן שבתאי. בתוך: סופוקלס, "אנטיגונה", ת"א: שוקן, 20022 (1990), עמ' 153-155.
  כולל: ג 80-83.

*

7. היפוקרטס – Hippocrates

א. פרוגנוזה – Prognosticon

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ב. על דיאטה במחלות קשות – De diaeta in morbis acutis

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ג. על האוויר, המים והמקומות – De aere aquis et locis

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

ד. השבועה – Jus jurandum

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

 ה. החוק – Lex

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942. 

ו. על דיאטה בבריאות – De diaeta salubri

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942. 

ז. על שימוש בנוזלים – De liquidorum usu

 1. אליעזר שיינקמן. כולל מבוא. ע"פ ליטרה (פריז, 1839-61). בתוך: "כל כתבי היפוקראטס", מונטווידאו: עוגן, 1942.

*

8. תוקידידס – Thucydides

א. היסטוריה – Historiae

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס, הערות, מפות ומפתח שמות ועניינים. "תולדות מלחמת פילופוניס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1988 (1959).

*

9. אריסטופנס – Aristophanes

א. אכארנים – Acharnenses

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "האכארנים", ירושלים: מאגנס, 1994.

ב. פרשים – Equites

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הפרשים", ירושלים: מאגנס, 2006.
  – – –
 3. דרור אורון. בעריכת משה שובה. כולל הערות. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 155-159.
  גם בתוך: "במה", ס. ח. גליון 7, 1960, עמ' 9-12.

  כולל: טורים 1162-1264.

 ג. עננות – Nubes

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967 (1959).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "העננות", ירושלים: מאגנס, 2001.

ד. צרעות – Vespae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הצרעות", ירושלים: מאגנס, 2000.

ה. השלום – Pax

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. ירושלים: מאגנס, 2005.

ו. ציפורים – Aves

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך ראשון, ירושלים: מסדה, 1967 (1950).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הציפורים", ירושלים: מאגנס, 1995.
  – – –
 3. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "עתידות", כרך ו', גליון 21, 1946, עמ' 62-64.
  גם בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 159-163.
  כולל: טורים 1-60.

ז. ליסיסטרטה – Lysistrata

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1949).
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ הנדרסון (אוקספורד, 1987). ת"א: שוקן, 1997.

ח. חג הנשים – Thesmophoriazusae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. ירושלים: מאגנס, 1997.

 ט. צפרדעים – Ranae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1959).
 2. זיוה כספי. כולל מבוא ופירוש מאת דבורה גילולה. "הצפרדעים", ירושלים: מאגנס, 1998.
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ דובר (אוקספורד, 1993). "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997.
  – – –
 4. דוד וייסרט. כולל פירוש מפורט. בתוך: מרק רוזלאר, בנימין שימרון (עורכים), "ספר זכרון לפרופ' בנציון כ"ץ: מחקרים בתרבות הקלאסית", אוניברסיטת ת"א: מפעל השכפול, 1970, עמ' 41-66.
  כולל: טורים 1119-1247. 

י. קהלניות – Ecclesiazusae

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ אשר (אוקספורד, 1973). "מהפכת הנשים", ת"א: שוקן, 2003.

יא. פלוטוס – Plutus

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ רוג'רס (לבּ, 1924). בתוך: אריסטופנס, "אחת-עשרה קומדיות", כרך שני, ירושלים: מסדה, 1967 (1946).
 2. דבורה גילולה. מתורגם בפרוזה. כולל מבוא מקיף והערות. ירושלים: מאגנס, 1991 (1983).
 3. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ הנדרסון (לבּ, 2002). "עושר", ת"א: שוקן, 2019.

יב. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ (Kassel et Austin (PCG iii.2

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ הנדרסון (לבּ, 2007). בתוך: "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 107-111.
  כולל: האיכרים 102; הזיקנה 148; דיידלוס 191, 199; הגיבורים 322; חג הנשים ב' 332; נשי למנוס 372-373; האיים 402, 410; פולידוס 468; פרואגון 477-478; אנשי טלמכוס 545; העונות 581; ללא שיוך 680.

*

10. אנדוקידס – Andocides

א. על המיסטריות – De mysteris

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2008. 

ב. על שובו לאתונה – De reditu

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008. 

ג. על השלום עם ספרטה – De pace

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008. 

ד. נגד אלקיביאדס – Contra Alcibiadem

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008.

*

11. ליסיאס – Lysias

א. נאום ההגנה על רצח ארטוסתנס – Apologia pro caede Eratosthenis

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לאמב (לבּ, 1957). בתוך: מננדרוס, "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004, עמ' 104-110.

ב. נגד ארטוסתנס – Contra Eratosthenem

 1. אהרן שבתאי. ע"פ לאמב (לבּ, 1957). בתוך: אוריפידס, "הקבה", ת"א: שוקן, 1992, עמ' 110-120.

*

12. איסוקרטס – Isocrates

א. אל דמוניקוס – Ad Demonicum

 1. צבי הירש זומרהויזן. מעובד לאפיגרמה דו-טורית. בתוך: זומרהויזן, "חצי שנונים", אמסטרדם: ואן אמבדן, 1840, עמ' 75, סימן 280.
  מתוך: סעיף 24.

*

13. קסנופון – Xenophon

א. מסע הרבבה – Anabasis sive Expeditio Cyri

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס, הערות, מפה ומפתח שמות. "אנאבאסיס", ירושלים: מוסד ביאליק, 2011 (1969).

ב. נאום ההגנה – Apologia Socratis

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ג. המשתה – Symposium

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ד. זיכרונות – Memorabilia

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1923). ירושלים: מאגנס, 1960.

ה. ניהול משק הבית – Oeconomicus

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. ע"פ מרצ'נט (אוקספורד, 1900-21). בתוך: קסנופון, "דיאלוגים סוקרטיים", ירושלים: שלם, 2002.

ו. מדינת הספרטנים – De republica Lacedaemoniorum

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא והערות. ירושלים: מאגנס, 2011.
  – – –
 2. דוד אשרי. בתוך: "ספרטה: חברה ומשטר", ירושלים: אקדמון, 1991 (1972), עמ' 17-21.
  כולל: פרקים 1, 7-8, 11, 13-15.

[ז.] חוקת האתונאים – De republica Atheniensium

 1. דרור אורון. כולל מבוא מאת אלכסנדר פוקס. בתוך: פוקס, "אתונה בימי גדולתה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1984 (1954), עמ' 248-257.

*

14. אפלטון – Plato

א. נאום ההגנה – Apologia Socratis

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929 (1926).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).
  – – –
 4. [מתתיהו תימור. (מיוונית?). בתוך: "ימי סוקרטס האחרונים", ת"א: אקדמיה, 1963.]

ב. כרמידס – Charmides

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ג. קרטילוס – Cratylus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ד. קריטיאס – Critias

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך רביעי, ירושלים: שוקן, 1964.

ה. קריטון – Crito

 1. צבי דיזנדרוק. בתוך: "התקופה", גליון 24, ברלין: שטיבל, 1928, עמ' 294-305. [ספרית דעת]
 2. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 3. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 4. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).
  – – –
 5. [מתתיהו תימור. (מיוונית?). בתוך: "ימי סוקרטס האחרונים", ת"א: אקדמיה, 1963.]

ו. אותידמוס – Euthydemus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ז. אותיפרון – Euthyphro

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929 (1924).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ניקול (אוקספורד, 1995). בתוך: "חייו ומותו של סוקרטס", ת"א: משכל וספרי עליית הגג, 20052 (2001).

ח. גורגיאס – Gorgias

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות. ברלין: שטיבל, 1928. [פרויקט בן-יהודה]
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

ט. היפיאס זוטא – Hippias minor

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

י. היפיאס רבא – Hippias major

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

יא. איון – Io

 1. דרור אורון. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1955.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

יב. לכס – Laches

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ ברנט (אוקספורד, 1903). בתוך: אפלטון, "מנון; לכס", ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2013.

יג. ספר החוקים – Leges

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ דיאס (פריז, 1956). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך רביעי, ירושלים: שוקן, 1964.

יד. ליסיס – Lysis

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

טו. מנקסנוס – Menexenus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

טז. מנון – Meno

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. "מינון", ירושלים: מאגנס, 19522 (1938).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא מאת יהודה מלצר והערות. ע"פ בלוק (קמברידג', 1964) וברנט (אוקספורד, 1903). בתוך: אפלטון, "מנון; לכס", ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2013.

יז. פרמנידס – Parmenides

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

יח. פיידון – Phaedo

 1. יוסף אליהו הלר. כולל מבוא מקיף והערות. בתוך: יוסף קלוזנר (עורך), "כל כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: יהודה יונוביץ, 1929.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.
 3. שמעון בוזגלו. כולל מבוא והערות. ע"פ סטרצ'ן (אוקספורד, 1995). ת"א: ספרי עליית הגג ומשכל, 2005.

יט. פיידרוס – Phaedrus

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ הרמן (לייפציג, 1909). ורשה: שטיבל, 1923.
 2. יוסף אליהו הלר. כולל מבוא מקיף והערות. ע"פ רובן (פריז, 1947). ירושלים: מאגנס, 1956.
 3. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.
 4. מרגלית פינקלברג. כולל מבוא, הערות ומסות מאת ורד לב כנען וחגי כנען ואהרן שבתאי. ת"א: עם עובד וחרגול, 2009.
  – – –
 5. [ע"פ עדותו במכתב ליוסף קלוזנר משנת 1923, איבד שאול טשרניחובסקי בשעת מסעותיו כ"י של תרגום הדיאלוג אשר הכין בהזמנת יהודה יונוביץ' למהדורת "כל כתבי אפלטון". ע"פ מכתב נוסף לקלוזנר משנת 1924, עוד עבד אז טשרניחובסקי בשנית על התרגום. ככל הנראה, נזנחה עבודת התרגום עם פרסום תרגומו של דיזנדרוק. ראו: עידו בסוק, "ליופי ונשגב לבו ער", ירושלים: כרמל, 20183, עמ' 284.]

כ. פילבוס – Philebus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כא. המדינה – Politia sive Res publica

 1. צבי דיזנדרוק. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ת"א: מצפה, 1935-36. שלושה כרכים.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.

כב. מדינאי – Politicus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כג. פרוטגורס – Protagoras

 1. אריה סימון. כולל מבוא והערות. ע"פ אדם ואדם (קמברידג'). ירושלים: מאגנס, 19784 (1935).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך ראשון, ירושלים: שוקן, 1955.

כד. סופיסט – Sophista

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כה. המשתה – Symposium

 1. שאול טשרניחובסקי. כולל מבוא מאת יוסף קלוזנר והערות. ת"א: שוקן, 1946 (1925). [פרויקט בן-יהודה]
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שני, ירושלים: שוקן, 1957.
 3. מרגלית פינקלברג. כולל מבוא, הערות ומאמרים מאת ורד לב כנען וחגי כנען וצחי זמיר. ע"פ ברנט (אוקספורד, 1901) ודובר (קמברידג', 1980). ת"א: חרגול, 2001.
  – – –
 4. [אשר בן-ישראל (ברונפלד). כולל מבוא והערות. יפו: יפת, 1914.]
  * ע"פ יוחנן גלוקר, תורגם הדיאלוג מגרמנית ע"פ רודולף קסנר (ינה, 1910) וקורט הידלברנדט (לייפציג, 1912). ראו: גלוקר, "התרגום העברי הראשון של 'המשתה'", בתוך: "טקסטוס", גליון 25, 2010, עמ' 141-162.

כו. תאייטטוס – Theaetetus

 1. אריה סימון. בעריכת חיים יהודה רות. כולל מבוא והערות. ע"פ פאולר (לבּ, 1921). ירושלים: מאגנס, 19683 (1934).
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

כז. טימאיוס – Timaeus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים (כרך ה'). ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך שלישי, ירושלים: שוקן, 1959.

[כח.] אלקיביאדס א' – Alcibiades I

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[כט.] אלקיביאדס ב' – Alcibiades II

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[ל.] המאהבים המתחרים – Amatores

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לא.] קליטופון – Clitopho

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לב.] נספח לספר החוקים – Epinomis

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לג.] היפרכוס – Hipparchus

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לד.] מינוס – Minos

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לה.] תיאגס – Theages

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.

[לו.] אגרות – Epistulae

 1. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ ברנט (אוקספורד). בתוך: "כתבי אפלטון", כרך חמישי, ירושלים: שוקן, 1966.
  – – –
 2. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ סואיה (פריז, 1960). בתוך: "הארץ", 15.05.1994, עמ' ב 8.
  כולל: אגרת ראשונה.

[לז.] אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ (Page (FGE

 1. אהרן קמינקא. בתוך: מרגוט קלאוזנר, "ספפו מלסבוס", ת"א: מסדה, 19782 (1945), עמ' 5.
  כולל: 13 (א"פ 9.506).
 2. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 24-25.
  כולל: 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80).
 3. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 105.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: 3 (א"פ 5.78).
 4. יורם ברונובסקי. נטול משקל. כולל מבוא. בתוך: ברונובסקי, "שורה של אודיסיאות", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1979, עמ' 49-52.
  כולל: 1 (א"פ 7.669, אל אסטר א.), 2 (א"פ 7.670, אל אסטר ב.), 3 (א"פ 5.78, הנשיקה והנפש), 4 (א"פ 5.79, תפוח), 17 (א"פ 16.13, תחת האורן).
 5. אמיר אור. כולל הערות. ע"פ פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 127-132.
  כולל: 1 (א"פ 7.669), 2 (א"פ 7.670), 3 (א"פ 5.78), 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80), 8 (א"פ 6.1).
 6. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 95-96.
  כולל: 3 (א"פ 5.78), 4 (א"פ 5.79), 5 (א"פ 5.80), 8 (א"פ 6.1).
 7. יהודה ליבס. בתוך: "משיב הרוח", גליון 33, 2010, עמ' 54.
  כולל: 13 (א"פ 9.506).
 8. שמעון בוזגלו. נטול משקל ושורות. בתוך: בוזגלו, "כאן שוכב: מבחר אפיטפים מיוון העתיקה", רעננה: אבן חושן, 2015, עמ' 55-56.
  כולל: 1 (א"פ 7.669), 2 (א"פ 7.670).
 9. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 1 (א"פ 7.669, עמ' 182), 5 (א"פ 5.80, עמ' 62), 8 (א"פ 6.1, עמ' 66), 15 (א"פ 9.51, עמ' 214), 17 (א"פ 16.13, עמ' 92).

*

15. אייסכינס – Aeschines

א. על משלחת הכזב – De falsa legatione

 1. זיוה כספי. כולל מבוא והערות מאת דבורה גילולה ומפתח אישים ומקומות. בתוך: דמוסתנס, אייסכינס, "על משלחת הכזב", ירושלים: מאגנס, 2008.

ב. נגד טימרכוס – Adversus Timarchum

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2005.

*

16. דמוסתנס – Demosthenes

א. הנאומים האולינתיים – Olynthiacae I-III

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא והערות. "דמוסתנס נואם", מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1945.

ב. הנאום הפיליפי הראשון – Philippica I

 1. אלימלך אפשטיין הלוי. כולל מבוא והערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 15-17.

ג. נגד מידיאס – Contra Midiam

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח עניינים. ירושלים: מאגנס, 2007.

ד. על משלחת הכזב – De falsa legatione

 1. זיוה כספי. כולל מבוא והערות מאת דבורה גילולה ומפתח אישים ומקומות. בתוך: דמוסתנס, אייסכינס, "על משלחת הכזב", ירושלים: מאגנס, 2008.

[ה.] נגד נאיירה – Contra Neaeram

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות מאת דוד אשרי ומפתחות שמות ועניינים. ע"פ ז'רנה (פריז, 1960). "אפולודורוס נגד נאיירה", ירושלים: מוסד ביאליק, 1987.

*

17. אריסטו – Aristoteles

א. קטגוריות – Categoriae

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא והערות. ע"פ קוק (לבּ, 1938). ת"א: רסלינג, 2019.
  – – –
 2. נתן שפיגל. בתוך: אברהם צבי בראון (עורך), "מבחר טכסטים פילוסופיים מפארמנידס עד הוגי ימינו: מקראה באונטולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1977, עמ' 68-73.
  כולל: פרקים 1-5.

ב. אנליטיקות אחרונות – Analytica posteriora

 1. שמואל שקולניקוב. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 236-244.
  כולל: א 2, 4, 6, 8, 13, 27, 28, 33, 34.

ג. פיסיקה – Physica

 1. יהודה לנדא. כולל מבוא ופירוש מקיף לספר א'. ע"פ רוס (אוקספורד, 1936). ירושלים: מאגנס, 2006 (1995).
  כולל: ספרים א-ב.
 2. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 439-441.
  כולל: ד: 6-7 (213a12-b18, 23-28, 30-214a12).
 3. עמנואל עמיתי. בתוך: מרסל דיבוא, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתאלס עד אריסטו. חלק ג: אריסטו", ירושלים: אקדמון, 1972, עמ' 83-106.
  כולל: ספר ב.
 4. שמואל שקולניקוב. כולל הערות מפורטות. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 245-254.
  כולל: ב 1, 3, 8.

ד. מטאורולוגיקה – Meteorologica

 1. [שמואל אבן-תיבון. "אותות השמים". מערבית ע"פ יחיא אל-בטריק. מהדורה מדעית ע"י רזיאן פונטיין כוללת מבוא נרחב, תרגום אנגלי, הערות ולקסיקון בתוך: Otot ha-Shamayim, ליידן: בריל, 1995 (1210).]

ה. על הנפש – De anima

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא, הערות ונספח על מורשת אריסטו במחשבת ישראל של ימי הביניים. ע"פ ביהל (לייפציג, 1884). ת"א: דביר, 1949.
 2. מנחם לוז. כולל מבוא, הערות, פירוש מקיף מאת אהרן בן-זאב, לקסיקון שמות ומושגים ומילון מונחים. ע"פ רוס (אוקספורד, 1961). ת"א: הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים, 1989.

ו. ידיעות על בעלי-החיים – Historia animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I 1 (486a5-488a14), I 4-5 (489a30-b23), I 6-7 (490b31-491a29), I 17 (496a3-b11), II 1 (498a8-b10, 501a8-b24), II 10 (503a15-b28), II 17 (508a8-b8), III 1 (510a8-b28), III 11 (518a17-519a29), III 19 (521a6-b3), III 20 (522a13-523a27), IV 1 (523a30-524b23), IV 4 (529b20-530a13), IV 6 (531a31-b18), IV 8 (533a30-b25), IV 10-11 (536b24-538b25), V 1 (538b28-539a26), V 3 (540a26-b15), V 6 (541b1-16), V 14 (546b1-15), V 18 (549b30-550b21), V 19 (551a13-b19), V 32 (557b1-32), V 33 (558a15-b5), VI 2 (560b25-562a22), VI 7 (563b13-564a6), VI 10 (565b1-18), VI 12 (566b2-567a17), VI 15 (569a10-b10), VI 16 (570a1-24), VI 22 (576b27-577a14), VI 29-30 (578b7-579a30), VI 37 (580b10-581a5), VII 1 (582a5-b11), VII 3 (583b2-28), VII 6 (585b29-586b2), VII 11 (587b19-32), VIII 1 (588a15-589a10), VIII 2 (589b32-590a10, 591b29-592a28), VIII 13 (598a30-599a19), VIII 28 (606b17-607a9), IX 1 (608a8-609a1), IX 4 (611a15-30), IX 8 (613b5-614a5), IX 9 (614b1-18), IX 29 (618a8-30), IX 36 (620a23-b33), IX 39-40 (623a24-627b21).

ז. על החלקים המבניים של בעלי-החיים – De partibus animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I (639a1-646a4), II 1 (646b11-648a13), II 3 (650a1-b12), II 9 (654a32-655b1), II 10 (656b28-657a24), II 14-16 (658b2-659a37), II 16-17 (659b28-660b34), III 2-3 (662b23-664b35), III 5 (668a4-b33), III 6 (669a14-b13), III 9 (671a27-b28), III 14 (674b18-675a25), IV 2 (677a5-b10), IV 5 (680a4-b17, 681a10-30), IV 6 (682a30-683a25), IV 9 (685a23-b28), IV 10 (686b23-34, 690a4-29), IV 12 (694b12-30), IV 13-14 (696b24-34, 697a15-b30).

ח. על שינוי המצב אצל בעלי-החיים – De motu animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

7-8 (701b2-702a20), 10-11 (703a4-704b3).

ט. על ההליכה אצל בעלי-החיים – De incessu animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974.
  כולל: פרקים 1-4.

י. על היווצרות בעלי-החיים – De generatione animalium

 1. נמרוד ברי (ברגינסקי). ליקט: יעקב לורך. כולל מבוא, הערות, מפתח מונחים ומפות. בתוך: אריסטו, "מבחר מן החיבורים בביולוגיה", ירושלים: מאגנס, 1974. כולל:

I 1-2 (715a1-716b13), I 17-18 (721a30-727a30), I 20 (727b34-728b1), I 22 (730a33-731b14), II:1 (731b18-732a12, 733a33-733b27, 734b20-735a29), II 2 (735a29-736b20), II 4 (739a35-b1, 739b9-741b24), II 6 (742a17-743a1), II 8 (747a23-b20), III 2 (752a10-b16), III 4 (755a7-756b13), III 9 (758a26-760b1), IV 1 (763b20-768a20), IV 3 (769b2-770b19), IV 7 (775b25-776a14), IV 10 (777b17-778a9), V 1 (778a16-b6), V 8 (788b3-789b22).

יא. מטפיסיקה – Metaphysica

 1. חיים יהודה רות. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1924). "המטפיסיקה: ספר א", ירושלים: מאגנס, 19492 (1933).
  בעיבוד שמואל שקולניקוב: ירושלים: מאגנס, 19925.
  כולל: ספר א.
 2. שמואל שקולניקוב. בתוך: שמואל שקולניקוב ואלעזר וינריב, "פילוסופיה יוונית, כרך ג: אריסטו", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1998.
  כולל: ג 1-4, 7 (עמ' 269-275); ד 7 (עמ' 276); ה 1 (עמ' 277-278).
 3. מרסל דיבואה ואביטל וולמן. כולל הקדמה, הערות, ביאור מקיף ומילון מונחים. ע"פ יגר (אוקספורד, 1957). "ספר דלתא", ירושלים: מאגנס, 1998.
  כולל: ספר ד.
 4. עמנואל עמיתי. בתוך: מרסל דיבוא, "תולדות הפילוסופיה העתיקה מתאלס עד אריסטו. חלק ג: אריסטו", ירושלים: אקדמון, 1972, עמ' 110-113.
  כולל: ה 7-8.
 5. חנה וחיים רוזן. בעריכת שלמה פינס. כולל מבוא, הערות ומפתחות. ע"פ יאגר (אוקספורד, 1957). "הנספחות למסות על הטבע", ירושלים: מאגנס, 1966.
  כולל: ספרים ז-ט.
 6. חיים יהודה רות. כולל הערות מפורטות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1924). "המטפיסיקה: ספר יא", ירושלים: מאגנס, 1934.
  כולל: ספר יא.

יב. אתיקה ניקומכית – Ethica Nicomachea

 1. נאווה גוטרמן. "האתיקה הניקומאכית", ת"א: מפעל השכפול, 1967.
 2. יוסף גרהרד ליבס. כולל מבוא והערות. "אתיקה: מהדורת ניקומאכוס", ת"א: שוקן, 1973.
  – – –
 3. [מאיר אלגואדיש (נפטר 1410, קסטיליה). מלטינית ע"פ רוברט גרוסטסט (נפטר 1253). ע"פ עדותו, אלעזר זאב (לורנס ויקטור) ברמן, אשר טרח טרם מותו על התקנת מהדורה ביקורתית לתרגום, הניח אחריו "טפסים של ההוצאה הטרומית […] במכון לתצלומי כתבי-היד העבריים שבספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים". ר' ברמן, "התרגום העברי מן הלטינית של 'ספר המידות' לאריסטו", עמ' 148, הע' 4, בתוך: "מחקרי ירושלים במחשבת ישראל", כרך 7, עמ' 147-168, הכולל טקסט ביקורתי של הקדמת המתרגם ושל הפרק הראשון של התרגום, וכן את מפתח כתבי היד.]
  * נוסח כלשהו של התרגום נדפס בצירוף מבוא ופירוש מפורט מאת יצחק (איציק) סטנוב. "ספר המדות לאריסטוטליס", ברלין: חברת חנוך נערים, 1790. מהדורת צילום: ירושלים: פישר, 1984.] [אוצר החכמה] [Internet Archive]
 4. [משה שולבוים. מגרמנית ע"פ יוליוס ריקהר (שטוטגרט, 1856). כולל מבוא והערות. "העתקה חדשה מן ספר המדות לאריסטוטלס", למברג: סבנקו, 1877. מהדורת צילום: ירושלים, 1968.]
 5. חיים יהודה רות. כולל מבוא והערות. ע"פ בייוואטר (אוקספורד, 1890) וברנט (לונדון, 1900). "המידות: ספרים א-ב", ירושלים: מאגנס, 1933.
  כולל: ספרים א-ב.

יג. פוליטיקה – Politica

 1. נורית קרשון. בעריכת רחל צלניק-אברמוביץ. כולל מבוא והערות. ע"פ רוס (אוקספורד, 1957). ת"א: רסלינג, 2009.
  כולל: ספרים א-ג.
 2. ח"י רות. כולל מבוא והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887-1902). ירושלים: מאגנס, 19502 (1936).
  כולל: א, ב 1-5.
 3. חנה וחיים רוזן. כולל מבוא מאת יצחק שקי והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887). "מדע המדינה לאריסטו: מסות על המשטר ג", ירושלים: משפט ומדינה, 1956.
  כולל: ספר ג.
 4. חנה וחיים רוזן. כולל מבוא מאת יצחק שקי והערות. ע"פ ניומן (אוקספורד, 1887). "מדע המדינה לאריסטו: מסות על המשטר ד", ירושלים: משפט ומדינה, 1958.
  כולל: ספר ד.
 5. שמעון בוזגלו. 2002. [אתר המתרגם]
  כולל: ספר א.

יד. רטוריקה – Ars rhetorica

 1. גבריאל צורן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ פריז (לבּ, 1926) וקואופ (הילדסהיים, 1970). ת"א: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 2002.

טו. פואטיקה – Ars poetica

 1. מרדכי הק. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ועניינים. ע"פ רוסטאני (טורינו, 1928). "על אומנות הפיוט", ת"א: מחברות לספרות, 1992 (1947). [פרויקט בן-יהודה]
 2. שרה הלפרין. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. ע"פ לוקס (אוקספורד, 1968). ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1977.
 3. יואב רינון. כולל מבוא, הערות, מאמר מסכם ומפתח שמות ועניינים. ע"פ לוקס (אוקספורד, 1968) ירושלים: מאגנס, 2003.
  – – –
 4. בנציון בנשלום. כולל הערות. בתוך: "גזית", כרך ה', גליון 11-12, 1943, עמ' 23.
  כולל: פרק 1.

טז. מדינת האתונאים – De republica Atheniensium

 1. דוד אשרי. תרגום קטעי השירה: אביב מלצר. כולל מבוא, הערות מפורטות, מפתח שמות ועניינים, שחזור מכשירי ההגרלה ומפה טופוגרפית של אתונה. ע"פ מתיה-הוסוליה (פריז, 1958). ירושלים: מאגנס, 1968.
  בעריכת דבורה גילולה, לרבות תרגום חדש של קטעי השירה, ובהשמטת השחזור והמפה: ירושלים: מאגנס, 20062.

יז. שירים – Poemata

 1. יוסף גרהרד ליבס. בתוך: אריסטו, "אתיקה: מהדורת ניקומאכוס", ת"א: שוקן, 1973, עמ' 8.
  כולל: המנון לסגולה הטובה (PMG 842).

*

18. תיאופרסטוס Theophrastus

א. טיפוסים – Characteres

 1. חנה כהנא. כולל מבוא והערות. ירושלים: כרמל, 2007.
  – – –
 2. שלום פרלמן. כולל מבוא והערות. בתוך: "פרוזה", גליון 60-63, 1983, עמ' 4-5.
  כולל: טיפוסים 2 (החנפן), 3 (הפטפטן), 5 (המתחנחן), 7 (הנודניק), 8 (הבדאי).

ב. על הפולחן הראוי – De pietate – ע"פ Fortenbaugh

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: יהושע שוורץ, זהר עמר, עירית ציפר (עורכים), "ירושלים וארץ ישראל: ספר אריה קינדלר", ת"א: מוזיאון ארץ-ישראל, 2000, עמ' 43-69.
  כולל: מקור 584א (Porph., Abst. 2. 25.7-26.4, על היהודים).

*

19. קלארכוס Clearchus Soleus – ע"פ (Wehrli (iii

א. על השינה – De somno

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 91-102.
  כולל: פרגמנט 6 (Joseph., c. Ap. 1.177-181).
 2. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ז, גליון 4, 1998, עמ' 435-481.
  כולל: פרגמנט 6 (Joseph., c. Ap. 1.175-183).

ב. אורחות חיים – Vitae variorum populorum et hominum

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ז, גליון 4, 1998, עמ' 435-481.
  כולל: פרגמנטים 48 (Athen. 12.522d-e, אנשי טרנטום), 60 (ibid. 548a-b, אנקסרכוס), 62 (ibid. 548c-d, גורגיאס).

*

20. הקטאיוס איש אבדרה Hecataeus Abderita – ע"פ (Jacoby (FGrH 264

א. תולדות מצרים – Aegyptiaca

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף (עמ' 39-73). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 274-275.
  כולל: פרגמנט 6 (Diodor. 40.3.1-8).
 2. בצלאל בר-כוכבא. לרבות דברי דיודורוס ופוטיוס. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ע"ה, גליון 1-2, 2006, עמ' 51-94.
  כולל: פרגמנט 6 (Diodor. 40.3.1-8).

 [ב.] על אברהם והמצרים – De Abrahamo et Aegyptiis

 1. יהודה ליבס. כולל דיון מקיף. בתוך: ליבס, "תורת היצירה של ספר יצירה", ירושלים: שוקן, 2001, עמ' 85-92.
  הערות מפורטות, דיון מקיף ותרגום מילולי מאת בצלאל בר-כוכבא, בתוך: "תרביץ", שנה ע', גליון 3-4, 2001, עמ' 327-352.

  כולל: פרגמנט 24 (Clem. Al., Strom. 5.113.1).

*

21. קליסתנס איש אולינתוס Callisthenes Olynthius

[א.] עלילות אלכסנדר מוקדון – Historia Alexandri Magni

 1. [כ"י הספריה הפלטינית, פארמה, מס' 2457 = דה רוסי, מס' 1087 (מאה י"ד, איטליה). תרגום (מאה י"א/י"ב?) מילולי של המקור (?) היווני. מהדורה מדעית כוללת הערות ביקורתיות בתוך: דוד פלוסר, "ספר יוסיפון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1980, כרך א', עמ' 461-491.]
 2. [כאינטרפולציה בתוך "ספר יוסיפון". נוסח משובש של כ"י פארמה.]
 3. [כ"י הספריה הלאומית של פאריס, מס' 671.5. תרגום (מאה י"ב/י"ג) של תרגום ערבי לנוסח הלטיני. מהדורה מדעית כוללת מבוא, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ומפתחות: ווט ואן בקום, A Hebrew Alexander Romance according to MS […] Paris, גרונינגן: סטיקס, 1994.
  גם בתוך: יוסף דן (מהדיר), "עלילות אלכסנדר מוקדון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 21-125.]
 4. [כ"י המכללה היהודית ללימודים רבניים של לונדון, מס' 145 (מאה ט"ו, ביזנטיון). קרוב לכ"י פאריס 671. מהדורה מדעית כוללת מבוא, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ומפתחות: ווט ואן בקום, A Hebrew Alexander Romance according to Ms. London, לוון: פטרס, 1992.]
 5. [כ"י הספריה הבודליינית, אוקספורד, מס' 2797.10 (1325 לע'). עיבוד חופשי. מהדורה מדעית כוללת תרגום אנגלי ופירוש: רוזלי רייך, Tales of Alexander, the Macedonian, ניו יורק: כתב, 1972.]
 6. [כ"י ספריית אסטנסה, מודנה, מס' 53. קרוב לכ"י אוקספורד. מהדורה מדעית ע"י ישראל לוי בהשוואה לכ"י אוקספורד וכ"י דמשק בתוך: "תהלה למשה", לייפציג, 1896, עמ' 142-163. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1970. [אוצר החכמה] [Internet Archive]
  גם בתוך: יוסף דן (מהדיר), "עלילות אלכסנדר מוקדון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 127-170.]
 7. [עמונאל בן יעקב בונפיס. כ"י הספריה הלאומית, פאריס, מס' 750.3. תרגום (1350 לע') מלטינית. מהדורה מדעית כולל מבוא, דיון, תרגום אנגלי, הערות ביקורתיות ונספחים: ישראל יוסף קייזיס, The Book of the Gests of Alexander of Macedon, קמברידג', מסצ'וסטס: האקדמיה האמריקאית לימי הביניים, 1962.]

*

22. מגסתנס Megasthenes – ע"פ (Jacoby (FGrH 715

א. תולדות הודו – Indica

 1. בצלאל בר-כוכבא. לרבות דברי קלמנס מאלכסנדריה וסטרבון. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ע', גליון 2, 2001, עמ' 143-176.
  כולל: פרגמנט 3 (Clem. Al., Strom. 1.72.4-5), פרגמנט 33 (Strab. 15.1.59).

*

23. מננדרוס Menander

א. קשה לב – Dyscolus sive Misanthropus

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
 2. אהרן שבתאי. כולל מבוא והערות. ע"פ ארנוט (לבּ, 1979). "הנרגן", ת"א: שוקן, 2004. 

ב. בת סמוס – Samia

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ג. מתבוררים – Epitrepontes

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.
  – – –
 2. דרור אורון. בעריכת משה שובה. בתוך: יהודה אריה קלוזנר, "פרקי-קריאה לתולדות הספרות הכללית", כרך ראשון, ספר א', ת"א: יהושע צ'צ'יק, 1952, עמ' 185-188.
  גם בתוך: "במה", ס. ח. גליון 7, 1960, עמ' 13-15.

  כולל: טורים 218-269.

ד. מגן – Aspis

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ה. גזוזת-שער – Periciromene

 1. יצחק זילברשלג. כולל מבוא והערות. ע"פ זאנדבאך (אוקספורד, 1972). בתוך: מננדרוס, "חמישה מחזות", ירושלים: מוסד ביאליק, 1985.

ו. פרגמנטים – Fragmenta – ע"פ (Kassel et Austin (PCG vi.2

 1. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ אולסון (אוקספורד, 2007). בתוך: אריסטופנס, "עושר", ת"א: שוקן, 2019, עמ' 116-117.
  כולל: הענק 296-297.

*

24. אפיקורוס – Epicurus

א. אמרות יסוד – Ratae sententiae

 1. יוסף צ' ליברזון. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ אוזנר (טויבנר, 1887). "אמרות היסוד", בנימינה: נהר ספרים, 2011.

ב. אגרת להרודוטוס – Ad Herodotum

 1. שלמה דיקמן. בתוך: לוקרציוס, "על טבע היקום", ירושלים: מוסד ביאליק, 1962, עמ' 441-443.
  כולל: D.L. 10.63-68.

ג. אגרת למנויקיאוס – Ad Menoeceum

 1. נתן שפיגל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "אפיקורוס: האיש ומשנתו", ירושלים: מאגנס, 1981, עמ' 151-156.

*

25. אוקלידס – Euclides

א. יסודות – Elementa

 1. [אברהם יוסף מנץ. "ראשית למודים", ברלין, 1775.] [אוצר החכמה]
 2. [ברוך שיק. מלטינית  (?). "ספר אוקלידס", האג: ליב זוסמנש, 1780.] [אוצר החכמה]
 3. [נחמן צבי לינדר. "ספר אוקלידס", ז'יטומיר: יצחק משה באקשט, 1875.] [אוצר החכמה]
  כולל: ספרים יא-יב.

*

26. קלאנתס – Cleanthes

א. המנון לזאוס – Hymnus in Jovem

 1. יהודה ליבס. כולל מבוא. ע"פ הופקינסון (קמברידג', 1988). בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011 (1998), עמ' 105-108. [אתר המתרגם]

*

27. אפולוניוס איש רודוס – Apollonius Rhodius

א. ארגונאוטיקה – Argonautica

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא, הערות, מפות ומפתח שמות. ע"פ פומפלה (הילדסהיים, 2006) ורייס (לבּ, 2008). ירושלים: מאגנס, 2017.
  – – –
 2. אמיר אור. כולל מבוא והערות. ע"פ האנטר (קמברידג', 1989). בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 95-98.
  כולל: ג 286-298, 962-972, 1015-1021.
 3. עמינדב דיקמן. בתוך: "קשת החדשה", גליון 18, 2006, עמ' 80.
  כולל: א 495-512.
 4. אהרן שבתאי. כולל הערות. בתוך: "דחק", גליון 12, 2020, עמ' 133-135.
  כולל: ג 744-824.

[ב.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. אברהם ארואטי. בתוך: אפולוניוס איש רודוס, "ארגונאוטיקה", ירושלים: מאגנס, 2017, עמ' 3.
  כולל: א"פ 11.275.

*

28. הרודס – Herodas

א. מערכונים – Mimiambi

 1. אהרן שבתאי. ע"פ נוקס (לבּ, 1967). בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 113-121.
  כולל: א (הסרסורית), ו (שיחה פרטית).
 2. אהרן שבתאי. כולל הערות. ע"פ קאנינגהם (אוקספורד, 1971). בתוך: אריסטופנס, "הצפרדעים", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 139-143.
  כולל: ג (המורה).
 3. אהרן שבתאי. ע"פ קאנינגהם (אוקספורד, 1971). בתוך: אריסטופנס, "מהפכת הנשים", ת"א: שוקן, 2003, עמ' 129-133.
  כולל: ה (האישה הקנאית).

*

29. פוליביוס – Polybius

א. היסטוריה – Historiae

 1. בנימין שימרון. כולל מבוא והערות. ע"פ ביטנר-וובסט (שטוטגרט, 1963-67). ירושלים: מוסד ביאליק, 1991.
  כולל: ספרים א-ו
  .
  – – –
 2. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. בתוך: "עתידות", כרך א', גליון 8, 1944, עמ' 261-267.
  כולל: א 1-4, 15, 35, 67-68; ב 56.

*

30. יחזקאל הטרגיקון Ezechiel tragicus

א. יציאת מצרים – Exagoge

 1. שלמה שפאן. כולל מבוא והערות. ע"פ וינקה (1931). בתוך: שפאן, "שירים וסיפורים", ת"א: קרני, 1964 (1947), עמ' 109-124. [פרויקט בן-יהודה]
 2. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. לרבות דברי אלכסנדר פוליהיסטור ואוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 9-69). ע"פ וינקה (מינסטר, 1931). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 147-154.
 3. שמעון בוזגלו. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ סנל (גטינגן, 1971). בתוך: "הליקון", גליון 40, 2001, עמ' 76-85. [אתר המתרגם]
  – – –
 4. [מתורגם בפרוזה. בתוך: אהרן ילינק (עורך), "בית המדרש", חדר ה', ירושלים: ספרי ואהרמן, 19673 (1873), עמ' 159-160. מקור התרגום וזמן כתיבתו אינם ידועים.] [Hebrew Books]
  כולל: טורים 68-89 (חלום משה ופתרונו בידי רעואל).

*

31. ארטאפאנוס – Artapanus Alexandrinus – ע"פ (Holladay (FrHJ i

א. על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. לרבות דבריו של אוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 109-135). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 161-164.
  כולל: פרגמנטים 1-3.

*

32. ליסימכוס – Lysimachus Alexandrinus

א. תולדות מצרים – Aegyptiaca – ע"פ (Jacoby (FGrH 621

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ט, גליון 4, 2000, עמ' 471-506.
  כולל: פרגמנט 1 (Joseph., c. Ap. 1.305-311).

*

33. אריסטובולוס – Aristobulus Alexandrinus – ע"פ (Holladay (FrHJ iii

א. ביאורים לתורת משה – Explanationes in legem Mosaicam

 1. יהושע גוטמן. כולל דיון מקיף (עמ' 186-220) ודיון פילולוגי (עמ' 280-286). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 276-279.
  כולל: פרגמנט 2 (Eus., PE 8.10.1-17), פרגמנט 3 (ibid. 13.12.1-16).

*

34. תיאודוטוס Theodotus – ע"פ (Holladay (FrHJ ii

א. על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 245-261.
  כולל: פרגמנטים 1-8 (Eus., PE 9.22.1-11).

*

35. אופולמוס בן יוחנן – Eupolemus – ע"פ (Holladay (FrHJ i

א. על מלכי יהודה – De Judaeae regibus

 1. יהושע גוטמן. לרבות דברי קלמנס האלכסדרוני ואוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 75-94). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 155-158.
  כולל: פרגמנטים 1-5.

[ב.] על היהודים – De Judaeis

 1. יהושע גוטמן. לרבות דבריו של אוסביוס. כולל דיון מקיף (עמ' 95-108). בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך שני: "היהדות וההלניות בראשית תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1963, עמ' 159-160.
  כולל: פרגמנטים 1-2.

*

36. פילון האפיקן – Philo epicus – ע"פ (Holladay (FrHJ ii

א. ירושלים – Hierosolyma

 1. יהושע גוטמן. מתורגם בפרוזה. כולל דיון מקיף. בתוך: גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית", כרך ראשון: "היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים", ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 221-244.
  כולל: פרגמנטים 1-2 (Eus., PE 9.20.1-2), פרגמנט 3 (ibid. 9.24.1).

*

37. אפולוניוס מולון – Apollonius Molon – ע"פ (Jacoby (FGrH 728

א. על היהודים – De Judaeis

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל דיון מקיף בדמותו של אפולוניוס אצל יוספוס. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ט, גליון 1, 1997, עמ' 5-58.
  כולל: פרגמנט 1 (Eus., PE 9.19.1-3).

*

38. פילודמוס איש גדר Philodemus Gadareus

א. על שירים – De poematis

 1. יואב רינון. כולל מבוא והערות. ע"פ יאנקו (אוקספורד, 2000). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 160-164.
  כולל: א 83.5-87.1, 99.25-100.26, 114.6-117.25.

ב. אפיגרמות – Epigrammata – ע"פ Sider

 1. בנציון בנשלום. בתוך: בנשלום, "מערכות ארוס", ירושלים: מוסד ביאליק, 1960, עמ' 82-84.
  כולל: 1 (א"פ 5.131), 10 (א"פ 5.115), 14 (א"פ 5.123).
 2. רחל צלניק-אברמוביץ. בתוך: אברהם מזרחי, רחל צלניק, "תולדות התקופה ההלניסטית: מקראות", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990, עמ' 274.
  כולל: 7 (א"פ 5.4), 14 (א"פ 5.123).
 3. רחל צלניק-אברמוביץ. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג' (קמברידג', 1968) וסיידר (אוקספורד, 1997). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 153-156.
  כולל: 4 (א"פ 11.41), 7 (א"פ 5.4), 10 (א"פ 5.115), 16 (א"פ 5.124), 27 (א"פ 11.44).
 4. אמיר אור. נטול משקל. כולל מבוא והערות. ע"פ גאו–פייג'. בתוך: אור, "תשוקה מתירת איברים", ת"א: ביתן, 1993, עמ' 113-114.
  כולל: 25 (א"פ 5.306).
 5. אהרן שבתאי. בתוך: אריסטופנס, "ליסיסטרטה", ת"א: שוקן, 1997, עמ' 103.
  כולל: 9 (א"פ 5.13), 26 (א"פ 5.120).
 6. עמינדב דיקמן. כולל הערות. בתוך: דיקמן, "אפיגרמות כך ואחרת", ת"א: מודן וחרגול, 2016.
  כולל: 4 (א"פ 11.41, עמ' 184), 5 (א"פ 5.112, עמ' 188), 14 (א"פ 5.123, עמ' 186), 16 (א"פ 5.124, עמ' 70), 23 (א"פ 5.107, עמ' 160), 26 (א"פ 5.120, עמ' 191).
 7. אנדריאה רוטשטיין. נטול משקל. ע"פ גאו–פייג' (קמברידג', 1968). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 157.
  כולל: 1 (א"פ 5.131), 10 (א"פ 5.115).

*

39. דיודורוס – Diodorus Siculus

א. הספריה – Bibliotheca historica

 1. יהושע מאיר גרינץ. בתוך: גרינץ, "ספר יהודית", ירושלים: מוסד ביאליק, 1957, עמ' 194-195.
  כולל: טו 90-92 (מלחמות ארתחשסתא השני במורדים).
 2. אוריאל רפפורט. בתוך: רפפורט, "ספר מקבים א", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2004, עמ' 366.
  כולל: לד – לה 1 (אנטיוכוס ועלילת החמור).

*

40. פילון איש גבל – Herennius Philo Byblius – ע"פ (Jacoby (FGrH 790

א. תולדות פיניקיה – Phoenicica

 1. יהושע עמיר. לרבות דברי אוסביוס. מצורף מאמר מאת ג'יימס בר בתרגום ארנונה פייקס (עמ' 196-234). בתוך: "ספר בן-ציון לוריא", ירושלים: קרית ספר, 1979, עמ' 186-195.
  כולל: פרגמנטים 1-2, 4, 10 (Eus., PE 1.9.20 – 1.10.48, 53), פרגמנט 5 (
  Lyd., De mens. 4.154).
 2. נגה וגיא דרשן. כולל מבוא, דיון קצר (עמ' 132-138) ותרשימים גניאולוגיים. ע"פ יעקובי. בתוך: דרשן, "המיתולוגיה הכנענית", ת"א: מפה, 2009, עמ' 50-59.
  כולל: פרגמנט 2 (Eus., PE 1.10.1-2, 4, 7, 9-39, 44).

*

41. סטרבון – Strabo

א. גיאוגרפיה – Geographica

 1. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות ודיון מקיף. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ו, גליון 3, 1997, עמ' 297-336.
  כולל: ספר ט"ז, ב 35-37 (משה).

*

42. כריטון – Charito Aphrodisiensis

א. קלירואה – De Chaerea et Callirhoe

 1. שמעון בוזגלו. כולל מבוא, הערות, אחרית דבר מאת טים ויטמרש ומפתח שמות ומקומות. ע"פ רירדון (סור, 2004) וגולד (לבּ, 1995). ת"א: אוניברסיטת ת"א, 2014.

*

43. פילון – Philo Alexandrinus

א. נגד פלאקוס – In Flaccum

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1941), בוקס (אוקספורד, 1939) ופלטייה (פריז, 1967). בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.

 ב. המשלחת אל גאיוס – Legatio ad Gaium

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1962), סמולווד (ליידן, 1961) ופלטייה (פריז, 1972). בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 3. [מרדכי אהרן גינצבורג. מגרמנית ע"פ אקהרדט (לייפציג, 1783). ידידיה האלכסנדרי, "המלאכות: אל קאיוס קאליגולאה הקיסר השלישי לרומים", ורשה: שוורצברג, 1894 (1836).] [אוצר החכמה]

 ג. היפותטיקה – Hypothetica sive Apologia pro Judaeis

 1. דוד רוקח. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986 (1976).
  – – –
 2. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
  כולל: קטע שני (Eus., PE 8.11.1-8, על האיסיים).

 ד. על חיי העיון – De vita contemplativa

 1. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838), "חדשים שני-שמיני".] [אוצר החכמה]

 ה. על חיי משה – De vita Mosis

 1. סוזן דניאל-נטף והדסה וולמן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1986.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838).] [אוצר החכמה]

 ו. על בריאת העולם – De opificio mundi

 1. יצחק מן. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות מאת משה שובה. ע"פ כהן וונדלנד (1896-1914). ירושלים: יהודה יונוביץ, 1931. מהדורת צילום: ירושלים: מקור, 1971. [ספרית דעת]
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.

 ז. על אברהם – De Abrahamo

 1. חוה שור. בעריכת סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף מאת סוזן דניאל-נטף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991 (1981).

 ח. על יוסף – Vita viri civilis sive De Josepho

 1. נעמי כהן. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ) וכהן וונדלנד (1896-1914). "חיי איש המדינה", ירושלים: קרית ספר, 1965.
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.
  – – –
 3. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 13-14, לונדון, 26.03.1926, עמ' 266-267.
  כולל: סעיפים 28-39, 58-66.

ט. על עשרת הדברות – De decalogo

 1. דוד רוקח. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1929). בתוך: "פרקי פילון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1976.
 2. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991.
  – – –
 3. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838).] [אוצר החכמה]

י. על החוקים לפרטיהם – De specialibus legibus

 1. חוה שור וסוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרכים שני ושלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1991, 2000.
  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 17, לונדון, 16.04.1926, עמ' 313-314; גליון 18, 23.04.1926, עמ' 339.
  כולל: חלק ב 41-51, 60-70, 145-149, 162-169; חלק ד 177-182.

 יא. על המידות הטובות – De virtutibus

 1. סוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2000.

 יב. על השכר והעונש – De praemiis et poenis

 1. יוחנן כהן-ישר וסוזן דניאל-נטף. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך שלישי, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2000.

יג. אלגוריות החוקים – Legum allegoriae

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא מקיף והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

יד. על הכרובים – De cherubim

 1. חוה שור. בעריכת יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

טו. על קרבנות הבל וקין – De sacrificiis Abelis et Caini

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.

טז. על שהרע נוהג לארוב לטוב – Quod deterius potiori insidiari soleat

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.
  – – –
 2. יהודה ליבס. כולל מבוא והערות. בתוך: ליבס, "מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה", ירושלים: כרמל, 2011, עמ' 19-23.
  כולל: סעיפים 123-132.
   

יז. על צאצאי קין – De posteritate Caini

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 1997.
  – – –
 2. אהרן קמינקא. בתוך: "העולם", כרך י"ד, גליון 15, לונדון, 09.04.1926, עמ' 295-296.
  כולל: סעיפים 50, 55-65, 75-91.

יח. על הענקים – De gigantibus

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

יט. על שהאל הוא ללא שינוי – Quod Deus immutabilis sit

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא, הערות מפורטות ונספחים. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כ. על החקלאות – De agricultura Noe

 1. יקיר פז. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כא. על הנטיעה – De plantatione Noe

 1. יונתן מוס. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כב. על השכרות – De ebrietate Noe

 1. אברהם ארואטי. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כג. על הפיכחות – De sobrietate Noe

 1. דפנה ברץ. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כד. על בלילת הלשונות – De confusione linguarum

 1. אברהם ארואטי. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כה. על שכל אדם ישר הוא בן חורין – Quod omnis probus liber sit

 1. יאיר פורסטנברג. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. בתוך: ידידיה האלכסנדרני, "ספר חיי משה רבנו עליו השלום", ורשה: טורש, 1895 (1838), "חדש הראשון".] [אוצר החכמה]
  כולל: סעיפים 75-87 (על האיסיים).
 3. מנחם שטיין. כולל מבוא והערות. בתוך: פילון, "כתבי הסטוריה", ת"א: שטיבל, 1937. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
  כולל: סעיפים 75-91 (על האיסיים).

 כו. על נצחיות העולם – De aeternitate mundi

 1. נורית קרשון. בעריכת מארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך רביעי / חלק שני, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2015.

כז. על הגירת אברהם – De migratione Abrahami

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

כח. מי יורש קנייני אלוה – Quis rerum diviniarum heres sit

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.
  – – –
 2. [יוסף פלש. מלטינית. ידידי' האלכסנדרי, "מן היורש דברי אלהים", פראג: לנדאו, 1830.] [אוצר החכמה]

כט. על הזיווג לשם השכלה – De congressu eruditionis gratia

 1. חוה שור. בעריכת נורית קרשון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

ל. על הבריחה והמציאה – De fuga et inventione

 1. יהושע עמיר. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לא. על שינוי השמות – De mutatione nominum

 1. חוה שור. בעריכת נורית קרשון. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לב. על החלומות – De somniis

 1. יוחנן כהן-ישר. בעריכת יהושע עמיר ומארן ניהוף. כולל מבוא והערות מפורטות. בתוך: "כתבי פילון האלכסנדרוני", כרך חמישי / חלק ראשון, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, 2012.

לג. על ההשגחה – De providentia

 1. דוד רוקח. כולל מבוא והערות מפורטות. ע"פ קולסון (לבּ, 1929). בתוך: "פרקי פילון", ירושלים: מוסד ביאליק, 1976.

[לד.] קדמוניות המקרא – Antiquitates biblicae

* ראו תחת "ספרות חיצונית".

*

44. [לונגינוס] – Longinus

א. על הנשגב – De sublimitate

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ ראסל (אוקספורד, 1964). ת"א: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, סדרת "טעמים", 1982.

*

45. גאיוס מוסוניוס רופוס Gaius Musonius Rufus

א. שיחות – Dissertationes a Lucio digestae

 1. יוחנן גלוקר. כולל מבוא והערות. בתוך: "דחק", גליון 1, 2011, עמ' 221-230.
  כולל: שיחות 3-4.

ב. פרגמנטים – Fragmenta minora

 1. נתן שפיגל. ע"פ הנזה (טויבנר, 1894). בתוך: שפיגל, "סוקראטס: חייו ומשנתו", ירושלים: מאגנס, 1979, עמ' 195-197.
  כולל: פרגמנטים 38-42.

*

46. יוסף בן מתתיהו – Titus Flavius Josephus

א. מלחמת היהודים – De bello Judaico

 1. יעקב נפתלי שמחוני. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, לוחות ומפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. "תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים", ת"א: מסדה, 1968 (1923). שני כרכים. [פרויקט בן-יהודה] [ספרית דעת] [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
 2. שמואל חגי. כולל מבוא, הערות, לוחות ומפות ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. ירושלים: ראובן מס, 19935 (1964). [אוצר החכמה]
 3. ליזה אולמן. כולל הקדמה, מבוא מקיף מאת יונתן פרייס, הערות מאת ישראל שצמן, מאמרים נספחים, לוחות ומפות ומפתח שמות, עניינים ומקומות. ע"פ ניזה (ברלין, 1955). ירושלים: כרמל, 2009.
  – – –
 4. [קלמן שולמן. מגרמנית. "ספר מלחמות היהודים עם הרומאים", וילנה: רום, 18842 (1859). שני כרכים.] [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
 5. עמנואל בן-גריון. כולל מבוא, לקסיקון מקומות מאת יוסף ברסלבסקי ולוח זמנים. ע"פ ניזה (ברלין, 1887-1894). בתוך: יוסף בן מתתיהו, "הורדוס וביתו", ת"א: עם עובד, 1946. [אוצר החכמה]
  כולל: א 10-33.
   

ב. קדמוניות היהודים – Antiquitates Judaicae

 1. אברהם שליט. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות לספרים א-י ומפות. ירושלים: מוסד ביאליק, 1963 (1944). שלושה כרכים.
  – – –
 2. אלכסנדר שור. כולל מבוא והערות. ירושלים: ראובן מס, 1939-1945 (1939). שני כרכים. [אוצר החכמה: כרך א] [אוצר החכמה: כרך ב]
  כולל: ספרים א (כרך 1), ה-ח (כרך 2).
  – – –
 3. צבי פיליפובסקי. בתוך: אברהם זכות, "ספר יוחסין השלם", לונדון: חברת מעוררי ישנים, 1857, "תשלום", עמ' 36-38. מהדורת צילום: ירושלים, 1963. [Hebrew Books]
  כולל: טו 11 (בנין הורדוס).
 4. עמנואל בן-גריון. כולל מבוא, לקסיקון מקומות מאת יוסף ברסלבסקי ולוח זמנים. ע"פ ניזה (ברלין, 1887-94). בתוך: יוסף בן מתתיהו, "הורדוס וביתו", ת"א: עם עובד, 1946. [אוצר החכמה]
  כולל: יד 9 – יז 5.
 5. בצלאל בר-כוכבא. כולל דיון מקיף על מקורותיו הספרותיים של הטקסט והשוואות עם סופרים יווניים. בתוך: "ציון", שנה ס"א, גליון 1, 1996, עמ' 7-44.
  כולל: יג 236-252 (מצור אנטיוכוס על ירושלים).

ג. נגד אפיון – Contra Apionem sive De Judaeorum vetustate

 1. יעקב נפתלי שמחוני. כולל הערות ומפתח שמות. בתוך: יוספוס, "קדמות היהודים (נגד אפיון); חיי יוסף", רמת גן: מסדה, 1968 (1928). [ספרית דעת] [אוצר החכמה]
 2. אריה כשר. כולל מבוא, פירוש מקיף ומפורט ביותר, ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 1996. שני כרכים.
  – – –
 3. בצלאל בר-כוכבא. כולל הערות מפורטות, דיון מקיף על מקורותיו הספרותיים של הטקסט והשוואות עם סופרים עתיקים. בתוך: "תרביץ", שנה ס"ה, גליון 3, 1996, עמ' 347-374.
  כולל: ב 91-96 (עלילת הדם).
  – – –
 4. [שמואל שולם. מלטינית ע"פ "רופינוס" (1486). "קדמות היהודים נגד אפיון", ליק: פטצאל, 1858 (1566).] [פרויקט בן-יהודה] [Hebrew Books]
 5. צבי פיליפובסקי. בתוך: אברהם זכות, "ספר יוחסין השלם", לונדון: חברת מעוררי ישנים, 1857, "תשלום", עמ' 1-36. מהדורת צילום: ירושלים, 1963. [Hebrew Books]

ד. חיי יוסף – Vita Josephi

 1. מנחם שטיין. כולל מבוא, הערות מפורטות ומפתח שמות. בתוך: יוספוס, "קדמות היהודים [נגד אפיון]; חיי יוסף", רמת גן: מסדה, 1968 (1933). [אוצר החכמה]
 2. דניאל שוורץ. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, מאמרים נספחים ומפתח שמות, מקומות ועניינים. ע"פ ניזה. ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2007.
  – – –
 3. [קלמן שולמן. מגרמנית. "ספר תולדות יוסף", וילנה: רום, 1859.] [פרויקט בן-יהודה] [Google Books]

*

47. פלוטרכוס – Plutarchus

א. חיי אישים – Vitae parallelae

 1. יוסף גרהרד ליבס, אלימלך אפשטיין הלוי, מאיר הלל בן-שמאי. כולל מבוא, הערות ומפתח שמות. שלושה כרכים: "אנשי רומי", "אנשי יוון", "אנשי יוון ורומי", ירושלים: מוסד ביאליק, 1986 (1954-73).
  – – –
 2. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. "חיי אישים: ליקורגוס ונומה", ירושלים: מאגנס, 2016.
  – – –
 3. יצחק ליב ברוך. מקוצר ובהשמטת ההשוואות. כולל מבוא. פלוטרך, "תולדות גדולי יון ורומא, כרך א: גדולי יון". ת"א: אמנות, 1931-32. [בית הספרים הלאומי]
  ספר ראשון: תזאוס, ליקורג, סולון, תמיסטוקלס.
  ספר שני: אריסטידס, קימון, פריקלס, ניקיאס.
 4. [שלמה שמואלביץ, יעקב אורנשטיין, ג'נטילה נדל, ישראל אחידוב, יוסף כרוסט, ש"א שי, י. סלעי. (מיוונית?). בעריכת עמנואל כ"ץ. בהשמטת ההשוואות. פלוטרך, "חייהם של גדולי יון ורומי", ת"א: ספרי זהב, 19532 (1944).]
  כרך ראשון: "גדולי יון". כולל: תזאוס, ליקורגורס, סולון, תמיסטוקלס, פריקלס, אלקיביאדס, אלכסנדר, דמוסתנס.

  כרך שני: "גדולי רומי". כולל: רומולוס, קוריולאנוס, פומפיוס, קיסר, קיקרו, אנטוניוס.

 כתבי מוסר – Moralia

א. אמרות הספרטנים – Apophthegmata Laconica

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 37-91.

 ב. מנהגי הספרטנים – Instituta Laconica

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 93-100.

ג. אמרות נשי ספרטה – Lacaenarum apophthegmata

 1. דבורה גילולה. כולל מבוא, הערות ומפתח אישים ומקומות. בתוך: פלוטרכוס, "ספרטה: אמרות ומנהגים", ירושלים: מאגנס, 2011, עמ' 101-107.
  – – –
 2. [יששכר דב בער (ברנרד) שלזינגר. עיבוד לכדי שיר קטן. "האשה השפרטנית", בתוך: "בכורי העתים", כרך ד', וינה: אנטון שמיד, 1823, עמ' 192.] [אוני' פרנקפורט]

ד. על שלוות הנפש – De tranquillitate animi

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פטון, פוהלנץ וסיבקינג (טויבנר, 1972). בנימינה: נהר ספרים, 2007.

ה. על הפטפטנות – De garrulitate

 1. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ דימורטייה ודפרדא (פריז, 1975). בנימינה: נהר ספרים, 2018.

[ו.] סיפורי אהבים – Amatoriae narrationes

 1. שמעון בוזגלו. כולל מבוא והערות. ע"פ קוויניי (פריז, 1980), פאולר (לבּ, 1936) והוברט (טויבנר, 1971). 2013. [אתר המתרגם]
  כולל: סיפורים 1-5.

[ז.] חיי עשרת נואמים –Vitae decem oratorum

 1. דבורה גילולה. בתוך: אנדוקידס, "על המיסטריות", ירושלים: מאגנס, 2008, עמ' 114-115.
  כולל: חיי אנדוקידס.

*

48. אפיקטטוס Epictetus

א. שיחות – Dissertationes

 1. שלמה ויסמן. כולל מבוא והערות. ע"פ אולדפאדר (לבּ, 1925). "השיחות", ירושלים: יהודה מרכוס, 1976.

ב. המדריך – Enchiridion

 1. דניאל גולדשמיט. כולל מבוא והערות. בתוך: יוסף תירוש (עורך), "שי לישעיהו", ת"א: המרכז לתרבות של הפועל-המזרחי, 1955, עמ' 326-340. [ספרית דעת]
 2. נתן שפיגל. כולל הערות. בתוך: שפיגל, "מארקוס אורליוס: קיסר ופילוסוף", ירושלים: מאגנס, 1980, עמ' 203-229.
 3. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ בוטר (ליידן, 1999). בנימינה: נהר ספרים, 2010.

*

49. קלסוס – Celsus

א. תורת האמת – Sermo verus

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות ומפתח שמות ומושגים. ע"פ גלקנר (בון, 1924). בתוך: רוקח, "היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני", ירושלים: מרכז דינור, האוניברסיטה העברית, 1991 (1971).

*

50. יוסטינוס מרטיר – Justinus martyr

א. דיאלוג עם טריפון היהודי – Dialogus cum Tryphone Judaeo

 1. דוד רוקח. כולל מבוא מקיף, הערות מפורטות, פירוש, מפתח שמות ומפתח מקורות. ע"פ ארשמבו (פריז, 1909) וויליאמס (לונדון, 1930). ירושלים: מאגנס, 2004.

*

51. פאוסניאס – Pausanias

א. תיאור יוון – Graeciae descriptio

 1. ברק דן. כולל מבוא. ע"פ רושה-פריירה (לייפציג, 1989). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 129-130.
  כולל: ד 35 (9), ה 7 (4-5), ח 16 (4-5).

*

52. מרקוס אורליוס – Marcus Aurelius Antoninus Augustus

א. רעיונות – Meditationes sive Ad seipsum

 1. אהרן קמינקא. כולל מבוא והערות. ורשה: שטיבל, 1922.
 2. שלמה ויסמן. כולל מבוא והערות. ע"פ היינס (לבּ, 1970). "הרהורים", ירושלים: יהודה מרכוס, 1981.
 3. אברהם ארואטי. כולל מבוא והערות. ע"פ פארקהרסון (אוקספורד, 1968). "מחשבות לעצמי", בנימינה: נהר ספרים, 2012.
  – – –
 4. [שלמה יהודה רפפורט. מגרמנית ע"פ ריכה (פרנקפורט ע"נ מיין, 1797). בתוך: "כרם חמד", מחברת ד', פראג: לנדאו, 1839, עמ' 228-236.] [Google Books]
  כולל: קטעים נבחרים עם מראי מקום.

*

53. לוקיינוס – Lucianus Samosatensis

א. סיפורי אמת – Verae historiae

 1. שמעון הלקין. כולל מבוא והערות. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988. 

ב. זאוס הטרגיקון – Juppiter tragoedus

 1. [שלמה רובין, "תלונת הבעל". עיבוד ע"פ הגרמנית של וילנד (1788). בתוך: "הנשר", שנה ג', גליון 37, למברג, 16.10.1863, עמ' 151-152. [Hebrew Books]
  גם בתוך: רובין, "תהילת הכסילים", בההדרת יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, ירושלים: מאגנס, 2018 (1880, 19072), עמ' 217-220.]

ג. תרנגולו של מיקלוס – Gallus

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "גלגול נפש", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1845).]

ד. איקרומניפוס – Icaromenippus sive Hypernephelus

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "תשליך", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1840).]

ה. חיים למכירה – Vitarum auctio

 1. שמואל שקולניקוב. כולל הערות. ע"פ לבּ. בתוך: "עיון", כרך ל"ט, גליון 4, 1990, עמ' 423-439.
  – – –
 2. [שלמה רובין. מגרמנית ע"פ וילנד (1788). בתוך: רובין, "תהילת הכסילים", בההדרת יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, ירושלים: מאגנס, 2018 (1880, 19072), עמ' 111-129. [פרויקט בן-יהודה] [Internet Archive]
  גם בנפרד בתוספת הערות מפורטות: רובין, "הלצה קדמוניה על ראשי פילוסופי היונים הקדמונים", קרקוב: יוסף פישער, 1897.] [פרויקט בן-יהודה] [Internet Archive]

ו. החלום – Somnium sive Vita Luciani

 1. דניאל גרשנזון. כולל מבוא. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988.
  – – –
 2. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "חסידות וחכמה", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", בההדרת יהודה פרידלנדר, ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1836).]

ז. מניפוס – Menippus sive Necyomantia

 1. גבריאל דנציג. כולל מבוא והערות. ע"פ מק'לאוד (אוקספורד, 1974). בתוך: דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי (עורכות), "דברי יפת", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2018, עמ' 51-65.

ח. אלכסנדר נביא השקר – Alexander sive Pseudomantis

 1. [מאיר הלוי לטריס. עיבוד ע"פ הגרמנית של וילנד (1788). כולל מבוא והערות ומאמר נלווה (עמ' 295-304) מאת יונתן מאיר על "לוקיאנוס העברי". בתוך: "דחק", גליון 5, 2015 (1823), עמ' 278-294.] [פרויקט בן-יהודה]

ט. האלה הסורית – De Syria dea

 1. נגה וגיא דרשן. כולל מבוא ודיון קצר (עמ' 138-140). ע"פ יעקוביץ (לייפציג, 1912). בתוך: דרשן, "המיתולוגיה הכנענית", ת"א: מפה, 2009, עמ' 92-112.

י. מועצת האלים – Deorum concilium

 1. [יצחק ארטר. עיבוד חופשי. "תלונות סני וסנסני וסמנגלוף", בתוך: ארטר, "הצופה לבית ישראל", ירושלים: מוסד ביאליק, 1996 (1838).]

יא. הרמוטימוס – Hermotimus sive De sectis

 1. דניאל גרשנזון. כולל מבוא. בתוך: לוקיינוס, "סיפורי אמת ועוד", ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1988.

יב. שיחות המתים – Dialogi mortuorum

 1. שמעון הלקין. כולל הערות. בתוך: "מולד", כרך י"ט, גליון 158-159, 1961, עמ' 445-448.
  כולל: 4 (הרמס וחרון), 18 (מניפוס והרמס), 20 (מניפוס ואיאקוס), 22 (חרון ומניפוס).

יג. שיחות אלי הים – Dialogi marini

 1. שמעון הלקין. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 11-12, 1962, עמ' 64-65.
  כולל: 3 (פוסידון ואלפיאוס).

יד. שיחות האלים – Dialogi deorum

 1. שמעון הלקין. בתוך: "במה", ס. ח. גליון 11-12, 1962, עמ' 62-64.
  כולל: 7 (היפיסטוס ואפולון), 19 (אפרודיטי וארוס).

[טו.] השלדג – Alcyon sive De transformatione

 1. יורם ברונובסקי. כולל מבוא והערות. ע"פ מקלוד (לבּ, 1979). בתוך: "הארץ", מוסף "תרבות וספרות", 15.09.1993, עמ' 3.

[טז.] אפיגרמות – Epigrammata

 1. דוד וייסרט. דו-לשוני. כולל ניתוח מטרי. בתוך: וייסרט, "סוגים וצורות", ירושלים: הוצאה עצמאית, 1976, עמ' 104.
  גם בתוך: "פרוזה", גליון 90, 1986, עמ' 32.

  כולל: א"פ 9.120.</